Bamboo Relay

$2,645,125 USD
44.55132946 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,306.32
$1,006,695
38.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,312.42
$534,599
20.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$60,192.58
$390,638
14.77%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,323.36
$377,111
14.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1.03
$94,047
3.56%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$47,958.53
$86,455
3.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$6.09
$54,156
2.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$417.20
$49,949
1.89%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$39.05
$23,045
0.87%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$3,242.22
$10,454
0.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.05
$9,715
0.37%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$61,377.05
$5,007
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$5.76
$2,880
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.004102
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.01
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.89
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1.04
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.4335
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$17.28
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,206.57
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.05182
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
222 ngày trước
22
$7.44
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$30.73
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$381.10
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.9238
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$2.81
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$4.34
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$22.40
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$49.56
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$56.63
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.168
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.5738
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$345,672.51
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.1982
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$14.22
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.5185
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1.39
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.6867
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.8688
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$29.38
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.01613
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.4839
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$3.55
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$8.76
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
45
$5.48
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$593.40
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$3.06
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$2.94
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.6847
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$2.70
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$2.06
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$1.02
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.01
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$391.76
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$6.68
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$39.46
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.009541
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$21.04
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.5623
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$5.94
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$2.85
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$12.21
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
63
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
64
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.3699
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.4752
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.002304
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$3.69
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
70
$1,889.68
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 ngày trước
72
$136.35
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$214.32
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.0208
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.9149
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.06924
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...