STEX

STEX

Khối lượng(24 giờ)

₫169,729,800,675.71

313 BTC

Thông tin về STEX

Launched in September 2017, STEX is a centralized, licensed exchange located in Tallinn, Estonia. It has 3 types of verification that allow users to reduce trading fees by up to 0.1%. It supports crypto-to-crypto and fiat-to-crypto trading with no withdrawal limits.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Rotharium

₫17,449.71

--

₫1,824,148,175

1.07%

2

Gần đây

2

Aidos Kuneen

₫3,840.77

--

₫2,377,439,552

1.40%

7

Gần đây

3

bitCEO

₫127.97

--

₫36,272,734

0.02%

1

Gần đây

4

Litecoin

₫1,407,138.03

-₫2,803,198.86

₫74,499,097

0.04%

9

Gần đây

5

MinePlex

₫9,374.02

₫3,514,181.29-

₫37,421,342,784

22.05%

26

Gần đây

6

x42 Protocol

₫162.97

--

₫3,850,537

0.00%

3

Gần đây

7

Vidulum

₫1,005.13

--

₫567,313

0.00%

1

Gần đây

8

MicroBitcoin

₫0.1086

--

₫521,401

0.00%

1

Gần đây

9

Callisto Network

₫65.73

-₫10,088,995.82

₫458,753

0.00%

1

Gần đây

10

Dash

₫1,183,200.22

--

₫1,039,688

0.00%

2

Gần đây

11

EtherGem

₫152.11

--

₫189,938

0.00%

9

Gần đây

12

Ignis

₫108.65

--

₫188,927

0.00%

3

Gần đây

13

Beldex

₫1,178.85

--

₫81,769

0.00%

1

Gần đây

14

Verge

₫86.92

--

₫396,756

0.00%

2

Gần đây

15

X-CASH

₫0.5482

--

₫297,152

0.00%

7

Gần đây

16

SmartCash

₫10.86

-₫15,788,068.71

₫139,241

0.00%

10

Gần đây

17

FREEdom Coin

₫0.009597

--

₫81,185

0.00%

1

Gần đây

18

inSure DeFi

₫92.36

--

₫77,160

0.00%

3

Gần đây

19

TenUp

₫825.84

₫7,770,817.05₫4,966,217.14

₫43,384

0.00%

2

Gần đây

20

SINOVATE

₫10.86

₫2,689,645.05₫25,222,827.31

₫91,581

0.00%

9

Gần đây

21

Signature Chain

₫5.43

--

₫51,175

0.00%

3

Gần đây

22

Callisto Network

₫70.62

₫3,183,033.81₫3,224,931.24

₫119,100

0.00%

14

Gần đây

23

eCash

*** ₫5.43

--

*** ₫16,191

0.00%

8

Gần đây

24

StrongHands

₫0.09839

-₫3,203,424.49

₫69,322

0.00%

2

Gần đây

25

MCF Token

₫40.03

--

₫54,642

0.00%

1

Gần đây

26

inSure DeFi

₫101.60

--

₫27,610,285,202

16.27%

103

Gần đây

27

MinePlex

₫9,421.09

₫5,031,796.18-

₫23,366,132,523

13.77%

45

Gần đây

28

Newscrypto

₫3,629.60

--

₫27,435,177,868

16.16%

1

Gần đây

29

Terran Coin

₫86,422.81

--

₫12,355,914,820

7.28%

1

Gần đây

30

Terran Coin

₫86,630.16

--

₫4,612,982,175

2.72%

1

Gần đây

31

DAO Invest

₫309.55

₫126,095,861.03-

₫4,920,542,312

2.90%

137

Gần đây

32

MintMe.com Coin

₫1,287.50

₫97,009,869.53₫3,084,482.65

₫2,835,590,130

1.67%

33

Gần đây

33

Terran Coin

₫86,485.13

-₫2,511,481.91

₫2,163,446,467

1.27%

30

Gần đây

34

Malinka

₫44.24

--

₫2,773,486,454

1.63%

17

Gần đây

35

Aidos Kuneen

₫4,141.29

-₫22,243,282.00

₫2,999,903,831

1.77%

62

Gần đây

36

StreamCoin

₫901.22

--

₫3,716,663,288

2.19%

136

Gần đây

37

TNC Coin

₫9.53

--

₫1,289,271,059

0.76%

1

Gần đây

38

SINOVATE

₫15.01

--

₫2,279,399,652

1.34%

1

Gần đây

39

ArdCoin

₫130.40

₫2,381,178.08-

₫334,562,026

0.20%

1

Gần đây

40

Ethereum

₫43,268,096.89

₫91,007,310.11₫6,903,815.38

₫631,566,239

0.37%

405

Gần đây

41

TNC Coin

₫9.51

--

₫449,065,021

0.26%

1

Gần đây

42

HollaEx Token

₫4,364.70

-₫3,993,315.97

₫453,090,464

0.27%

4

Gần đây

43

Rotharium

₫15,004.52

--

₫1,242,029,535

0.73%

4

Gần đây

44

CasinoCoin

₫9.16

--

₫700,448,763

0.41%

1

Gần đây

45

Bitcoin

₫543,896,388.62

₫34,204,498.89-

₫280,962,302

0.17%

157

Gần đây

46

SINOVATE

₫12.97

--

₫477,549,764

0.28%

1

Gần đây

47

Tessla Coin

₫28,888.48

--

₫557,525,396

0.33%

1

Gần đây

48

Taklimakan Network

₫15.25

--

