×
×
Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,847Vốn hóa thị trường:  $400,459,145,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,840,470,046BTC Chiếm Ưu Thế:  63.6%
Vốn hóa thị trường:  $400,459,145,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,840,470,046BTC Chiếm Ưu Thế:  63.6%Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,847

STEX

$35,354,379 USD
2,568 BTC

Thông tin về STEX

Launched in September 2017, STEX is a centralized, licensed exchange located in Tallinn, Estonia. It has 3 types of verification that allow users to reduce trading fees by up to 0.05%. It supports crypto-to-crypto and fiat-to-crypto trading with no withdrawal limits.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$10,549,216
$385.42
29.84%
73
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9,097,032
$55.52
25.73%
56
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,699,996
$13,792.01
10.47%
59
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,042,216
$386.69
8.60%
48
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,468,797
$55.63
4.15%
82
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,206,359
$4.81
3.41%
156
Spot
Percentage
Gần đây
7
$530,978
$0.047767
1.50%
18
Spot
Percentage
Gần đây
8
$512,343
$0.022162
1.45%
26
Spot
Percentage
Gần đây
9
$386,160
$0.240348
1.09%
42
Spot
Percentage
Gần đây
10
$359,308
$0.001239
1.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
11
$323,192
$0.078465
0.91%
44
Spot
Percentage
Gần đây
12
$259,790
$0.528193
0.73%
10
Spot
Percentage
Gần đây
13
$243,685
$0.009636
0.69%
13
Spot
Percentage
Gần đây
14
$230,462
$0.023677
0.65%
20
Spot
Percentage
Gần đây
15
$176,722
$0.006210
0.50%
36
Spot
Percentage
Gần đây
16
$136,285
$0.047629
0.39%
11
Spot
Percentage
Gần đây
17
$122,901
$0.900849
0.35%
7
Spot
Percentage
Gần đây
18
$115,663
$0.002615
0.33%
27
Spot
Percentage
Gần đây
19
$110,679
$0.290727
0.31%
9
Spot
Percentage
Gần đây
20
$110,396
$0.000000
0.31%
11
Spot
Percentage
Gần đây
21
$105,260
$0.000017
0.30%
20
Spot
Percentage
Gần đây
22
$98,675
$0.155460
0.28%
5
Spot
Percentage
Gần đây
23
$97,253
$0.147158
0.28%
5
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $96,781
*** $4.84
0.27%
16
Spot
Percentage
Gần đây
25
$96,264
$2.66
0.27%
18
Spot
Percentage
Gần đây
26
$91,674
$0.311451
0.26%
2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$83,791
$0.000015
0.24%
10
Spot
Percentage
Gần đây
28
$79,436
$0.780221
0.22%
10
Spot
Percentage
Gần đây
29
$78,323
$0.091953
0.22%
22
Spot
Percentage
Gần đây
30
$76,740
$0.001927
0.22%
7
Spot
Percentage
Gần đây
31
$76,635
$1.12
0.22%
39
Spot
Percentage
Gần đây
32
$61,056
$0.106330
0.17%
4
Spot
Percentage
Gần đây
33
$55,686
$0.025879
0.16%
37
Spot
Percentage
Gần đây
34
$54,436
$0.025688
0.15%
13
Spot
Percentage
Gần đây
35
$53,420
$0.067439
0.15%
22
Spot
Percentage
Gần đây
36
$51,974
$0.164776
0.15%
12
Spot
Percentage
Gần đây
37
$51,304
$0.007571
0.15%
19
Spot
Percentage
Gần đây
38
$50,683
$28.38
0.14%
4
Spot
Percentage
Gần đây
39
$47,844
$0.003028
0.14%
10
Spot
Percentage
Gần đây
40
$44,094
$0.074198
0.12%
6
Spot
Percentage
Gần đây
41
$42,824
$0.239662
0.12%
41
Spot
Percentage
Gần đây
42
$42,640
$0.025382
0.12%
10
Spot
Percentage
Gần đây
43
$42,338
$0.001294
0.12%
9
Spot
Percentage
Gần đây
44
$42,059
$5.12
0.12%
23
Spot
Percentage
Gần đây
45
$41,219
$0.762762
0.12%
5
Spot
Percentage
Gần đây
46
$39,463
$0.001658
0.11%
7
Spot
Percentage
Gần đây
47
$36,878
$0.106011
0.10%
9
Spot
Percentage
Gần đây
48
$36,263
$0.001309
0.10%
21
Spot
Percentage
Gần đây
49
$35,155
$181.48
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$34,584
$0.010737
0.10%
8
Spot
Percentage
Gần đây
51
$31,992
$0.043086
0.09%
12
Spot
Percentage
Gần đây
52
$30,373
$0.000551
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
53
$29,951
$0.040883
0.08%
20
Spot
Percentage
Gần đây
54
$29,499
$282.26
0.08%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
55
$29,191
$0.040979
0.08%
12
Spot
Percentage
Gần đây
56
$27,931
$0.090347
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
57
$27,704
$0.490062
0.08%
19
Spot
Percentage
Gần đây
58
$27,655
$0.004823
0.08%
27
Spot
Percentage
Gần đây
59
$27,521
$0.018997
0.08%
5
Spot
Percentage
Gần đây
60
$27,236
$0.155059
0.08%
5
Spot
Percentage
Gần đây
61
$25,229
$0.001652
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
62
$24,787
$0.002479
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
63
$22,523
$3.25
0.06%
9
Spot
Percentage
Gần đây
64
$21,618
$0.122650
0.06%
16
Spot
Percentage
Gần đây
65
$20,863
$0.011701
0.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
66
$20,649
$0.003727
0.06%
7
Spot
Percentage
Gần đây
67
$20,388
$0.069627
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
68
$20,107
$0.000070
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
69
$19,627
$0.019547
0.06%
7
Spot
Percentage
Gần đây
70
$18,974
$0.234706
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
71
$18,358
$0.355287
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
72
$16,391
$59.15
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
$15,519
$0.256043
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
74
$14,218
$0.011426
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
75
$13,370
$0.103243
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
76
$12,772
$0.011211
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
77
$11,011
$0.029320
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
78
$10,765
$0.910772
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
79
$9,182
$0.019272
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
80
$9,139
$0.000035
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
81
$9,039
$0.078327
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
82
$8,874
$0.490051
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8,460
$0.000899
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
84
$8,331
$0.117835
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
85
$8,297
$0.056438
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
86
$8,179
$0.013766
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
87
$8,124
$0.018033
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
88
$7,672
$0.000147
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
89
$6,954
$0.023264
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6,970
$0.028357
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6,728
$0.020202
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
92
$6,213
$0.000070
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
93
$6,030
$0.003166
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
94
$5,798
$0.019547
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
95
$5,731
$0.000021
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
96
$4,795
$0.008948
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
97
$4,432
$0.010049
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
98
$4,420
$0.001101
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
99
$4,337
$0.002615
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
100
$3,936
$0.916769
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
101
$3,896
$0.000275
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
102
$3,886
$0.000046
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
103
$3,781
$0.077530
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
104
$3,705
$0.004267
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
105
$3,328
$0.001652
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
106
$3,159
$0.085898
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
107
$2,889
$10.87
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
108
$2,684
$0.001514
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,608
$0.003166
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
110
$2,479
$0.077865
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
111
$2,161
$0.009498
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
112
$2,026
$4.65
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,947
$0.001377
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,940
$0.001101
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,904
$4.20
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
116
$1,844
$0.003854
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
117
$1,743
$0.002065
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,733
$0.018033
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,716
$0.000551
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,691
$0.001514
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
121
*** $1,670
*** $15.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,666
$0.001666
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,632
$0.000066
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,592
$0.022576
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,591
