Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,533,079,610,730Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,962,165,463Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.5% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  21 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,533,079,610,730Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,962,165,463Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.5% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  21 Gwei
ZBG

ZBG

Khối lượng(24 giờ)

$5,372,186,746.46

138,384 BTC

Thông tin về ZBG

Launched in July 2018, ZBG is a Hong Kong-based cryptocurrency exchange, a subsidiary of ZB.COM. ZBG Exchange is focused on providing a trading platform for new and innovative tokens. ZBG offers currency trading (buy/sell) services for hundreds of cryptoassets, with the goal of making users' investment choices more flexible. ZBG provides a cryptocurrency exchange, OTC, Launchpad, Rocket, and other services to global users. ZBG also offers mobile apps for iOS and Android.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

$38,831.17

$939,331.07$477,656.71

$244,043,193

4.54%

394

Gần đây

2

Bitcoin

$38,817.18

$1,754,777.15$1,045,284.17

$48,921,989

0.91%

317

Gần đây

3

KOK

*** $1.97

$279.85$9,853.33

*** $21,358,252

0.00%

43

Gần đây

4

Ethereum

$2,342.53

$4,546,645.00$5,163,267.31

$13,226,690

0.25%

400

Gần đây

5

Ethereum

$2,340.14

$397,516.30$640,170.50

$11,937,041

0.22%

353

Gần đây

6

XRP

$0.7224

$1,133,461.65$1,046,449.48

$9,105,026

0.17%

303

Gần đây

7

Dogecoin

$0.2002

$320,833.71$330,482.58

$7,579,867

0.14%

219

Gần đây

8

Litecoin

$136.80

$930,259.30$755,887.61

$5,874,961

0.11%

335

Gần đây

9

Tether

$1.00

$1,495,635.37$1,886,746.70

$5,893,741

0.11%

762

Gần đây

10

Ethereum Classic

$48.40

$918,080.78$617,016.92

$4,866,923

0.09%

190

Gần đây

11

Stellar

$0.2671

$2,075.49$2,259.75

$4,394,881

0.08%

123

Gần đây

12

Dash

$155.66

$237,672.11$289,417.50

$3,822,803

0.07%

187

Gần đây

13

XRP

$0.7241

$220,932.25$216,240.12

$3,735,875

0.07%

245

Gần đây

14

EOS

$3.82

$371,976.75$784,877.33

$2,853,953

0.05%

234

Gần đây

15

ABBC Coin

$0.1897

-$321.06

$2,468,475

0.05%

13

Gần đây

16

Cardano

$1.26

$252,035.75$335,066.87

$2,326,866

0.04%

198

Gần đây

17

Qtum

$6.47

$432,929.29$329,394.04

$1,941,821

0.04%

166

Gần đây

18

Litecoin

$137.37

$151,519.55$144,727.76

$893,089

0.02%

252

Gần đây

19

Dogecoin

$0.2003

$154,498.81$176,218.69

$853,941

0.02%

213

Gần đây

20

Dash

$156.80

$63,931.49$53,019.81

$515,611

0.01%

165

Gần đây

21

SafeMoon

$0.00000222

$159.97$201.67

$360,478

0.01%

11

Gần đây

22

Swarm

$8.19

$13,457.82$23,988.46

$303,558

0.01%

74

Gần đây

23

Qtum

$6.50

$56,852.74$58,296.19

$292,255

0.01%

156

Gần đây

24

Huobi Token

$10.60

-$409.62

$289,500

0.01%

5

Gần đây

25

Filecoin

$48.96

$820,299.25$920,031.11

$263,266

0.00%

162

Gần đây

26

ZB Token

$0.2949

$13,424.11$25,238.48

$257,833

0.00%

116

Gần đây

27

Wootrade

$0.6143

$854.27$1,021.16

$238,951

0.00%

46

Gần đây

28

Livepeer

$18.31

$3,733.80$6,060.32

$220,008

0.00%

36

Gần đây

29

Polkadot

$14.67

$54,719.26$90,599.31

$202,348

0.00%

143

Gần đây

30

Mdex

$1.06

--

$193,574

0.00%

7

Gần đây

31

Solana

$31.20

$26,227.81$35,524.76

$186,675

0.00%

109

Gần đây

32

Tokenlon Network Token

$2.42

$409.64$423.48

$176,567

0.00%

31

Gần đây

33

Stellar

$0.2669

$25,575.72$34,696.39

$167,281

0.00%

131

Gần đây

34

NEM

$0.1597

$58,569.97$58,285.12

$139,467

0.00%

105

Gần đây

35

MATH

$1.07

--

$127,744

0.00%

8

Gần đây

36

ZBG Token

$0.03293

$267.99$230.83

$109,781

0.00%

28

Gần đây

37

Kusama

$184.90

$15,956.71$17,881.21

$82,316

0.00%

109

Gần đây

38

Dora Factory

$5.03

$1,847.47$20,685.39

$77,806

0.00%

42

Gần đây

39

NEAR Protocol

$2.16

$13,769.07$14,994.62

$71,784

0.00%

83

Gần đây

40

WhiteCoin

$1.02

--

$55,101

0.00%

11

Gần đây

41

WhiteCoin

$1.02

--

$51,306

0.00%

9

Gần đây

42

Bitcoin Cash

$524.86

$624,267.74$254,136.43

$49,125

0.00%

207

Gần đây

43

Polkadot

$14.73

$301,732.94$115,204.22

$49,124

0.00%

175

Gần đây

44

TRON

$0.06068

$30,627.18$41,196.33

$41,711

0.00%

141

Gần đây

45

BitShares

$0.03983

$1,220.83$12,112.56

$30,972

0.00%

83

Gần đây

46

ETHA Lend

$0.2305

--

$30,826

0.00%

0

Gần đây

47

ZB Token

$0.2958

$14,936.56$12,908.15

$29,307

0.00%

81

Gần đây

48

Uniswap

$19.60

$12,568.55$20,979.49

$22,673

0.00%

128

Gần đây

49

TRON

$0.06072

$1,216.80$3,756.58

$21,220

0.00%

73

Gần đây

50

SpaceVikings

$0.000000000602

--

$13,457

0.00%

3

Gần đây

51

Bitcoin SV

$136.29

$4,783.21$103,552.61

$8,991

0.00%

75

Gần đây

52

Monero

$236.79

$273,180.29$229,215.13

$5,590

0.00%

102

Gần đây

53

DAOFi

$0.1176

--

$5,115

0.00%

0

55 giờ trước

54

ZBG Token

$0.03276

$817.97$113.64

$4,019

0.00%

10

Gần đây

55

Casper

$0.06907

$4,453.87$3,732.64

$3,088

0.00%

41

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện