Hotbit

Hotbit

Khối lượng(24 giờ)

₫6,130,994,427,221.61

8,964 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Shiba Inu

₫0.2687

₫7,052,042,260.87₫9,884,089,558.64

₫681,324,795,189

11.11%

399

Gần đây

2

Bitcoin

₫683,842,364.71

₫27,054,179,154.83₫19,975,365,768.97

₫705,059,543,375

11.50%

626

Gần đây

3

Litecoin

₫1,587,540.92

₫6,329,854,732.10₫1,437,252,499.00

₫43,296,865,869

0.71%

359

Gần đây

4

Solana

₫1,111,154.63

₫5,971,678,286.43₫7,789,475,901.63

₫45,424,213,990

0.74%

462

Gần đây

5

Shiba Inu

₫0.2684

₫2,119,771,685.20₫6,853,002,152.46

₫230,751,341,150

3.76%

366

Gần đây

6

Asia Pacific Electronic Coin

₫163,407.96

₫459,997,846.52₫102,330,300.25

₫434,959,744,599

7.09%

373

Gần đây

7

Ethereum

₫45,215,046.98

₫22,387,116,165.07₫17,441,078,391.81

₫565,884,341,851

9.23%

663

Gần đây

8

XRP

₫9,295.42

₫9,042,293,318.37₫12,102,162,804.08

₫34,013,748,365

0.55%

464

Gần đây

9

Polkadot

₫228,952.44

₫11,615,556,630.61₫31,258,599,979.59

₫140,665,495,753

2.29%

421

Gần đây

10

USD Coin

₫23,201.36

₫41,965,857,000.70₫138,978,921,159.24

₫179,612,894,935

2.93%

605

Gần đây

11

OMG Network

₫58,330.70

₫242,574,837.81₫254,121,018.50

₫69,476,581,154

1.13%

355

Gần đây

12

Avalanche

₫635,297.73

--

₫30,128,224,635

0.49%

211

Gần đây

13

Ethereum

₫45,225,651.26

₫15,092,563,563.45₫11,068,623,503.74

₫177,581,029,791

2.90%

373

Gần đây

14

TRON

₫1,934.69

₫2,436,938,580.46₫6,027,163,566.05

₫73,955,221,451

1.21%

477

Gần đây

15

Trust Wallet Token

₫14,906.54

₫199,807,133.20₫247,069,807.58

₫26,614,561,308

0.43%

304

Gần đây

16

Bitcoin

₫683,998,529.92

₫61,777,472,510.84₫25,243,531,162.05

₫125,957,296,358

2.05%

397

Gần đây

17

Bitcoin SV

₫1,224,080.07

₫24,526,892.12₫108,755,427.16

₫25,264,991,242

0.41%

333

Gần đây

18

YooShi

₫0.003238

₫46,068,688.06-

₫56,398,308,104

0.92%

156

Gần đây

19

TerraUSD

₫2,002.81

₫8,815,983.45₫2,482,307.27

₫22,847,900,132

0.37%

24

Gần đây

20

Chainlink

₫162,990.81

₫10,299,642,031.45₫17,773,878,399.06

₫68,813,140,158

1.12%

409

Gần đây

21

Reserve Rights

₫137.03

₫1,839,120,416.35₫2,680,760,883.55

₫25,585,777,953

0.42%

353

Gần đây

22

Shibnobi

₫0.000000000032

--

₫19,026,547,425

0.31%

0

Gần đây

23

BNB

₫7,539,677.27

₫17,343,257,980.82₫21,016,936,203.08

₫21,265,721,638

0.35%

430

Gần đây

24

TrueUSD

₫23,205.03

₫9,728,920,770.83₫9,317,343,812.20

₫20,907,799,024

0.34%

359

Gần đây

25

Stellar

₫3,012.22

₫5,010,773,166.23₫5,944,363,859.84

₫16,470,165,658

0.27%

400

Gần đây

26

Gemini Dollar

₫23,197.03

₫8,910,998,625.72₫9,053,714,127.16

₫20,829,729,345

0.34%

357

Gần đây

27

Ethereum

₫45,215,046.98

₫9,814,599,483.34₫12,886,823,199.34

₫55,171,566,778

0.90%

451

Gần đây

28

Polkadot

₫228,952.44

₫251,754,937.12₫377,407,765.56

₫46,912,494,627

0.77%

291

Gần đây

29

Algorand

₫9,374.64

₫881,760,308.35₫1,168,187,211.97

₫41,335,566,136

0.67%

454

Gần đây

30

Avalanche

₫635,297.73

₫3,913,990,688.31₫7,736,038,187.77

₫20,699,943,701

0.34%

