Các loại tiền điện tử:  21,078Trao đổi:  521Vốn hóa thị trường:  $935,195,232,965.395Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $51,092,038,975.5Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.9% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  5 Gwei

Top các token Token hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Token. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

85

0.01%3.93%10.47%

₫9.42T₫9,416,742,867,352

₫953,120,432,996

134,630,145 LRC

1,330,133,546 LRC

loopring-7d-price-graph

250

0.33%0.86%0.02%

₫2.24T₫2,244,609,661,412

10,000,000 UQC

uquid-coin-7d-price-graph

495

0.23%1.30%4.88%

₫654.95B₫654,952,015,297

₫28,246,261,095

1,836,875 MC

42,592,000 MC

merit-circle-7d-price-graph

780

1.32%14.32%46.58%

₫215.21B₫215,207,247,590

₫44,998,440,863

1,673,201,306 BRG

8,002,167,205 BRG

bridge-oracle-7d-price-graph

3170

0.06%3.52%1.71%

₫10.28B₫10,276,875,902

₫7,305,081,349

114,342 MVD

160,857 MVD

metavault-7d-price-graph

4206

0.42%11.04%5.92%

₫1.13B₫1,127,781,972

₫864,890,927

322,039,829 KITTY

419,926,609 KITTY

kitty-coin-solana-7d-price-graph

4921

0.63%0.99%6.57%

₫2.87B₫2,865,466,652

₫209,534,110

215,368 VPK

2,945,244 VPK

vulture-peak-7d-price-graph

5490

0.17%0.44%0.65%

₫4.87T₫4,865,381,910,911

₫56,170,039

2,353 USX

203,817,842 USX

token-force-usd-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 8 trong số 8

Hiển thị hàng

100