×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,892Vốn Hóa Thị Trường:  $239,345,927,002Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $65,788,969,552BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $239,345,927,002Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $65,788,969,552BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,892

Hotbit

$549,065,294 USD
62,765 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$65,440,013
$3.45
11.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$57,608,505
$186.94
10.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$39,723,717
$187.05
7.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$25,559,125
$3.90
4.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$25,104,819
$0.291144
4.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$24,040,713
$8,734.86
4.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$22,610,764
$0.285773
4.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$22,112,905
$3.90
4.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$21,442,203
$3.44
3.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$18,369,211
$0.291655
3.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$15,480,255
$0.272416
2.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$14,243,085
$3.44
2.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$14,086,656
$59.92
2.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$13,263,936
$280.37
2.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$12,446,560
$0.280856
2.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$12,420,087
$0.727821
2.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$11,848,011
$60.16
2.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$11,693,532
$3.92
2.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$10,804,533
$0.743924
1.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$10,681,691
$1.58
1.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$9,618,031
$1.58
1.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$8,717,936
$0.272222
1.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$6,815,131
$0.074804
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$6,598,528
$1.59
1.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$5,940,811
$0.107281
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4,945,271
$59.97
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$4,904,171
$0.075816
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$4,494,940
$0.744278
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,202,924
$1,844.00
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,918,092
$0.107210
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,826,189
$281.03
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,573,387
$6.00
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,534,002
$0.732006
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,137,871
$189.58
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,126,558
$0.012140
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,115,345
$0.354947
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,059,057
$279.34
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,030,364
$1.00
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$946,641
$0.104458
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$920,316
$8,905.91
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$890,555
$0.011893
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$869,726
$0.353349
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$855,062
$5.84
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$837,920
$0.019980
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$798,784
$0.003546
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$797,900
$0.003863
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$794,455
$0.003533
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$785,118
$0.972692
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$765,918
$1.01
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$738,333
$1.00
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$594,794
$0.074584
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$588,959
$6.02
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$472,002
$0.017101
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$469,192
$0.002128
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$439,813
$0.003818
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$395,241
$0.013379
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$363,318
$0.634515
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$361,624
$0.156624
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$330,645
$127.87
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$329,321
$0.673880
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$327,630
$123.61
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$320,515
$0.004811
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$302,377
$0.002089
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$298,969
$0.093862
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$283,064
$0.000129
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$279,983
$119.88
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$278,129
$0.687522
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$273,341
$0.969961
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$263,850
$0.002480
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$243,041
$0.000816
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$237,047
$0.995819
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$231,852
$0.004696
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$227,661
$0.493968
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$216,436
$0.026029
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$211,611
$0.875727
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$208,782
$0.002688
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$207,282
$0.000180
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$193,183
$0.097328
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$190,587
$109.78
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$186,356
$0.002915
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$184,421
$0.000984
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$181,827
$1.16
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$181,356
$0.002888
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$176,533
$0.041534
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$171,054
$0.001882
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$168,719
$0.086047
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$168,609
$0.353178
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$157,919
$0.353286
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$152,310
$0.079885
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$150,687
$0.006949
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$149,959
$0.717302
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$149,466
$0.013262
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$148,859
$0.006924
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$146,613
$0.000996
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$143,643
$0.000045
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$140,921
$0.442337
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$139,132
$0.745660
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$136,100
$0.017282
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$132,772
$0.079989
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$131,177
$0.000128
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$126,822
$0.225318
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$121,400
$0.893708
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$117,487
$0.029373
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$116,525
$2.47
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$116,393
$0.016615
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$114,646
$69.33
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$113,761
$2.47
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$113,293
$0.157754
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$113,043
$0.150234
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$112,878
$0.002497
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$112,704
$0.015157
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$112,547
$0.031789
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$109,565
$70.11
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$106,621
$0.971909
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$93,485
$0.022771
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$93,203
$0.025479
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$89,332
$0.000017
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$88,061
$0.002520
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$86,923
$0.001748
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$86,139
$0.040925
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$85,392
$0.889308
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$85,075
$0.009265
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$84,948
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$84,860
$0.006904
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$84,448
$4.72
