Top các token DAG hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DAG. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

26

0.28%1.52%8.37%

₫74.53T₫74,526,464,022,606

₫1,135,082,354,568

331,770,406 KAS

21,783,155,324 KAS

kaspa-7d-price-graph

34

0.09%1.71%1.85%

₫51.39T₫51,386,878,175,725

₫1,002,046,376,928

654,508,672 HBAR

33,564,471,855 HBAR

hedera-7d-price-graph

57

0.37%10.71%94.40%

₫25.37T₫25,366,518,119,720

₫10,732,634,865,129

1,285,439,325 IOTA

3,038,128,133 IOTA

iota-7d-price-graph

327

0.36%0.13%2.58%

₫2.45T₫2,446,588,018,532

₫41,567,860,533

2,263,907 XNO

133,248,297 XNO

nano-7d-price-graph

504

0.06%0.07%0.41%

₫1.08T₫1,080,855,339,814

₫12,556,510,399

14,717,967 DAG

1,266,911,931 DAG

constellation-7d-price-graph

762

0.71%1.91%5.72%

₫382.72B₫382,721,720,172

₫29,748,841,800

80,532,884 VITE

1,036,063,325 VITE

vite-7d-price-graph

815

0.36%3.86%57.77%

₫320.86B₫320,858,523,203

₫31,642,813,261

88,737,216,565,479 VINU

899,796,488,562,934 VINU

vita-inu-7d-price-graph

1001

2.04%1.67%3.17%

₫154.59B₫154,591,505,482

₫490,583,135

4,887,256 BAN

1,540,061,675 BAN

banano-7d-price-graph

1164

0.11%8.72%33.97%

₫84B₫83,996,428,063

₫157,061,013

1,595 GBYTE

852,929 GBYTE

obyte-7d-price-graph

1258

5.26%74.04%390.54%

₫56.21B₫56,211,343,878

₫59,432,797,687

48,213,321,147 UBX

45,600,000,000 UBX

ubix-network-7d-price-graph
HYCONHYC$--
Hiển thị 1 - 11 trong số 11
Hiển thị hàng
100