ZT

ZT

Khối lượng(24 giờ)

₫75,304,467,504,842.08

56,511 BTC

Thông tin về ZT

Launched in Jun 2018, ZT is a centralized exchange based in Hong Kong.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Metahero

₫5,645.44

₫6,238,752.74₫10,070,157.85

₫2,906,390,784,256

0.00%

3

Gần đây

2

Ethereum

₫107,670,606.74

₫2,137,497,913.86₫1,757,725,475.19

₫2,697,831,029,983

0.00%

448

Gần đây

3

XRP

₫23,036.21

₫477,504,479.39₫538,422,511.74

₫2,039,952,950,401

0.00%

315

Gần đây

4

Floki Inu

₫4.13

₫147,263,955.50₫271,281,604.87

₫1,776,134,380,240

0.00%

253

Gần đây

5

Chainlink

₫603,190.28

₫455,695,489.80₫420,356,115.10

₫1,611,265,966,119

0.00%

285

Gần đây

6

Bitcoin

₫1,336,357,980.06

₫2,449,641,952.78₫1,926,631,734.96

₫1,622,487,622,222

0.00%

505

Gần đây

7

Basic Attention Token

₫35,091.39

₫222,769,313.24₫204,370,051.27

₫1,257,383,578,738

0.00%

251

Gần đây

8

USD Coin

₫22,689.11

₫82,895,107.49₫81,006,859.01

₫1,228,214,896,170

0.00%

206

Gần đây

9

Saitama

₫0.00142

₫21,578,245.24₫3,427,882.57

₫1,223,790,224,852

0.00%

10

Gần đây

10

Cardano

₫36,795.27

₫144,335,856.27₫143,470,774.96

₫1,188,464,619,505

0.00%

214

Gần đây

11

Wrapped Bitcoin

₫1,331,433,519.08

₫323,906,446.35₫277,987,179.06

₫1,159,692,974,601

0.00%

309

Gần đây

12

Terra

₫1,431,068.43

₫567,278,544.80₫465,997,939.27

₫1,122,535,772,610

0.00%

249

Gần đây

13

Binance USD

₫22,670.50

₫525,275,182.47₫527,852,257.62

₫1,074,886,433,869

0.00%

294

Gần đây

14

TRON

₫2,278.24

₫358,187,745.43₫232,075,933.77

₫1,011,829,164,528

0.00%

263

Gần đây

15

Storj

₫58,251.69

₫148,424,606.45₫121,479,986.29

₫1,004,022,168,345

0.00%

225

Gần đây

16

Compound

₫6,410,040.80

₫116,789,069.69₫96,522,542.49

₫976,545,677,931

0.00%

228

Gần đây

17

Polygon

₫45,910.91

₫219,345,751.85₫207,563,699.15

₫917,056,722,128

0.00%

230

Gần đây

18

Baby Doge Coin

₫0.00005654

₫32,707,172.45-

₫901,319,599,308

0.00%

3

Gần đây

19

Solana

₫5,161,201.66

₫1,446,811,086.85₫995,666,597.24

₫877,361,212,911

0.00%

326

Gần đây

20

Stellar

₫7,634.68

₫279,558,414.64₫287,524,901.66

₫848,206,674,408

0.00%

263

Gần đây

21

Kava

₫117,759.85

₫51,201,443.02₫53,147,837.92

₫779,725,800,762

0.00%

174

Gần đây

22

MyNeighborAlice

₫482,809.50

₫183,025,392.85₫186,988,675.96

₫745,245,078,341

0.00%

210

Gần đây

23

Filecoin

₫1,253,838.62

₫461,574,747.74₫541,718,263.07

₫709,893,170,481

0.00%

206

Gần đây

24

Binance Coin

₫14,684,885.55

₫2,327,832,297.22₫2,299,133,109.05

₫712,206,852,196

0.00%

378

Gần đây

25

Avalanche

₫2,830,568.49

₫495,490,663.79₫512,610,061.02

₫675,533,382,948

0.00%

286

Gần đây

26

Uniswap

₫494,039.77

₫241,002,191.93₫240,378,906.87

₫625,483,324,045

0.00%

187

Gần đây

27

Smooth Love Potion

₫1,326.01

₫79,311,041.25₫73,967,397.07

₫626,335,551,110

0.00%

135

Gần đây

28

ConstitutionDAO

₫1,454.98

₫91,545,431.45₫30,087,860.36

₫603,275,225,232

0.00%

49

Gần đây

29

Polkadot

₫863,819.07

₫1,293,439,072.49₫1,378,350,773.42

₫599,330,206,240

0.00%

231

Gần đây

30

Zcash

₫5,326,620.30

₫369,906,829.76₫663,878,942.83

₫595,335,058,785

0.00%

350

Gần đây

31

DNAxCAT Token

₫217,702.59

₫115,265,666.28₫103,290,908.13

₫585,440,005,687

0.00%

88

Gần đây

32

Alien Worlds

₫9,713.01

₫88,897,576.41₫76,505,086.69

₫571,656,955,988

0.00%

198

Gần đây

33

CertiK

₫64,900.53

₫90,588,599.30₫101,675,239.42

₫553,653,542,804

0.00%

171

Gần đây

34

Fantom

₫49,861.77

₫172,172,530.60₫197,566,500.42

₫545,283,945,490

0.00%

242

Gần đây

35

Enjin Coin

₫81,307.08

₫380,671,171.88₫317,065,582.94

₫542,587,351,534

0.00%

265

Gần đây

36

NFTLaunch

₫6,316.63

-₫166,104,852.18

₫529,508,160,927

0.00%

3

Gần đây

37

Algorand

₫44,269.34

₫89,595,766.26₫98,703,598.62

₫514,292,695,956

0.00%

219

Gần đây

38

Kiba Inu

₫1.97

₫38,977,408.76-

₫506,228,849,980

0.00%

53

Gần đây

39

Defina Finance

₫116,665.09

₫7,849,634.23₫26,007,783.37

₫499,855,464,645

0.00%

81

Gần đây

40

Sun (New)

