×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,834Các thị trường giao dịch:  20,872Vốn Hóa Thị Trường:  $230,019,118,326Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,774,607,647BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $230,019,118,326Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,774,607,647BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,834Các thị trường giao dịch:  20,872

Txbit

$1,225.61 USD
0.14587422 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$436
$65.45
35.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$412
$0.000153
33.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$234
$0.002606
19.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$126
$0.021015
10.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$11
$191.63
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6
$0.269079
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1
$0.003099
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.004203
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.004806
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.000841
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.000252
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.005884
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.236631
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.003026
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$67.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.001779
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$4.76
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.273450
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.021856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$91.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.072713
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.035726
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.003281
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$34.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...