×
×
Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466Vốn Hóa Thị Trường:  $283,871,303,721Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $123,739,108,119BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $283,871,303,721Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $123,739,108,119BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466

Bitsdaq

$15,140,527 USD
1,497 BTC

Thông tin về Bitsdaq

Launched in Jan 2019, Bitsdaq is a centralized exchange based in Hong Kong.

  • License(s):
  • Office(s): 333 W San Carlos St, San Jose, CA 95110 and Unit 01-04, 7/F, FTLife Tower, No. 18 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong
  • Email: support@bitsdaq.com
  • Team/Backers: Ricky Ng, CEO
  • Fiat on/off ramps: NA
  • KYC:Mandatory
  • Derivatives/OTC: NA

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,020,976
$10,116.67
39.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,104,268
$248.90
13.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,049,581
$248.80
6.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$976,372
$202.83
6.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$664,941
$1.00
4.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$621,165
$203.20
4.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$461,218
$48.90
3.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$444,681
$0.211413
2.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$434,582
$12.57
2.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$275,531
$0.078901
1.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$274,760
$12.58
1.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$258,810
$262.70
1.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$197,783
$48.95
1.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$195,246
$0.170850
1.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$125,137
$262.41
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$119,519
$54.09
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$108,285
$0.211366
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$103,438
$260.20
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$101,551
$0.340487
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$72,427
$54.09
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$69,790
$12.47
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$63,125
$48.64
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$62,504
$0.225980
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$55,579
$1.00
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$42,425
$201.58
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$40,742
$1.00
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$34,241
$0.210598
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$24,815
$0.341281
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$24,582
$0.040765
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$20,880
$0.000809
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$15,964
$0.078303
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$12,329
$0.029133
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$11,837
$0.225853
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$11,228
$13.74
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$9,714
$0.340381
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$5,190
$0.225220
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,322
$0.000202
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,420
$0.040637
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,990
$0.025896
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,253
$0.028954
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,168
$13.62
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,097
$0.000279
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,035
$53.87
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,496
$0.000202
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,467
$0.000100
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$772
$0.000708
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$688
$0.494343
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$628
$0.000708
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$294
$0.000202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$246
$0.000275
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$186
$0.000405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$110
$0.051678
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$93
$0.025527
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$44
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.002124
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.026032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.001902
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.003844
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.009516
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.000405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...