×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $394,868,170,298Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,889,913,298BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,868,170,298Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,889,913,298BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

Tokens.net

$1,340,791 USD
103.07362998 BTC

Thông tin về Tokens.net

Launched in Jul 2018, Tokens.net is a centralized exchange based in the UK and Slovenia.

Tokens.net is a crypto-to-crypto trading platform that aims to be trustworthy, transparent, safe and reliable. The taker reportedly pays 0.2% fee and DTR from trading fees gets burned on a daily basis. Every new listing on tokens.net is reported voted on by the community.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$463,497
$12,994.99
34.57%
87
Spot
Percentage
Gần đây
2
$302,399
$12,813.01
22.55%
27
Spot
Percentage
Gần đây
3
$297,128
$1.20
22.16%
25
Spot
Percentage
Gần đây
4
$62,177
$411.49
4.64%
25
Spot
Percentage
Gần đây
5
$40,529
$127.20
3.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$28,630
$273.08
2.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$18,141
$0.016919
1.35%
32
Spot
Percentage
Gần đây
8
$15,198
$58.77
1.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$15,138
$0.016454
1.13%
10
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,370
$409.59
1.07%
77
Spot
Percentage
Gần đây
11
$13,123
$1.32
0.98%
16
Spot
Percentage
Gần đây
12
$10,805
$0.253890
0.81%
77
Spot
Percentage
Gần đây
13
$10,678
$0.017136
0.80%
21
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,358
$0.021594
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$8,002
$407.11
0.60%
4
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,799
$271.97
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,008
$0.014962
0.45%
25
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5,747
$0.824910
0.43%
11
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,922
$0.252100
0.37%
35
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4,050
$128.63
0.30%
6
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,390
$0.016781
0.10%
29
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,089
$0.021784
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$275
$59.19
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
24
$152
$0.004904
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
25
$120
$0.614277
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
26
$75
$1.18
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
27
$31
$0.015166
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
28
$12
$0.000649
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$12
$2.93
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
30
*** $?
*** $?
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
31
*** $?
*** $?
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$?
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$?
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$?
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $?
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...