₫705,536,128

0.42%

1

Gần đây

49

Newscrypto

₫3,694.09

--

₫429,380,926

0.25%

1

Gần đây

50

Ethereum Classic

₫922,022.73

--

₫210,978,189

0.12%

9

Gần đây

51

BitcoinZ

₫4.75

-₫7,771,115.33

₫177,181,211

0.10%

97

Gần đây

52

XRP

₫8,691.97

--

₫29,972,639

0.02%

2

Gần đây

53

Daikicoin

₫342.29

₫3,917,149.42-

₫52,947,978

0.03%

51

Gần đây

54

BNB

₫6,983,239.22

--

₫109,607,136

0.06%

30

Gần đây

55

Stellar

₫2,705.38

--

₫23,128,923

0.01%

17

Gần đây

56

Litecoin

₫1,408,489.16

--

₫126,830,994

0.07%

200

Gần đây

57

Dexfin

₫433.40

₫3,916,272.74₫6,744,772.33

₫149,496,768

0.09%

400

Gần đây

58

TRON

₫1,580.85

₫93,885,110.32₫87,646,657.86

₫112,964,697

0.07%

17

Gần đây

59

Woodcoin

₫40,205.35

₫5,076,766.79-

₫23,000,743

0.01%

7

Gần đây

60

Ethereum

₫43,305,714.93

₫24,057,914.69-

₫204,054,985

0.12%

7

Gần đây

61

Daikicoin

₫395.60

₫3,274,844.11-

₫13,676,549

0.01%

2

Gần đây

62

Transaction Service fee

₫936.33

--

₫37,844,250

0.02%

1

Gần đây

63

ILCOIN

₫146.68

₫21,389,491.42₫23,379,423.66

₫31,916,780

0.02%

54

Gần đây

64

Historia

₫548.75

--

₫27,476,077

0.02%

1

Gần đây

65

Waves

₫124,496.21

₫2,395,817.04-

₫17,365,954

0.01%

1

Gần đây

66

Chellitcoin

₫2,792.30

₫6,369,634.62-

₫80,263,549

0.05%

3

Gần đây

67

XRP

₫8,685.02

--

₫34,017,854

0.02%

1

Gần đây

68

Eco Value Coin

₫21.73

-₫2,393,688.31

₫165,828,051

0.10%

4

Gần đây

69

Elitium

₫20,105.62

--

₫99,651,507

0.06%

33

Gần đây

70

ASYAGRO

₫3,745.36

₫5,378,173.24₫5,588,040.52

₫114,583,098

0.07%

4

Gần đây

71

TRON

₫1,578.44

--

₫54,944,197

0.03%

2

Gần đây

72

Bitcoin

₫543,903,893.83

₫22,311,922.46₫250,288,650.49

₫182,564,099

0.11%

2

Gần đây

73

Debitum

₫21.73

--

₫125,706

0.00%

4

Gần đây

74

BitcoinZ

*** ₫43.46

--

*** ₫1,477,210

0.00%

11

Gần đây

75

Etho Protocol

₫852.90

₫15,401,861.23-

₫301,535

0.00%

1

Gần đây

76

Flux

₫25,570.70

--

₫9,109,629

0.01%

1

Gần đây

77

ArdCoin

₫171.35

--

₫8,289,227

0.00%

1

Gần đây

78

Nxt

₫81.49

-₫4,009,275.40

₫1,045,143

0.00%

1

Gần đây

79

BeatBind

₫43.48

-₫2,509,762.27

₫5,647,369

0.00%

12

Gần đây

80

Callisto Network

₫66.47

--

₫3,765,214

0.00%

1

Gần đây

81

Bitcoin Atom

₫1,390.72

--

₫4,424,821

0.00%

1

Gần đây

82

Gulden

₫65.20

--

₫6,374,000

0.00%

12

Gần đây

83

Doctors Coin

₫40.99

--

₫5,511,290

0.00%

1

Gần đây

84

Doctors Coin

₫41.50

--

₫4,855,380

0.00%

1

Gần đây

85

Smartchem

₫112.45

₫2,905,791.59-

₫1,876,738

0.00%

1

Gần đây

86

Dogecoin

₫1,827.27

--

₫6,152,200

0.00%

2

Gần đây

87

Dogecoin

₫1,738.39

-₫12,180,483.11

₫8,820,058

0.01%

5

Gần đây

88

Dash

₫1,210,356.68

--

₫193,258

0.00%

1

Gần đây

89

CloakCoin

₫7,920.56

--

₫3,397,770

0.00%

1

Gần đây

90

French Digital Reserve

₫2,223.79

₫10,560,507.96-

₫6,939,330

0.00%

6

Gần đây

91

VerusCoin

₫7,063.10

-₫5,931,188.26

₫2,425,449

0.00%

1

Gần đây

92

Litecoin Cash

₫108.65

-₫3,016,646.76

₫3,969,908

0.00%

17

Gần đây

93

Dexfin

₫429.30

₫4,657,460.33-

₫1,916,860

0.00%

7

Gần đây

94

Doctors Coin

₫38.03

--

₫3,847,993

0.00%

1

Gần đây

95

Akroma

₫54.32

--

₫3,411,760

0.00%

8

Gần đây

96

DigiByte

₫277.09

--

₫1,724,094

0.00%

2

Gần đây

97

Divi

₫461.82

-₫2,733,520.35

₫1,766,201

0.00%

12

Gần đây

98

BeatBind

₫41.50

--

₫2,752,514

0.00%

1

Gần đây

99

Zano

₫11,252.06

₫13,013,539.49-

₫1,077,656,000

0.63%

28

Gần đây

100

Gemlink

₫260.76

--

₫104,392,488

0.06%

2

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện