×
×
Các loại tiền điện tử:  6,432Các thị trường giao dịch:  25,714Vốn hóa thị trường:  $353,889,944,211Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,743,802,639BTC Chiếm Ưu Thế:  60.1%
Vốn hóa thị trường:  $353,889,944,211Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,743,802,639BTC Chiếm Ưu Thế:  60.1%Các loại tiền điện tử:  6,432Các thị trường giao dịch:  25,714

Bidesk

$1,120,612,587 USD
97,304 BTC

Thông tin về Bidesk

Launched on 2019/10, Bidesk is a centralized exchange registered in the British Virgin Islands.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$578,635,595
$11,516.14
51.64%
834
Spot
Percentage
Gần đây
2
$207,143,467
$384.16
18.48%
576
Spot
Percentage
Gần đây
3
$107,850,194
$3.04
9.62%
237
Spot
Percentage
Gần đây
4
$52,761,003
$0.285557
4.71%
304
Spot
Percentage
Gần đây
5
$49,257,464
$54.81
4.40%
171
Spot
Percentage
Gần đây
6
$42,626,064
$288.90
3.80%
424
Spot
Percentage
Gần đây
7
$20,046,503
$208.85
1.79%
352
Spot
Percentage
Gần đây
8
$17,935,154
$6.76
1.60%
233
Spot
Percentage
Gần đây
9
$8,248,425
$14.15
0.74%
222
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,982,577
$383.82
0.53%
318
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,378,289
$289.02
0.30%
108
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,045,326
$0.133914
0.27%
271
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,003,038
$0.284730
0.27%
105
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,327,997
$4.25
0.21%
188
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,698,588
$5.38
0.15%
134
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,523,924
$0.133273
0.14%
52
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,486,701
$54.79
0.13%
119
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,345,360
$6.76
0.12%
88
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,315,361
$0.020251
0.12%
165
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,310,204
$89.23
0.12%
172
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,093,816
$89.29
0.10%
114
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,063,836
$89.78
0.09%
262
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,059,090
$3.04
0.09%
142
Spot
Percentage
Gần đây
24
$827,119
$54.20
0.07%
42
Spot
Percentage
Gần đây
25
$819,781
$0.780750
0.07%
184
Spot
Percentage
Gần đây
26
$785,493
$4.23
0.07%
99
Spot
Percentage
Gần đây
27
$639,432
$3.07
0.06%
38
Spot
Percentage
Gần đây
28
$598,319
$208.29
0.05%
157
Spot
Percentage
Gần đây
29
$592,172
$0.020010
0.05%
53
Spot
Percentage
Gần đây
30
$484,336
$5.37
0.04%
107
Spot
Percentage
Gần đây
31
$381,781
$89.88
0.03%
116
Spot
Percentage
Gần đây
32
$299,060
$6.80
0.03%
55
Spot
Percentage
Gần đây
33
$230,549
$14.20
0.02%
157
Spot
Percentage
Gần đây
34
$227,239
$0.784331
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
35
$126,948
$0.611980
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
36
$99,952
$27.64
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
37
$82,245
$0.040234
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
38
$63,449
$0.059535
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
39
$61,519
$0.156411
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
40
$37,811
$0.435948
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
41
$37,834
$0.000494
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
42
$29,380
$14.25
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
43
$14,933
$0.141329
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
44
$10,251
$0.009125
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
45
$9,883
$0.145453
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5,026
$1.79
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
47
$4,831
$0.003253
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,983
$0.140876
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,900
$0.074232
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,848
$0.003253
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,723
$0.077225
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,644
$0.068390
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,213
$0.074022
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
54
$821
$0.007826
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
55
$719
$0.002877
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
56
$556
$0.025034
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
57
$391
$0.011969
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
58
$186
$0.070112
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$89
$0.068823
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
60
$9
$0.177785
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
61
$5
$0.150306
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$4
$0.147345
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.006330
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.029896
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.031880
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...