401

Gần đây

31

Alpha Venture DAO

₫3,929.77

₫1,259,824,957.25₫2,028,555,215.19

₫38,798,520,250

0.63%

341

Gần đây

32

Filecoin

₫190,298.63

₫4,926,110,240.84₫7,804,560,601.30

₫13,963,833,153

0.23%

410

Gần đây

33

Cardano

₫11,823.94

₫4,945,443,256.86₫7,352,229,189.65

₫33,667,717,872

0.55%

428

Gần đây

34

Bitcoin Cash

₫4,414,872.90

₫3,872,884,837.41₫4,408,443,919.68

₫36,397,202,459

0.59%

429

Gần đây

35

Theta Network

₫28,595.69

₫406,333,600.09₫460,742,991.43

₫42,533,469,617

0.69%

320

Gần đây

36

Curve DAO Token

₫28,496.39

₫3,687,715,090.17₫4,881,180,725.26

₫13,971,804,064

0.23%

382

Gần đây

37

SushiSwap

₫39,656.07

₫374,700,597.92₫460,202,321.66

₫32,078,395,212

0.52%

210

Gần đây

38

Chromia

₫5,020.89

₫372,477,454.20₫222,681,816.34

₫13,758,171,175

0.22%

339

Gần đây

39

EOS

₫30,556.19

₫2,643,801,656.82₫4,420,884,068.02

₫13,847,603,831

0.23%

427

Gần đây

40

Dogecoin

₫1,918.92

₫13,878,036,258.15₫27,635,235,044.46

₫44,992,081,529

0.73%

366

Gần đây

41

NEAR Protocol

₫132,493.76

₫1,008,148,054.23₫547,169,574.70

₫20,843,228,843

0.34%

403

Gần đây

42

XRP

₫9,295.42

₫1,590,372,787.40₫1,076,000,542.27

₫13,859,070,984

0.23%

315

Gần đây

43

Celer Network

₫416.52

₫1,354,798,825.03₫1,227,489,624.40

₫13,654,558,171

0.22%

346

Gần đây

44

Ctomorrow Platform

₫574.64

₫32,261,165.36₫3,352,002.69

₫25,127,336,255

0.41%

166

Gần đây

45

Cronos

₫4,275.18

₫19,089,932.96₫159,359,254.50

₫13,749,651,652

0.22%

293

Gần đây

46

HUSD

₫23,170.66

--

₫21,272,734,590

0.35%

1

Gần đây

47

Uniswap

₫127,329.57

₫6,425,388,599.74₫7,454,916,405.75

₫12,004,321,076

0.20%

354

Gần đây

48

NitroEX

₫6.26

--

₫11,868,878,684

0.19%

1

Gần đây

49

Maker

₫29,183,593.91

₫817,873,004.85₫887,155,086.61

₫13,708,891,949

0.22%

387

Gần đây

50

Compound

₫1,540,439.43

₫123,800,290.91₫130,163,641.28

₫28,995,555,088

0.47%

186

Gần đây

51

WOO Network

₫4,345.44

₫58,170,181.75₫146,446,403.26

₫13,603,135,954

0.22%

308

Gần đây

52

Ethereum Classic

₫550,616.36

₫2,924,928,319.42₫3,495,631,527.83

₫27,009,183,109

0.44%

420

Gần đây

53

STEPN

₫31,878.95

₫161,944,576.61₫138,814,194.80

₫11,248,802,990

0.18%

272

Gần đây

54

VeChain

₫719.01

₫286,505,487.60₫264,118,875.45

₫8,965,218,252

0.15%

301

Gần đây

55

Bitcoin Bam

₫13,795.90

--

₫9,730,669,813

0.16%

18

Gần đây

56

Theta Network

₫28,636.74

₫2,869,791,400.07₫4,564,236,629.44

₫9,350,070,766

0.15%

347

Gần đây

57

RadioCaca

₫12.61

₫115,476,480.01₫96,240,271.84

₫20,237,934,170

0.33%

323

Gần đây

58

Monero

₫4,678,928.40

₫969,877,818.65₫1,260,973,882.17

₫14,901,385,986

0.24%

420

Gần đây

59

BakeryToken

₫7,850.10

₫193,696,050.52₫187,159,513.68

₫11,356,852,096

0.19%

251

Gần đây

60

Decentraland

₫23,873.30

₫682,548,231.85₫765,874,764.28

₫14,245,272,393

0.23%

432

Gần đây

61

Prometeus

₫107,829.50

₫213,173,983.99₫541,426,117.16

₫6,974,203,508

0.11%

251

Gần đây

62

Tierra Meta

₫3,374.24

--

₫14,751,294,891

0.24%

25

Gần đây

63

Drep [new]

