×
×
Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042Vốn hóa thị trường:  $343,097,185,478Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,658,298,604BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $343,097,185,478Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,658,298,604BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042

ZB.COM

$367,855,174 USD
35,422 BTC

Thông tin về ZB.COM

ZB Group’s flagship platform is ZB.com, a digital asset exchange. The platform launched in early 2013 and has a sizeable trading community. ZB.com differentiates itself through its highly curated listing process and rare launchpad offers. Deep liquidity, low fees and a dashboard featuring professional-grade trading tools are all key components to the ZB.com platform.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$67,841,957
$10,744.65
18.44%
479
Spot
Percentage
Gần đây
2
$47,120,833
$352.87
12.81%
424
Spot
Percentage
Gần đây
3
$32,835,485
$21.87
8.93%
125
Spot
Percentage
Gần đây
4
$27,403,532
$10,744.71
7.45%
594
Spot
Percentage
Gần đây
5
$27,011,172
$353.07
7.34%
365
Spot
Percentage
Gần đây
6
$21,808,131
$2.57
5.93%
452
Spot
Percentage
Gần đây
7
$17,539,933
$2.57
4.77%
257
Spot
Percentage
Gần đây
8
$12,467,138
$46.24
3.39%
293
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,133,399
$0.245300
3.03%
244
Spot
Percentage
Gần đây
10
$9,696,693
$0.075323
2.64%
58
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,146,316
$1.00
2.21%
754
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,842,034
$21.80
2.13%
148
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,073,137
$352.64
1.92%
253
Spot
Percentage
Gần đây
14
$6,218,918
$2.39
1.69%
174
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,720,990
$4.40
1.56%
122
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,649,753
$3.07
1.54%
56
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,871,122
$0.323370
1.32%
287
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,570,111
$69.11
1.24%
218
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,060,598
$5.11
1.10%
56
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,512,722
$0.154909
0.95%
122
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,277,374
$0.096750
0.89%
163
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,050,674
$2.39
0.83%
209
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,932,025
$0.154953
0.80%
140
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,550,632
$1.22
0.69%
142
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,423,496
$0.154790
0.66%
68
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,353,061
$0.245467
0.64%
286
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,909,614
$46.24
0.52%
251
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,814,129
$0.024267
0.49%
109
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,331,895
$0.096805
0.36%
213
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,143,902
$0.002711
0.31%
69
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,137,612
$25,515.18
0.31%
19
Spot
Percentage
Gần đây
32
$956,894
$0.370304
0.26%
32
Spot
Percentage
Gần đây
33
$891,517
$3,307.55
0.24%
33
Spot
Percentage
Gần đây
34
$843,074
$68.95
0.23%
199
Spot
Percentage
Gần đây
35
$863,895
$0.094577
0.23%
17
Spot
Percentage
Gần đây
36
$717,373
$1.22
0.20%
71
Spot
Percentage
Gần đây
37
$574,488
$4.89
0.16%
44
Spot
Percentage
Gần đây
38
$533,122
$10.82
0.14%
92
Spot
Percentage
Gần đây
39
$429,226
$0.367299
0.12%
25
Spot
Percentage
Gần đây
40
$403,892
$2.57
0.11%
228
Spot
Percentage
Gần đây
41
$376,813
$0.244852
0.10%
191
Spot
Percentage
Gần đây
42
$329,132
$0.024526
0.09%
53
Spot
Percentage
Gần đây
43
$313,153
$0.028559
0.09%
114
Spot
Percentage
Gần đây
44
$265,919
$0.028687
0.07%
47
Spot
Percentage
Gần đây
45
$285,130
$0.003215
0.08%
220
Spot
Percentage
Gần đây
46
$235,651
$0.542885
0.06%
45
Spot
Percentage
Gần đây
47
$234,532
$217.37
0.06%
234
Spot
Percentage
Gần đây
48
$182,099
$21.91
0.05%
86
Spot
Percentage
Gần đây
49
$177,735
$0.325531
0.05%
70
Spot
Percentage
Gần đây
50
$171,622
$0.221685
0.05%
25
Spot
Percentage
Gần đây
51
$166,610
$46.21
0.05%
173
Spot
Percentage
Gần đây
52
$152,559
$0.242469
0.04%
64
Spot
Percentage
Gần đây
53
$146,438
$156.10
0.04%
126
Spot
Percentage
Gần đây
54
$141,194
$1.00
0.04%
164
Spot
Percentage
Gần đây
55
$139,413
$1.00
0.04%
108
Spot
Percentage
Gần đây
56
$129,356
$0.022224
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
57
$127,213
$0.003231
0.03%
56
Spot
Percentage
Gần đây
58
$122,092
$0.122013
0.03%
64
Spot
Percentage
Gần đây
59
$119,668
$1.40
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
60
$121,162
$217.49
0.03%
243
Spot
Percentage
Gần đây
61
$111,469
$0.096824
0.03%
118
Spot
Percentage
Gần đây
62
$95,920
$0.075272
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
63
$83,329
$2.38
0.02%
116
Spot
Percentage
Gần đây
64
$80,316
$0.024426
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
65
$74,891
$69.07
0.02%
137
Spot
Percentage
Gần đây
66
$69,058
$1.23
0.02%
50
Spot
Percentage
Gần đây
67
$62,363
$0.071876
0.02%
60
Spot
Percentage
Gần đây
68
$54,070
$3.02
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
69
$53,871
$0.002705
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
70
$51,560
$5.12
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
71
$46,719
$0.024260
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
72
$38,226
$0.018807
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
73
$35,743
$0.018844
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
74
$39,031
$0.028547
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
75
$34,077
$0.064505
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
76
$33,868
$0.077579
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
77
$30,811
$156.58
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
78
$30,296
$1.14
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
79
$27,482
$0.008314
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
80
$26,610
$0.417838
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
81
$16,369
$0.074819
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
82
$16,035
$0.480866
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
83
$10,056
$0.003118
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
84
$9,820
$0.002724
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
85
$7,984
$0.002060
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7,659
$0.247525
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
87
$7,291
$0.001705
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
88
$7,010
$0.245370
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
89
$5,623
$0.001109
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
90
$5,247
$94.07
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
91
$5,206
$93.85
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
92
$4,968
$0.821639
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3,611
$0.002793
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3,176
$0.311611
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2,974
$0.230592
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2,957
$0.005404
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2,271
$0.403684
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2,261
$0.989454
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2,260
$0.005479
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2,166
$1.07
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,954
$0.078829
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,962
$0.001721
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,884
$0.062337
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,521
$0.013332
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1,509
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1,356
$1.10
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1,273
$0.008790
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
108
$1,175
$0.116928
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
109
$1,156
$0.000712
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1,130
$0.243096
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
111
$962
$3.08
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
112
$857
$0.352797
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
113
$781
$0.001984
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
114
$772
$1.00
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
115
$772
$5.08
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
116
$714
$0.322354
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
117
$686
$0.499815
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
118
$430
$0.000084
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
119
*** $353
*** $0.096217
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
120
$251
$0.160261
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
121
$186
$0.002897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$151
$0.027523
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
123
$56
$0.001703
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
124
$17
$0.002789
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1
$0.257365
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.907994
$1.00
0.00%
493
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.741855
$0.000369
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$1.00
0.00%
706
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$1.00
0.00%
499
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...