×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,682,117,491Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,396,542,459BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $331,682,117,491Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,396,542,459BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

ZBG

$951,334,884 USD
91,013 BTC

Thông tin về ZBG

Launched in July 2018, ZBG is a Hong Kong-based cryptocurrency exchange, a subsidiary of ZB.COM. ZBG Exchange is focused on providing a trading platform for new and innovative tokens. ZBG offers currency trading (buy/sell) services for hundreds of cryptoassets, with the goal of making users' investment choices more flexible. ZBG provides a cryptocurrency exchange, OTC, Launchpad, Rocket, and other services to global users. ZBG also offers mobile apps for iOS and Android.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$210,018,063
$10,469.25
22.08%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
2
$180,007,304
$4.85
18.92%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
3
$168,905,327
$10,463.74
17.75%
875
Spot
Percentage
Gần đây
4
$70,083,242
$340.23
7.37%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
5
$61,127,261
$340.12
6.43%
544
Spot
Percentage
Gần đây
6
$37,830,567
$43.68
3.98%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
7
$30,647,863
$0.231894
3.22%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
8
$25,411,399
$145.53
2.67%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
9
$21,956,563
$2.55
2.31%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
10
$18,972,672
$214.32
1.99%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
11
$12,695,680
$10,460.36
1.33%
435
Spot
Percentage
Gần đây
12
$8,488,683
$52.38
0.89%
62
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,721,748
$0.331620
0.71%
127
Spot
Percentage
Gần đây
14
$6,564,621
$0.231984
0.69%
333
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,317,214
$0.105701
0.66%
93
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,076,071
$43.70
0.64%
241
Spot
Percentage
Gần đây
17
$5,433,781
$2.25
0.57%
103
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $4,947,664
*** $0.633402
0.52%
32
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,557,386
$0.333522
0.48%
16
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4,540,862
$0.272445
0.48%
11
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,237,891
$340.11
0.45%
158
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,005,696
$4.03
0.42%
137
Spot
Percentage
Gần đây
23
$3,951,671
$0.359155
0.42%
77
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,464,749
$1.00
0.36%
505
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,889,226
$0.081353
0.30%
295
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,699,560
$214.20
0.18%
276
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,665,497
$2.54
0.18%
207
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,124,136
$145.44
0.12%
114
Spot
Percentage
Gần đây
29
$850,756
$67.64
0.09%
201
Spot
Percentage
Gần đây
30
$742,327
$0.249616
0.08%
35
Spot
Percentage
Gần đây
31
$714,325
$0.045958
0.08%
49
Spot
Percentage
Gần đây
32
$556,825
$87.29
0.06%
83
Spot
Percentage
Gần đây
33
$526,980
$0.071290
0.06%
50
Spot
Percentage
Gần đây
34
*** $423,155
*** $1.13
0.04%
18
Spot
Percentage
Gần đây
35
$413,020
$4.84
0.04%
167
Spot
Percentage
Gần đây
36
$358,774
$0.002632
0.04%
47
Spot
Percentage
Gần đây
37
$354,066
$0.070089
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
38
$352,604
$32.39
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
39
$313,979
$0.045905
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
40
$294,167
$0.280255
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
41
$256,052
$0.042874
0.03%
22
Spot
Percentage
Gần đây
42
$251,871
$0.250918
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
43
$165,416
$0.024136
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
44
$163,857
$0.039430
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
45
$150,709
$0.039491
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
46
$127,162
$0.331516
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
47
$111,620
$0.038107
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
48
$51,046
$1.00
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
49
$21,384
$5.39
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
50
$16,536
$0.025473
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
51
$10,981
$2.24
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
52
$6,464
$0.100127
0.00%
5
Spot
Percentage
19 giờ trước
53
$3,751
$0.233788
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3,410
$0.217671
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $0.043655
*** $0.021819
0.00%
0
Spot
Percentage
8 giờ trước
56
$?
$0.000932
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...