×
×
Các loại tiền điện tử:  5,548Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $275,147,403,097Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,155,054,565BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,147,403,097Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,155,054,565BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,548Các thị trường giao dịch:  22,626

Bithumb Singapore

$17,935,125 USD
1,850 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,453,816
$240.92
30.41%
113
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,755,687
$9,707.25
26.52%
97
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,592,631
$257.10
25.61%
75
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,336,786
$6.84
13.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
5
$395,927
$2.84
2.21%
9
Spot
Percentage
Gần đây
6
$244,597
$9,722.74
1.36%
63
Spot
Percentage
Gần đây
7
$22,612
$6.86
0.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$20,373
$241.50
0.11%
44
Spot
Percentage
Gần đây
9
$16,633
$0.080033
0.09%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$15,720
$241.78
0.09%
40
Spot
Percentage
Gần đây
11
$14,721
$194.61
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$13,463
$0.017002
0.08%
9
Spot
Percentage
Gần đây
13
$12,788
$2.84
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
14
$12,504
$6.84
0.07%
36
Spot
Percentage
Gần đây
15
$9,342
$257.39
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7,175
$47.03
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$7,046
$47.06
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,380
$0.079884
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
19
$716
$1.81
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$641
$0.002133
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$549
$0.016966
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$11
$0.019971
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4
$0.009501
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3
$0.001357
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$0.995064
$0.002618
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...