Pangolin

Pangolin

Khối lượng(24 giờ)

₫1,381,989,366,226.81

1,218 BTC

Thông tin về Pangolin

A community-driven decentralized exchange for Avalanche and Ethereum assets with fast settlement, low transaction fees, and a democratic distribution–powered by Avalanche. Pangolin brings you the best trading opportunities to find and maximize your yield.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Wrapped AVAX

*** ₫2,106,209.32

--

*** ₫564,760,263,870

0.00%

0

Gần đây

2

USD Coin

₫22,802.74

--

₫352,674,111,221

25.52%

0

Gần đây

3

WETH

₫96,313,267.37

--

₫308,901,307,822

22.35%

0

Gần đây

4

Wrapped AVAX

₫2,111,802.52

--

₫176,522,451,784

12.77%

0

Gần đây

5

Wrapped AVAX

₫2,116,077.02

--

₫138,368,319,290

10.01%

0

Gần đây

6

BENQI

₫4,620.51

--

₫80,404,431,418

5.82%

0

Gần đây

7

Pangolin

₫26,572.80

--

₫49,268,237,757

3.57%

0

Gần đây

8

Magic Internet Money

₫22,918.41

--

₫35,838,971,424

2.59%

0

Gần đây

9

Wrapped AVAX

₫2,073,012.73

--

₫30,085,848,548

2.18%

0

Gần đây

10

USD Coin

₫22,823.09

--

₫26,398,605,012

1.91%

0

Gần đây

11

Chainlink

₫463,273.74

--

₫22,535,448,610

1.63%

0

Gần đây

12

Wrapped AVAX

₫2,099,647.86

--

₫22,565,476,262

1.63%

0

Gần đây

13

ROCO FINANCE

₫70,833.05

--

₫19,793,695,223

1.43%

0

Gần đây

14

Pangolin

₫26,585.53

--

₫19,438,397,589

1.41%

0

Gần đây

15

USD Coin

₫22,916.37

--

₫17,901,897,931

1.30%

0

Gần đây

16

Crabada

₫18,672.86

--

₫12,528,199,960

0.91%

0

Gần đây

17

Orca AVAI

₫23,049.19

--

₫10,345,799,280

0.75%

0

Gần đây

18

Wrapped AVAX

₫2,095,571.41

--

₫8,155,208,947

0.59%

0

Gần đây

19

JOE

₫50,172.73

--

₫6,847,242,145

0.50%

0

Gần đây

20

TaleCraft

₫105,194.60

--

₫6,073,781,631

0.44%

0

Gần đây

21

Maximizer

₫16,950,770.76

--

₫4,532,899,585

0.33%

0

Gần đây

22

Kalao

₫17,224.43

--

₫4,373,255,312

0.32%

0

Gần đây

23

NFTrade

₫21,837.05

--

₫3,592,534,239

0.26%

0

Gần đây

24

Yield Yak

₫68,676,375.91

--

₫3,766,043,831

0.27%

0

Gần đây

25

TrueUSD

₫22,900.91

--

₫2,990,533,555

0.22%

0

Gần đây

26

Avaxtars Token

₫475,904.42

--

₫1,277,006,274

0.09%

0

Gần đây

27

Wrapped AVAX

₫2,107,794.95

--

₫1,273,070,569

0.09%

0

Gần đây

28

Vee Finance

₫306.43

--

₫1,171,506,195

0.08%

0

Gần đây

29

Avaware

₫4,826.76

--

₫1,151,839,863

0.08%

0

Gần đây

30

AllianceBlock

₫13,020.08

--

₫1,086,958,855

0.08%

0

Gần đây

31

Orca AVAI

₫23,147.99

--

₫1,063,490,073

0.08%

0

Gần đây

32

WOWswap

*** ₫223,603.51

--

*** ₫1,052,046,810

0.00%

0

Gần đây

33

HurricaneSwap Token

₫2,217.06

--

₫1,038,248,860

0.08%

0

Gần đây

34

DeFi Yield Protocol

₫13,165.68

--

₫907,330,035

0.07%

0

Gần đây

35

Pangolin

₫26,584.58

--

₫818,886,858

0.06%

0

Gần đây

36

Verso

₫2,383.14

--

₫806,414,221

0.06%

0

Gần đây

37

Spore

₫0.000003385

--

₫682,148,209

0.05%

0

Gần đây

38

Husky Avax

₫0.001393

--

₫621,498,389

0.04%

0

Gần đây

39

Hoopoe

₫8,021,646.21

--

₫615,371,176

0.04%

0

Gần đây

40

OrcaDAO

₫2,569.89

--

₫598,586,405

0.04%

0

Gần đây

41

Teddy Cash

₫3,366.69

--

₫559,693,103

0.04%

0

Gần đây

42

AVME

₫11,364.88

--

₫559,199,214

0.04%

0

Gần đây

43

Pangolin

₫26,803.87

--

₫538,336,343

0.04%

0

Gần đây

44

RaceX

₫60.63

--

₫524,896,473

0.04%

0

Gần đây

45

Vee Finance

₫303.46

--

₫499,564,231

0.04%

0

Gần đây

46

Dai

₫22,946.40

--

₫458,501,156

0.03%

0

Gần đây

47

Sherpa

₫17,326.45

--

