ZB.COM

$1,801,721,158 USD
36,719 BTC

Thông tin về ZB.COM

ZB Group’s flagship platform is ZB.com, a digital asset exchange. The platform launched in early 2013 and has a sizeable trading community. ZB.com differentiates itself through its highly curated listing process and rare launchpad offers. Deep liquidity, low fees and a dashboard featuring professional-grade trading tools are all key components to the ZB.com platform.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,018,602,837
$49,042.74
56.53%
402
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$164,213,734
$49,106.26
9.11%
334
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$82,629,440
$180.04
4.59%
290
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$73,071,644
$1,533.35
4.06%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$59,272,703
$1,532.24
3.29%
369
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$36,178,451
$0.4598
2.01%
264
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$35,132,636
$0.4602
1.95%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$34,602,629
$3.73
1.92%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$27,451,714
$1.00
1.52%
879
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$26,786,067
$1.17
1.49%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$24,431,225
$0.4061
1.36%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$23,887,720
$6.19
1.33%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$23,830,435
$0.208
1.32%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$19,456,223
$3.72
1.08%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$16,031,629
$209.96
0.89%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$15,287,575
$0.05006
0.85%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$15,222,331
$1.17
0.84%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$14,458,353
$37.80
0.80%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$13,890,886
$180.03
0.77%
256
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$9,724,943
$6.20
0.54%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$8,762,979
$4.59
0.49%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$7,595,334
$0.9027
0.42%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$6,977,020
$10.97
0.39%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$6,748,734
$0.401
0.37%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$4,308,949
$209.82
0.24%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$3,388,478
$0.6915
0.19%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2,233,137
$39.97
0.12%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,867,974
$0.4062
0.10%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1,751,908
$0.04936
0.10%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,711,744
$33.83
0.10%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1,654,978
$2.58
0.09%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1,419,682
$0.08561
0.08%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1,326,442
$0.06647
0.07%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1,278,962
$2.58
0.07%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1,271,770
$39.93
0.07%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1,077,204
$0.1942
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
156 giờ trước
37
$1,074,562
$0.8992
0.06%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1,052,030
$0.05
0.06%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$990,369
$27.69
0.05%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$881,026
$0.05046
0.05%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$860,443
$10.98
0.05%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$764,490
$16.77
0.04%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
*** $690,819
*** $0.1254
0.04%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$633,481
$179.84
0.04%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$629,417
$0.1384
0.03%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$628,886
$37.87
0.03%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$505,233
$0.001215
0.03%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$492,713
$0.0012
0.03%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$473,010
$497.94
0.03%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$412,970
$0.06648
0.02%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$399,564
$32.11
0.02%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$388,337
$0.4012
0.02%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$380,750
$1,532.07
0.02%
269
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$283,103
$0.4593
0.02%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$240,217
$0.08028
0.01%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$236,599
$0.04981
0.01%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$231,465
$4.59
0.01%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$221,746
$0.2564
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$220,662
$371.04
0.01%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$216,034
$0.3771
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$185,019
$0.003437
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$182,640
$0.002922
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$181,803
$497.35
0.01%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$174,670
$1.17
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$164,578
$0.01157
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$164,461
$0.002919
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$144,314
$0.05037
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$138,866
$0.01031
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$138,488
$179.74
0.01%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$129,311
$6.25
0.01%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$126,271
$3.72
0.01%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$123,451
$28.02
0.01%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$108,010
$1.99
0.01%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$94,966
$179.98
0.01%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$85,061
$210.18
0.00%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$79,904
$39.39
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$76,546
$0.02138
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$64,512
$1.84
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$61,609
$0.04966
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$57,217
$0.0007937
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$53,445
$0.1199
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$49,702
$0.001539
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$43,903
$0.2343
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
84
$40,899
$0.1504
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$40,672
$0.1506
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$38,038
$0.01747
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
274 giờ trước
87
$35,889
$0.02134
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$29,965
$0.6834
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$27,445
$0.003813
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$26,672
$31,702.81
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$25,702
$0.7137
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$21,976
$210.06
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$20,112
$0.006113
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$19,701
$0.3659
0.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$19,322
$0.151
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
*** $19,103
*** $0.08005
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
97
$18,419
$0.9042
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$18,239
$209.76
0.00%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
*** $17,555
*** $0.003801
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$15,849
$0.117
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$14,754
$0.08606
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$12,459
$37.80
0.00%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
*** $12,304
*** $0.01284
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
104
$10,253
$0.4043
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$9,472
$0.00007529
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
106
$7,244
$0.003158
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
156 giờ trước
107
$7,043
$0.001492
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$6,989
$21.11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
109
$6,960
$0.4053
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
110
*** $5,927
*** $0.01861
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$5,496
$0.0023
0.00%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$5,220
$0.05044
0.00%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$3,207
$0.001101
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
114
$3,191
$0.3423
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
115
$2,885
$10.94
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
*** $2,385
*** $0.5486
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
117
$1,680
$0.2659
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
879 giờ trước
118
$1,653
$1.31
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
119
$1,037
$0.1364
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
120
$910
$0.001603
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
274 giờ trước
121
$869
$1.00
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
*** $593
*** $0.002448
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
123
*** $589
*** $0.1101
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
124
$450
$0.3737
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
125
$438
$1.01
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
126
$200
$1.70
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
127
$164
$0.303
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
128
*** $161
*** $0.0002172
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
129
$121
$0.004577
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
130
$51
$5.73
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
947 giờ trước
131
$5
$1,601.38
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
879 giờ trước
132
$?
$1.00
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
879 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...