Bitsdaq

$125,806,550 USD
1,998 BTC

Thông tin về Bitsdaq

Launched in Jan 2019, Bitsdaq is a centralized exchange based in Hong Kong.

  • License(s):
  • Office(s): 333 W San Carlos St, San Jose, CA 95110 and Unit 01-04, 7/F, FTLife Tower, No. 18 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong
  • Email: support@bitsdaq.com
  • Team/Backers: Ricky Ng, CEO
  • Fiat on/off ramps: NA
  • KYC:Mandatory
  • Derivatives/OTC: NA

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$62,795.69
$27,923,137
22.20%
618
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$1.76
$21,044,064
16.73%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,416.73
$17,684,333
14.06%
509
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.75
$10,943,345
8.70%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,411.98
$9,066,101
7.21%
421
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$329.14
$6,254,810
4.97%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$273.41
$5,297,147
4.21%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$1.00
$3,993,734
3.17%
268
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.617
$3,329,211
2.65%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.76
$2,720,915
2.16%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$804.47
$2,670,099
2.12%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$802.14
$2,308,707
1.84%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$272.73
$2,089,618
1.66%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$327.86
$1,254,034
1.00%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$68.17
$1,170,933
0.93%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$67.99
$1,140,869
0.91%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.283
$787,868
0.63%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$67.66
$703,642
0.56%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$328.40
$637,947
0.51%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
*** $0.001258
*** $587,559
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.45
$566,419
0.45%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$804.04
$458,658
0.36%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$2.11
$433,052
0.34%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.6161
$420,719
0.33%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1.07
$408,416
0.32%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$2.11
$361,422
0.29%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$274.51
$348,722
0.28%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$2.12
$302,035
0.24%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.3038
$272,186
0.22%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1.44
$257,040
0.20%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.2842
$189,710
0.15%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.44
$161,150
0.13%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$4.39
$155,608
0.12%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.6447
$144,331
0.11%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1.01
$143,457
0.11%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1.08
$109,229
0.09%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.000439
$33,579
0.03%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.02076
$16,134
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.001887
$14,475
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.1472
$7,587
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.644
$4,553
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.007548
$4,023
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.00
$2,326
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.0000009717
$4
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$222.65
$?
0.00%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
*** $0.0151
*** $?
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.0001451
$?
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$193.45
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
*** $0.001887
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
*** $0.001258
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.01111
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.0001513
$?
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
*** $89.95
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.01202
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.0001002
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
*** $0.002516
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.0239
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0.001002
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
*** $0.000629
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...