Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

ZBG ZBG

$1,596,112,799 USD
175,540 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USDT $631,066,588 $9086.64 39.54% Spot Transaction Mining Gần đây
2 Ethereum ETH/USDT $289,771,796 $267.02 18.15% Spot Transaction Mining Gần đây
3 XRP XRP/USDT $157,482,670 $0.432230 9.87% Spot Transaction Mining Gần đây
4 EOS EOS/USDT $119,143,779 $6.85 7.46% Spot Transaction Mining Gần đây
5 Litecoin LTC/USDT $83,749,049 $133.61 5.25% Spot Transaction Mining Gần đây
6 Bitcoin SV BSV/USDT $55,236,395 $222.46 3.46% Spot Transaction Mining Gần đây
7 Bitcoin Cash BCHABC/USDT $39,872,605 $413.92 2.50% Spot Transaction Mining Gần đây
8 Ethereum Classic ETC/USDT $33,919,236 $8.47 2.13% Spot Transaction Mining Gần đây
9 Cardano ADA/USDT $30,797,739 $0.090369 1.93% Spot Transaction Mining Gần đây
10 ZB ZB/USDT $30,525,764 $0.333555 1.91% Spot Transaction Mining Gần đây
11 TRON TRX/USDT $23,757,288 $0.032725 1.49% Spot Transaction Mining Gần đây
12 Dash DASH/USDT $17,665,071 $160.83 1.11% Spot Transaction Mining Gần đây
13 Qtum QTUM/USDT $7,743,510 $3.57 0.49% Spot Transaction Mining Gần đây
14 0x ZRX/USDT $6,936,205 $0.345364 0.43% Spot Transaction Mining Gần đây
15 ZTCoin ZT/USDT $5,824,597 $0.058345 0.36% Spot Transaction Mining Gần đây
16 Stellar XLM/USDT $4,554,546 $0.124695 0.29% Spot Transaction Mining Gần đây
17 NEM XEM/USDT $3,284,373 $0.088110 0.21% Spot Transaction Mining Gần đây
18 Dogecoin DOGE/USDT $2,176,262 $0.003091 0.14% Spot Transaction Mining Gần đây
19 ZTCoin ZT/ZB $1,871,166 $0.058473 0.12% Spot Transaction Mining Gần đây
20 V-Dimension VOLLAR/BTC $606,802 $2.94 0.04% Spot Transaction Mining Gần đây
21 Business Credit Alliance Chain BCAC/USDT $105,320 $0.010008 0.01% Spot Transaction Mining Gần đây
22 ABBC Coin ABBC/USDT $15,481 $0.180038 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây
23 Everipedia IQ/USDT $6,629 $0.001442 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây
24 Abulaba ABULABA/USDT $103 $0.000038 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây
25 Abyss Token ABYSS/USDT $0 $0.038029 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây
26 CONUN CON/USDT $0 $0.014511 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây
27 TrueUSD TUSD/USDT $0 $0.978248 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây
28 MEET.ONE MEETONE/USDT $0 $0.001871 0.00% Spot Transaction Mining Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ACG/ZT 386.437 0.0596 Gần đây
2 ADD/USDT 12553306.5 0.001116 Gần đây
3 AIDT/QC 1264625.6388 0.269 Gần đây
4 AIDT/ZT 1256042.9384 0.75 Gần đây
5 ALC/USDT 289216257.825 1.91e-05 Gần đây
6 ALC/ZT 409031.2136 0.00037993 Gần đây
7 APBC/QC 957476.4428 0.083 Gần đây
8 ASTC/QC 25944819.7162 14.7802 Gần đây
9 ASTC/ZT 1784092.9916 34.5504 Gần đây
10 B91/QC 139184678.344 2.9299 Gần đây
11 BBGC/QC 4415059.7684 0.1945 Gần đây
12 BCT/USDT 2786921.525 0.1665 Gần đây
13 BCT/ZT 970636.9852 2.8798 Gần đây
14 BDSE/QC 2731607.7612 0.0025 Gần đây
15 BHTX/USDT 3748749.2086 0.4003 Gần đây
16 BHTX/ZT 2806024.805 6.9997 Gần đây
17 BPRO/QC 26894452.9002 0.3361 Gần đây
18 BPRO/ZT 35213078.4854 0.8911 Gần đây
19 BTA/ZT 1122625.4984 0.109 Gần đây
20 BTCBEAR3X/QC 7492.3921 992.4 Gần đây
21 BTCBEAR3X/USDT 6410.2249 142.2 Gần đây
22 BTCBULL3X/QC 22.4615 402877.5 Gần đây
