Hotbit

$174,660,404 USD
3,518 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$15,565,956
$49,576.68
8.91%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$11,728,850
$1,557.88
6.72%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$10,071,718
$36.52
5.77%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
*** $7,634,943
*** $17.22
4.37%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3,781,460
$1.17
2.17%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$3,667,819
$1.88
2.10%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$3,166,878
$1.19
1.81%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$3,122,122
$0.4479
1.79%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3,046,953
$2.24
1.74%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$2,982,220
$3.92
1.71%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$2,798,995
$3.77
1.60%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,758,238
$17.48
1.58%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,709,723
$27.12
1.55%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$2,696,657
$0.05177
1.54%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,628,848
$479.98
1.51%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,437,464
$0.06012
1.40%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,255,412
$188.43
1.29%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$2,064,718
$0.4130
1.18%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,954,352
$1.0000
1.12%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,903,335
$2.17
1.09%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,876,815
$0.9883
1.07%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,875,963
$1.00
1.07%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,869,687
$1.00
1.07%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1,861,587
$0.9984
1.07%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,860,402
$0.9992
1.07%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,751,181
$241.46
1.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,473,690
$37.61
0.84%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,284,463
$41.03
0.74%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1,271,443
$3.81
0.73%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,265,958
$0.3376
0.72%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1,251,920
$0.1379
0.72%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1,215,665
$41.06
0.70%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1,106,806
$27.00
0.63%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1,052,812
$17.46
0.60%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$987,669
$16.93
0.57%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$978,847
$1.24
0.56%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$777,094
$0.4741
0.44%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$754,546
$0.05068
0.43%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$745,776
$1.76
0.43%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$722,821
$3.92
0.41%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$704,606
$1.76
0.40%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$646,904
$0.6885
0.37%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$640,448
$13.21
0.37%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$635,055
$1.45
0.36%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$634,788
$216.11
0.36%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$633,054
$0.3748
0.36%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$632,699
$10.97
0.36%
308
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$631,357
$478.93
0.36%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$627,303
$0.01162
0.36%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$625,643
$0.4499
0.36%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$618,889
$1.88
0.35%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$618,679
$29.34
0.35%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$617,437
$13.25
0.35%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$615,339
$386.66
0.35%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$614,406
$0.6460
0.35%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$613,897
$3.80
0.35%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$613,473
$185.74
0.35%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$602,285
$3.80
0.34%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$577,472
$386.11
0.33%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$535,815
$0.5609
0.31%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$528,923
$23.00
0.30%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$525,763
$0.5610
0.30%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$522,310
$0.02083
0.30%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$483,842
$30.81
0.28%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$470,928
$0.1212
0.27%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$437,527
$27.08
0.25%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$418,948
$22.48
0.24%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$412,996
$16.77
0.24%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$404,652
$4.66
0.23%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$389,557
$0.2849
0.22%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$386,754
$3.76
0.22%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$379,078
$3.30
0.22%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$377,488
$0.7036
0.22%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$376,186
$0.1111
0.22%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$373,719
$215.27
0.21%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$368,521
$0.9854
0.21%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$361,788
$9.69
0.21%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$347,210
$13.72
0.20%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$342,047
$3.30
0.20%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$337,485
$22.10
0.19%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$335,539
$0.02537
0.19%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
*** $327,627
*** $33.46
0.19%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$323,326
$3.32
0.19%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$321,878
$213.50
0.18%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$320,338
$4,137.91
0.18%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$313,500
$5.12
0.18%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$312,800
$0.6930
0.18%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$312,502
$4,096.34
0.18%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$311,905
$4,078.53
0.18%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$311,065
$0.6901
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$310,724
$33.41
0.18%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$310,116
$33.25
0.18%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$305,898
$5.11
0.18%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$305,240
$0.007120
0.17%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$303,199
$3.18
0.17%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$299,751
$0.02502
0.17%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$292,324
$0.3807
0.17%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$284,222
$0.1271
0.16%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$283,821
$0.4443
0.16%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$272,688
$9.87
0.16%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$268,590
$0.7428
0.15%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$258,134
$3.92
0.15%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$257,952
$3.17
0.15%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$255,314
$0.2995
0.15%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$249,023
$268.96
0.14%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$248,083
$2,141.89
0.14%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$246,568
$0.3814
0.14%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$244,823
$0.007098
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$244,504
$282.87
0.14%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$244,451
$0.01170
0.14%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$244,101
$0.007166
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$243,445
$0.01153
0.14%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$242,987
$3.14
0.14%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$241,707
$0.6945
0.14%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$240,507
$0.9958
0.14%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$237,343
$3.20
0.14%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$237,179
$0.0002328
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$228,562
$0.1468
0.13%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$213,537
$1.17
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$210,072
$1.26
0.12%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$202,424
$0.4359
0.12%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$195,738
$1.31
0.11%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$190,812
$1.26
0.11%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$185,372
$1.26
0.11%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$184,488
$1.91
0.11%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$182,502
$49,625.16
0.10%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$182,007
$50,486.13
0.10%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$176,716
$92.98
0.10%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$167,770
$4.76
0.10%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$166,166
$0.1100
0.10%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$160,039
$3.08