₫16,548.90

₫679,150,304.38₫539,725,822.44

₫14,767,730,422

0.24%

320

Gần đây

64

Golff

₫1,430.75

₫15,198,728.35₫2,562,166.04

₫6,914,881,195

0.11%

157

Gần đây

65

Tezos

₫49,279.86

₫1,563,749,432.43₫2,867,647,486.84

₫16,125,665,534

0.26%

420

Gần đây

66

Tellor

₫219,658.23

₫60,790,888.17₫70,531,462.00

₫16,520,045,894

0.27%

186

Gần đây

67

DIA

₫10,576.65

₫121,874,745.34₫128,426,332.18

₫20,463,621,459

0.33%

289

Gần đây

68

Mina

₫22,808.31

₫1,159,601,310.53₫2,230,456,696.73

₫13,709,504,350

0.22%

367

Gần đây

69

Cosmos

₫249,617.31

₫8,727,622,157.15₫9,252,978,213.39

₫13,834,833,668

0.23%

427

Gần đây

70

Waves

₫126,492.34

₫3,165,831,204.29₫3,342,736,675.13

₫13,848,810,160

0.23%

303

Gần đây

71

TomoChain

₫13,177.07

₫356,161,720.37₫831,266,623.19

₫13,994,900,429

0.23%

297

Gần đây

72

Ocean Protocol

₫5,176.28

₫747,683,166.71₫1,190,754,289.18

₫26,861,326,611

0.44%

412

Gần đây

73

Kava

₫62,398.34

₫421,058,446.89₫883,414,237.22

₫13,555,740,185

0.22%

183

Gần đây

74

Kusama

₫1,844,320.06

₫2,480,275,026.84₫2,313,011,596.69

₫13,610,045,049

0.22%

329

Gần đây

75

Binance USD

₫23,212.42

₫215,248,926,012.89₫318,117,514,434.60

₫11,764,669,263

0.19%

350

Gần đây

76

SushiSwap

₫39,656.07

₫3,644,356,212.23₫3,382,349,048.11

₫12,018,744,782

0.20%

409

Gần đây

77

BIXBCOIN

₫277,169.30

₫74,827,459.27₫267,869,653.61

₫11,511,929,928

0.19%

259

Gần đây

78

Injective

₫51,833.07

₫253,118,996.28₫203,123,282.32

₫6,928,019,624

0.11%

341

Gần đây

79

yearn.finance

₫206,763,991.16

₫175,769,139.81₫299,155,513.34

₫12,544,394,697

0.20%

364

Gần đây

80

Litecoin

₫1,587,540.92

₫807,163,592.22₫95,935,574.30

₫6,850,285,437

0.11%

323

Gần đây

81

Zcash

₫2,256,247.23

₫994,391,093.97₫1,049,982,037.49

₫9,268,141,421

0.15%

389

Gần đây

82

Bend DAO

₫709.31

₫49,313,879.21₫157,781,423.30

₫6,843,321,754

0.11%

86

Gần đây

83

Aave

₫2,334,738.66

₫236,231,325.80₫177,402,873.49

₫6,867,045,848

0.11%

174

Gần đây

84

EOS

₫30,556.19

₫1,072,327,492.74₫777,401,390.94

₫6,889,929,941

0.11%

170

Gần đây

85

Injective

₫51,833.07

₫65,379,289.93₫289,021,443.32

₫6,900,599,599

0.11%

109

Gần đây

86

Flamingo

₫2,349.77

₫235,375,050.86₫331,492,578.43

₫6,914,783,316

0.11%

336

Gần đây

87

Groestlcoin

₫9,411.53

₫170,138,355.76₫183,896,047.29

₫7,001,960,651

0.11%

219

Gần đây

88

Orion Protocol

₫34,493.65

₫46,078,474.90₫41,490,223.90

₫6,901,885,718

0.11%

107

Gần đây

89

Tezos

₫49,123.38

₫270,630,394.49₫228,806,092.19

₫7,173,612,323

0.12%

281

Gần đây

90

Phala Network

₫3,146.86

₫267,121,629.51₫265,768,206.54

₫6,970,683,980

0.11%

283

Gần đây

91

VeChain

₫719.01

₫1,364,639,119.75₫2,094,918,022.95

₫8,729,025,471

0.14%

412

Gần đây

92

OpenDAO

₫0.009814

--

₫7,555,327,430

0.12%

5

Gần đây

93

Tether

₫23,174.70

--

₫7,418,194,471

0.12%

339

Gần đây

94

Chainlink

₫162,990.81

₫585,626,180.18₫595,324,126.69

₫6,821,927,776

0.11%

206

Gần đây

95

Shentu

₫18,457.17

₫94,554,589.96₫166,410,776.45

₫6,886,825,675

0.11%

273

Gần đây

96

Moonbeam

₫30,249.39

₫141,103,409.68₫64,431,590.63

₫6,973,907,314

0.11%

171

Gần đây

97

Chainlink

₫162,990.81

₫392,521,910.94₫222,760,818.83

₫6,846,638,417

0.11%

222

Gần đây

98

Alpha Venture DAO

₫3,929.77

₫82,074,543.15₫128,237,665.80

₫6,832,670,767

0.11%

223

Gần đây

99

Monero

₫4,678,928.40

₫256,436,787.89₫200,245,374.07

₫7,122,538,687

0.12%

278

Gần đây

100

Theta Fuel

₫1,474.50

₫977,030,380.72₫935,709,463.54

₫13,919,428,000

0.23%

306

Gần đây