ZBG

$4,890,909,277 USD
80,175 BTC

Thông tin về ZBG

Launched in July 2018, ZBG is a Hong Kong-based cryptocurrency exchange, a subsidiary of ZB.COM. ZBG Exchange is focused on providing a trading platform for new and innovative tokens. ZBG offers currency trading (buy/sell) services for hundreds of cryptoassets, with the goal of making users' investment choices more flexible. ZBG provides a cryptocurrency exchange, OTC, Launchpad, Rocket, and other services to global users. ZBG also offers mobile apps for iOS and Android.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$61,645.04
$2,599,136,786
53.14%
-
Perpetual
Percentage
Gần đây
2
$61,098.34
$632,761,009
12.94%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
3
$179.24
$328,696,636
6.72%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$2,195.04
$192,404,611
3.93%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$41.43
$154,784,829
3.16%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$254.88
$139,694,712
2.86%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
7
$61,111.24
$104,135,385
2.13%
372
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,193.78
$83,664,740
1.71%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$254.40
$64,056,732
1.31%
539
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$61,173.63
$54,075,267
1.11%
866
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$288.89
$52,243,566
1.07%
328
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$693.32
$45,206,320
0.92%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
13
$15.75
$41,702,039
0.85%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$2.10
$40,491,696
0.83%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,195.58
$39,699,241
0.81%
390
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$179.17
$30,386,290
0.62%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.5968
$29,594,177
0.61%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$20.27
$28,267,972
0.58%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
19
$1.39
$27,306,222
0.56%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.1307
$24,865,219
0.51%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$273.02
$24,778,991
0.51%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
22
$6.81
$24,612,109
0.50%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
23
$41.43
$22,309,480
0.46%
489
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$31.65
$17,295,864
0.35%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
25
*** $0.4501
*** $16,866,625
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$228.40
$15,581,266
0.32%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.3337
$14,529,859
0.30%
-
Phái sinh
Percentage
108 ngày trước
28
$20.24
$10,474,769
0.21%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$6.81
$8,445,401
0.17%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.4281
$8,349,278
0.17%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1.00
$7,285,269
0.15%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.152
$6,465,865
0.13%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$326.23
$5,579,925
0.11%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1.30
$5,486,913
0.11%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.6327
$5,267,041
0.11%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.1551
$2,535,402
0.05%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$424.65
$2,089,012
0.04%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.1944
$1,462,611
0.03%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$77.31
$1,452,947
0.03%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$7.14
$1,275,533
0.03%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$2.91
$1,049,183
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$272.66
$993,067
0.02%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.0715
$963,804
0.02%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.193
$877,307
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$31.85
$659,744
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$2.88
$508,732
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.1647
$477,408
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
115 ngày trước
48
$38.90
$426,148
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$7.36
$412,001
0.01%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$2.60
$345,218
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.9525
$277,690
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.04203
$245,506
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.0385
$182,487
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$9.49
$159,897
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$31.62
$153,101
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.188
$135,587
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$1.56
$54,957
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$1.55
$40,988
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.1311
$39,983
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.6317
$30,404
0.00%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$15.72
$30,073
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.3888
$19,127
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.3304
$15,851
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.004365
$11,640
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
125 ngày trước
65
$0.011
$9,956
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
73 ngày trước
66
$0.6654
$5,186
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.3037
$4,989
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.03845
$3,003
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.008999
$2,872
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
49 ngày trước
70
$0.927
$1,355
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
107 ngày trước
71
$0.00307
$259
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
76 ngày trước
72
$0.04507
$124
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
110 ngày trước
73
$0.00315
$42
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
49 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...