Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close

Tidebit Tidebit

$532,721,425 USD
99,998 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $532,355,439 * $5015.00 99.93% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/HKD $319,780 * $174.77 0.06% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/HKD $46,206 * $5354.10 0.01% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/USD $0 * $151.11 0.00% Spot Percentage Gần đây
5 EOS EOS/HKD $0 * $5.42 0.00% Spot Percentage Gần đây
6 NEO NEO/HKD $0 * $9.05 0.00% Spot Percentage Gần đây
7 XPA XPA/ETH $0 * $0.013606 0.00% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện