×
×
Các loại tiền điện tử:  6,240Các thị trường giao dịch:  24,727Vốn hóa thị trường:  $357,330,297,154Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,527,922,949BTC Chiếm Ưu Thế:  60.8%
Vốn hóa thị trường:  $357,330,297,154Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,527,922,949BTC Chiếm Ưu Thế:  60.8%Các loại tiền điện tử:  6,240Các thị trường giao dịch:  24,727

Beaxy

$88,812.45 USD
7.54316353 BTC

Thông tin về Beaxy

Launched in Jun 2019, Beaxy is a centralized exchange based in Chicago, Illinois.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$27,890
$11,761.89
31.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$12,184
$0.008356
13.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$11,554
$395.50
13.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,850
$395.59
9.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,165
$0.008898
6.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,030
$0.078030
6.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,954
$10.08
3.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,799
$0.307294
2.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,780
$0.411216
2.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,537
$99.33
1.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,248
$0.103569
1.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,012
$316.91
1.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$958
$0.258334
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$905
$1.71
1.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$779
$0.011652
0.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$624
$0.434283
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$548
$3.10
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$539
$0.999621
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$441
$13.09
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$408
$59.38
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$288
$1.00
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$235
$103.42
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$52
$7.14
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$24
$94.07
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$11,665.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.041663
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...