Vốn Hóa Thị Trường:

WARNING: All Bitcoin (BTC) withdrawals are currently disabled.

WEX WEX

$689,985 USD
107.04 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $418,975 * $8644.52 60.72% Spot Percentage Gần đây
2 Zcash ZEC/USD $99,554 * $881.00 14.43% Spot Percentage Gần đây
3 Litecoin LTC/USD $34,999 $83.72 5.07% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin BTC/RUR $17,728 $8107.08 2.57% Spot Percentage Gần đây
5 Zcash ZEC/BTC $13,186 * $647.31 1.91% Spot Percentage Gần đây
6 Namecoin NMC/USD $12,292 * $4.41 1.78% Spot Percentage Gần đây
7 Peercoin PPC/USD $10,846 * $6.26 1.57% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/USD $10,789 $316.21 1.56% Spot Percentage Gần đây
9 Peercoin PPC/BTC $10,576 * $4.71 1.53% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/BTC $8,568 $62.41 1.24% Spot Percentage Gần đây
11 Novacoin NVC/USD $7,684 $5.57 1.11% Spot Percentage Gần đây
12 Ethereum ETH/BTC $5,287 $236.22 0.77% Spot Percentage Gần đây
13 Bitcoin Cash BCH/USD $4,813 $712.05 0.70% Spot Percentage Gần đây
14 Namecoin NMC/BTC $4,561 * $3.29 0.66% Spot Percentage Gần đây
15 Dash DSH/BTC $3,950 $186.84 0.57% Spot Percentage Gần đây
16 Ethereum ETH/EUR $3,043 $319.66 0.44% Spot Percentage Gần đây
17 Novacoin NVC/BTC $2,963 $4.32 0.43% Spot Percentage Gần đây
18 Bitcoin BTC/EUR $2,589 $8743.05 0.38% Spot Percentage Gần đây
19 Zcash ZEC/LTC $2,417 $552.72 0.35% Spot Percentage Gần đây
20 Litecoin LTC/EUR $1,625 $84.70 0.24% Spot Percentage Gần đây
21 Litecoin LTC/RUR $1,539 $79.09 0.22% Spot Percentage Gần đây
22 Dash DSH/USD $1,463 * $250.30 0.21% Spot Percentage Gần đây
23 Dash DSH/EUR $1,423 $253.49 0.21% Spot Percentage Gần đây
24 Dash DSH/RUR $1,337 $236.00 0.19% Spot Percentage Gần đây
25 Dash DSH/LTC $1,271 $157.52 0.18% Spot Percentage Gần đây
26 Bitcoin Cash BCH/BTC $988 $531.10 0.14% Spot Percentage Gần đây
27 Bitcoin Cash BCH/RUR $976 $669.64 0.14% Spot Percentage Gần đây
28 Dash DSH/ETH $925 $161.60 0.13% Spot Percentage Gần đây
29 Ethereum ETH/ZEC $853 $43.52 0.12% Spot Percentage Gần đây
30 Ethereum ETH/RUR $809 $297.89 0.12% Spot Percentage Gần đây
31 Bitcoin Cash BCH/ETH $560 $458.65 0.08% Spot Percentage Gần đây
32 Ethereum ETH/LTC $476 $198.35 0.07% Spot Percentage Gần đây
33 Bitcoin Cash BCH/EUR $337 $720.02 0.05% Spot Percentage Gần đây
34 Dash DSH/ZEC $315 $34.47 0.05% Spot Percentage Gần đây
35 Bitcoin Cash BCH/LTC $267 $445.89 0.04% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện