×
×
Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,600Vốn Hóa Thị Trường:  $277,671,890,010Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,710,029,749BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $277,671,890,010Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,710,029,749BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,600

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="2665" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>