Hotbit announced that they will stop all their operations from May 22nd, 2023. Users are able to withdraw their remaining assets before June 21st, 2023. For more details, please check their official announcement here.
Hotbit

Hotbit

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Tổng tài sản

₫253,319,347,918.65

Bạn có làm việc cho một sàn giao dịch?

Thông tin về Hotbit

Founded in 2018 and holding an Estonian MTR license, an American MSB license, an Australian AUSTRAC license, and a Canadian MSB license, Hotbit cryptocurrency exchange is known as a cryptocurrency trading platform that continues to develop and integrate various forms of businesses such as spot trading, financial derivatives, cryptocurrency investment, and DAPP into one platform. Currently, Hotbit’s company covers more than 210 countries and areas. Based on its globalized and unified strategies, Hotbit continues to focus on the world's emerging markets such as Russia, Turkey, and southeastern Asia markets. It was ranked one of the top 3 most welcomed exchanges by Russian media in 2019.
Đọc thêm
Dự trữ tài chính
Cập nhật vào 5:12:30 PM
Tổng Cộng: ₫253,319,347,918.65
Báo cáo trực tiếp của sàn giao dịch
TokenSố dưGiáGiá trị
BNB
0xC702...570171
5,164.66₫7,346,041.48₫37,939,806,579.71
HNB
0x5626...8d10a1
144,739,533.05₫245.90₫35,591,561,488.40
ETH
0x5626...8d10a1
610₫44,811,476.74₫27,335,000,809.26
MATIC
0xb34e...6ce4e9
1,029,676.89₫21,269.23₫21,900,432,360.83
ELON
0x5626...8d10a1
3,895,663,430,279.67₫0.004927₫19,192,222,818.91
USDT
TFPqi7...1x2f45
749,985.28₫23,498.57₫17,623,579,836.34
TRX
TFPqi7...1x2f45
8,639,855.69₫1,797.29₫15,528,359,593.11

Chỉ hiển thị những ví có số dư >500.000 USD
* Số dư từ các ví này có thể bị chậm

Phân bổ token

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nắm giữ trong địa chỉ ví của bên thứ ba đều dựa trên thông tin công khai của bên thứ ba. CoinMarketCap không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin và dữ liệu đó.

CoinMarketCap không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin và dữ liệu này của bên thứ ba. CoinMarketCap không có nghĩa vụ xem xét, xác nhận, xác minh hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào về tính hoàn thiện, chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp.

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.