×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
New! See the top 65 exchanges ranked by our liquidity metric
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,894Các thị trường giao dịch:  20,790Vốn Hóa Thị Trường:  $199,049,089,269Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $65,146,246,350BTC Chiếm Ưu Thế:  66.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $199,049,089,269Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $65,146,246,350BTC Chiếm Ưu Thế:  66.9%Các loại tiền điện tử:  4,894Các thị trường giao dịch:  20,790

AidosMarket

$22,705.63 USD
3.09143696 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$22,748
$1.76
100.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...