Top các token CryptoNight hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

332

10.16%
24.50%

$142,959,127

$6,938,407

$8,933,537,056

184,066,828,814 BCN

372-price-graph

693

5.49%
2.58%

$32,262,721

$623,212

$94,539,092

4,894,144,851 XDN

405-price-graph

1624

0.39%
11.99%

$1,783,495

$643

$3,266

9,052,967 KRB

1340-price-graph

1741

7.97%
14.96%

$1,127,626

$2,461

$28,701

13,150,748 XWP

3878-price-graph

2236

1.50%
10.03%

$111,247

--

10,969,269 CTL

1273-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 6 trong số 6

Hiển thị hàng

100