×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $333,763,499,614Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,614,210,676BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $333,763,499,614Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,614,210,676BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Hotbit

$66,419,491 USD
6,310 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,944,864
$10,522.14
4.43%
750
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,910,120
$343.00
4.38%
424
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,613,675
$342.97
3.94%
550
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,042,565
$0.232891
3.08%
92
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,837,820
$218.89
2.77%
148
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,771,948
$0.177283
2.67%
28
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,547,152
$4.22
2.33%
138
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,538,981
$0.650563
2.32%
132
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,495,833
$154.74
2.25%
184
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,462,560
$44.49
2.20%
134
Spot
Percentage
Gần đây
11
*** $1,264,402
*** $0.884910
1.90%
111
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,240,467
$8.74
1.87%
88
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,236,017
$2.58
1.86%
147
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,234,511
$8.72
1.86%
71
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,233,736
$44.56
1.86%
143
Spot
Percentage
Gần đây
16
$882,073
$1.44
1.33%
25
Spot
Percentage
Gần đây
17
$859,009
$2.58
1.29%
139
Spot
Percentage
Gần đây
18
$744,189
$21.29
1.12%
48
Spot
Percentage
Gần đây
19
$700,749
$0.012343
1.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$699,166
$0.012307
1.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$658,581
$3.94
0.99%
64
Spot
Percentage
Gần đây
22
$624,399
$8.21
0.94%
19
Spot
Percentage
Gần đây
23
$621,900
$4.18
0.94%
113
Spot
Percentage
Gần đây
24
$620,536
$0.082547
0.93%
169
Spot
Percentage
Gần đây
25
$618,402
$0.025158
0.93%
176
Spot
Percentage
Gần đây
26
$617,316
$0.116891
0.93%
79
Spot
Percentage
Gần đây
27
$601,885
$0.071417
0.91%
124
Spot
Percentage
Gần đây
28
$589,167
$7.66
0.89%
11
Spot
Percentage
Gần đây
29
$586,568
$1.36
0.88%
30
Spot
Percentage
Gần đây
30
$586,329
$1.38
0.88%
53
Spot
Percentage
Gần đây
31
$583,761
$7.24
0.88%
9
Spot
Percentage
Gần đây
32
$580,909
$1.37
0.87%
2
Spot
Percentage
Gần đây
33
$481,556
$8.73
0.73%
74
Spot
Percentage
Gần đây
34
$409,975
$0.985389
0.62%
26
Spot
Percentage
Gần đây
35
$350,166
$0.212318
0.53%
35
Spot
Percentage
Gần đây
36
$314,098
$0.012811
0.47%
66
Spot
Percentage
Gần đây
37
$296,053
$0.098356
0.45%
25
Spot
Percentage
Gần đây
38
$294,428
$0.070071
0.44%
17
Spot
Percentage
Gần đây
39
$293,408
$0.581825
0.44%
74
Spot
Percentage
Gần đây
40
$293,327
$2.13
0.44%
12
Spot
Percentage
Gần đây
41
$291,762
$0.095469
0.44%
17
Spot
Percentage
Gần đây
42
$288,533
$0.094928
0.43%
18
Spot
Percentage
Gần đây
43
$280,641
$0.325363
0.42%
61
Spot
Percentage
Gần đây
44
$280,325
$0.003594
0.42%
7
Spot
Percentage
Gần đây
45
$260,521
$0.308217
0.39%
36
Spot
Percentage
Gần đây
46
$258,278
$0.306278
0.39%
51
Spot
Percentage
Gần đây
47
$252,285
$0.306841
0.38%
80
Spot
Percentage
Gần đây
48
$250,874
$144.44
0.38%
67
Spot
Percentage
Gần đây
49
$247,722
$144.10
0.37%
75
Spot
Percentage
Gần đây
50
$246,195
$0.123034
0.37%
126
Spot
Percentage
Gần đây
51
$245,821
$140.28
0.37%
3
Spot
Percentage
Gần đây
52
$244,352
$4.18
0.37%
103
Spot
Percentage
Gần đây
53
$238,501
$0.038922
0.36%
8
Spot
Percentage
Gần đây
54
$236,546
$0.328259
0.36%
64
Spot
Percentage
Gần đây
55
$234,001
$10.15
0.35%
22
Spot
Percentage
Gần đây
56
$224,544
$0.123707
0.34%
34
Spot
Percentage
Gần đây
57
$221,909
$0.542693
0.33%
3
Spot
Percentage
Gần đây
58
$211,020
$0.541284
0.32%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$206,757
$0.531818
0.31%
5
Spot
Percentage
Gần đây
60
$203,544
$0.600575
0.31%
14
Spot
Percentage
Gần đây
61
$192,412
$0.304823
0.29%
51
Spot
Percentage
Gần đây
62
$190,221
$0.123323
0.29%
36
Spot
Percentage
Gần đây
63
$188,053
$0.012828
0.28%
48
Spot
Percentage
Gần đây
64
$186,839
$21.33
0.28%
45
Spot
Percentage
Gần đây
65
$186,074
$0.012910
