×
×
Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439Vốn Hóa Thị Trường:  $249,335,914,655Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,351,157,440BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,335,914,655Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,351,157,440BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439

IDEX

$1,412,402 USD
158.94545700 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$300,233
$0.995846
21.26%
43
Spot
Percentage
Gần đây
2
$285,839
$0.518800
20.24%
69
Spot
Percentage
Gần đây
3
$156,694
$0.020241
11.09%
32
Spot
Percentage
Gần đây
4
$122,101
$0.003418
8.64%
31
Spot
Percentage
Gần đây
5
$113,724
$5.18
8.05%
83
Spot
Percentage
Gần đây
6
$52,020
$0.014847
3.68%
44
Spot
Percentage
Gần đây
7
$39,068
$203.21
2.77%
71
Spot
Percentage
Gần đây
8
$36,467
$4.82
2.58%
62
Spot
Percentage
Gần đây
9
$34,398
$0.011677
2.44%
24
Spot
Percentage
Gần đây
10
$27,909
$0.013009
1.98%
23
Spot
Percentage
Gần đây
11
$27,537
$0.067122
1.95%
53
Spot
Percentage
Gần đây
12
$26,798
$0.174134
1.90%
33
Spot
Percentage
Gần đây
13
$21,092
$0.016073
1.49%
39
Spot
Percentage
Gần đây
14
$18,764
$0.338028
1.33%
29
Spot
Percentage
Gần đây
15
$15,694
$0.002981
1.11%
48
Spot
Percentage
Gần đây
16
$14,733
$201.44
1.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
17
$14,118
$0.019302
1.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
18
$12,827
$0.004866
0.91%
33
Spot
Percentage
Gần đây
19
$10,379
$0.081127
0.73%
12
Spot
Percentage
Gần đây
20
$7,858
$1.96
0.56%
18
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,906
$0.021286
0.42%
16
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,199
$0.021913
0.37%
36
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,914
$0.003073
0.35%
12
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,612
$3.88
0.33%
27
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,104
$0.110624
0.29%
19
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,630
$203.46
0.26%
73
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,254
$2.49
0.23%
23
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,730
$0.001864
0.19%
13
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,598
$0.001416
0.18%
19
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,542
$0.000769
0.18%
15
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,435
$0.083997
0.17%
26
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,367
$0.256103
0.17%
21
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,357
$0.031140
0.17%
15
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,993
$0.007682
0.14%
10
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,577
$0.153240
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,574
$0.002931
0.11%
7
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,433
$0.022533
0.10%
11
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,426
$0.101960
0.10%
27
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,353
$0.017198
0.10%
38
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,123
$0.000057
0.08%
7
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,024
$0.001752
0.07%
27
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,024
$1.04
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
43
$961
$0.092221
0.07%
14
Spot
Percentage
Gần đây
44
$755
$0.307303
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
45
$734
$0.000166
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
46
$692
$1.66
0.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
47
$656
$0.000518
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
48
$634
$0.009624
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
49
$548
$1.01
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
50
$547
$133.00
0.04%
15
Spot
Percentage
Gần đây
51
$546
$0.000075
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
52
$513
$0.000003
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
53
$498
$0.795965
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
54
$485
$0.041921
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
55
$453
$0.000283
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
56
$444
$0.012292
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
57
$436
$0.000387
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
58
$411
$0.003687
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
59
$361
$0.043022
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
60
$350
$0.025629
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
61
$332
$0.000102
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
62
$324
$0.020032
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
63
$315
$0.003913
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
64
$304
$0.001386
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
65
$304
$0.031818
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
66
$266
$0.039929
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
67
$235
$0.010254
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$234
$0.196898
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
69
$225
$0.000819
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
70
$223
$0.055207
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
71
$220
$0.000948
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
72
$207
$5.40
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$206
$0.000002
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
74
$198
$0.000180
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
75
$193
$0.000009
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
76
$155
$0.000385
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
77
$152
$0.048656
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
78
$138
$0.006965
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
79
$134
$0.028572
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
80
$127
$0.025608
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
81
$116
$0.020692
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
82
$103
$0.266237
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
83
$100
$0.000076
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
84
$91
$0.002131
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
85
$90
$0.018393
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
86
$84
$0.015365
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
87
$84
$1.74
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
88
$83
$0.002390
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
89
$78
$0.001024
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
90
$71
$0.071770
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
91
$65
$0.334121
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
92
$51
$0.000369
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
93
$51
$0.204866
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
94
$50
$0.000202
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
95
$49
$0.077676
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
96
$46
$0.025999
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
97
$42
$0.000931
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
98
$40
$0.000574
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
99
$35
$0.006553
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
100
$33
$0.001106
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
101
$33
$0.010243
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
102
$31
$0.001581
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
103
$30
$0.002706
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
104
$30
$0.003018
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
105
$26
$0.000266
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$26
$0.187659
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
107
$19
$0.001002
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
108
$16
$0.020077
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
109
$13
$0.002807
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
110
$13
$0.399488
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
111
$13
$0.013003
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
112
$11
$0.024777
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
113
$11
$22.32
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$1.01
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.017534
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.002766
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.000084
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000010
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$36.86
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.032983
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.067551
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.000143
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.007315
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.000514
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.010243
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.084284
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.003585
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.339911
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.002049
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.006229
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.071703
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.006552
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000110
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.000197
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000006
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.000033
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.000410
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.012804
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.061460
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.544238
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.000025
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.131819
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.000205
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.003749
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.004096
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.027985
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.001681
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.001445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.004519
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.247502
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.004501
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.005007
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.000014
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.000752
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.043144
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.005040
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000533
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.004106
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.000131
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.000492
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.057307
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.000673
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.014329
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$32.76
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000212
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.000247
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.066175
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.000750
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.010623
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.049021
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.001721
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.370229
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.000806
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.200758
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.000817
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.153584
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.008436
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.013901
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$293.16
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.203789
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$2.45
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.001434
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.002521
