×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $333,221,427,753Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,907,177,238BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $333,221,427,753Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,907,177,238BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Bitsdaq

$8,168,526 USD
777.17928609 BTC

Thông tin về Bitsdaq

Launched in Jan 2019, Bitsdaq is a centralized exchange based in Hong Kong.

  • License(s):
  • Office(s): 333 W San Carlos St, San Jose, CA 95110 and Unit 01-04, 7/F, FTLife Tower, No. 18 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong
  • Email: support@bitsdaq.com
  • Team/Backers: Ricky Ng, CEO
  • Fiat on/off ramps: NA
  • KYC:Mandatory
  • Derivatives/OTC: NA

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,958,929
$10,497.85
36.22%
443
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,561,062
$345.06
19.11%
345
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,047,783
$345.29
12.83%
271
Spot
Percentage
Gần đây
4
$568,515
$0.228323
6.96%
165
Spot
Percentage
Gần đây
5
$310,019
$1.00
3.80%
220
Spot
Percentage
Gần đây
6
$265,803
$0.231787
3.25%
235
Spot
Percentage
Gần đây
7
$240,061
$19.19
2.94%
126
Spot
Percentage
Gần đây
8
$231,313
$19.18
2.83%
149
Spot
Percentage
Gần đây
9
$121,684
$154.81
1.49%
149
Spot
Percentage
Gần đây
10
$121,480
$0.231931
1.49%
194
Spot
Percentage
Gần đây
11
$93,437
$0.071594
1.14%
153
Spot
Percentage
Gần đây
12
$85,980
$43.94
1.05%
213
Spot
Percentage
Gần đây
13
$66,258
$43.96
0.81%
171
Spot
Percentage
Gần đây
14
$60,896
$216.18
0.75%
219
Spot
Percentage
Gần đây
15
$58,080
$19.23
0.71%
110
Spot
Percentage
Gần đây
16
$54,902
$155.06
0.67%
134
Spot
Percentage
Gần đây
17
$49,917
$1.27
0.61%
73
Spot
Percentage
Gần đây
18
$35,408
$0.381168
0.43%
139
Spot
Percentage
Gần đây
19
$24,215
$0.101092
0.30%
74
Spot
Percentage
Gần đây
20
$23,645
$0.387083
0.29%
130
Spot
Percentage
Gần đây
21
$23,573
$0.003044
0.29%
33
Spot
Percentage
Gần đây
22
$22,792
$53.58
0.28%
146
Spot
Percentage
Gần đây
23
$14,773
$0.068864
0.18%
89
Spot
Percentage
Gần đây
24
$14,610
$216.03
0.18%
190
Spot
Percentage
Gần đây
25
$12,702
$1.00
0.16%
110
Spot
Percentage
Gần đây
26
$12,436
$0.232295
0.15%
186
Spot
Percentage
Gần đây
27
$11,551
$0.229982
0.14%
43
Spot
Percentage
Gần đây
28
$11,383
$215.93
0.14%
145
Spot
Percentage
Gần đây
29
$10,166
$53.69
0.12%
137
Spot
Percentage
Gần đây
30
$9,977
$44.12
0.12%
145
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,256
$0.390167
0.09%
90
Spot
Percentage
Gần đây
32
$6,181
$0.227468
0.08%
34
Spot
Percentage
Gần đây
33
$6,151
$0.071705
0.08%
88
Spot
Percentage
Gần đây
34
$6,143
$0.022885
0.08%
49
Spot
Percentage
Gần đây
35
$5,825
$0.999716
0.07%
168
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,702
$155.27
0.05%
61
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,587
$0.025614
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,041
$0.023129
0.04%
72
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,473
$53.69
0.03%
107
Spot
Percentage
Gần đây
40
$629
$0.069064
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
41
$626
$0.000210
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
42
*** $605
*** $0.000210
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
43
$537
$0.061446
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
44
$419
$0.025837
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
45
$400
$0.001575
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
46
$265
$0.000180
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
47
*** $98
*** $0.000210
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
48
$13
$0.000003
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
49
$11
$0.000127
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
50
$10
$0.000945
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2
$0.000105
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$19.69
0.00%
-
Spot
Percentage
657 giờ trước
53
$?
$0.000111
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$18.56
0.00%
-
Spot
Percentage
657 giờ trước
55
$?
$0.027150
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.026006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.004724
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000420
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.003989
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.001000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...