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$183,818
$21.38
0.28%
2
Spot
Percentage
Gần đây
67
$178,827
$0.000481
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$175,935
$0.610324
0.26%
23
Spot
Percentage
Gần đây
69
$175,611
$0.998130
0.26%
157
Spot
Percentage
Gần đây
70
$173,407
$0.004372
0.26%
8
Spot
Percentage
Gần đây
71
$162,875
$68.15
0.25%
101
Spot
Percentage
Gần đây
72
$156,947
$0.232545
0.24%
74
Spot
Percentage
Gần đây
73
$149,399
$0.234686
0.22%
65
Spot
Percentage
Gần đây
74
$146,267
$0.363374
0.22%
15
Spot
Percentage
Gần đây
75
$142,086
$89.07
0.21%
39
Spot
Percentage
Gần đây
76
$135,877
$0.160173
0.20%
31
Spot
Percentage
Gần đây
77
$129,988
$0.583357
0.20%
80
Spot
Percentage
Gần đây
78
$127,418
$0.367020
0.19%
12
Spot
Percentage
Gần đây
79
$125,543
$0.228763
0.19%
15
Spot
Percentage
Gần đây
80
$125,535
$0.225009
0.19%
18
Spot
Percentage
Gần đây
81
$119,493
$350.34
0.18%
7
Spot
Percentage
Gần đây
82
$118,948
$0.983348
0.18%
18
Spot
Percentage
Gần đây
83
$118,777
$0.011045
0.18%
5
Spot
Percentage
Gần đây
84
$118,335
$0.000441
0.18%
11
Spot
Percentage
Gần đây
85
$117,907
$0.002525
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$117,196
$0.230657
0.18%
15
Spot
Percentage
Gần đây
87
$117,038
$0.002505
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$116,676
$0.002480
0.18%
4
Spot
Percentage
Gần đây
89
$111,412
$7.31
0.17%
18
Spot
Percentage
Gần đây
90
$107,463
$0.008983
0.16%
24
Spot
Percentage
Gần đây
91
$104,472
$0.324803
0.16%
47
Spot
Percentage
Gần đây
92
$100,072
$25,016.46
0.15%
89
Spot
Percentage
Gần đây
93
$99,624
$0.312280
0.15%
17
Spot
Percentage
Gần đây
94
$94,441
$0.302747
0.14%
18
Spot
Percentage
Gần đây
95
$94,185
$0.306427
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$93,820
$0.306367
0.14%
16
Spot
Percentage
Gần đây
97
$92,629
$0.419654
0.14%
14
Spot
Percentage
Gần đây
98
$91,705
$28.12
0.14%
8
Spot
Percentage
Gần đây
99
$90,157
$0.105635
0.14%
29
Spot
Percentage
Gần đây
100
$87,063
$0.072268
0.13%
2
Spot
Percentage
Gần đây
101
$85,627
$0.039420
0.13%
14
Spot
Percentage
Gần đây
102
$84,374
$0.069090
0.13%
5
Spot
Percentage
Gần đây
103
$83,924
$0.785307
0.13%
71
Spot
Percentage
Gần đây
104
$83,874
$0.044812
0.13%
39
Spot
Percentage
Gần đây
105
$81,526
$0.004572
0.12%
36
Spot
Percentage
Gần đây
106
$79,890
$3.13
0.12%
60
Spot
Percentage
Gần đây
107
$77,274
$2.36
0.12%
72
Spot
Percentage
Gần đây
108
$75,966
$0.066693
0.11%
2
Spot
Percentage
Gần đây
109
$75,047
$0.017315
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$74,933
$3,103.20
0.11%
30
Spot
Percentage
Gần đây
111
$74,044
$0.382691
0.11%
12
Spot
Percentage
Gần đây
112
$72,844
$122.71
0.11%
10
Spot
Percentage
Gần đây
113
$72,273
$3,088.65
0.11%
14
Spot
Percentage
Gần đây
114
$70,836
$6.11
0.11%
18
Spot
Percentage
Gần đây
115
$70,473
$68.04
0.11%
76
Spot
Percentage
Gần đây
116
$70,248
$0.213488
0.11%
8
Spot
Percentage
Gần đây
117
$70,218
$0.001062
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$69,623
$0.778852
0.10%
64
Spot
Percentage
Gần đây
119
$69,368
$25,704.45
0.10%
9
Spot
Percentage
Gần đây
120
$69,306
$22.95
0.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
121
$68,231
$0.000067
0.10%
13
Spot
Percentage
Gần đây
122
$67,810
$2.05
0.10%
63
Spot
Percentage
Gần đây
123
$67,199
$22.31
0.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
124
$67,117
$0.421510
0.10%
62
Spot
Percentage
Gần đây
125
$66,624
$33.31
0.10%
87
Spot
Percentage
Gần đây
126
$66,480
$2.12
0.10%
76
Spot
Percentage
Gần đây
127
$66,142
$0.005206
0.10%
12
Spot
Percentage
Gần đây
128
$65,894
$131.49
0.10%
17
Spot
Percentage
Gần đây
129
$65,152
$0.047345
0.10%
37
Spot
Percentage
Gần đây
130
$65,116
$3.13
0.10%
73
Spot
Percentage
Gần đây
131
$64,926
$339.48
0.10%
9
Spot
Percentage
Gần đây
132
$64,718
$8.39
0.10%
14
Spot
Percentage
Gần đây
133
$63,881
$0.003178
0.10%
17
Spot
Percentage
Gần đây
134
$63,555
$0.071742
0.10%
76
Spot
Percentage
Gần đây
135
$63,512
$1.46
0.10%
28
Spot
Percentage
Gần đây
136
$63,458
$0.011316
0.10%
6
Spot
Percentage
Gần đây
137
$63,287
$0.025097
0.10%
79
Spot
Percentage
Gần đây
138
$62,796
$7.21
0.09%
71
Spot
Percentage
Gần đây
139
$62,659
$0.016025
0.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
140
$62,289
$8.37
0.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
141
$62,166
$2.04
0.09%
66
Spot
Percentage
