×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,598,565,324Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,669,963,098BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,598,565,324Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,669,963,098BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

IDEX

$584,869 USD
53.40675055 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$225,697
$9.52
38.59%
77
Spot
Percentage
Gần đây
2
$56,866
$0.739720
9.72%
40
Spot
Percentage
Gần đây
3
$42,658
$0.258397
7.29%
27
Spot
Percentage
Gần đây
4
$37,316
$0.008659
6.38%
21
Spot
Percentage
Gần đây
5
$33,524
$0.351203
5.73%
49
Spot
Percentage
Gần đây
6
$25,733
$0.141018
4.40%
27
Spot
Percentage
Gần đây
7
$24,424
$0.063481
4.18%
35
Spot
Percentage
Gần đây
8
$21,893
$0.761951
3.74%
9
Spot
Percentage
Gần đây
9
$19,813
$0.021271
3.39%
30
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $10,296
*** $0.012116
1.76%
26
Spot
Percentage
Gần đây
11
$6,908
$0.110483
1.18%
20
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,764
$10.36
1.16%
19
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,643
$0.015239
1.14%
14
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,885
$0.085832
1.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,943
$0.019554
0.85%
17
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,751
$0.038021
0.81%
9
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,672
$4.34
0.80%
7
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $3,602
*** $0.274302
0.62%
14
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,561
$392.82
0.61%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,370
$0.296776
0.58%
31
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $3,016
*** $0.000072
0.52%
-
Spot
Percentage
502 giờ trước
22
$2,947
$0.252968
0.50%
9
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,660
$0.050289
0.45%
18
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,407
$0.049470
0.41%
12
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,920
$0.007643
0.33%
23
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,596
$0.005334
0.27%
26
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $1,558
*** $0.002347
0.27%
16
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,355
$0.050479
0.23%
12
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,336
$0.434313
0.23%
15
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,281
$0.009524
0.22%
11
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,275
$0.007071
0.22%
-
Spot
Percentage
618 giờ trước
32
$1,203
$0.001410
0.21%
8
Spot
Percentage
Gần đây
33
$857
$0.068576
0.15%
14
Spot
Percentage
Gần đây
34
$762
$1.14
0.13%
6
Spot
Percentage
Gần đây
35
$750
$0.761952
0.13%
9
Spot
Percentage
Gần đây
36
$686
$30.10
0.12%
25
Spot
Percentage
Gần đây
37
$628
$0.013967
0.11%
7
Spot
Percentage
Gần đây
38
$612
$0.095244
0.10%
10
Spot
Percentage
Gần đây
39
$611
$0.004389
0.10%
19
Spot
Percentage
Gần đây
40
$587
$0.000012
0.10%
9
Spot
Percentage
Gần đây
41
$586
$1.05
0.10%
11
Spot
Percentage
Gần đây
42
$584
$0.091389
0.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
43
$569
$0.107123
0.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
44
$563
$375.35
0.10%
40
Spot
Percentage
Gần đây
45
$532
$0.001714
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$518
$0.438123
0.09%
10
Spot
Percentage
Gần đây
47
$515
$0.004136
0.09%
10
Spot
Percentage
Gần đây
48
$505
$0.125718
0.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
49
$444
$0.000423
0.08%
14
Spot
Percentage
Gần đây
50
$428
$0.001524
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
51
$386
$0.001200
0.07%
7
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $361
*** $0.013008
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
53
$347
$0.038098
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
54
$319
$0.015959
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
55
$235
$0.129913
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
56
$195
$0.191932
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
57
$190
$0.575273
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
58
$190
$0.000002
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$151
$163.82
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
60
$138
$0.166867
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $124
*** $14.35
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $98
*** $0.013454
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
63
*** $95
*** $0.026668
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.012892
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.644079
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.095244
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.253730
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.024219
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.042098
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $?
*** $0.001905
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.026668
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.168859
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.019049
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
74
*** $?
*** $0.163836
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
75
*** $?
*** $7.81
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.024180
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
77
*** $?
*** $0.038098
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.502330
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.032002
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.133342
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.399301
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.030478
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.000995
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.013967
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$19.05
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
86
*** $?
*** $0.003865
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.050052
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.000241
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.001160
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$2.98
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.102860
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.068576
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.173725
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.142221
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.277430
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.005867
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000286
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.006174
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
100
*** $?
*** $0.034284
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$592.89
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.014858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
*** $?
*** $0.001585
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.114293
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.002286
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.010477
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.011941
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.194582
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.034990
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.156182
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.038098
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.001318
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.067052
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.014858
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.000963
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.049527
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.023787
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.085818
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.199631
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.140961
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.002995
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.027811
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.036441
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.020954
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.182868
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.019064
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.053337
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.001352
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.009680
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
130
*** $?
*** $0.228586
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.384145
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.001974
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.008382
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.114293
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
135
*** $?
*** $4.36
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.167363
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.001905
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.026348
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
139
*** $?
*** $0.000849
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
140
*** $?
*** $0.027055
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.460981
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.000381
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.005791
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
144
*** $?
*** $0.002667
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.228586
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$3.81
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000236
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.000061
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
149
*** $?
*** $0.000395
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
150
*** $?
*** $0.012803
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.012780
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
152
*** $?
*** $0.003124
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.000419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.000080