₫707.43

₫44,386,948.19₫50,459,566.58

₫495,520,828,322

0.00%

126

Gần đây

41

TrueUSD

₫22,696.84

₫41,790,711.59₫33,394,319.30

₫467,312,013,069

0.00%

168

Gần đây

42

Decentraland

₫103,743.49

₫201,165,849.83₫199,643,208.88

₫448,463,610,087

0.00%

267

Gần đây

43

Bancor

₫95,806.67

₫167,559,500.84₫178,170,006.14

₫430,540,275,333

0.00%

212

Gần đây

44

WINkLink

₫15.94

₫41,906,034.91₫43,511,666.10

₫415,556,809,776

0.00%

178

Gần đây

45

Dogecoin

₫4,894.52

₫220,531,630.16₫228,406,630.12

₫399,320,073,792

0.00%

266

Gần đây

46

THETA

₫152,743.97

₫62,445,102.47₫60,317,855.62

₫402,265,250,290

0.00%

185

Gần đây

47

Axie Infinity

₫3,179,443.60

₫202,951,808.61₫129,312,965.61

₫395,894,449,864

0.00%

228

Gần đây

48

Chiliz

₫10,146.16

₫40,976,613.79₫41,427,130.29

₫387,307,124,848

0.00%

165

Gần đây

49

Stacks

₫62,525.98

₫126,644,747.14₫172,082,391.65

₫384,356,846,599

0.00%

214

Gần đây

50

PancakeSwap

₫319,396.70

₫124,749,761.77₫123,753,615.79

₫383,422,527,133

0.00%

202

Gần đây

51

YooShi

₫0.04451

₫64,911,033.41₫9,166,645.55

₫383,044,059,454

0.00%

56

Gần đây

52

SHIBA INU

₫1.06

₫124,583,036.99₫111,808,624.02

₫374,412,772,501

0.00%

206

Gần đây

53

Starmon Metaverse

₫216,808.01

₫4,896,455.29₫7,113,345.71

₫370,070,918,156

0.00%

27

Gần đây

54

SafePal

₫57,301.00

₫67,871,861.15₫62,290,145.05

₫339,301,451,486

0.00%

102

Gần đây

55

MilkyWayEx

₫53.62

₫2,349,828.82₫7,211,341.00

₫324,000,620,500

0.00%

3

Gần đây

56

Aave

₫5,999,422.43

₫157,975,605.07₫140,723,421.73

₫317,211,538,850

0.00%

238

Gần đây

57

IDEX

₫9,843.79

₫80,892,084.72₫75,365,656.55

₫317,969,269,085

0.00%

165

Gần đây

58

Ultra

₫43,399.66

₫62,311,337.08₫82,231,303.01

₫311,668,789,549

0.00%

159

Gần đây

59

Chainlist

₫860.59

-₫39,077,121.11

₫294,630,474,359

0.00%

7

Gần đây

60

Holo

₫276.11

₫60,922,061.34₫49,834,986.78

₫290,626,159,155

0.00%

190

Gần đây

61

Mines of Dalarnia

₫76,579.31

₫86,430,706.87₫65,504,327.36

₫287,776,271,566

0.00%

126

Gần đây

62

Saito

₫1,685.83

₫580,393,753.98₫311,973,526.31

₫284,688,854,441

0.00%

111

Gần đây

63

COTI

₫11,089.29

₫43,527,644.57₫43,909,076.95

₫282,163,271,766

0.00%

176

Gần đây

64

Fetch.ai

₫17,891.86

₫59,303,701.58₫59,536,644.57

₫279,148,900,234

0.00%

182

Gần đây

65

yearn.finance

₫672,530,071.54

₫300,599,643.13₫338,078,168.35

₫274,140,424,835

0.00%

333

Gần đây

66

The Graph

₫21,229.22

₫102,302,319.07₫87,080,304.55

₫274,083,204,962

0.00%

171

Gần đây

67

Reserve Rights

₫1,124.94

₫82,183,368.15₫71,955,247.93

₫274,069,024,931

0.00%

200

Gần đây

68

Nabox

₫6.40

₫10,385,924.35₫6,885,046.80

₫272,532,909,917

0.00%

3

Gần đây

69

Oasis Network

₫7,361.42

₫136,131,294.97₫124,538,964.79

₫270,056,475,584

0.00%

199

Gần đây

70

Chromia

₫21,940.44

₫51,495,385.84₫48,985,174.21