₫441,378,894

0.03%

0

Gần đây

48

Lydia Finance

₫983.17

--

₫428,822,396

0.03%

0

Gần đây

49

Pangolin

₫26,637.98

--

₫394,627,631

0.03%

0

Gần đây

50

Maximus

₫42,799.28

--

₫398,198,788

0.03%

0

Gần đây

51

Snowball

₫15,775.46

--

₫380,817,702

0.03%

0

Gần đây

52

OpenOcean

₫7,521.81

--

₫378,482,023

0.03%

0

Gần đây

53

Chainlink

₫466,205.58

--

₫377,840,912

0.03%

0

Gần đây

54

Hoopoe

₫7,530,629.02

--

₫359,341,596

0.03%

0

25 giờ trước

55

Wrapped AVAX

₫2,109,549.10

--

₫318,510,908

0.02%

0

Gần đây

56

Wrapped AVAX

₫1,477,498.64

--

₫311,616,317

0.02%

0

Gần đây

57

Pangolin

₫26,553.26

--

₫304,799,965

0.02%

0

Gần đây

58

Storm Token

₫1,933.61

--

₫301,718,934

0.02%

0

Gần đây

59

Cycle Finance

₫156,742.69

--

₫221,249,857

0.02%

0

Gần đây

60

Pangolin

₫26,474.66

--

₫219,008,940

0.02%

0

Gần đây

61

Everest Token

₫435.67

--

₫210,595,026

0.02%

0

Gần đây

62

Storm Token

₫1,920.99

--

₫195,212,156

0.01%

0

Gần đây

63

BiLira

₫1,556.28

--

₫177,099,451

0.01%

0

Gần đây

64

Wrapped AVAX

₫2,102,477.25

--

₫154,671,358

0.01%

0

Gần đây

65

Pangolin

₫26,447.36

--

₫151,468,704

0.01%

0

Gần đây

66

Good Bridging

₫5,256.49

--

₫151,108,768

0.01%

0

Gần đây

67

Digital Genetic Code

₫2,451.79

--

₫143,539,971

0.01%

0

Gần đây

68

Orca AVAI

₫23,402.09

--

₫121,187,623

0.01%

0

Gần đây

69

Pangolin

₫26,448.93

--

₫115,957,442

0.01%

0

Gần đây

70

YetiSwap

₫829.76

--

₫109,746,205

0.01%

0

Gần đây

71

WETH

₫97,354,142.47

--

₫109,292,166

0.01%

0

Gần đây

72

Wrapped AVAX

₫2,099,005.77

--

₫94,500,850

0.01%

0

Gần đây

73

Wrapped Bitcoin

₫1,390,483,483.35

--

₫90,293,259

0.01%

0

Gần đây

74

Rugpull Prevention

₫5,985.33

--

₫87,656,780

0.01%

0

Gần đây

75

Uniswap

₫388,056.99

--

₫76,144,507

0.01%

0

Gần đây

76

Argon

₫758.42

--

₫86,046,332

0.01%

0

Gần đây

77

SHIBAVAX

₫11.50

--

₫62,486,104

0.00%

0

Gần đây

78

Tundra Token

₫39,492.96

--

₫56,852,686

0.00%

0

Gần đây

79

Hoopoe

₫6,543,848.39

--

₫56,567,428

0.00%

0

25 giờ trước

80

Chainlink

₫469,046.24

--

₫54,432,676

0.00%

0

Gần đây

81

Avaware

₫4,838.81

--

₫48,777,378

0.00%

0

Gần đây

82

Avaware

₫4,897.08

--

₫48,575,915

0.00%

0

Gần đây

83

USD Coin

₫22,928.85

--

₫47,959,645

0.00%

0

Gần đây

84

Oh! Finance

₫2,828.01

--

₫38,432,859

0.00%

0

Gần đây

85

Tundra Token

₫40,197.18

--

₫31,520,602

0.00%

0

Gần đây

86

Avaware

₫4,877.91

--

₫30,670,190

0.00%

0

Gần đây

87

Gaj Finance

₫4,713.09

--

₫29,020,961

0.00%

0

Gần đây

88

Avaware

₫4,868.87

--

₫24,132,994

0.00%

0

Gần đây

89

Boo Finance

₫24,222.09

--

₫21,977,839

0.00%

0

Gần đây

90

Binance USD

₫23,039.50

--

₫21,226,011

0.00%

0

Gần đây

91

Avaxtars Token

₫480,980.41

--

₫20,386,209

0.00%

0

Gần đây

92

Wrapped Bitcoin

₫1,389,125,603.43

--

₫20,302,892

0.00%

0

Gần đây

93

Avaware

₫4,896.58

--

₫18,971,394

0.00%

0

Gần đây

94

Canary

₫304.01

--

₫12,597,285

0.00%

0

Gần đây

95

AVME

₫11,412.66

--

₫11,858,843

0.00%

0

Gần đây

96

Rugpull Prevention

₫5,955.09

--

₫10,774,928

0.00%

0

Gần đây

97

Yield Yak

₫68,815,181.80

--

₫10,346,820

0.00%

0

Gần đây

98

MintSwap

₫32,992.66

--

₫8,187,301

0.00%

0

152 giờ trước

99

Pangolin

₫28,071.72

--

₫8,158,271

0.00%

0

Gần đây

100

Yield Yak

₫68,300,481.19

--

₫7,540,726

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện