×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $241,043,749,585Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,099,819,887BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $241,043,749,585Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,099,819,887BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Bitsdaq

$3,721,230 USD
422.36081543 BTC

Thông tin về Bitsdaq

Launched in Jan 2019, Bitsdaq is a centralized exchange based in Hong Kong.

  • License(s):
  • Office(s): 333 W San Carlos St, San Jose, CA 95110 and Unit 01-04, 7/F, FTLife Tower, No. 18 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong
  • Email: support@bitsdaq.com
  • Team/Backers: Ricky Ng, CEO
  • Fiat on/off ramps: NA
  • KYC:Mandatory
  • Derivatives/OTC: NA

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$941,910
$8,800.20
25.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$396,649
$188.65
10.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$362,506
$0.274486
9.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$285,945
$12.99
7.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$260,567
$12.95
7.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$256,039
$1.01
6.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$252,588
$0.076789
6.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$161,179
$286.24
4.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$132,095
$61.16
3.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$102,676
$128.67
2.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$81,843
$188.61
2.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$56,856
$0.275219
1.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$54,065
$13.07
1.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$39,252
$61.24
1.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$38,473
$36.95
1.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$33,034
$0.300993
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$32,293
$0.249037
0.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$23,927
$0.273856
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$21,123
$0.114127
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$20,987
$0.003170
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$19,186
$0.000980
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$16,421
$11.56
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$12,696
$128.08
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$10,219
$0.001432
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,650
$0.030293
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$8,466
$0.013209
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,602
$61.14
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,408
$129.05
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$7,348
$0.000233
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$7,340
$0.013126
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,232
$0.001009
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$6,718
$0.076775
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$6,542
$0.001145
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,902
$0.249235
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$5,687
$1.00
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,649
$287.04
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,645
$0.000422
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,506
$36.81
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,845
$0.000616
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,508
$37.10
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,316
$0.039716
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$991
$0.070577
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$986
$0.000881
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$893
$11.54
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$857
$0.246453
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$640
$0.300725
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$619
$0.000264
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$614
$0.301695
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$530
$286.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$269
$0.039865
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$130
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$123
$0.000704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$70
$0.002378
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$50
$0.029854
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$10
$0.000793
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$7
$0.013738
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.018092
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.000201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.002818
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.011279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...