Hotbit Hotbit

$273,825,291 USD
5,477 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.000001404
$46,237,832
16.89%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
2
$11.14
$25,655,308
9.37%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
3
$53,537.36
$13,399,774
4.89%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
4
$0.000001238
$9,529,209
3.48%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
5
$2,758.60
$8,706,739
3.18%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
6
$0.0007653
$8,018,353
2.93%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
7
$35.94
$7,832,957
2.86%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
8
$36.45
$5,017,510
1.83%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
9
$7.24
$4,908,194
1.79%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
10
$2,955.56
$4,300,205
1.57%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
11
$0.2835
$3,236,306
1.18%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
12
$254.55
$3,151,185
1.15%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
13
$1.32
$2,970,342
1.08%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
14
$1.61
$2,836,568
1.04%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
15
$1.40
$2,823,711
1.03%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
16
$1.05
$2,806,876
1.03%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
17
$1.31
$2,678,315
0.98%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
18
$876.11
$2,622,761
0.96%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
19
$33.53
$2,447,581
0.89%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước
20
$597.07
$2,285,542
0.83%
-
Giao ngay
Percentage
357 giờ trước