0.09%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$153,669
$0.1486
0.09%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$152,827
$9.80
0.09%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$151,135
$1.98
0.09%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$148,633
$0.3695
0.09%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$147,239
$2.74
0.08%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$145,868
$4.39
0.08%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$142,949
$1.92
0.08%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$139,533
$29.23
0.08%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$138,002
$0.001074
0.08%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$135,422
$0.2718
0.08%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$135,284
$0.04011
0.08%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$135,090
$9.92
0.08%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$134,814
$0.1651
0.08%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$133,530
$4.41
0.08%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$133,022
$2.03
0.08%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$132,496
$0.07487
0.08%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$132,457
$23.51
0.08%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$132,117
$161.17
0.08%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$131,589
$0.03329
0.08%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$131,336
$0.5328
0.08%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$129,937
$0.02477
0.07%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$129,199
$0.1976
0.07%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$128,810
$0.007948
0.07%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$127,730
$2,165.99
0.07%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$127,254
$376.23
0.07%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$127,077
$23.34
0.07%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$126,329
$0.001977
0.07%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$126,268
$0.01997
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$126,016
$0.2003
0.07%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$125,995
$0.04601
0.07%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$125,156
$0.1725
0.07%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$124,988
$0.003401
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$123,786
$0.008093
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$123,529
$0.004839
0.07%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$123,370
$0.1377
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$123,180
$0.04011
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$123,003
$12.79
0.07%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$122,984
$0.01329
0.07%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$122,834
$0.0002278
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$122,801
$13.03
0.07%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$122,706
$0.007799
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$122,656
$0.2459
0.07%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$122,543
$0.1119
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$122,465
$0.0002219
0.07%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$122,460
$516.08
0.07%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$122,453
$0.1111
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$121,914
$36.46
0.07%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$121,878
$0.4087
0.07%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$121,873
$0.1720
0.07%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$121,752
$0.04546
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$121,652
$0.1739
0.07%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$120,784
$0.0009809
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$119,073
$0.0006688
0.07%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$119,066
$1,557.71
0.07%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
*** $118,645
*** $0.7031
0.07%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
*** $116,239
*** $0.002220
0.07%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
*** $113,343
*** $16.57
0.06%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
*** $111,971
*** $0.5398
0.06%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$110,024
$12.78
0.06%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$109,135
$0.0007826
0.06%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
*** $107,589
*** $0.3494
0.06%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$104,343
$0.0001088
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$102,560
$0.004869
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$101,118
$0.1211
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
*** $99,822
*** $0.01060
0.06%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$98,910
$0.1291
0.06%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$97,155
$2.26
0.06%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$97,137
$0.0002130
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
*** $95,568
*** $0.3282
0.05%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$92,406
$0.3603
0.05%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$89,613
$0.009154
0.05%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$87,676
$2.23
0.05%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$87,398
$2.61
0.05%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
*** $87,190
*** $0.08132
0.05%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$86,922
$0.1503
0.05%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$86,673
$2.62
0.05%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$86,349
$0.3303
0.05%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$86,058
$21.99
0.05%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$85,991
$0.2840
0.05%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$85,512
$0.00001529
0.05%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
*** $85,405
*** $0.1703
0.05%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
*** $84,930
*** $572.43
0.05%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$83,798
$20.72
0.05%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$83,283
$0.0003717
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$83,182
$4.37
0.05%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$82,875
$0.2296
0.05%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$82,231
$3.15
0.05%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$81,187
$2.50
0.05%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$80,125
$3.15
0.05%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$79,812
$2.49
0.05%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$78,961
$0.04652
0.05%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$78,627
$4.77
0.05%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$78,203
$3.03
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$77,354
$51.94
0.04%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$77,311
$0.08073
0.04%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$75,989
$0.2477
0.04%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$75,617
$245.03
0.04%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$74,769
$2.72
0.04%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$74,290
$0.7686
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$74,258
$1,498.41
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$74,192
$0.0001485
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$73,947
$0.02979
0.04%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$73,487
$0.4190
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$73,385
$4.06
0.04%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$73,204
$0.2204
0.04%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$73,116
$8.41
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$72,500
$186.02
0.04%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$72,150
$0.2478
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$71,852
$241.58
0.04%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
*** $70,712
*** $0.6397
0.04%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$70,601
$0.006286
0.04%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$70,412
$0.2269
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$70,258
$9.00
0.04%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
*** $69,980
*** $2.81
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$69,769
$1.62
0.04%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$69,375
$47.49
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$68,922
$0.7379
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$68,862
$0.01682
0.04%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$68,777
$0.1003
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$68,342
$909.97
0.04%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$68,308
$0.0001041
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$68,274
$1.31
0.04%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$68,100
$128.57
0.04%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$67,900
$0.02315
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$67,646
$0.01701
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$67,458
$1.27
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$67,443
$0.7743
0.04%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$67,436
$7.93
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$66,969
$0.06512
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$66,527
$0.02449
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$66,434
$5.08
0.04%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
*** $66,364
*** $0.02159
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$66,347