Gần đây
142
$61,938
$8.75
0.09%
17
Spot
Percentage
Gần đây
143
$61,772
$219.33
0.09%
95
Spot
Percentage
Gần đây
144
$60,690
$0.064558
0.09%
6
Spot
Percentage
Gần đây
145
$60,377
$13.27
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
146
$60,210
$3.70
0.09%
9
Spot
Percentage
Gần đây
147
$59,656
$0.006071
0.09%
13
Spot
Percentage
Gần đây
148
$59,476
$0.011105
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$59,408
$0.063738
0.09%
8
Spot
Percentage
Gần đây
150
$59,280
$0.368808
0.09%
14
Spot
Percentage
Gần đây
151
$59,243
$6.23
0.09%
6
Spot
Percentage
Gần đây
152
$59,172
$2.84
0.09%
6
Spot
Percentage
Gần đây
153
$58,946
$0.019487
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$58,846
$0.070816
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
155
$58,796
$0.014225
0.09%
9
Spot
Percentage
Gần đây
156
$58,747
$0.011338
0.09%
15
Spot
Percentage
Gần đây
157
$58,580
$0.032271
0.09%
40
Spot
Percentage
Gần đây
158
$58,443
$0.309895
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
159
$58,432
$2.60
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
160
$58,429
$0.003719
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$58,379
$0.004342
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$58,373
$0.001112
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$58,330
$0.216876
0.09%
26
Spot
Percentage
Gần đây
164
$58,318
$0.074498
0.09%
45
Spot
Percentage
Gần đây
165
$58,307
$0.008382
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$58,257
$0.005010
0.09%
12
Spot
Percentage
Gần đây
167
$58,224
$0.007405
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
168
$58,216
$0.005327
0.09%
49
Spot
Percentage
Gần đây
169
$58,150
$0.123199
0.09%
38
Spot
Percentage
Gần đây
170
$58,149
$0.003809
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
171
$58,104
$0.007475
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
172
$58,040
$0.005004
0.09%
8
Spot
Percentage
Gần đây
173
$57,969
$0.004927
0.09%
3
Spot
Percentage
Gần đây
174
$56,625
$0.124549
0.09%
30
Spot
Percentage
Gần đây
175
$56,616
$0.010223
0.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
176
$56,356
$0.542424
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$56,103
$0.162629
0.08%
1
Spot
Percentage
Gần đây
178
$56,076
$0.025194
0.08%
16
Spot
Percentage
Gần đây
179
$56,034
$85.34
0.08%
11
Spot
Percentage
Gần đây
180
$55,706
$0.042765
0.08%
31
Spot
Percentage
Gần đây
181
$55,678
$0.167027
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$54,825
$24,987.11
0.08%
80
Spot
Percentage
Gần đây
183
$54,706
$0.009043
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
184
$54,280
$4.04
0.08%
38
Spot
Percentage
Gần đây
185
$53,924
$0.010009
0.08%
14
Spot
Percentage
Gần đây
186
$52,319
$0.000571
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$51,215
$0.004632
0.08%
51
Spot
Percentage
Gần đây
188
$50,789
$3.76
0.08%
9
Spot
Percentage
Gần đây
189
$50,238
$0.019736
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$49,831
$4.00
0.08%
49
Spot
Percentage
Gần đây
191
$49,171
$0.014284
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$48,586
$0.419954
0.07%
69
Spot
Percentage
Gần đây
193
$47,777
$0.002002
0.07%
9
Spot
Percentage
18 giờ trước
194
$47,337
$1.00
0.07%
88
Spot
Percentage
Gần đây
195
$47,291
$2.14
0.07%
60
Spot
Percentage
Gần đây
196
$47,216
$0.005597
0.07%
33
Spot
Percentage
Gần đây
197
$47,070
$0.010625
0.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
198
$47,066
$0.999739
0.07%
22
Spot
Percentage
Gần đây
199
$47,009
$0.001630
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$47,005
$0.000983
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$46,977
$0.185877
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
202
$46,964
$0.020513
0.07%
25
Spot
Percentage
Gần đây
203
$46,961
$0.993657
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
204
$46,923
$0.010416
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
205
$46,891
$0.001629
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
206
$46,876
$0.264727
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
207
$46,864
$0.063655
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$46,816
$1.20
0.07%
39
Spot
Percentage
Gần đây
209
$46,789
$0.042887
0.07%
42
Spot
Percentage
Gần đây
210
$46,767
$0.183239
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
