IDEX

$82,753.35 USD
1.64948866 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$35,515
$37.63
42.92%
381
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$30,931
$1.29
37.38%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
*** $8,283
*** $2,500.58
10.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$7,369
$0.008899
8.90%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$6,175
$0.03430
7.46%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
*** $1,681
*** $0.06735
2.03%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1,322
$1,322.13
1.60%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
*** $?
*** $0
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$?
$0
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
*** $?
*** $0
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
*** $?
*** $0
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $?
*** $0
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $?
*** $0
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
*** $?
*** $0
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
*** $?
*** $0
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$?
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
*** $?
*** $0
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$?
$0
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$?
$0
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
106 giờ trước
22
*** $?
*** $0
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
*** $?
*** $0
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$?
$0
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
397 giờ trước
26
$?
$0
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $0
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
*** $?
*** $0
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...