Vốn Hóa Thị Trường:

itBit itBit

$8,024,374 USD
2,022 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $4,547,363 $3921.05 56.67% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $3,472,853 $146.41 43.28% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/SGD $7,355 $3677.65 0.00% Spot Percentage 100 giờ trước
4 Bitcoin BTC/EUR $4,157 $3939.28 0.05% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/SGD $245 $148.24 0.00% Spot Percentage 27 giờ trước
6 Ethereum ETH/EUR $1 $145.47 0.00% Spot Percentage 7 giờ trước