×
×
Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594Vốn hóa thị trường:  $339,931,761,727Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,084,793,497BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $339,931,761,727Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,084,793,497BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594

Bamboo Relay

$2,408,386 USD
227.48881495 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,380,061
$352.39
57.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$373,208
$352.66
15.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$206,345
$22,702.91
8.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$130,583
$10,830.22
5.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$87,783
$353.48
3.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$80,152
$9.72
3.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$56,707
$0.560226
2.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$30,606
$0.236423
1.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$23,985
$1.01
1.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$13,725
$0.993359
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,727
$3.64
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,924
$0.156243
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,095
$0.986875
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,507
$0.000161
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$106
$0.857035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $?
*** $0.901022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.933508
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$1.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$2.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$461.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.044335
0.00%
-
Spot
Percentage
590 giờ trước
22
*** $?
*** $4.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$138.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$4.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $?
*** $42.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$23.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.025856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.088329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$3.80
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$53,209.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.006450
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
*** $?
*** $20.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$10,449.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $?
*** $0.136436
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.184461
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.054574
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$4.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.002483
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.184461
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
*** $?
*** $7.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
*** $?
*** $1.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.843757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$167.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.471795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.356565
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.273144
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.962010
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.999195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $?
*** $60.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$8.37
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.007095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$4.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.120609
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$450.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.913792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.709466
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $?
*** $0.106243
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...