Các quốc gia cho phép tiền điện tử là tiền pháp định

Dưới đây, chúng tôi liệt kê các quốc gia và khu vực đã thông qua luật cho phép tiền điện tử là tiền pháp định Chúng tôi cũng có một trò chơi để bạn đoán xem quốc gia nào sẽ là quốc gia tiếp theo thông qua luật của họ.

Các quốc gia cho phép tiền điện tử là tiền pháp định

Dự đoán Quốc gia/Khu vực tiếp theo

Dự đoán quốc gia/khu vực mà bạn nghĩ sẽ là quốc gia/khu vực tiếp theo cho phép tiền điện tử là hợp pháp. Bạn có tối đa 3 phiếu bầu

Dự đoán và nhận 10 Kim cương

Đặt 3 dự đoán xem quốc gia nào sẽ xem tiền điện tử là tiền pháp định, và bạn sẽ được nhận 10 Kim cương.

Dự đoán và giành được 50 Kim cương

Nếu một trong những dự đoán của bạn đúng, bạn sẽ nhận được thêm 50 Kim cương!

Kiểm tra kho Kim cương của bạn

Số dư Kim cương của bạn, phần thưởng và các nhiệm vụ hiện tại!

Giới thiệu về Chiến dịch của chúng tôi

Chúng tôi thêm mục những quốc gia xem tiền điện tử là tiền pháp định lên trang CoinMarketCap. Lý do của việc này rất đơn giản. Chúng ta đang chứng kiến rằng việc áp dụng tiền điện tử trên khắp thế giới đang tăng trưởng rất nhanh — chỉ trong năm 2021, El Salvador đã thông báo rằng Bitcoin là tiền pháp định tại quốc gia họ.

Chiến dịch sẽ được thiết lập lại ngay sau khi một quốc gia khác làm theo và xem tiền điện tử là tiền pháp định!

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong mục điều khoản & điều kiện của chúng tôi.