Txbit

Txbit

Khối lượng(24 giờ)

$1,833,409.42

53 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

PRCY Coin

$1.39

--

$504,355

27.51%

15

Gần đây

2

PRCY Coin

$1.38

-$195.72

$448,858

24.48%

19

Gần đây

3

Dogecoin

$0.2949

--

$317,285

17.31%

4

Gần đây

4

Banano

$0.01423

-$136.27

$193,574

10.56%

14

Gần đây

5

Ethereum

$2,422.32

-$203.59

$182,930

9.98%

7

Gần đây

6

Solaris

$0.2412

--

$77,420

4.22%

7

Gần đây

7

Lamden

$0.05088

--

$50,133

2.73%

15

Gần đây

8

Dash

*** $347.03

--

*** $24,573

0.00%

1

Gần đây

9

Solaris

$0.3205

-$207.68

$13,847

0.76%

3

Gần đây

10

City Coin

$0.09717

-$446.30

$12,432

0.68%

6

Gần đây

11

Gridcoin

$0.008336

-$130.83

$8,681

0.47%

8

Gần đây

12

DoYourTip

$0.2982

--

$8,004

0.44%

4

Gần đây

13

Xiglute Coin

$0.00002141

--

$6,876

0.38%

0

Gần đây

14

Advanced Internet Blocks

$0.007294

--

$5,325

0.29%

1

Gần đây

15

Garlicoin

$0.1412

--

$2,545

0.14%

1

Gần đây

16

Garlicoin

$0.07483

--

$858.22

0.05%

0

Gần đây

17

Havens Nook

$0.04281

--

$51.46

0.00%

0

Gần đây

18

Xiglute Coin

$0.000002002

--

$44.28

0.00%

6

Gần đây

19

Gridcoin

$0.0128

--

$4.20

0.00%

3

Gần đây

20

Dogecoin

$0.1499

-$336.23

$0.00

0.00%

4

Gần đây

21

Litecoin

$341.73

-$949.22

$0.00

0.00%

0

Gần đây

22

AmsterdamCoin

$0.0003473

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

23

Monero

$280.75

-$4,139.90

$0.00

0.00%

1

Gần đây

24

DAPS Coin

$0.00004281

-$770.08

$0.00

0.00%

8

Gần đây

25

City Coin

$0.1133

-$931.58

$0.00

0.00%

0

Gần đây

26

StellarPayGlobal

$4.81

-$24,050.39

$0.00

0.00%

2

Gần đây

27

Advanced Internet Blocks

$0.03639

-$109.25

$0.00

0.00%

0

Gần đây

28

Parachute

$0.02459

-$526.28

$0.00

0.00%

0

Gần đây

29

Swarm

$0.07954

--

$0.00

0.00%

2

Gần đây

30

x42 Protocol

$0.1704

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

31

x42 Protocol

$0.0104

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

32

Havens Nook

$0.03126

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện