MDEX (BSC)

MDEX (BSC)

Khối lượng(24 giờ)

₫38,602,205,067.76

70 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫43,355,796.85

--

₫9,789,856,454

25.36%

0

Gần đây

2

Mdex

₫2,143.54

--

₫1,083,804,879

2.81%

0

Gần đây

3

Tether

₫23,391.27

--

₫3,326,422,953

8.62%

0

Gần đây

4

Tether

₫23,469.18

--

₫414,597,078

1.07%

0

Gần đây

5

Ethereum

₫43,359,260.40

--

₫743,089,896

1.92%

0

Gần đây

6

Mdex

₫2,140.21

--

₫436,338,122

1.13%

0

Gần đây

7

Uniswap

₫189,398.81

--

₫1,792,663,327

4.64%

0

Gần đây

8

Tether

₫23,386.63

--

₫17,625,351,881

45.66%

0

Gần đây

9

XRP

₫8,793.50

--

₫193,543,900

0.50%

0

Gần đây

10

Bitcoin Cash

₫3,141,210.10

--

₫208,956,345

0.54%

0

Gần đây

11

Litecoin

₫1,437,599.55

--

₫162,104,791

0.42%

0

Gần đây

12

Wrapped BNB

₫7,230,916.22

--

₫156,732,568

0.41%

0

Gần đây

13

ABBC Coin

₫6,259.19

--

₫275,180,308

0.71%

0

Gần đây

14

Auto

₫7,541,994.75

--

₫80,899,276

0.21%

0

Gần đây

15

Filecoin

₫192,330.63

--

₫558,560,530

1.45%

0

Gần đây

16

Bitcoin BEP2

₫549,551,326.68

--

₫39,105,404

0.10%

0

Gần đây

17

Tether

₫23,439.26

--

₫208,024,002

0.54%

0

Gần đây

18

Rare FND

₫1,478.34

--

₫59,111,270

0.15%

0

Gần đây

19

Ellipsis

₫1,483.20

--

₫38,156,181

0.10%

0

Gần đây

20

Playmusic

₫101.37

--

₫22,510,259

0.06%

0

Gần đây

21

Sports 2K75

₫0.008793

--

₫23,483,076

0.06%

0

Gần đây

22

Binance USD

₫23,349.06

--

₫13,756,067

0.04%

0

Gần đây

23

Tether

₫23,179.00

--

₫15,672,285

0.04%

0

Gần đây

24

SushiSwap

₫32,606.85

--

₫16,440,519

0.04%

0

Gần đây

25

EXMOC

₫7.17

--

₫14,174,538

0.04%

0

Gần đây

26

GINZA NETWORK

₫1,902.13

--

₫12,514,504

0.03%

0

Gần đây

27

Ethereum

₫42,951,124.85

--

₫13,410,493

0.03%

0

Gần đây

28

Venus

₫144,555.68

--

₫16,969,518

0.04%

0

Gần đây

29

Ethereum

₫43,238,744.76

--

₫12,494,343

0.03%

0

Gần đây

30

PancakeSwap

₫93,753.18

--

₫12,351,521

0.03%

0

Gần đây

31

Wrapped BNB

₫6,711,686.31

--

₫7,865,124

0.02%

0

Gần đây

32

Cardano

₫12,665.91

--

₫115,380,680

0.30%

0

Gần đây

33

Ethereum Classic

₫956,457.25

--

₫131,204,743

0.34%

0

Gần đây

34

Filecoin

₫191,750.08

--

₫150,607,474

0.39%

0

Gần đây

35

Frontier

₫6,177.42

--

₫9,615,783

0.02%

0

Gần đây

36

Pandora Spirit

₫56,126.18

--

₫10,757,096

0.03%

0

Gần đây

37

Beacon ETH

₫41,717,034.14

--

₫10,175,690

0.03%

0

Gần đây

38

Squid Game

₫243.21

--

₫8,760,086

0.02%

0

Gần đây

39

Wrapped BNB

₫7,300,222.56

--

₫10,327,218

0.03%

0

Gần đây

40

EOS

₫33,791.65

--

₫87,281,704

0.23%

0

Gần đây

41

StreamCoin

₫894.35

--

₫57,931,027

0.15%

0

Gần đây

42

Tether

₫23,413.48

--

₫119,397,022

0.31%

0

Gần đây

43

Ariva

₫3.73

--

₫89,071,366

0.23%

0

Gần đây

44

TerraClassicUSD

₫559.45

--

₫59,534,180

0.15%

0

Gần đây

45

Ethereum

₫43,351,138.23

--

₫62,413,046

0.16%

0

Gần đây

46

SXP

₫11,051.31

--

₫242,193

0.00%

0

Gần đây

47

Mines of Dalarnia

₫7,262.64

--

₫380,370

0.00%

0

Gần đây

48

X World Games

₫156.23

--

₫453,902

0.00%

0

Gần đây

49

Wrapped BNB

