×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  2,999Các thị trường giao dịch:  20,883Vốn Hóa Thị Trường:  $216,448,597,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,745,916,534BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $216,448,597,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,745,916,534BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  2,999Các thị trường giao dịch:  20,883

Tidebit

$39,121,232 USD
4,915 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$25,269,157
$7,934.13
64.59%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$13,744,807
$172.35
35.13%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$114,754
$7,917.37
0.29%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,233
$172.12
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$11
$0.005025
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$3.31
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$16.57
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...