Các loại tiền điện tử:  11,120Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,609,492,152,569Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,680,145,938Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.3% ETH: 17.6%Phí gas trên ETH:  19 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,120Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,609,492,152,569Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,680,145,938Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.3% ETH: 17.6%Phí gas trên ETH:  19 Gwei
Bidesk

Bidesk

Khối lượng(24 giờ)

$207,624,403.89

5,011 BTC

Thông tin về Bidesk

Launched on 2019/10, Bidesk is a centralized exchange registered in the British Virgin Islands.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Chainlink

$21.83

$44,292.58$116,557.28

$64,915,499

0.00%

208

Gần đây

2

Neo

$43.52

$66,494.11$83,701.66

$38,872,314

0.00%

149

Gần đây

3

Bitcoin

$41,411.19

$1,546,114.74$1,699,326.08

$18,045,727

0.00%

655

Gần đây

4

Ethereum Classic

$49.89

$130,113.31$40,511.51

$10,737,551

0.00%

271

Gần đây

5

XRP

$0.7414

$128,116.98$105,499.00

$10,587,084

0.00%

323

Gần đây

6

Ethereum

$2,431.22

$98,721.46$211,811.24

$7,198,935

0.00%

144

Gần đây

7

Bitcoin SV

$138.75

$167,828.03$86,570.64

$6,768,025

0.00%

229

Gần đây

8

Ethereum

$2,426.58

$619,453.65$202,065.33

$6,536,023

0.00%

354

Gần đây

9

Dash

$162.85

$5,996.83$3,635.09

$5,646,818

0.00%

72

Gần đây

10

Ontology

$0.7955

$34,227.15$29,565.81

$5,434,337

0.00%

134

Gần đây

11

Bitcoin Cash

$541.74

$59,210.84$58,096.15

$4,930,160

0.00%

114

Gần đây

12

Dash

$162.48

$43,750.20$41,108.62

$3,745,582

0.00%

115

Gần đây

13

Monero

$238.61

$80,681.79$63,974.52

$3,634,801

0.00%

122

Gần đây

14

Zcash

$110.78

$131,048.42$63,345.86

$2,818,259

0.00%

266

Gần đây

15

Tezos

$2.99

$36,450.36$45,407.82

$2,476,661

0.00%

106

Gần đây

16

XRP

$0.7432

$49,363.53$60,775.36

$1,939,533

0.00%

117

Gần đây

17

Bitcoin Cash

$540.85

$108,492.22$101,522.49

$1,636,821

0.00%

299

Gần đây

18

Monero

$236.96

$71,151.30$53,935.19

$1,623,962

0.00%

104

Gần đây

19

EOS

$4.03

$95,329.54$54,500.96

$1,525,751

0.00%

296

Gần đây

20

EOS

$4.04

$20,630.94$14,552.48

$1,468,187

0.00%

95

Gần đây

21

Litecoin

$142.84

$220,915.29$246,070.34

$1,296,939

0.00%

327

Gần đây

22

Dogecoin

$0.2055

$327,205.44$74,055.47

$1,233,108

0.00%

286

Gần đây

23

Cosmos

$11.97

$14,767.27$22,435.16

$1,189,262

0.00%

203

Gần đây

24

Polkadot

$15.72

$2,777.91$22,258.90

$904,229

0.00%

68

Gần đây

25

Cardano

$1.30

$108,966.60$48,671.67

$812,077

0.00%

284

Gần đây

26

Ethereum Classic

$50.51

$12,171.83$6,068.03

$428,825

0.00%

50

Gần đây

27

TRON

$0.0627

$33,081.37$36,603.56

$330,520

0.00%

277

Gần đây

28

1inch

$2.27

$10,519.14$9,655.18

$273,201

0.00%

100

Gần đây

29

Cosmos

$11.96

$7,113.44$6,932.08

$270,777

0.00%

58

Gần đây

30

Litecoin

$142.89

$67,326.98$60,873.89

$182,628

0.00%

84

Gần đây

31

Bitcoin SV

$139.95

$25,104.67$21,708.37

$47,296

0.00%

76

Gần đây

32

Tezos

$2.95

$2,440.64$1,967.82

$37,168

0.00%

41

Gần đây

33

Ontology

$0.7917

$3,678.75$4,023.23

$33,820

0.00%

71

Gần đây

34

TRON

$0.06201

$2,459.14$3,730.47

$16,029

0.00%

54

Gần đây

35

Starter

$4.98

--

$9,114

0.00%

10

Gần đây

36

Cardano

$1.31

$73,885.44$64,835.18

$9,009

0.00%

58

Gần đây

37

Polkacity

$0.1387

$121.44-

$1,707

0.00%

13

Gần đây

38

Tatcoin

$0.01532

$3,147.27-

$1,490

0.00%

20

Gần đây

39

Tatcoin

$0.01571

-$150.87

$1,448

0.00%

12

Gần đây

40

Ferrum Network

$0.2321

--

$1,213

0.00%

9

Gần đây

41

Effect.AI

$0.02076

--

$581.74

0.00%

9

Gần đây

42

Decentr

$0.09392

$108.95-

$506.78

0.00%

18

Gần đây

43

APYSwap

$0.1783

--

$251.71

0.00%

8

Gần đây

44

Bread

$0.113

--

$100.71

0.00%

7

Gần đây

45

Bidesk

$0.02627

$815.80-

$70.49

0.00%

8

Gần đây

46

Bistroo

$0.1346

$852.03$200.36

$23.26

0.00%

23

Gần đây

47

Freight Trust & Clearing Network

$0.0004141

--

$18.33

0.00%

0

Gần đây

48

Wabi

$0.4141

-$212.63

$0.00

0.00%

1

Gần đây

49

HEX

$0.1325

$4,611.88$7,092.94

$0.00

0.00%

9

Gần đây

50

HEX

$0.137

$1,322.70$1,909.85

$0.00

0.00%

20

Gần đây

51

Ankr

$0.1213

$2,083.82$131.72

$0.00

0.00%

2

Gần đây

52

Project Inverse

$0.02772

-$309.46

$0.00

0.00%

1

Gần đây