211
$46,766
$0.020776
0.07%
42
Spot
Percentage
Gần đây
212
$46,718
$0.005466
0.07%
35
Spot
Percentage
Gần đây
213
$46,683
$0.993816
0.07%
46
Spot
Percentage
Gần đây
214
$46,651
$0.000006
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
215
$46,621
$0.000491
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$46,618
$0.121916
0.07%
2
Spot
Percentage
Gần đây
217
$46,583
$0.999758
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
218
$46,543
$0.042236
0.07%
7
Spot
Percentage
Gần đây
219
$46,521
$0.136914
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
220
$46,503
$0.264973
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$46,289
$0.120446
0.07%
2
Spot
Percentage
Gần đây
222
$45,553
$0.186392
0.07%
14
Spot
Percentage
Gần đây
223
$44,840
$0.987281
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
224
$44,529
$0.045053
0.07%
20
Spot
Percentage
Gần đây
225
$44,275
$0.357405
0.07%
10
Spot
Percentage
Gần đây
226
$43,830
$28.21
0.07%
13
Spot
Percentage
Gần đây
227
$43,633
$0.004510
0.07%
23
Spot
Percentage
Gần đây
228
$43,350
$0.161051
0.07%
15
Spot
Percentage
Gần đây
229
$43,341
$0.002960
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$43,105
$3.72
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
231
$43,023
$0.000114
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$42,689
$110.62
0.06%
42
Spot
Percentage
Gần đây
233
$42,185
$33.41
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
234
$41,698
$0.039131
0.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
235
$41,252
$0.147586
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
236
$41,043
$3.20
0.06%
21
Spot
Percentage
Gần đây
237
$40,694
$0.005154
0.06%
13
Spot
Percentage
Gần đây
238
$40,079
$1.48
0.06%
22
Spot
Percentage
Gần đây
239
$39,999
$0.004461
0.06%
30
Spot
Percentage
Gần đây
240
$38,325
$4.24
0.06%
74
Spot
Percentage
Gần đây
241
$37,760
$23.77
0.06%
9
Spot
Percentage
Gần đây
242
$37,380
$0.180309
0.06%
16
Spot
Percentage
Gần đây
243
$37,308
$0.027889
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
244
$37,296
$3.14
0.06%
55
Spot
Percentage
Gần đây
245
$37,188
$0.240915
0.06%
14
Spot
Percentage
Gần đây
246
$36,885
$1.44
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
247
$36,137
$17.14
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
248
$36,005
$0.006802
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
249
$35,976
$0.007595
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
250
$35,259
$0.002059
0.05%
6
Spot
Percentage
18 giờ trước
251
$35,168
$0.577932
0.05%
30
Spot
Percentage
Gần đây
252
$35,089
$0.000066
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$35,013
$0.993604
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
254
$34,983
$0.993472
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
255
$34,832
$0.478479
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
256
$34,701
$3,092.11
0.05%
32
Spot
Percentage
Gần đây
257
$34,647
$48.37
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
258
$34,077
$0.253829
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
259
$33,424
$101.21
0.05%
9
Spot
Percentage
Gần đây
260
$33,404
$0.064967
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
261
$33,190
$0.014571
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
262
$33,007
$0.149795
0.05%
20
Spot
Percentage
Gần đây
263
$33,003
$0.162219
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
264
$32,269
$0.003198
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$31,705
$89.67
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
266
$31,619
$0.000273
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$31,357
$2.35
0.05%
79
Spot
Percentage
Gần đây
268
$31,238
$42.19
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
269
$31,211
$0.583731
0.05%
105
Spot
Percentage
Gần đây
270
$31,088
$0.099619
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
271
$31,004
$0.194242
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
272
$30,895
$0.074574
0.05%
54
Spot
Percentage
Gần đây
273
$30,868
$0.687207
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
274
$30,812
$12.91
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
275
$30,749
$116.60
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
276
$30,431
$0.000212
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