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
155
*** $?
*** $0.009905
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.017144
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000179
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.006315
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.400025
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
160
*** $?
*** $1.64
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.001068
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.002362
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
163
*** $?
*** $0.000190
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.000549
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
165
*** $?
*** $0.002142
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
166
*** $?
*** $0.001248
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
167
*** $?
*** $0.037336
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.002327
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.005524
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.000575
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.015248
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.114293
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.000780
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.005486
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.000369
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.019611
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.041911
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
178
*** $?
*** $0.002679
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.005833
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.000526
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
181
*** $?
*** $0.002400
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.026214
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.000327
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
184
*** $?
*** $0.161349
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.044534
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
186
*** $?
*** $0.000499
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
187
*** $?
*** $0.001539
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.001528
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000952
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.005715
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
191
*** $?
*** $0.284970
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.000033
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000429
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
194
*** $?
*** $0.076195
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.001524
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.000381
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.001524
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.017883
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.000213
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.022802
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.004762
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.152390
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.000903
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.000999
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.007189
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
206
*** $?
*** $0.354308
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
207
*** $?
*** $0.003734
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.001370
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.004395
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.487643
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.000305
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.171439
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.008470
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.000705
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.026238
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
216
*** $?
*** $0.000004
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
217
*** $?
*** $0.026577
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.001433
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
219
*** $?
*** $0.002067
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.018234
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.000907
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
223
*** $?
*** $0.000250
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
224
*** $?
*** $0.012572
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.001029
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.027240
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
227
*** $?
*** $0.000654
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
228
*** $?
*** $0.000461
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
229
*** $?
*** $0.000038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.000038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
*** $?
*** $0.000194
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.005937
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.000571
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.001904
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.020992
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$2.08
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.000935
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.171439
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.000267
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.000091
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.007620
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
242
*** $?
*** $0.000308
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
243
$?
$0.015239
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
244
$?
$0.000688
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
245
*** $?
*** $0.004571
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
246
$?
$0.001143
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
247
*** $?
*** $0.000754
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
248
$?
$4.42
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
249
$?
$0.006324
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
250
$?
$0.081536
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
251
$?
$0.020954
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
252
$?
$0.002592
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
253
$?
$0.020996
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
254
$?
$0.000008
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
255
*** $?
*** $0.001142
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
256
$?
$0.006820
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
*** $?
*** $0.001528
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
258
*** $?
*** $4.19e-7
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
259
$?
$0.003048
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
260
$?
$0.015221
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$?
$0.000065
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
262
$?
$0.000280
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
263
$?
$0.000409
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$?
$0.163820
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$?
$0.014320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$?
$0.003392
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
267
*** $?
*** $0.003238
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
268
$?
$0.000029
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
269
*** $?
*** $0.001524
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
270
$?
$0.000309
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
271
$?
$0.000118
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
272
*** $?
*** $0.030821
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
273
$?
$0.000069
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$?
$0.000341
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
275
*** $?
*** $7.60e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
*** $?
*** $0.000006
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
277
$?
$0.000381
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
278
*** $?
*** $0.000115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$?
$0.424873
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
280
$?
$0.057146
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
281
*** $?
*** $13.91
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
282
$?
$0.000705
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
283
$?
$0.002102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$?
$0.000057
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
285
$?
$0.000038
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
286
*** $?
*** $0.003348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
*** $?
*** $0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
*** $?
*** $0.001448
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
289
*** $?
*** $0.002497
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
290
$?
$0.004781
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
291
*** $?
*** $0.000506
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
292
$?
$0.305573
0.00%
5
Spot
Percentage
42 giờ trước
293
$?
$0.000042
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
294
$?
$0.004191
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$0.233393
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
296
*** $?
*** $0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000092
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
298
*** $?
*** $0.716091
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.002861
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
300
*** $?
*** $0.031883
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.006248
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.000722
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$0.011467
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$37.08
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.001714
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.002286
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.001143
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$439.23
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
310
*** $?
*** $0.049527
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.381039
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.024634
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$1.53
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.000137
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$1.79
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.076957
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.220962
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
319
*** $?
*** $0.002857
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
320
*** $?
*** $0.000015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
*** $?
*** $0.000133
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
322
*** $?
*** $0.000004
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
323
*** $?
*** $0.016561
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.005376
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$2.16
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.042326
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.009524
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.102863
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
329
*** $?
*** $0.003425
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.381357
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.000069
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
332
*** $?
*** $0.000419
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
333
*** $?
*** $0.005802
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.000743
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
335
*** $?
*** $0.037709
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.042958
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.481873
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
338
*** $?
*** $0.024002
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.499468
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.008614
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
341
*** $?
*** $0.034727
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.006172
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.000460
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.000093
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
345
*** $?
*** $0.593595
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
346
*** $?
*** $0.015236
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.095186
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.054291
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
349
*** $?
*** $0.036168
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$11,189.39
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
351
*** $?
*** $0.000076
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
*** $?
*** $1.08
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.013334
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.002667
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
355
*** $?
*** $0.000314
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.019049
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
357
*** $?
*** $0.013144
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
358
*** $?
*** $0.019895
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$1.11
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
360
*** $?
*** $0.002869
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
361
*** $?
*** $0.002484
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
362
*** $?
*** $0.004956
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.026695
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
364
*** $?
*** $0.017329
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
365
*** $?
*** $0.002283
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.010287
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
367
*** $?
*** $76.20
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
368
*** $?
*** $1.81
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.013334
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.003655
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$1.79
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.011455
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.008404
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.748130
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.014096
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.255023
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$393.98
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.040763
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
379
*** $?
*** $33.53
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.495269
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.055246
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$190.49
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
383
*** $?
*** $0.512843
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
384
*** $?
*** $0.174948
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$160.28
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$22.26
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
387
*** $?
*** $3.81
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
388
*** $?
*** $0.022859
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.060949
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
390
*** $?
*** $0.032044
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
391
$?
$3.12
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
392
$?
$0.220966
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
393
$?
$21.01
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
394
$?
$0.000762
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
395
*** $?
*** $0.609561
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
396
*** $?
*** $17,913.49
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
397
$?
$1.52
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
398
*** $?
*** $2.29
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
399
$?
$8.46
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...