×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690Vốn Hóa Thị Trường:  $272,827,318,700Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,270,222,041BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,827,318,700Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,270,222,041BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690

Tokens.net

$1,366,150 USD
141.33398715 BTC

Thông tin về Tokens.net

Launched in Jul 2018, Tokens.net is a centralized exchange based in the UK and Slovenia.

Tokens.net is a crypto-to-crypto trading platform that aims to be trustworthy, transparent, safe and reliable. The taker reportedly pays 0.2% fee and DTR from trading fees gets burned on a daily basis. Every new listing on tokens.net is reported voted on by the community.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$362,425
$9,683.03
26.53%
142
Spot
Percentage
Gần đây
2
$297,991
$1.12
21.81%
85
Spot
Percentage
Gần đây
3
$260,589
$9,685.63
19.07%
111
Spot
Percentage
Gần đây
4
$129,385
$243.79
9.47%
132
Spot
Percentage
Gần đây
5
$116,384
$243.35
8.52%
125
Spot
Percentage
Gần đây
6
$63,418
$243.65
4.64%
58
Spot
Percentage
Gần đây
7
$32,746
$0.014133
2.40%
33
Spot
Percentage
Gần đây
8
$17,735
$0.205669
1.30%
75
Spot
Percentage
Gần đây
9
$15,967
$47.63
1.17%
82
Spot
Percentage
Gần đây
10
$15,773
$0.229712
1.15%
27
Spot
Percentage
Gần đây
11
$13,702
$0.014008
1.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,663
$0.205220
0.56%
40
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,660
$250.22
0.56%
68
Spot
Percentage
Gần đây
14
$6,452
$0.014007
0.47%
37
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,204
$0.014228
0.45%
23
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,538
$68.08
0.33%
66
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,108
$0.013943
0.30%
33
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,513
$67.82
0.11%
37
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,172
$0.018258
0.09%
27
Spot
Percentage
Gần đây
20
$872
$47.75
0.06%
20
Spot
Percentage
Gần đây
21
$238
$0.000095
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
22
$134
$0.001036
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
23
$83
$0.015784
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
24
$58
$242.17
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
25
$57
$0.381247
0.00%
2
Spot
Percentage
67 giờ trước
26
$56
$0.001546
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
27
$14
$0.001063
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...