277
$30,420
$0.009898
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
278
$30,390
$0.097198
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
279
$30,376
$97.57
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
280
$30,346
$1.51
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
281
$30,338
$180.91
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
282
$30,301
$0.017756
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
283
$30,168
$2.34
0.05%
69
Spot
Percentage
Gần đây
284
$30,146
$29.94
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
285
$30,102
$7.38
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
286
$30,090
$0.008320
0.05%
59
Spot
Percentage
Gần đây
287
$30,017
$0.203509
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
288
$29,987
$4.89
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
289
$29,972
$14.62
0.05%
37
Spot
Percentage
Gần đây
290
$29,948
$14.65
0.05%
47
Spot
Percentage
Gần đây
291
$29,935
$0.074741
0.05%
56
Spot
Percentage
Gần đây
292
$29,779
$1.29
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
293
$29,776
$461.48
0.04%
82
Spot
Percentage
Gần đây
294
$29,762
$23.97
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
295
$29,710
$0.014524
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
296
$29,690
$14.68
0.04%
40
Spot
Percentage
Gần đây
297
$29,659
$0.009808
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
298
$29,550
$0.156968
0.04%
65
Spot
Percentage
Gần đây
299
$29,544
$12.36
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
300
$29,528
$2.22
0.04%
79
Spot
Percentage
Gần đây
301
$29,489
$1.01
0.04%
62
Spot
Percentage
Gần đây
302
$29,470
$0.074086
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
303
$29,453
$1.85
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
304
$29,446
$1.74
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
305
$29,423
$11.30
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
306
$29,403
$7.10
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
307
$29,322
$0.037063
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
308
$29,312
$37.47
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
309
$29,295
$0.482838
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
310
$29,279
$22.48
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
311
$29,262
$0.008316
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$29,260
$30.98
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$29,248
$0.017387
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
314
$29,230
$125.02
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
315
$29,215
$0.215283
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$29,206
$251.73
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
317
$29,181
$0.043499
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$29,174
$0.044011
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
319
$29,154
$31.03
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
320
$29,152
$3.26
0.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
321
$29,137
$138.53
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
322
$29,122
$0.036844
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$29,103
$0.222529
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
324
$29,091
$0.030204
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
325
$29,054
$1.09
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
326
$29,050
$141.39
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$28,981
$1.39
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$28,952
$461.08
0.04%
83
Spot
Percentage
Gần đây
329
$28,885
$0.004640
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
330
$28,868
$1.42
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$28,828
$0.018603
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
332
$28,568
$0.339285
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
333
$28,394
$1.34
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
334
$28,335
$0.016831
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$28,330
$30.86
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
336
$28,324
$0.156738
0.04%
59
Spot
Percentage
Gần đây
337
$28,247
$0.000329
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
338
$28,168
$68.11
0.04%
50
Spot
Percentage