$0.082730
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,586
$0.001666
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,577
$72.07
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,550
$0.000066
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,500
$0.000023
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,462
$0.001735
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,391
$0.288806
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
132
$1,389
$0.000826
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
133
$1,315
$0.003166
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$1,275
$0.000964
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,181
$0.000067
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,173
$2.21
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,161
$77.73
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,127
$0.019253
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,110
$0.073619
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
140
$988
$0.004649
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
141
$953
$0.079085
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
142
$953
$0.004267
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
143
$931
$0.505755
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
144
$881
$18.59
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
145
$790
$0.018007
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
146
$643
$0.908804
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
147
$606
$0.010158
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
148
$554
$4.13
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
149
$519
$1.16
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
150
$501
$0.040471
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
151
$495
$0.002340
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
152
$457
$0.442250
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
153
$317
$0.522813
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
154
$248
$0.024640
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
155
$214
$0.090166
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
156
$209
$0.000039
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$138
$0.000275
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
158
$111
$0.000067
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
159
$73
$0.005782
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
160
$73
$0.000174
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
161
$70
$0.001927
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
162
$62
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$57
$0.357217
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
164
$57
$0.000008
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
165
$56
$0.550493
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
166
$39
$0.002573
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
167
$38
$0.846733
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
168
$37
$0.001601
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
169
$34
$0.000413
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
170
$30
$0.007103
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
171
$28
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$23
$0.001652
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
173
$19
$0.000816
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
174
$17
$1.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$17
$70.78
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
176
$13
$0.029320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$12
$0.001377
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
178
$10
$0.020649
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
179
$8
$0.000964
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
180
$6
$0.004130
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
181
$5
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$5
$0.002478
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
183
$3
$0.069241
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
184
$2
$0.001763
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
185
$2
$0.002478
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
186
$2
$0.294312
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
187
$2
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$2
$0.000551
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
189
$2
$0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1
$0.008672
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
191
$0.594118
$0.001377
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
192
$0.584632
$0.000138
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
193
$0.314488
$0.000023
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
194
$0.289445
$0.001000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$0.137484
$0.006547
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$0.117557
$0.282055
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
197
$0.106960
$0.001790
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
$0.063047
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$0.055598
$0.004633
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
200
$0.053410
$0.000138
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
201
$0.038544
$0.019960
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$0.024090
$0.002202
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
203
$0.008828
$0.000151
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$0.000552
$0.000016
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.008317
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.042673
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.000413
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.000360
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.002371
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.094157
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.000138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.000964
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.012527
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.004497
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.000221
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.000413
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.003001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.002390
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.003579
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.001164
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.000688
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.003028
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.000287
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.145502
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.000000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.003905
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.000138
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
233
*** $?
*** $0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
68 ngày trước
234
$?
$0.000025
0.00%
-
Spot
Percentage
68 ngày trước
235
$?
$0.001101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.000710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.017666
0.00%
-
Spot
Percentage
765 giờ trước
238
$?
$0.000101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.000410
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.000008
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.000053
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$0.064149
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.000213
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.000138
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.000413
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.019368
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.049453
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.213121
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.005098
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.004435
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.572171
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.446975
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.582026
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.000007
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$1.93
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
257
*** $?
*** $0.007748
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$0.219261
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.300116
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.001889
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.006057
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...