Bidesk

$7,950,629,689 USD
136,706 BTC

Thông tin về Bidesk

Launched on 2019/10, Bidesk is a centralized exchange registered in the British Virgin Islands.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.6035
$1,531,961,573
19.27%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$9.19
$1,042,971,972
13.12%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$106.62
$790,248,784
9.94%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$3,498.78
$741,810,418
9.33%
364
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,374.43
$624,931,641
7.86%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$58,284.66
$555,717,745
6.99%
506
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$47.86
$488,070,151
6.14%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$343.67
$473,109,769
5.95%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$416.04
$200,052,504
2.52%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.56
$191,059,624
2.40%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$39.55
$178,643,067
2.25%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$106.28
$143,272,603
1.80%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$287.11
$142,207,726
1.79%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$115.29
$138,185,288
1.74%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$3,504.66
$104,578,113
1.32%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1,373.36
$98,984,406
1.24%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2.18
$94,170,254
1.18%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$7.13
$92,383,203
1.16%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$25.68
$67,208,879
0.85%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.68
$63,062,779
0.79%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...