$0.7143
0.04%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$66,136
$0.02194
0.04%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$66,035
$1,980.59
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
*** $66,029
*** $96.24
0.04%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$65,965
$2.43
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$65,923
$0.3536
0.04%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$65,918
$0.05028
0.04%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$65,757
$0.2158
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$65,640
$0.1379
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$65,621
$2.21
0.04%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$65,588
$0.01185
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$65,462
$1.99
0.04%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
*** $65,360
*** $22.99
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$65,317
$0.6177
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$65,278
$0.02869
0.04%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$65,223
$2.66
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$65,112
$36.61
0.04%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$65,055
$2.23
0.04%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$65,045
$4.96
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$65,008
$59.78
0.04%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$64,988
$14.02
0.04%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$64,915
$1.99
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$64,866
$7.93
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$64,864
$0.2490
0.04%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$64,789
$0.09944
0.04%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$64,768
$0.02603
0.04%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$64,720
$0.01193
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$64,687
$2.50
0.04%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$64,590
$57.41
0.04%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$64,367
$41.13
0.04%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$64,243
$20.12
0.04%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$64,206
$0.003472
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$64,193
$0.001142
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$64,184
$0.3550
0.04%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$64,163
$0.5783
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$64,137
$0.007159
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$64,134
$0.06412
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$64,128
$19.94
0.04%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$64,110
$5.70
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$64,092
$9.68
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$64,081
$30.83
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$64,024
$0.0007628
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
*** $64,020
*** $0.006403
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$63,976
$0.9719
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$63,967
$0.2145
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$63,897
$0.2616
0.04%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$63,883
$0.02991
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$63,861
$1.14
0.04%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$63,858
$2.31
0.04%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$63,844
$26.86
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$63,818
$3.68
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$63,800
$57.57
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$63,728
$0.7060
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$63,722
$0.01976
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$63,707
$0.4713
0.04%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
*** $63,702
*** $1.00
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$63,691
$11.15
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$63,677
$0.7004
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$63,619
$0.08953
0.04%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$63,611
$0.3646
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$63,583
$0.07653
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$63,576
$0.8638
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$63,535
$0.3238
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$63,482
$108.81
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$63,468
$0.007130
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$63,448
$0.3494
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$63,394
$29.65
0.04%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$63,378
$0.0002800
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$63,368
$0.1644
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$63,324
$37.86
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$63,319
$0.09301
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
*** $63,288
*** $8.55
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
*** $63,261
*** $0.3669
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$63,254
$0.3406
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$63,239
$2.70
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$63,237
$0.09522
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$63,226
$3.01
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$63,221
$0.01702
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$63,214
$0.003204
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$63,211
$0.03979
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
*** $63,204
*** $20.98
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$63,185
$57.63
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$63,184
$0.05210
0.04%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$63,178
$104.86
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$63,173
$0.4368
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$63,154
$0.3525
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$63,120
$0.05984
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$63,115
$8.07
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$63,081
$0.07593
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
*** $63,079
*** $0.1091
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
*** $63,059
*** $0.6930
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$63,030
$57.56
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$62,986
$14.78
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$62,940
$0.08484
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$62,928
$0.01688
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$62,913
$0.04299
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
*** $62,909
*** $141.17
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$62,888
$0.03910
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$62,885
$1.10
0.04%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$62,874
$0.002694
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$62,852
$14.80
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$62,810
$0.7464
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$62,752
$0.001220
0.04%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$62,736
$0.08933
0.04%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$62,735
$9.88
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$62,688
$0.07498
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$62,683
$5.40
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
*** $62,637
*** $0.02195
0.04%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$62,629
$0.02257
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$62,595
$21.61
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$62,594
$45.85
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$62,543
$1.92
0.04%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$62,537
$52.11
0.04%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$62,448
$9.91
0.04%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
*** $62,438
*** $0.001946
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$62,438
$3.10
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$62,434
$9.55
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$62,389
$0.3700
0.04%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$62,386
$1.53
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$62,386
$0.003690
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$62,383
$0.06176
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$62,363
$0.006550
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$62,353
$0.004884
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$62,338
$0.01774
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$62,319
$0.005975
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$62,293
$0.9773
0.04%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$62,269
$13.18
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$62,267
$2.59
0.04%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$62,246
$2.00
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$62,238
$66.78
0.04%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$62,234
$201.02
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$62,202
$0.0001099
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$62,200
$0.01701
0.04%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
*** $62,195
*** $0.3901
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$62,186
$0.0008534
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
*** $62,177
*** $0.04510
0.04%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
*** $62,161
*** $0.06291
0.04%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...