×
×
Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655Vốn Hóa Thị Trường:  $260,762,922,476Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,204,200,020BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $260,762,922,476Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,204,200,020BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655

STEX

$22,625,756 USD
2,408 BTC

Thông tin về STEX

Launched in September 2017, STEX is a centralized, licensed exchange located in Tallinn, Estonia. It has 3 types of verification that allow users to reduce trading fees by up to 0.05%. It supports crypto-to-crypto and fiat-to-crypto trading with no withdrawal limits.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$7,680,522
$209.72
33.95%
48
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,955,632
$44.04
21.90%
45
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,018,550
$210.04
13.34%
34
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,997,716
$9,378.82
8.83%
45
Spot
Percentage
Gần đây
5
$984,983
$44.21
4.35%
23
Spot
Percentage
Gần đây
6
$470,418
$0.002557
2.08%
16
Spot
Percentage
Gần đây
7
$297,698
$0.254290
1.32%
6
Spot
Percentage
Gần đây
8
$293,595
$0.255294
1.30%
13
Spot
Percentage
Gần đây
9
$278,092
$0.045759
1.23%
22
Spot
Percentage
Gần đây
10
$255,139
$1.53
1.13%
74
Spot
Percentage
Gần đây
11
$191,542
$0.198919
0.85%
15
Spot
Percentage
Gần đây
12
$179,995
$9,386.04
0.80%
14
Spot
Percentage
Gần đây
13
$166,215
$0.024524
0.73%
23
Spot
Percentage
Gần đây
14
$151,261
$0.029222
0.67%
18
Spot
Percentage
Gần đây
15
$151,092
$0.066901
0.67%
20
Spot
Percentage
Gần đây
16
$91,719
$0.998250
0.41%
8
Spot
Percentage
Gần đây
17
$77,032
$0.771426
0.34%
25
Spot
Percentage
Gần đây
18
$74,885
$0.017853
0.33%
13
Spot
Percentage
Gần đây
19
$71,583
$0.856931
0.32%
11
Spot
Percentage
Gần đây
20
$71,161
$0.011839
0.31%
20
Spot
Percentage
Gần đây
21
$65,329
$0.417660
0.29%
9
Spot
Percentage
Gần đây
22
$57,167
$0.000014
0.25%
10
Spot
Percentage
Gần đây
23
$54,651
$2.13
0.24%
12
Spot
Percentage
Gần đây
24
$50,275
$1.25
0.22%
16
Spot
Percentage
Gần đây
25
$40,173
$0.417702
0.18%
9
Spot
Percentage
Gần đây
26
$38,433
$0.003289
0.17%
14
Spot
Percentage
Gần đây
27
$35,115
$0.117239
0.16%
30
Spot
Percentage
Gần đây
28
$35,098
$0.754069
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$34,046
$0.537837
0.15%
11
Spot
Percentage
Gần đây
30
$33,499
$0.000752
0.15%
2
Spot
Percentage
Gần đây
31
$33,407
$0.020108
0.15%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$33,394
$17.02
0.15%
13
Spot
Percentage
Gần đây
33
$31,678
$0.558395
0.14%
3
Spot
Percentage
Gần đây
34
$31,162
$0.014945
0.14%
14
Spot
Percentage
Gần đây
35
$30,155
$0.072163
0.13%
16
Spot
Percentage
Gần đây
36
$25,541
$0.010330
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
37
$23,511
$0.028406
0.10%
10
Spot
Percentage
Gần đây
38
$23,482
$0.000099
0.10%
30
Spot
Percentage
Gần đây
39
$22,917
$0.202957
0.10%
12
Spot
Percentage
Gần đây
40
$21,613
$0.405512
0.10%
6
Spot
Percentage
Gần đây
41
$20,693
$0.016631
0.09%
12
Spot
Percentage
Gần đây
42
$19,505
$0.861443
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
43
$19,018
$0.118956
0.08%
6
Spot
Percentage
Gần đây
44
$18,605
$0.802715
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$17,861
$0.019920
0.08%
13
Spot
Percentage
Gần đây
46
$17,790
$0.000087
0.08%
6
Spot
Percentage
Gần đây
47
$17,406
$0.021075
0.08%
9
Spot
Percentage
Gần đây
48
$16,874
$0.000015
0.07%
6
Spot
Percentage
Gần đây
49
$16,663
$0.017306
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
50
$15,533
$0.014846
0.07%
7
Spot
Percentage
Gần đây
51
$15,525
$0.197320
0.07%
25
Spot
Percentage
Gần đây
52
$15,017
$0.030162
0.07%
11
Spot
Percentage
Gần đây
53
$14,523
$0.020108
0.06%
14
Spot
Percentage
Gần đây
54
$13,353
$0.009678
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
55
$13,116
$0.002631
0.06%
44
Spot
Percentage
Gần đây
56
$11,982
$46.12
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
57
$11,779
$0.016161
0.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
58
$11,625
$0.940651
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
59
$11,323
$0.000590
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
60
$11,317
$0.122150
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
61
$10,051
$0.066055
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
62
$9,998
$0.004223
0.04%
187
Spot
Percentage
Gần đây
63
$9,895
$1.14
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
64
$9,540
$0.021047
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
65
$9,170
$0.169113
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
66
$8,941
$0.136151
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
67
$8,219
$0.042717
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$8,052
$238.93
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
69
$7,959
$0.004792
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
70
$7,474
$1.58
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
71
$7,373
$0.018417
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
72
$6,513
$0.371901
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
73
$5,353
$0.000017
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
74
$4,455
$0.001392
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
75
$4,198
$0.004134
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
76
$3,995
$0.000048
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
77
$3,510
$0.000042
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
78
$3,141
$0.059572
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
79
$3,128
$0.000089
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
80
$2,701
$0.003571
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2,625
$0.025839
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2,359
$0.018792
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
83
$2,280
$0.002541
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2,156
$0.051961
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,109
$0.015456
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,005
$0.037491
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,863
$0.005544
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,714
$0.032041
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,597
$0.006389
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1,583
$0.003946
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1,558
$0.006577
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,412
$0.002913
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,304
$0.000083
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,242
$0.003383
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,010
$0.000621
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
96
$866
$0.799614
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
97
$836
$0.016187
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
98
$803
$0.000564
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
99
$793
$0.002849
