HCoin HCoin

$3,472,042,415 USD
76,683 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$45,291.57
$856,582,533
24.67%
363
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,495.33
$742,923,461
21.40%
321
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2.10
$482,408,351
13.89%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$304.50
$319,954,560
9.22%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,141.69
$264,925,070
7.63%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$9.60
$237,471,489
6.84%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$93.24
$203,147,507
5.85%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.4976
$111,872,411
3.22%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.54
$105,427,738
3.04%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$295.61
$75,492,678
2.17%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$312.29
$39,535,328
1.14%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$18.23
$16,483,553
0.47%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.1563
$4,089,393
0.12%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$3.59
$4,067,797
0.12%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$714.64
$2,962,543
0.09%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.1716
$2,141,883
0.06%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.118
$1,370,676
0.04%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.000017
$199,045
0.01%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$41.44
$196,776
0.01%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.0348
$185,760
0.01%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
RankCặp
RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
1
0.00004663
Gần đây
2
0.006514
Gần đây
3
0.00000384
Gần đây
4
0.006911
Gần đây
5
0.00021259
Gần đây
6
0.077247
Gần đây
7
0.006747
Gần đây
8
0.000403
Gần đây
9
0.0000025942
Gần đây
10
0.00003406
Gần đây
11
0.0011
Gần đây
12
0.00736
Gần đây
13
Gần đây
14
1.6079
Gần đây
15
0.5711
Gần đây
16
0.619
Gần đây
17
0.6979
Gần đây
18
2.3799
Gần đây
19
0.0048999
Gần đây
20
0.3581
Gần đây
21
0.176
Gần đây
22
0.011
Gần đây
23
0.00219
Gần đây
24
9.6976
Gần đây
25
0.2237
Gần đây
26
1.1297
Gần đây
27
0.0744
Gần đây
28
1.0374
Gần đây
29
0.232
Gần đây
30
3.1375
Gần đây
31
0.3998
Gần đây
32
30.46
Gần đây
33
0.0323
Gần đây
34
Gần đây
35
0.00016
Gần đây
36
0.003
Gần đây
37
0.000423
Gần đây
38
0.1687
Gần đây
39
0.3542
Gần đây
40
0.4277
Gần đây
41
1.3508
Gần đây
42
1.3753
Gần đây
43
12.1886
Gần đây
44
0.000028
Gần đây
45
0.4328
Gần đây
46
0.0000311
Gần đây
47
0.6523
Gần đây
48
0.02
Gần đây
49
0.0031
Gần đây
50
1.674
Gần đây
51
0.1296
Gần đây
52
0.1564
Gần đây
53
0.047
Gần đây
54
0.08427
Gần đây
55
2.4711
Gần đây
56
0.1422
Gần đây
57
0.000017
Gần đây
58
0.02299
Gần đây
59
1361.27
Gần đây
60
3.1626
Gần đây
61
0.88
Gần đây
62
0.001553
Gần đây