×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569Vốn Hóa Thị Trường:  $248,985,590,713Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,900,954,089BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $248,985,590,713Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,900,954,089BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569

Hotbit

$219,035,720 USD
24,696 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$31,756,677
$8,858.80
14.50%
279
Spot
Percentage
Gần đây
2
$13,465,255
$202.08
6.15%
239
Spot
Percentage
Gần đây
3
$11,487,199
$0.388722
5.24%
19
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,989,981
$0.416801
5.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,730,475
$4.55
4.90%
16
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,914,308
$4.62
4.53%
12
Spot
Percentage
Gần đây
7
$9,760,537
$181.35
4.46%
129
Spot
Percentage
Gần đây
8
$9,538,952
$2.51
4.35%
160
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,883,977
$228.26
3.60%
155
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,931,082
$0.373357
3.16%
32
Spot
Percentage
Gần đây
11
$5,108,811
$0.465952
2.33%
29
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,840,726
$42.50
2.21%
87
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,811,950
$0.471532
2.20%
26
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,590,642
$0.085202
2.10%
28
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,189,756
$0.085253
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,128,037
$202.26
1.88%
450
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,767,913
$0.195911
1.72%
76
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,274,713
$4.68
1.50%
10
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,148,444
$2.59
1.44%
193
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,125,029
$0.504616
1.43%
162
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,688,030
$0.500178
1.23%
44
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,532,598
$0.501315
1.16%
47
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,444,043
$0.122569
1.12%
68
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,349,558
$0.787238
1.07%
14
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,294,751
$0.122451
1.05%
48
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,192,747
$0.806097
1.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,110,509
$0.123226
0.96%
66
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,019,227
$0.798103
0.92%
14
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,706,824
$0.259431
0.78%
4
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,575,535
$42.54
0.72%
157
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,546,279
$0.194804
0.71%
28
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,288,118
$2.51
0.59%
188
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,140,515
$0.017755
0.52%
11
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,048,065
$0.132629
0.48%
31
Spot
Percentage
Gần đây
35
$922,154
$0.064849
0.42%
131
Spot
Percentage
Gần đây
36
$913,623
$0.065318
0.42%
18
Spot
Percentage
Gần đây
37
$878,240
$5.27
0.40%
31
Spot
Percentage
Gần đây
38
$871,795
$0.003064
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$861,543
$0.083813
0.39%
8
Spot
Percentage
Gần đây
40
$857,871
$0.503459
0.39%
39
Spot
Percentage
Gần đây
41
$850,234
$2.59
0.39%
42
Spot
Percentage
Gần đây
42
$838,505
$5.27
0.38%
30
Spot
Percentage
Gần đây
43
$833,033
$0.400424
0.38%
16
Spot
Percentage
Gần đây
44
$687,612
$0.064639
0.31%
19
Spot
Percentage
Gần đây
45
$646,056
$0.124255
0.29%
85
Spot
Percentage
Gần đây
46
$576,079
$71.40
0.26%
31
Spot
Percentage
Gần đây
47
$564,284
$0.003092
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$555,385
$15.16
0.25%
20
Spot
Percentage
Gần đây
49
$503,358
$0.024562
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$486,884
$0.004256
0.22%
41
Spot
Percentage
Gần đây
51
$450,435
$0.011362
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$446,960
$0.443253
0.20%
27
Spot
Percentage
Gần đây
53
$396,917
$0.024857
0.18%
26
Spot
Percentage
Gần đây
54
$391,365
$0.491579
0.18%
15
Spot
Percentage
Gần đây
55
$385,437
$0.756363
0.18%
5
Spot
Percentage
Gần đây
56
$378,702
$0.011499
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$356,682
$0.004405
0.16%
12
Spot
Percentage
Gần đây
58
$341,101
$0.006020
0.16%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$336,793
$0.005785
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$328,729
$0.012079
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$299,927
$0.280635
0.14%
31
Spot
Percentage
Gần đây
62
$282,387
$0.029502
0.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$234,040
$0.430093
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$230,253
$0.195607
0.11%
85
Spot
Percentage
Gần đây
65
$217,127
$0.443348
0.10%
21
Spot
Percentage
Gần đây
66
$216,111
$0.367973
0.10%
29
Spot
Percentage
Gần đây
67
$208,450
$0.066103
0.10%
15
Spot
Percentage
Gần đây
68
$202,319
$43.01
0.09%
31
Spot
Percentage
Gần đây
69
$202,281
$2.50
0.09%
21
Spot
Percentage
Gần đây
70
$201,389
$0.005707
0.09%
22
Spot
Percentage
Gần đây
71
$200,731
$6.64
0.09%
11
Spot
Percentage
Gần đây
72
$196,474
$0.426849
0.09%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$185,866
$0.023701
0.08%
16
Spot
Percentage
Gần đây
74
$185,651
$228.00
0.08%
8
Spot
Percentage
Gần đây
75
$179,479
$0.000098
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$174,809
$211.94
0.08%
8
Spot
Percentage
Gần đây
77
$172,900
$0.105072
0.08%
12
Spot
Percentage
Gần đây
78
$172,336
$0.217124
0.08%
24
Spot
Percentage
Gần đây
79
$164,155
$0.997952
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
80
$155,818
$0.133800
0.07%
26
Spot
Percentage
Gần đây
81
$155,325
$5.16
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
82
$148,832
$1.15
0.07%
16
Spot
Percentage
Gần đây
83
$140,087
$1.10
0.06%
15
Spot
Percentage
Gần đây
84
$139,871
$0.005370
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$136,245
$0.370446
0.06%
32
Spot
Percentage
Gần đây
86
$130,409
$0.262655
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
87
$121,280
$0.004679
0.06%
9
Spot
Percentage
Gần đây
88
$120,851
$0.090134
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
89
$120,240
$1.00
0.05%
38
Spot
Percentage
Gần đây
90
$119,951
$0.392967
0.05%
4
Spot
Percentage
Gần đây
91
$119,538
$0.419695
0.05%
2
Spot
Percentage
Gần đây
92
$116,577
$141.64
0.05%
17
Spot
Percentage
Gần đây
93
$114,512
$0.016989
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
94
$108,647
$186.50
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
95
$108,516
$182.09
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
96
$108,137
$0.218470
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$104,819
$135.87
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
98
$103,557
$0.063930
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
99
$99,246
$0.004621
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$92,651
$0.004508
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
101
$90,534
$0.004897
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
102
$86,714
$0.038274
0.04%
14
Spot
Percentage
Gần đây
103
$81,310
$0.037101
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
104
$80,693
$0.399848
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$78,988