Gần đây
339
$28,090
$0.000140
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$28,019
$0.014307
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
341
$27,969
$0.014661
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
342
$27,935
$0.025036
0.04%
32
Spot
Percentage
Gần đây
343
$27,036
$0.034627
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
344
$26,893
$0.087731
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
345
$26,844
$0.087917
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
346
$26,842
$0.283692
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
347
$26,723
$0.793468
0.04%
18
Spot
Percentage
Gần đây
348
$26,664
$2.23
0.04%
63
Spot
Percentage
Gần đây
349
$26,640
$0.086972
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
350
$26,493
$0.038447
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
351
$26,469
$0.018514
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
352
$26,407
$4.22
0.04%
47
Spot
Percentage
Gần đây
353
$26,139
$0.000005
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$26,035
$0.037489
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
355
$25,724
$159.40
0.04%
26
Spot
Percentage
Gần đây
356
$25,469
$0.006291
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
357
$25,427
$0.002948
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
358
$25,340
$0.067458
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
359
$25,327
$53.42
0.04%
74
Spot
Percentage
Gần đây
360
$25,294
$44.44
0.04%
70
Spot
Percentage
Gần đây
361
$25,286
$2.57
0.04%
86
Spot
Percentage
Gần đây
362
$25,206
$93.18
0.04%
81
Spot
Percentage
Gần đây
363
$25,144
$121.72
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
364
$24,963
$0.525993
0.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
365
$24,869
$0.006781
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
$24,834
$3.02
0.04%
76
Spot
Percentage
Gần đây
367
$24,760
$0.011208
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
368
$24,754
$4.03
0.04%
52
Spot
Percentage
Gần đây
369
$24,697
$0.116943
0.04%
35
Spot
Percentage
Gần đây
370
$24,655
$4.93
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
371
$24,585
$4.94
0.04%
42
Spot
Percentage
Gần đây
372
$24,555
$0.526067
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
373
$24,546
$0.268980
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
374
$24,516
$0.274853
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
375
$24,444
$0.020016
0.04%
24
Spot
Percentage
Gần đây
376
$24,378
$0.026193
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
377
$24,225
$0.116765
0.04%
54
Spot
Percentage
Gần đây
378
$24,224
$0.014089
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
379
$24,223
$2.30
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
380
$24,095
$0.067970
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây
381
$24,074
$0.119001
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
382
$24,071
$0.021133
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
383
$24,054
$0.137171
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
384
$24,041
$0.039722
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
385
$24,040
$0.006441
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
386
$24,001
$0.000363
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
387
$23,985
$0.000868
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
388
$23,954
$0.030506
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
389
$23,942
$0.002860
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
390
$23,923
$0.000411
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
391
$23,920
$0.107575
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
392
$23,918
$0.056359
0.04%
53
Spot
Percentage
Gần đây
393
$23,918
$0.031309
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
394
$23,902
$93.30
0.04%
78
Spot
Percentage
Gần đây
395
$23,878
$0.000057
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
396
$23,853
$0.006476
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
397
$23,826
$0.107928
0.04%
79
Spot
Percentage
Gần đây
398
$23,805
$0.000568
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
399
$23,799
$0.039868
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
400
$23,788
$0.231529
0.04%
5
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...