×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $263,417,482,962Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,090,296,982BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $263,417,482,962Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,090,296,982BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

ZB.COM

$1,128,411,567 USD
119,594 BTC

Thông tin về ZB.COM

ZB Group’s flagship platform is ZB.com, a digital asset exchange. The platform launched in early 2013 and has a sizeable trading community. ZB.com differentiates itself through its highly curated listing process and rare launchpad offers. Deep liquidity, low fees and a dashboard featuring professional-grade trading tools are all key components to the ZB.com platform.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$413,962,379
$9,429.32
36.69%
395
Spot
Percentage
Gần đây
2
$319,612,523
$9,435.91
28.32%
347
Spot
Percentage
Gần đây
3
$116,115,975
$222.05
10.29%
405
Spot
Percentage
Gần đây
4
$60,854,795
$221.60
5.39%
354
Spot
Percentage
Gần đây
5
$28,334,832
$2.62
2.51%
337
Spot
Percentage
Gần đây
6
$25,763,942
$7.25
2.28%
243
Spot
Percentage
Gần đây
7
$25,066,316
$0.998259
2.22%
636
Spot
Percentage
Gần đây
8
$23,448,297
$2.62
2.08%
302
Spot
Percentage
Gần đây
9
$16,082,654
$44.78
1.43%
318
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,765,985
$1.70
0.95%
186
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,746,777
$0.198413
0.78%
247
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,368,185
$1.27
0.56%
114
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,093,468
$10.27
0.54%
128
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,708,222
$0.051411
0.42%
14
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,285,498
$1.62
0.38%
103
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,047,145
$4.04
0.36%
117
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,000,922
$0.064492
0.35%
174
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,615,027
$0.227208
0.32%
138
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,541,495
$0.013778
0.31%
108
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,299,415
$74.05
0.29%
220
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,279,975
$0.027147
0.29%
41
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,257,485
$0.022243
0.29%
96
Spot
Percentage
Gần đây
23
$3,170,380
$0.013755
0.28%
91
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,116,541
$0.064526
0.28%
163
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,778,119
$44.78
0.25%
289
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,504,872
$0.998203
0.22%
649
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,163,406
$0.198380
0.19%
294
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,074,286
$221.63
0.18%
258
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,793,302
$1.70
0.16%
192
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,645,989
$0.998513
0.15%
679
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,486,590
$0.067868
0.13%
61
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,452,936
$1.27
0.13%
65
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,197,958
$7.26
0.11%
246
Spot
Percentage
Gần đây
34
$808,692
$2.63
0.07%
238
Spot
Percentage
Gần đây
35
$692,240
$74.10
0.06%
207
Spot
Percentage
Gần đây
36
$586,206
$44.83
0.05%
240
Spot
Percentage
Gần đây
37
$519,707
$0.997952
0.05%
678
Spot
Percentage
Gần đây
38
$494,564
$10.29
0.04%
98
Spot
Percentage
Gần đây
39
$489,213
$0.198234
0.04%
200
Spot
Percentage
Gần đây
40
$456,858
$190.50
0.04%
148
Spot
Percentage
Gần đây
41
$407,817
$0.125205
0.04%
92
Spot
Percentage
Gần đây
42
$388,183
$0.002505
0.03%
69
Spot
Percentage
Gần đây
43
$386,278
$0.998252
0.03%
704
Spot
Percentage
Gần đây
44
$383,930
$10.25
0.03%
135
Spot
Percentage
Gần đây
45
$329,876
$0.067773
0.03%
114
Spot
Percentage
Gần đây
46
$308,523
$0.080026
0.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
47
$275,776
$1.62
0.02%
117
Spot
Percentage
Gần đây
48
$273,830
$0.321401
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
49
$256,377
$7.28
0.02%
154
Spot
Percentage
Gần đây
50
$251,081
$0.022022
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
51
$217,720
$0.997952
0.02%
688
Spot
Percentage
Gần đây
52
$193,071
$0.023978
0.02%
99
Spot
Percentage
Gần đây
53
$189,211
$0.064945
0.02%
131
Spot
Percentage
Gần đây
54
$169,234
$239.64
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$169,097
$0.002335
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
56
$147,657
$74.17
0.01%
161
Spot
Percentage
Gần đây
57
$145,614
$239.65
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$144,701
$0.022372
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
59
$134,032
$0.279647
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
60
$91,474
$190.59
0.01%
130
Spot
Percentage
Gần đây
61
$79,353
$4.07
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
62
$74,585
$0.346084
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
63
$73,060
$1.70
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
64
$65,642
$0.023920
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
65
$61,125
$0.067114
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
66
$47,176
$1.27
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
67
$45,848
$0.015041
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
68
$41,109
$0.029293
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
69
$36,578
$1.37
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
70
$34,371
$0.016704
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
71
$30,770
$0.007034
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
72
$29,788
$0.002511
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
73
$25,664
$1.62
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
74
$23,833
$0.227157
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
75
$22,793
$0.002247
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
76
$18,796
$0.067589
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
77
$15,786
$0.173971
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
78
$13,229
$0.015081
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
79
$11,958
$0.486189
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
80
$11,031
$0.333721
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
81
$10,941
$1.12
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
82
$9,827
$0.004454
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
83
$7,668
$0.041005
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
84
$7,150
$0.177512
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
85
$6,803
$0.005498
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
86
$6,179
$0.015066
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
87
$6,042
$0.898399
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
88
$5,700
$0.000688
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
89
$5,208
$0.060781
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
90
$4,597
$0.038610
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
91
$4,217
$0.005567
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
92
$3,805
$66.31
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3,658
$0.113838
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3,583
$66.15
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
95
$3,380
$0.201693
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2,754
$0.019792
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2,259
$0.277658
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2,235
$0.006986
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
99
$1,102
$1.11
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
100
$1,048
$0.000095
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,000
$1.36
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
102
$896
$0.004248
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
103
$594
$0.227403
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
104
$531
$5.12
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
105
$401
$0.001763
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
106
$278
$0.648539
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
107
$234
$0.998152
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
108
$144
$0.000675
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
109
$115
$0.997286
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
110
$44
$0.280006
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
111
$12
$0.001460
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
112
$8
$0.002515
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
113
$8
$0.113778
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
114
$0.001043
$0.104310
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...