Top các token Hybrid - PoS & LPoS hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hybrid - PoS & LPoS. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

8.47%24.02%

₫210.13B₫210,134,377,068

₫5,769,813,766

27,430,274 NXT

998,999,942 NXT

nxt-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100