₫7,389,662.00

--

₫277,547

0.00%

0

Gần đây

50

Injective

₫44,729.84

--

₫16,452,962

0.04%

0

Gần đây

51

Tether

₫23,402.67

--

₫11,879,352

0.03%

0

Gần đây

52

Tether

₫23,340.27

--

₫8,859,633

0.02%

0

Gần đây

53

Tether

₫23,451.30

--

₫64,456,555

0.17%

0

Gần đây

54

Ginza Eternity

₫0.01774

--

₫309,165

0.00%

0

Gần đây

55

Bitcoin BEP2

₫543,820,216.73

--

₫9,457,960

0.02%

0

Gần đây

56

CoinWind

₫8,010.58

--

₫6,735,410

0.02%

0

Gần đây

57

Starfish OS

₫18,359.84

--

₫28,954,354

0.08%

0

Gần đây

58

Terra Classic

₫2.20

--

₫47,063,307

0.12%

0

Gần đây

59

Tether

₫23,410.84

--

₫71,277,749

0.18%

0

Gần đây

60

MetaversePRO

₫45,367.67

--

₫8,263,202

0.02%

0

Gần đây

61

SPACE SIP

₫19.68

--

₫5,003,496

0.01%

0

Gần đây

62

yieldwatch

₫1,100.65

--

₫4,915,360

0.01%

0

Gần đây

63

Bitcoin Cash

₫3,176,929.83

--

₫500,536

0.00%

0

Gần đây

64

MOBOX

₫16,181.70

--

₫6,193,616

0.02%

0

Gần đây

65

SXP

₫10,698.20

--

₫2,947,027

0.01%

0

Gần đây

66

Flux Protocol

₫941.35

--

₫2,553,462

0.01%

0

Gần đây

67

GINZA NETWORK

₫1,924.98

--

₫849,546

0.00%

0

Gần đây

68

Wrapped BNB

₫7,149,092.42

--

₫4,709,097

0.01%

0

Gần đây

69

Alpaca Finance

₫6,087.22

--

₫996,626

0.00%

0

Gần đây

70

Everdome

₫95.45

--

₫2,192,464

0.01%

0

Gần đây

71

RadioCaca

₫10.05

--

₫2,618,362

0.01%

0

Gần đây

72

ForTube

₫514.30

--

₫2,423,024

0.01%

0

Gần đây

73

Belt Finance

₫9,965.24

--

₫2,237,054

0.01%

0

Gần đây

74

CoinsPaid

₫589.75

--

₫2,316,816

0.01%

0

Gần đây

75

XRP

₫8,826.50

--

₫2,970,683

0.01%

0

Gần đây

76

Rabbit Finance

₫22.81

--

₫4,740,702

0.01%

0

Gần đây

77

CoinWind

₫7,750.49

--

₫987,193

0.00%

0

Gần đây

78

DeFi Warrior (FIWA)

₫5.34

--

₫1,593,832

0.00%

0

Gần đây

79

BabySwap

₫1,311.16

--

₫635,045

0.00%

0

Gần đây

80

VicMove

₫1,289.55

--

₫2,248,374

0.01%

0

Gần đây

81

Ethereum

₫43,322,086.81

--

₫2,264,766

0.01%

0

Gần đây

82

MOBOX

₫16,201.53

--

₫399,190

0.00%

0

Gần đây

83

Bitcoin BEP2

₫547,441,113.92

--

₫843,650

0.00%

0

Gần đây

84

ArmzLegends

₫30.87

--

₫1,034,457

0.00%

0

Gần đây

85

vBSWAP

₫360,668.57

--

₫1,015,586

0.00%

0

Gần đây

86

Flux Protocol

₫999.23

--

₫278,778

0.00%

0

Gần đây

87

Monsta Infinite

₫1,600.79

--

₫315,032

0.00%

0

Gần đây

88

Polkadot

₫198,085.24

--

₫1,252,320

0.00%

0

Gần đây

89

XProject

₫0.0000006417

--

₫250,392

0.00%

0

Gần đây

90

Tether

₫23,468.28

--

₫3,012,159

0.01%

0

Gần đây

91

Tether

₫23,229.48

--

₫695,420

0.00%

0

Gần đây

92

Dragon Kart

₫328.91

--

₫1,428,703

0.00%

0

Gần đây

93

Stargate Finance

₫8,249.61

--

₫796,450

0.00%

0

Gần đây

94

Tranchess

₫7,848.16

--

₫448,961

0.00%

0

Gần đây

95

SwftCoin

₫47.18

--

₫934,785

0.00%

0

Gần đây

96

Tether

₫23,401.54

--

₫1,344,889

0.00%

0

Gần đây

97

Tether

₫23,560.43

--

₫571,408

0.00%

0

Gần đây

98

Dai

₫23,410.34

--

₫1,535,060

0.00%

0

Gần đây

99

Tether

₫24,108.33

--

₫1,264,243

0.00%

0

Gần đây

100

ACryptoS

₫31,071.82

--

₫612,278

0.00%

0

Gần đây