ZBG

$1,647,540,108 USD
52,091 BTC

Thông tin về ZBG

Launched in July 2018, ZBG is a Hong Kong-based cryptocurrency exchange, a subsidiary of ZB.COM. ZBG Exchange is focused on providing a trading platform for new and innovative tokens. ZBG offers currency trading (buy/sell) services for hundreds of cryptoassets, with the goal of making users' investment choices more flexible. ZBG provides a cryptocurrency exchange, OTC, Launchpad, Rocket, and other services to global users. ZBG also offers mobile apps for iOS and Android.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$737,850,487
$31,505.28
44.78%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$250,173,305
$1,315.26
15.18%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$119,915,551
$1,320.44
7.28%
405
Spot
Percentage
Gần đây
4
$97,818,733
$31,583.37
5.94%
425
Spot
Percentage
Gần đây
5
$66,923,668
$17.24
4.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
6
$47,881,506
$130.05
2.91%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
7
$42,584,962
$0.3484
2.58%
391
Spot
Percentage
Gần đây
8
$33,364,798
$17.23
2.03%
272
Spot
Percentage
Gần đây
9
$30,740,415
$31,623.89
1.87%
603
Spot
Percentage
Gần đây
10
$28,607,395
$7.31
1.74%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
11
$22,954,171
$395.80
1.39%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
12
$21,562,593
$1,323.96
1.31%
297
Spot
Percentage
Gần đây
13
$19,785,378
$130.30
1.20%
382
Spot
Percentage
Gần đây
14
$18,558,354
$109.83
1.13%
52
Spot
Percentage
Gần đây
15
$18,378,324
$166.01
1.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
16
$14,549,930
$0.3341
0.88%
-
Derivatives
Percentage
822 giờ trước
17
$9,966,922
$21.93
0.60%
82
Spot
Percentage
Gần đây
18
$8,132,807
$2.73
0.49%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
19
$8,001,474
$0.2694
0.49%
84
Spot
Percentage
Gần đây
20
$7,071,228
$14.13
0.43%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
21
$6,240,035
$0.04194
0.38%
14
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,851,475
$0.06198
0.36%
37
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,889,034
$1.00
0.30%
330
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,765,442
$0.2566
0.29%
82
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,518,759
$21.97
0.27%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
26
$4,199,226
$83.64
0.25%
128
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,508,390
$3.33
0.21%
137
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,084,303
$0.3054
0.19%
59
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,680,358
$101.98
0.16%
219
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,375,105
$2.23
0.14%
64
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,139,326
$5.93
0.13%
62
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,876,172
$0.2609
0.11%
129
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,808,620
$37.83
0.11%
100
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,517,563
$0.2345
0.09%
110
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,309,639
$136.44
0.08%
100
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,253,435
$0.5969
0.08%
125
Spot
Percentage
Gần đây
37
$881,102
$0.01231
0.05%
45
Spot
Percentage
Gần đây
38
$732,513
$0.04035
0.04%
41
Spot
Percentage
Gần đây
39
$617,449
$2.74
0.04%
132
Spot
Percentage
Gần đây
40
$555,042
$7.32
0.03%
169
Spot
Percentage
Gần đây
41
$478,068
$0.1649
0.03%
-
Spot
Percentage
998 giờ trước
42
$353,484
$14.12
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
43
*** $334,114
*** $3.32
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
44
$329,637
$0.5786
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$309,358
$0.01326
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
46
$264,234
$0.5589
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$251,690
$0.04136
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
48
$245,269
$166.66
0.01%
61
Spot
Percentage
Gần đây
49
*** $202,430
*** $0.04338
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
50
*** $190,930
*** $0.04304
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
51
$182,861
$0.02305
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
52
$149,137
$0.03041
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
53
$112,090
$7.31
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
54
$87,553
$0.2700
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
55
$73,589
$0.1557
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
56
$42,127
$0.1891
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
57
$23,016
$3.33
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
58
*** $13,382
*** $0.01482
0.00%
0
Spot
Percentage
1 giờ trước
59
$11,847
$0.03212
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
60
$7,619
$0.001932
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$6,511
$0.6295
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
62
$3,959
$0.01081
0.00%
6
Spot
Percentage
114 giờ trước
63
$1,357
$0.9283
0.00%
-
Spot
Percentage
811 giờ trước
64
$1,248
$0.0004681
0.00%
-
Spot
Percentage
51 ngày trước
65
$845
$0.3000
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
66
$259
$0.003074
0.00%
2
Spot
Percentage
75 giờ trước
67
$124
$0.04507
0.00%
1
Spot
Percentage
892 giờ trước
68
*** $14
*** $0.1502
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...