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$84,421
$2.42
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$83,687
$0.053518
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$82,905
$0.997416
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$80,702
$4.71
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$79,483
$0.000902
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$79,469
$0.008357
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$78,887
$0.001089
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$78,353
$0.039963
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$76,683
$0.010449
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$75,045
$0.003002
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$74,615
$0.000129
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$74,565
$0.088584
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$72,809
$0.012127
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$72,005
$0.159900
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$71,209
$1.01
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$70,049
$0.001543
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$68,726
$0.026256
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$68,123
$0.851383
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$66,931
$0.000510
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$66,427
$0.703220
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$64,850
$107.91
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$64,417
$69.95
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$63,571
$0.352473
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$63,535
$0.041878
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$60,742
$0.009225
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$60,496
$0.010306
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$60,354
$0.001007
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$58,165
$0.005316
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$55,731
$0.001874
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$54,675
$0.000441
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$53,431
$107.75
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$53,356
$0.039351
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$50,737
$0.000377
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$50,015
$0.000445
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$49,725
$0.089512
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$49,688
$0.001086
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$49,009
$0.039038
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$48,894
$0.000020
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$47,823
$0.002657
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$47,701
$0.051430
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$46,782
$0.033643
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$46,369
$0.000445
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$45,374
$0.000343
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$44,434
$0.044058
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$43,873
$0.000439
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$43,523
$0.785883
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$42,874
$0.371538
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$42,685
$0.015768
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$41,825
$0.155273
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$40,560
$0.780289
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$39,572
$0.026085
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$38,999
$0.004792
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$38,940
$0.000502
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$38,560
$0.041464
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$37,528
$0.003040
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$36,818
$4.67
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$36,539
$0.001048
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$36,294
$0.000181
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$35,568
$0.228670
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$35,432
$0.000516
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$34,279
$0.010330
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$34,118
$0.000003
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$33,780
$0.080088
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$33,724
$0.002702
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$33,269
$0.160290
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$33,097
$1.17
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$32,573
$0.000329
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$32,511
$0.975558
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$30,998
$0.246442
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$30,823
$0.055080
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$30,747
$1.00
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$30,627
$0.001613
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$30,472
$0.139067
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$30,287
$0.011421
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$30,268
$0.000045
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$30,226
$0.004939
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$30,226
$0.000026
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$29,724
$0.039656
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$29,661
$0.376174
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$29,529
$0.010165
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$29,520
$0.000483
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$29,331
$0.004093
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$29,193
$0.018102
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$29,156
$0.002644
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$28,906
$0.029275
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$28,120
$0.011665
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$28,100
$0.086091
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$27,170
$0.048228
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$26,989
$0.963550
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$26,567
$0.002681
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$26,454
$0.048973
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$25,997
$0.025885
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$25,557
$4.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$25,320
$0.299097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$25,183
$0.011979
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$24,826
$0.000013
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$24,787
$0.002828
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$24,490
$0.007318
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$24,484
$0.000598
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$23,735
$0.003094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$23,492
$0.000473
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$23,265
$0.011799
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$23,259
$0.001062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$22,972
$0.027546
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$22,923
$0.008571
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$22,853
$0.245114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$22,590
$0.014278
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$22,437
$0.000045
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$22,434
$0.665190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$22,263
$0.299156
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$22,263
$0.004085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$22,209
$0.006155
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$22,177
$0.000944
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
*** $21,990
*** $0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$21,828
$0.000034
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$21,738
$0.000647
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$21,635
$0.001198
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$21,596
$0.058824
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$21,480
$0.000360
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$21,467
$0.000038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$21,398
$0.000534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$21,378
$0.003845
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$21,312
$0.041522
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$21,248
$0.002101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$21,168
$0.000135
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$21,109
$0.000027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$21,103
$0.019938
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$21,050
$0.010447
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$21,006
$0.032628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$20,993
$0.001043
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$20,952
$0.004809
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$20,924
$0.044423
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$20,817
$0.014604