$0.023852
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
106
$76,776
$0.000095
0.04%
18
Spot
Percentage
Gần đây
107
$75,224
$0.012129
0.03%
22
Spot
Percentage
Gần đây
108
$71,183
$0.014738
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
109
$69,264
$0.005731
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
110
$67,769
$0.001960
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$67,145
$2.61
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
112
$64,959
$0.000564
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$63,514
$101.27
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
114
$63,280
$0.214687
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
115
$60,808
$0.001045
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$59,540
$0.264375
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
117
$58,675
$2.70
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
118
$58,408
$0.349690
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$56,935
$0.006029
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
120
$56,447
$0.002500
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$56,174
$0.997252
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
122
$55,080
$0.001955
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
123
$53,643
$0.026512
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$53,127
$1.63
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
125
$53,101
$1.00
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
126
$51,016
$0.000094
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$49,334
$0.001074
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
128
$49,091
$4.66
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
129
$48,816
$0.426938
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
130
$46,234
$0.001097
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
131
$45,718
$0.003527
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
132
$44,857
$0.000140
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$42,267
$4.78
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
134
$41,807
$0.347707
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$40,270
$6.05
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
136
$39,792
$0.243394
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
137
$39,317
$0.001426
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
138
$38,101
$0.013478
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
139
$37,626
$0.025256
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
140
$37,387
$0.000814
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
141
$36,929
$0.004877
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
142
$36,596
$0.002865
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
143
$35,531
$4.41
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
144
$34,947
$0.005388
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
145
$34,546
$14.59
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
146
$34,096
$0.026499
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$33,132
$0.001432
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$32,691
$0.012108
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$32,627
$10.06
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
150
$32,530
$1.02
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
151
$32,348
$0.028834
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
152
$30,082
$3.79
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
153
$30,066
$0.005676
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
154
$29,903
$0.005687
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
155
$29,685
$14.46
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
156
$29,445
$1.22
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
157
$29,384
$0.002197
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
158
$29,360
$0.000460
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
159
$29,347
$1.04
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
160
$28,997
$0.005331
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
161
$28,814
$4.54
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
162
$28,200
$0.006028
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
163
$27,930
$0.992905
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
164
$27,737
$0.003760
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
165
$27,467
$0.023527
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
166
$27,573
$0.005974
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
167
$26,760
$0.024363
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
168
$26,722
$0.002522
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$26,606
$1.64
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
170
$26,078
$0.112431
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
171
$25,672
$0.003768
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
172
$25,252
$0.000091
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$25,148
$0.517576
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
174
$24,397
$0.002222
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$23,986
$0.032794
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
176
$23,128
$1.02
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
177
$23,101
$0.000038
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$22,952
$0.002946
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
179
$22,913
$0.201207
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
180
$22,787
$61.64
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
181
$22,753
$0.003540
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$22,505
$61.49
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
183
$22,027
$6.82
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
184
$21,852
$0.127327
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
185
$21,650
$0.202164
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
186
$21,618
$0.014542
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
187
$20,935
$0.517823
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
188
$20,763
$0.036620
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
189
$20,398
$0.000187
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
190
$20,253
$0.033941
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$20,170
$0.001961
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$20,142
$0.124987
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
193
$19,984
$0.003527
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
194
$19,537
$0.129726
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
195
$19,414
$0.023422
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$19,299
$104.83
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
197
$19,286
$0.112609
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
198
$19,179
$0.019069
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
199
$19,125
$0.338713
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
200
$19,121
$0.015716
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
201
$19,118
$0.339415
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
202
$19,081
$205.54
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
203
$18,753
$4.83
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
204
