Vốn Hóa Thị Trường:

Omicrex Omicrex

$11,288,348 USD
1,795 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $2,422,160 $6280.07 21.46% Gần đây
2 Bitcoin BTC/EUR $816,758 $6262.04 7.24% Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $814,062 $467.04 7.21% Gần đây
4 Litecoin LTC/USD $670,194 $82.89 5.94% Gần đây
5 Ethereum ETH/EUR $645,619 $463.81 5.72% Gần đây
6 Litecoin LTC/BTC $627,788 $83.45 5.56% Gần đây
7 Litecoin LTC/EUR $613,031 $80.26 5.43% Gần đây
8 Bitcoin Cash BCH/BTC $610,243 $760.92 5.41% Gần đây
9 Ethereum ETH/BTC $538,240 $468.44 4.77% Gần đây
10 Litecoin LTC/RUB $496,047 $87.48 4.39% Gần đây
11 Litecoin LTC/CNH $416,163 $89.18 3.69% Gần đây
12 Dash DSH/BTC $398,284 $243.50 3.53% Gần đây
13 Ethereum ETH/RUB $377,248 $443.24 3.34% Gần đây
14 Bitcoin BTC/CNH $341,131 $6771.16 3.02% Gần đây
15 Dash DSH/USD $323,775 $244.13 2.87% Gần đây
16 Bitcoin Cash BCH/USD $306,741 $760.71 2.72% Gần đây
17 Ethereum ETH/CNH $210,243 $505.17 1.86% Gần đây
18 Dash DSH/CNH $192,599 $261.07 1.71% Gần đây
19 Bitcoin BTC/RUB $178,375 $5969.72 1.58% Gần đây
20 Ethereum ETH/LTC $100,587 $462.51 0.89% Gần đây
21 Emercoin EMC/BTC $86,826 $2.45 0.77% Gần đây
22 Ethereum ETH/JPY $41,805 $465.75 0.37% Gần đây
23 Litecoin LTC/JPY $32,809 $81.44 0.29% Gần đây
24 Emercoin EMC/USD $21,645 $2.24 0.19% Gần đây
25 Bitcoin BTC/JPY $3,279 $6304.90 0.03% Gần đây
26 Bitcoin BTC/GBP $2,696 $6268.85 0.02% Gần đây