Polychain Ventures Portfolio

https://polychain.capital/
Followers15848

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

12

2.36%31.93%

₫203.31T₫203,314,844,139,218

₫15,220,992,323,529

20,146,909 AVAX

269,112,919 AVAX

avalanche-7d-price-graph

28

3.58%24.88%

₫72.75T₫72,750,903,120,255

₫6,763,709,434,161

26,624,075 ATOM

286,370,297 ATOM

cosmos-7d-price-graph

38

2.58%30.30%

₫39.24T₫39,242,713,705,725

₫5,651,543,944,733

29,590,156 FIL

205,465,624 FIL

filecoin-7d-price-graph

40

1.95%19.24%

₫36.72T₫36,721,380,061,221

₫1,097,567,704,825

26,747,386 XTZ

894,888,704 XTZ

tezos-7d-price-graph

41

3.61%21.15%

₫34.07T₫34,066,079,532,050

977,631 MKR

maker-7d-price-graph

73

0.95%30.04%

₫14.93T₫14,927,149,296,028

₫4,299,075,651,880

3,684,779,196 ZIL

12,794,203,601 ZIL

zilliqa-7d-price-graph

78

4.46%33.08%

₫13.97T₫13,974,937,636,059

₫1,018,212,126,222

31,999,449 CELO

439,191,694 CELO

celo-7d-price-graph

92

2.64%26.28%

₫11.18T₫11,182,460,910,541

7,116,257 COMP

compound-7d-price-graph

109

1.82%26.15%

₫7.78T₫7,783,875,123,341

₫901,579,562,294

98,162,562 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph

156

2.21%32.81%

₫3.88T₫3,875,181,162,449

₫69,306,611,007

596,278,491 CKB

33,340,068,750 CKB

nervos-network-7d-price-graph
NuCypherNU$0.18
TerraLUNA$0.00
OrchidOXT$0.14
Alpha5A5T$0.02