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
100
$668
$0.005166
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
101
$635
$0.000413
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$634
$0.033450
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
103
$596
$0.001879
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
104
$580
$0.000188
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$548
$0.000164
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
106
$640
$0.011015
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
107
$534
$0.000108
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
108
$531
$0.002532
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
109
$490
$0.000091
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
110
$441
$0.001973
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
111
$434
$0.014846
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
112
$432
$0.092552
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
113
$379
$0.017571
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
114
$362
$0.001879
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
115
$353
$0.017811
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
116
$348
$0.000067
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
117
$311
$0.004134
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
118
$238
$0.001597
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
119
$232
$0.004416
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
120
$214
$0.013843
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
121
$205
$0.001508
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
122
$203
$0.130513
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
123
$203
$0.009960
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
124
$194
$0.005486
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
125
$193
$74.37
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
126
$190
$0.001691
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
127
$164
$0.001785
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
128
$153
$0.014579
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
129
$143
$6.92
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
130
$139
$0.004134
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
131
$136
$0.000112
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
132
$125
$0.000002
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$86
$0.155131
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
134
$77
$0.013343
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
135
$73
$0.354859
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
136
$73
$0.003289
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
137
$72
$0.002161
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
138
$71
$7.04e-8
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
139
$70
$0.006483
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
140
$70
$0.000017
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
141
$68
$0.033313
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
142
$62
$0.001034
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
143
$55
$0.063612
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
144
$44
$0.105143
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
145
$41
$0.174393
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
146
$31
$2.01e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$28
$0.003852
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
148
$26
$0.000094
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
149
$22
$0.054216
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
150
$21
$0.000376
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
151
$18
$0.000527
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$18
$0.001691
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
153
$12
$0.000564
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
154
$9
$0.000091
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
155
$9
$0.000094
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
156
$8
$0.000376
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
157
$7
$0.004604
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
158
$7
$0.001710
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
159
$7
$0.324872
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
160
$6
$0.000940
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
161
$6
$0.000564
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$5
$0.000470
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
163
$4
$0.006859
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1
$0.003101
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
165
$0.782701
$0.000752
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
166
$0.566307
$0.000282
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
167
$0.057880
$0.001128
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
168
$0.055114
$5,511.38
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
169
$0.023021
$2.26
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
170
$0.019890
$0.000039
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
171
$0.004792
$0.065773
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.000188
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.126430
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.003139
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.000099
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.001691
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.210854
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$1.01e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.238381
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.004072
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.000564
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.002125
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.034484
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.002965
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000188
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.000177
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.007611
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$8.87e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000470
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.005766
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.017101
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.000188
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000011
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$6.53e-8
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.000376
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$1.06
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.001874
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.002031
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.000376
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.000752
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...