23 BTCBULL3X/USDT 27.6912 57833.5 Gần đây
24 BTCHEDGE1X/QC 617.7281 15301.6 Gần đây
25 BTCHEDGE1X/USDT 801.4168 2196.7 Gần đây
26 CCY/QC 134052468.68 1.9949 Gần đây
27 CCY/USDT 503676049.979 0.2878 Gần đây
28 CCY/ZT 20210481.4796 4.7438 Gần đây
29 CNB/QC 12693370.7948 0.1163 Gần đây
30 CNB/ZT 418331.174 0.24 Gần đây
31 CNCC/QC 136845336.902 2.1504 Gần đây
32 CNCC/ZT 9133415.963 5.334 Gần đây
33 COC/ZT 682.6872 24.4 Gần đây
34 COMC/QC 247757716.925 0.2977 Gần đây
35 COMC/ZT 106317118.491 0.7075 Gần đây
36 CSAC/USDT 1913640.8924 0.4059 Gần đây
37 DANGX/USDT 2159907.5582 0.0215 Gần đây
38 DANGX/ZT 153413.35 0.3139 Gần đây
39 DEJ/QC 2047625.04 1.248 Gần đây
40 EAT/USDT 795426491.408 0.0716 Gần đây
41 EAT/ZT 130893192.817 1.1348 Gần đây
42 EDC/USDT 1185996.4332 0.0015 Gần đây
43 EON/USDT 1410702.04 0.0008 Gần đây
44 EOP/USDT 13343374.3 0.000955 Gần đây
45 EUA/QC 20985.5232 0.0287 Gần đây
46 EUA/ZT 57535.05 0.1 Gần đây
47 EVA/USDT 1896504.0181 0.00498 Gần đây
48 EVA/ZT 501.0294 0.07 Gần đây
49 GBC/QC 2481581.9302 0.043 Gần đây
50 GCS/QC 827426132.253 0.0333 Gần đây
51 GCS/ZT 88246904.4146 0.0805 Gần đây
52 GGS/QC 11265369.5036 0.0269 Gần đây
53 GMI/USDT 18553099.1534 0.0028 Gần đây
54 GTR/ZT 20998175.506 1.8451 Gần đây
55 HAI/USDT 2003347.0908 0.0575 Gần đây
56 HAI/ZT 728.8 1.1 Gần đây
57 HGP/QC 2699761.811 2.7 Gần đây
58 HJIG/USDT 89114.3998 0.0225 Gần đây
59 HJIG/ZT 72242.8636 0.5715 Gần đây
60 HMK/QC 1047647.2994 0.7119 Gần đây
61 ICB/USDT 407807.497 0.0033 Gần đây
62 ICB/ZT 142.5344 0.088 Gần đây
63 ICBB/ZT 450688.6994 18.6091 Gần đây
64 ISAC/ZT 1931062.8212 0.4873 Gần đây
65 KAM/USDT 57429.251 4.7751 Gần đây
66 KAM/ZT 3724.764 81.8888 Gần đây
67 KUYC/ZT 94505705.4204 0.0344 Gần đây
68 LAC/USDT 665545.557 1.085 Gần đây
69 LAC/ZT 1835.953 21.3426 Gần đây
70 MDC/USDT 189975.8474 0.05 Gần đây
71 MDC/ZT 5565.946 0.83 Gần đây
72 MGC/USDT 12167566.1664 0.695 Gần đây
73 MGC/ZT 1336880.2028 11.7385 Gần đây
74 MSX/ZT 50759.929 0.2199 Gần đây
75 NEB/ZT 476311912.188 0.3716 Gần đây
76 OCP/ZT 136427.758 0.004 Gần đây
77 OFBC/USDT 758293.9118 0.0467 Gần đây
78 PCC/ZT 14607.7092 1.7972 Gần đây
79 QTUM/QC 480055.259 24.6293 Gần đây
80 RCS/QC 935307386.436 0.1096 Gần đây
81 RCS/ZT 191469764.117 0.2851 Gần đây
82 REA/USDT 368886.2318 0.0116 Gần đây
83 SCT/QC 989029.68 3.145 Gần đây
84 SHT/QC 48760190.9118 0.3517 Gần đây
85 SHT/USDT 156709627.895 0.0485 Gần đây
86 SHT/ZT 41955176.782 0.8199 Gần đây
87 SO/USDT 1577596.8918 0.8651 Gần đây
88 SUT/ZT 112629.285 0.0404 Gần đây
89 TCH/ZT 169457.6358 0.0841 Gần đây
90 TRCB/ZT 514.422 0.8586 Gần đây
91 TRX/ZT 1466662.285 0.5583 Gần đây
92 TZB/QC 104283.7336 0.0279 Gần đây
93 UCH/USDT 159374605.805 0.001014 Gần đây
94 UL/ZT 1182.4792 2.9999 Gần đây
95 USDT/QC 45261471.1892 6.9736 Gần đây
96 VOLLAR/QC 4562628.1514 20.6669 Gần đây
97 VSYS/QC 975365.2 0.8994 Gần đây
98 VT/QC 2659984.9428 2.848 Gần đây
99 VT/ZT 1239.5004 6.11 Gần đây
100 W1/USDT 22604636.387 0.9629 Gần đây
101 W1/ZT 408081.1276 16.4864 Gần đây
102 WHC/USDT 3693892.2864 0.021876 Gần đây
103 WSBC/QC 3651508.308 1.43 Gần đây
104 YKC/QC 9147368.7508 0.6046 Gần đây
105 YKC/ZT 13951473.668 1.5447 Gần đây
106 YUN/QC 1111892.7838 0.56 Gần đây
107 ZB/QC 511851.2 2.3305 Gần đây
108 ZT/QC 80648773.9924 0.4079 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request