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$20,811
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$20,717
$0.002240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$20,672
$0.000697
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$20,522
$0.011980
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$20,502
$0.000508
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$20,445
$0.003812
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$20,405
$0.033169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$20,390
$0.000013
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$20,374
$0.000183
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$20,361
$0.000321
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$20,356
$0.369551
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$20,354
$0.002546
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$20,341
$0.003561
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$20,296
$0.217830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$20,288
$0.008455
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$20,276
$0.061641
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$20,217
$0.000137
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$20,211
$0.033394
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$20,208
$0.000471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$20,205
$0.080635
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$20,071
$0.665908
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$20,071
$0.015015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$20,057
$0.014866
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$20,032
$0.008909
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$19,965
$0.000525
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$19,906
$0.002475
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$19,880
$0.239270
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$19,821
$0.148281
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$19,804
$0.000188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$19,796
$0.006374
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$19,781
$0.009948
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$19,711
$7.66e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$19,583
$0.008053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$19,530
$0.007207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$19,495
$0.004855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$19,452
$0.002167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$19,302
$0.005005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$19,281
$0.022386
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$19,250
$0.292934
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$19,200
$0.022821
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$19,154
$0.042285
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$19,136
$0.054654
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$19,124
$0.003557
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$19,005
$0.040745
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$18,913
$0.003574
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
304
$18,789
$0.000814
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$18,761
$0.002206
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$18,634
$0.136854
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
$18,554
$0.086370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$18,502
$0.005691
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$18,406
$0.005806
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$18,302
$0.040029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$18,178
$0.018323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$18,142
$0.011843
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$18,065
$0.000437
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
$17,948
$0.002445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$17,935
$0.000950
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$17,820
$0.089870
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$17,792
$0.002024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$17,729
$0.281841
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$17,649
$0.005941
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$17,588
$0.296890
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
$17,534
$0.010903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
$17,436
$0.986333
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$17,372
$0.000041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$17,324
$0.001255
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
$17,288
$0.000342
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$17,268
$0.039811
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$17,217
$0.006407
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$17,186
$0.009619
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$17,068
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
330
$17,062
$0.051594
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$16,964
$0.003019
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
332
$16,943
$0.001506
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$16,886
$0.080451
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$16,841
$0.003038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$16,836
$0.002190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$16,763
$0.002159
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$16,665
$0.006305
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$16,654
$0.005773
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
$16,645
$0.024398
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$16,633
$0.057257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
341
$16,593
$0.000158
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
342
$16,434
$0.007629
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$16,341
$0.004106
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$16,302
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
345
$16,241
$0.002427
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$16,222
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
347
$16,127
$0.000037
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
348
$16,112
$0.005635
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$16,105
$0.637087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$16,005
$0.027079
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
351
$15,891
$0.000289
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
$15,886
$0.000825
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
$15,849
$8.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$15,584
$0.147523
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
$15,460
$0.000767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$15,368
$0.018304
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
357
$15,320
$0.023119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$15,301
$0.000649
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
359
$15,284
$0.002814
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
360
$15,276
$0.000157
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$15,215
$0.000803
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
362
$15,184
$0.004102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
363
$15,102
$0.000623
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
364
$15,073
$0.001848
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
365
$15,015
$0.001077
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
$15,012
$0.002176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
367
$15,007
$0.001114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
368
$14,968
$0.032484
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
369
$14,954
$0.026829
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
370
$14,890
$0.000003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
371
$14,849
$0.002562
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
372
$14,840
$0.012855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
373
$14,832
$0.001757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
374
$14,786
$0.005549
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
375
$14,748
$0.099602
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
376
$14,732
$0.639324
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
377
$14,736
$0.005842
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
378
$14,622
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
379
$14,556
$0.005949
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$14,548
$0.000509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
381
$14,536
$0.011419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
382
$14,512
$0.002319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
383
$14,501
$0.005248
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
384
$14,292
$0.999821
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
385
$14,257
$0.000267
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
386
$14,211
$0.035503
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
387
$14,123
$0.001761
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
388
$13,991
$0.005179
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
389