$18,689
$0.172371
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
205
$18,620
$0.000790
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
206
$18,508
$0.031671
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
207
$18,397
$0.180174
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
208
$18,370
$0.001962
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
209
$18,360
$0.244954
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
210
$18,330
$0.018886
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
211
$18,236
$0.126796
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
212
$18,061
$0.046749
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
213
$18,011
$0.000082
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
214
$17,973
$0.000125
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$17,969
$0.023787
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
216
$17,941
$1.01
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
217
$17,911
$0.419109
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
218
$17,890
$0.000003
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$17,798
$0.001638
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
220
$17,824
$0.242596
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
221
$17,777
$0.040475
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
222
$17,776
$0.000392
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$17,767
$0.000382
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
224
$17,705
$0.000888
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
225
$17,612
$0.042299
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$17,589
$0.075526
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$17,578
$0.001643
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
228
$17,503
$0.000887
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
229
$17,501
$0.040876
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
230
$17,499
$0.032464
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
231
$17,498
$0.004498
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
232
$17,444
$0.353783
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
233
$17,434
$0.134510
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
234
$17,418
$0.354851
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
235
$17,405
$0.899983
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
236
$17,265
$0.012219
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
237
$17,232
$0.425696
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$17,229
$0.426767
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
239
$17,214
$0.098156
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
240
$17,205
$0.133290
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
241
$17,205
$0.188952
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
242
$17,185
$0.588758
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
243
$17,077
$0.982799
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
244
$17,075
$0.002915
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$17,021
$0.288799
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
246
$17,020
$0.001623
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
247
$17,006
$0.034049
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
248
$16,924
$0.510463
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
249
$16,910
$0.041170
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
250
$16,900
$0.033974
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
251
$16,898
$0.002930
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
252
$16,882
$0.023785
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
253
$16,876
$0.081212
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
254
$16,811
$0.020571
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
255
$16,769
$0.023926
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
256
$16,732
$0.000725
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
257
$16,690
$0.000565
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$16,687
$0.001796
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
259
$16,660
$0.004877
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
260
$16,637
$0.025802
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
261
$16,636
$0.033967
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$16,624
$0.004964
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
263
$16,617
$0.000280
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
264
$16,569
$0.000706
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
265
$16,569
$0.030721
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
266
$16,536
$0.076301
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
267
$16,531
$0.026240
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$16,525
$0.093722
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
269
$16,508
$0.000637
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
270
$16,498
$0.000769
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
271
$16,457
$105.78
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
272
$16,421
$73.54
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
273
$16,417
$0.275936
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
274
$16,417
$0.279919
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
275
$16,416
$0.001783
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
276
$16,415
$0.000168
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
277
$16,383
$0.074659
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
278
$16,378
$0.031034
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
279
$16,334
$0.001113
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$16,316
$0.016342
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
281
$16,310
$0.002205
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
282
$16,304
$0.001133
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
283
$16,293
$0.830224
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
284
$16,271
$0.012247
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$16,202
$0.817876
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
286
$16,161
$0.017822
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
287
$16,132
$0.979341
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
288
$16,126
$0.016732
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
289
$16,126
$0.004542
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
290
$16,109
$0.016343
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$16,078
$0.000578
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
292
$16,032
$0.009832
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
293
$15,973
$0.024519
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
294
$15,958
$0.000343
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
295
$15,953
$0.012085
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
296
$15,945
$0.009720
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
297
$15,877
$0.003251
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
298
$15,686
$0.171307
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
299
$15,655
$0.002444
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
300
$15,641
$0.000137
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$15,626
$0.000309
