×
×
Các loại tiền điện tử:  7,486Các thị trường giao dịch:  31,787Vốn hóa thị trường:  $393,103,943,452Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,439,588,827BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%
Vốn hóa thị trường:  $393,103,943,452Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,439,588,827BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%Các loại tiền điện tử:  7,486Các thị trường giao dịch:  31,787

BITEXLIVE

$8,908,198 USD
690.86402206 BTC

Thông tin về BITEXLIVE

Launched on 30/06/2017, BITEXLIVE is a centralized exchange based in Kemal turkler mah. Ataturk cad. No:134/A sancaktepe Istanbul, Turkey.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,753,947
$12,893.34
42.14%
314
Spot
Percentage
Gần đây
2
$949,012
$0.260921
10.65%
167
Spot
Percentage
Gần đây
3
$838,453
$412.89
9.41%
238
Spot
Percentage
Gần đây
4
$613,037
$412.64
6.88%
266
Spot
Percentage
Gần đây
5
$446,635
$55.25
5.01%
181
Spot
Percentage
Gần đây
6
$337,043
$0.027330
3.78%
53
Spot
Percentage
Gần đây
7
$309,559
$0.004770
3.47%
33
Spot
Percentage
Gần đây
8
$293,714
$271.07
3.30%
172
Spot
Percentage
Gần đây
9
$221,244
$0.027379
2.48%
163
Spot
Percentage
Gần đây
10
$219,726
$0.261314
2.47%
289
Spot
Percentage
Gần đây
11
$202,739
$55.38
2.28%
50
Spot
Percentage
Gần đây
12
$109,395
$0.000645
1.23%
10
Spot
Percentage
Gần đây
13
$106,886
$271.53
1.20%
52
Spot
Percentage
Gần đây
14
$103,398
$0.022044
1.16%
3
Spot
Percentage
Gần đây
15
$99,121
$0.000516
1.11%
46
Spot
Percentage
Gần đây
16
$56,596
$0.002707
0.64%
23
Spot
Percentage
Gần đây
17
$55,295
$0.134715
0.62%
52
Spot
Percentage
Gần đây
18
$54,605
$0.002673
0.61%
97
Spot
Percentage
Gần đây
19
$44,222
$0.004767
0.50%
1
Spot
Percentage
Gần đây
20
$35,969
$0.022013
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$26,364
$0.082505
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$25,977
$0.148380
0.29%
20
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,005
$0.024494
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,255
$0.149947
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.000129
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.322284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $?
*** $0.003266
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $0.000188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
*** $?
*** $0.020642
0.00%
-
Spot
Percentage
512 giờ trước
30
$?
$0.255062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$10,661.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$372.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$53.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.041252
0.00%
-
Spot
Percentage
512 giờ trước
35
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $0.011989
0.00%
-
Spot
Percentage
512 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...