JulSwap

JulSwap

Khối lượng giao dịch Dex (24h)

₫561,939,593.28

0 BTC

Thông tin về JulSwap

JulSwap (Previously as SwapLiquidity) is the equivalent of Uniswap on the Binance Smart Chain. SwapLiquidity offers the same Trading Engine and analytics as Uniswap and some additional features from Sushiswap. Key features include:

  • Faster and cheaper
  • Supported through the JustLiquidity Protocol
  • Stake your JULb Tokens
  • Based on the Binance Smart Chain
  • Users can get their Token Bridge from ERC20 to BEP20 and use both chains
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

#Tiền TệCặpPrice USD1h Tăng Giảm24h Tăng Giảm

24h Txns

24h Khối lượng

Thanh khoảnCổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV)

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.