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
302
$15,625
$0.088846
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
303
$15,602
$0.001390
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
304
$15,553
$0.002451
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
305
$15,549
$0.000010
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$15,530
$0.031226
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
307
$15,525
$0.002746
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
308
$15,523
$0.007131
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
309
$15,481
$0.000986
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
310
$15,240
$0.261571
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
311
$15,237
$0.000983
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$15,197
$0.003214
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
313
$15,177
$0.000126
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
314
$15,172
$0.002688
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
315
$14,908
$0.000016
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
316
$14,814
$3.87e-7
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$13,609
$0.001135
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
318
$13,546
$0.000486
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
319
$13,235
$0.000183
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$13,183
$0.007521
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
321
$12,875
$0.012591
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
322
$12,082
$0.002190
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
323
$11,828
$0.003724
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
324
$11,446
$0.000470
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
325
$11,446
$0.026067
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
326
$9,698
$0.002268
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$9,219
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$8,893
$0.394840
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
329
$8,865
$0.012809
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
330
$8,661
$0.003662
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
331
$8,605
$0.074146
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
332
$8,451
$0.072797
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$8,442
$8,739.15
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
334
$8,332
$0.009399
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
335
$7,968
$0.010307
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
336
$6,763
$0.000014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$6,368
$0.000064
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
338
$6,058
$0.203865
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
339
$6,003
$0.002051
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
340
$6,002
$0.000718
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
341
$5,951
$0.004266
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
342
$5,763
$0.682165
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
343
$5,757
$0.000013
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
344
$5,615
$0.015841
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
345
$5,537
$2.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$5,461
$14.59
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
347
$5,370
$0.007605
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
348
$5,056
$0.000003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$5,029
$1.21
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
350
$4,998
$0.000879
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
351
$4,896
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
$4,699
$0.000555
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
353
$4,609
$0.004844
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$4,539
$1.00
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
355
$4,514
$0.997702
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
356
$4,432
$0.001921
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
357
$4,401
$0.000870
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
358
$4,337
$0.171130
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
359
$4,249
$0.000013
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
360
$4,192
$0.000017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$4,110
$0.381274
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
362
$4,125
$0.172340
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
363
$3,880
$0.674145
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
364
$3,756
$0.000407
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
365
$3,744
$0.993590
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
366
$3,688
$0.097180
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
367
$3,674
$0.007359
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
368
$3,601
$0.000120
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
369
$3,592
$0.006650
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
370
$3,570
$0.025114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
371
$3,370
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
372
$3,250
$0.032541
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
373
$3,248
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
374
$3,212
$0.005212
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
375
$3,189
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
376
$3,188
$0.915931
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
377
$2,995
$0.000297
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
378
$2,959
$1.94
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
379
$2,952
$0.000063
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
380
$2,900
$0.046893
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
381
$2,865
$0.000297
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
382
$2,851
$0.000058
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
383
$2,850
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
384
$2,829
$4.02
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
385
$2,787
$0.015419
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
386
$2,757
$0.085122
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
387
$2,643
$0.005979
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
388
$2,627
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
389
$2,571
$0.003695
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
390
$2,477
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
391
$2,409
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
392
$2,378
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
393
$2,309
$0.978100
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
394
$2,301
$0.005664
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
395
$2,291
$0.000110
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
396
$2,205
$0.010927
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
397
$2,194
$0.276145
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
398
$2,162
$0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
399
$2,152
$0.002210
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
400
$2,124
$0.000162
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...