₫270,125,333,460

0.00%

178

Gần đây

71

Tezos

₫122,815.48

₫103,393,960.47₫95,804,453.53

₫267,183,675,097

0.00%

211

Gần đây

72

Harmony

₫5,845.97

₫198,231,888.45₫146,302,141.87

₫264,688,116,558

0.00%

245

Gần đây

73

MicroPets

₫0.1007

₫7,172,018.61-

₫259,324,737,704

0.00%

3

Gần đây

74

NEAR Protocol

₫197,870.20

₫198,663,851.38₫173,914,715.86

₫251,166,972,112

0.00%

238

Gần đây

75

APENFT

₫0.09624

₫225,315,460.18₫189,692,231.42

₫254,695,607,618

0.00%

217

Gần đây

76

Dogelon Mars

₫0.0379

₫288,579,586.71₫280,973,011.43

₫248,082,901,782

0.00%

203

Gần đây

77

Unifi Protocol DAO

₫285,901.44

₫50,141,419.97₫52,756,803.39

₫240,361,383,476

0.00%

202

Gần đây

78

BitTorrent

₫72.96

₫106,573,121.38₫90,235,228.89

₫238,430,973,439

0.00%

222

Gần đây

79

Gitcoin

₫382,234.53

₫61,808,534.26₫141,225,623.98

₫234,916,657,770

0.00%

81

Gần đây

80

FTX Token

₫1,170,035.95

₫87,499,953.06₫91,259,721.22

₫233,997,199,604

0.00%

198

Gần đây

81

LUFFY

₫0.0000552

-₫6,019,090.92

₫233,296,235,633

0.00%

7

Gần đây

82

THORChain

₫256,979.08

₫56,208,051.46₫59,416,326.98

₫231,747,012,201

0.00%

154

Gần đây

83

Swipe

₫54,561.78

₫66,463,636.53₫55,076,057.48

₫230,682,514,220

0.00%

176

Gần đây

84

Reef

₫590.53

₫91,281,673.15₫84,677,795.64

₫230,171,115,810

0.00%

194

Gần đây

85

Audius

₫55,992.92

₫53,402,457.10₫47,508,167.68

₫221,362,516,389

0.00%

86

Gần đây

86

Zilliqa

₫2,031.00

₫98,511,718.98₫96,557,073.76

₫215,910,632,555

0.00%

204

Gần đây

87

Bonfida

₫202,009.44

₫215,938,876.33₫215,878,860.82

₫204,189,277,912

0.00%

193

Gần đây

88

MoonRise

₫0.00002123

₫3,889,015.83₫2,312,712.22

₫189,821,365,029

0.00%

2

Gần đây

89

Bitcoin Cash

₫13,283,723.40

₫547,279,984.07₫689,471,972.17

₫189,029,911,807

0.00%

323

Gần đây

90

JUST

₫1,740.25

₫61,547,993.11₫61,969,670.19

₫188,513,278,318

0.00%

182

Gần đây

91

BSC Station

₫11,534.57

₫201,132,125.24₫224,825,445.22

₫187,029,585,126

0.00%

16

Gần đây

92

Alpha Finance Lab

₫22,011.68

₫85,012,876.62₫74,953,666.91

₫183,116,759,452

0.00%

211

Gần đây

93

MixMarvel

₫692.01

₫266,720,054.96₫200,002,001.23

₫182,286,931,149

0.00%

152

Gần đây

94

EOS

₫92,967.92

₫259,471,634.90₫186,569,548.50

₫175,967,657,626

0.00%

261

Gần đây

95

SuperFarm

₫46,815.06

₫84,302,830.20₫72,124,153.36

₫177,900,952,979

0.00%

184

Gần đây

96

Cartesi

₫24,059.32

₫89,553,095.05₫73,339,923.15

₫173,602,790,163

0.00%

206

Gần đây

97

DEAPcoin

₫1,337.32

₫211,689,422.11₫249,772,738.60

₫175,155,187,917

0.00%

184

Gần đây

98

Coin98

₫72,857.62

₫91,380,405.39₫113,936,190.04

₫167,000,063,128

0.00%

220

Gần đây

99

IoTeX

₫3,525.20

₫125,880,084.47₫135,430,358.09

₫162,495,568,760

0.00%

228

Gần đây

100

Dent

₫113.88

₫82,451,296.82₫85,781,256.17

₫162,829,252,388

0.00%

207

Gần đây