BITEXLIVE

$15,656,733 USD
289.27443216 BTC

Thông tin về BITEXLIVE

Launched on 30/06/2017, BITEXLIVE is a centralized exchange based in Kemal turkler mah. Ataturk cad. No:134/A sancaktepe Istanbul, Turkey.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$54,304.64
$2,613,981
16.70%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.2968
$2,328,629
14.87%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,563.19
$1,345,012
8.59%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.1254
$1,324,357
8.46%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.005948
$1,006,597
6.43%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$39.66
$926,024
5.91%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.3033
$926,760
5.92%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.1438
$768,372
4.91%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.05735
$699,062
4.46%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.37
$608,307
3.89%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$947.73
$548,810
3.51%
393
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.1438
$519,107
3.32%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.01292
$511,127
3.26%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$279.75
$325,611
2.08%
301
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,578.64
$291,303
1.86%
587
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$39.78
$265,491
1.70%
301
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.1285
$139,964
0.89%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$280.14
$119,741
0.76%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$947.27
$113,157
0.72%
241
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.38
$96,838
0.62%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.69
$55,750
0.36%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.6536
$40,294
0.26%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.01468
$36,348
0.23%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1.66
$25,282
0.16%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.005094
$17,846
0.11%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.05853
$3,619
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2.20
$2,982
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
52 ngày trước
28
$0.0119
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
*** $2.14
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.0005407
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
31
$0.4058
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.51
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
*** $0.003263
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.000146
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
*** $0.244
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
*** $10,193.73
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
*** $356.51
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
*** $51.25
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
*** $0.7245
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.00002562
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
41
$0.001081
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
62 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...