Các loại tiền điện tử:  22,482Trao đổi:  547Vốn hóa thị trường:  $1,082,779,128,968.81Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,220,372,323Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.2% ETH: 18.9%Phí gas trên ETH:  40 Gwei

Cập nhật mới nhất về tiền điện tử

Cập nhật mới nhất về tiền điện tử

Cộng đồng giới thiệu các cập nhật mới nhất về tiền điện tử được xuất bản từ các dự án thuộc tất cả các bộ phận của vũ trụ tiền điện tử.

Rankings

See more

🏆 Top 10

🔗 Most Shared

2

Bitindi Chain Mainnet Live Event

Bitindi Blockchain
25.3K shared