×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $356,515,338,849Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,562,475,682BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $356,515,338,849Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,562,475,682BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Txbit

$8,785.42 USD
0.79233137 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,004
$0.289184
91.11%
3
Spot
Percentage
Gần đây
2
*** $627
*** $0.052082
7.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$102
$0.000111
1.16%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$52
$0.002881
0.59%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$354.60
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.219740
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $?
*** $0.021203
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $?
*** $0.011567
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $?
*** $126.86
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $?
*** $0.285290
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
11
*** $?
*** $0.017345
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$1.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.001108
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.011081
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.008865
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $?
*** $0.000332
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.000222
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $?
*** $0.000019
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $?
*** $0.010164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $?
*** $0.005541
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$66.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $?
*** $0.343517
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $?
*** $0.012633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $0.052636
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.088650
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $?
*** $9.60
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $?
*** $16.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $33.24
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.334320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000093
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.001773
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.044103
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.077039
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.250626
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $?
*** $0.009142
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.012300
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.007712
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.037787
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...