Vốn Hóa Thị Trường:

xBTCe xBTCe

$11,445,054 USD
1,823 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $2,604,080 $6287.00 22.75% Gần đây
2 Bitcoin BTC/EUR $816,758 $6262.04 7.14% Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $814,062 $467.04 7.11% Gần đây
4 Litecoin LTC/USD $670,194 $82.89 5.86% Gần đây
5 Ethereum ETH/EUR $632,319 $463.22 5.52% Gần đây
6 Litecoin LTC/BTC $626,802 $83.32 5.48% Gần đây
7 Bitcoin Cash BCH/BTC $609,535 $759.73 5.33% Gần đây
8 Litecoin LTC/EUR $606,868 $80.41 5.30% Gần đây
9 Ethereum ETH/BTC $537,394 $467.70 4.70% Gần đây
10 Litecoin LTC/RUB $496,047 $87.48 4.33% Gần đây
11 Litecoin LTC/CNH $416,163 $89.18 3.64% Gần đây
12 Dash DASH/BTC $397,659 $243.11 3.47% Gần đây
13 Ethereum ETH/RUB $377,248 $443.24 3.30% Gần đây
14 Bitcoin BTC/CNH $341,131 $6771.16 2.98% Gần đây
15 Dash DASH/USD $323,775 $244.13 2.83% Gần đây
16 Bitcoin Cash BCH/USD $306,741 $760.71 2.68% Gần đây
17 Ethereum ETH/CNH $210,243 $505.17 1.84% Gần đây
18 Dash DASH/CNH $192,599 $261.07 1.68% Gần đây
19 Bitcoin BTC/RUB $178,375 $5969.72 1.56% Gần đây
20 Ethereum ETH/LTC $100,441 $461.84 0.88% Gần đây
21 Emercoin EMC/BTC $84,386 $2.39 0.74% Gần đây
22 Ethereum ETH/JPY $41,805 $465.75 0.37% Gần đây
23 Litecoin LTC/JPY $32,809 $81.44 0.29% Gần đây
24 Emercoin EMC/USD $21,645 $2.24 0.19% Gần đây
25 Bitcoin BTC/JPY $3,279 $6304.90 0.03% Gần đây
26 Bitcoin BTC/GBP $2,696 $6268.85 0.02% Gần đây