×
×
Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466Vốn Hóa Thị Trường:  $283,871,758,299Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $123,668,102,475BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $283,871,758,299Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $123,668,102,475BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,535Các thị trường giao dịch:  22,466

Txbit

$35,709.46 USD
3.52893837 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$13,280
$0.371788
37.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$12,662
$0.006604
35.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$9,070
$0.003846
25.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$261
$0.000202
0.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$225
$0.189765
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$116
$0.002935
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$75
$0.000126
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$9
$242.90
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$9
$0.005263
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.006534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.049448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.031172
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000304
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.001923
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.005971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.305344
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$30.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.000810
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$14.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$1.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$8.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.024042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.080966
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.173997
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.048074
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$81.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.011538
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.002503
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.012752
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.007434
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.010930
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$60.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.000101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.005060
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...