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.000359
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$1.25
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.000004
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.001414
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.023261
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000165
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.000290
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.143201
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.176777
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.005324
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.035340
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.000901
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.142107
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.005324
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.373194
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.003319
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.008195
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.000901
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.000219
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.001272
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$5.30e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.000089
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.003073
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.011795
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.016386
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.000318
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.000670
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.002313
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.004067
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.002073
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.067606
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$1.74
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.061078
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.000061
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.000203
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.000012
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.000054
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.015284
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.001291
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.000225
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.000357
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.031943
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.006143
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.049202
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.090133
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$1.09
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000042
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.002010
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.139718
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.016389
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.003360
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.003141
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.000051
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.009403
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.000381
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.003899
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.000185
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.002048
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
242
$?
$0.020077
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.000307
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.016375
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
245
$?
$0.047239
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.094703
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
247
$?
$0.005810
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$0.009868
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$11.27
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$5,446.02
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.004630
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.006553
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.002531
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.005122
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
255
$?
$0.000412
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.005269
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
257
$?
$0.003274
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
258
$?
$0.060541
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.000267
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.000567
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.008396
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.013521
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.000164
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.008770
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.000002
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.000514
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
267
$?
$0.018597
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$0.591996
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
269
$?
$0.000510
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.006289
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.000001
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
272
$?
$0.000270
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.001344
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.000029
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
275
$?
$0.002148
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
276
$?
$0.000002
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.004528
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
278
$?
$0.004917
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.061615
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.007308
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
281
$?
$0.002060
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.030715
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.019219
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.025005
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.015238
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
286
$?
$0.297888
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
287
$?
$0.000246
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
288
$?
$0.000205
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
289
$?
$4.10e-7
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.000457
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
291
$?
$0.000269
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.005853
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
293
$?
$0.000430
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.000558
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.409531
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.104635
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.475314
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$0.348101
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.002891
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.000049
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.000010
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.020345
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.010436
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.001823
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.000002
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.001027
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.000881
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.000255
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.000864
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.091707
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.005739
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.008322
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.175217
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.202119
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.002665
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.079859
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.002061
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.000410
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.000615
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.000004
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.000049
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.002459
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.006146
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.003345
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.004433
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.004851
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.048975
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.000125
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.147431
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.065334
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.002048
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.035061
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.000781
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.018798
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.005733
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.003688
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.000678
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.005839
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.001741
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.000614
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.000325
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.001755
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.000379
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.010266
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.010251
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.009093
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.074244
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.001428
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.008195
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.028847
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.082951
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.000214
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.000517
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000369
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.000002
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.000702
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.000040
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.045398
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.002714
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.000201
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.153574
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.260304
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.000374
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.565053
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.004914
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.440041
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.532390
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.003121
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.000040
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.000410
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$1.13
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.002048
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.008882
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.000727
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.143406
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.000031
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.002663
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.122877
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.010200
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.024794
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.004812
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.030935
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.004220
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...