Vốn Hóa Thị Trường:

xBTCe xBTCe

$68,106 USD
10.81 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/EUR $23,961 $6305.41 35.18% Spot Percentage Gần đây
2 Dash DASH/USD $18,935 $193.12 27.80% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/USD $13,324 $6284.88 19.56% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/USD $4,016 $210.25 5.90% Spot Percentage Gần đây
5 Litecoin LTC/USD $2,274 $53.05 3.34% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/RUB $1,429 $55.68 2.10% Spot Percentage 20 giờ trước
7 Bitcoin BTC/RUB $1,403 $6377.48 2.06% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin BTC/JPY $693 $6303.67 1.02% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin Cash BCH/USD $481 $437.50 0.71% Spot Percentage Gần đây
10 Dash DASH/BTC $400 $194.37 0.59% Spot Percentage 4 giờ trước
11 Litecoin LTC/EUR $181 $53.91 0.27% Spot Percentage 7 giờ trước
12 Ethereum ETH/JPY $176 $211.99 0.26% Spot Percentage 4 giờ trước
13 Litecoin LTC/JPY $152 $54.02 0.22% Spot Percentage Gần đây
14 Litecoin LTC/BTC $149 $52.89 0.22% Spot Percentage 1 giờ trước
15 Ethereum ETH/BTC $141 $198.63 0.21% Spot Percentage 4 giờ trước
16 Bitcoin BTC/GBP $128 $6410.91 0.19% Spot Percentage Gần đây
17 Emercoin EMC/USD $90 $0.891850 0.13% Spot Percentage 4 giờ trước
18 Emercoin EMC/BTC $87 $0.944647 0.13% Spot Percentage 4 giờ trước
19 Ethereum ETH/RUB $45 $225.45 0.00% Spot Percentage 301 giờ trước
20 Ethereum ETH/EUR $45 $213.37 0.07% Spot Percentage 1 giờ trước
21 Ethereum ETH/LTC $41 $205.03 0.06% Spot Percentage Gần đây
22 Bitcoin Cash BCH/BTC $0 $421.94 0.00% Spot Percentage 4 giờ trước