Vốn Hóa Thị Trường:

WEX WEX

$3,061,812 USD
483.97 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Category Fee Type Đã được cập nhật
1 Zcash ZEC/USD $834,831 * $557.02 27.27% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/USD $435,286 * $8400.00 14.22% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $283,153 $410.68 9.25% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/USD $203,896 $78.19 6.66% Spot Percentage Gần đây
5 Zcash ZEC/BTC $148,596 * $417.51 4.85% Spot Percentage Gần đây
6 Peercoin PPC/USD $137,515 * $4.17 4.49% Spot Percentage Gần đây
7 Bitcoin Cash BCH/USD $136,168 $705.98 4.45% Spot Percentage Gần đây
8 Namecoin NMC/USD $118,010 $2.70 3.85% Spot Percentage Gần đây
9 Namecoin NMC/BTC $99,082 $2.02 3.24% Spot Percentage Gần đây
10 Bitcoin Cash BCH/BTC $88,817 $530.74 2.90% Spot Percentage Gần đây
11 Litecoin LTC/BTC $60,506 $58.97 1.98% Spot Percentage Gần đây
12 Dash DSH/USD $46,087 * $228.00 1.51% Spot Percentage Gần đây
13 Peercoin PPC/BTC $44,818 * $3.16 1.46% Spot Percentage Gần đây
14 Zcash ZEC/LTC $43,896 $394.09 1.43% Spot Percentage Gần đây
15 Litecoin LTC/EUR $43,197 $78.96 1.41% Spot Percentage Gần đây
16 Novacoin NVC/USD $40,881 $5.00 1.34% Spot Percentage Gần đây
17 Bitcoin BTC/EUR $39,900 $8462.79 1.30% Spot Percentage Gần đây
18 Ethereum ETH/BTC $37,390 $308.58 1.22% Spot Percentage Gần đây
19 Bitcoin BTC/RUR $24,087 $7351.67 0.79% Spot Percentage Gần đây
20 Ethereum ETH/EUR $22,336 $413.80 0.73% Spot Percentage Gần đây
21 Ethereum ETH/ZEC $19,334 $102.70 0.63% Spot Percentage Gần đây
22 Ethereum ETH/LTC $16,490 $289.92 0.54% Spot Percentage Gần đây
23 Litecoin LTC/RUR $15,899 $68.54 0.52% Spot Percentage Gần đây
24 Bitcoin Cash BCH/LTC $15,576 $499.41 0.51% Spot Percentage Gần đây
25 Ethereum ETH/RUR $13,731 $359.24 0.45% Spot Percentage Gần đây
26 Bitcoin Cash BCH/ETH $12,892 $484.01 0.42% Spot Percentage Gần đây
27 Novacoin NVC/BTC $11,556 $3.73 0.38% Spot Percentage Gần đây
28 Dash DSH/BTC $10,365 $171.53 0.34% Spot Percentage Gần đây
29 Bitcoin Cash BCH/EUR $9,511 $709.03 0.31% Spot Percentage Gần đây
30 Dash DSH/LTC $8,807 $161.52 0.29% Spot Percentage Gần đây
31 Dash DSH/ZEC $8,660 $56.96 0.28% Spot Percentage Gần đây
32 Dash DSH/ETH $8,657 $156.79 0.28% Spot Percentage Gần đây
33 Dash DSH/EUR $8,404 $229.51 0.27% Spot Percentage Gần đây
34 Bitcoin Cash BCH/RUR $6,742 $615.44 0.22% Spot Percentage Gần đây
35 Dash DSH/RUR $6,734 $199.40 0.22% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện