×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695Vốn Hóa Thị Trường:  $268,823,695,781Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,188,306,305BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $268,823,695,781Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,188,306,305BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695

HCoin

$496,915,669 USD
52,144 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
*** $167,817,160
*** $0.030047
33.77%
6
Spot
Percentage
Gần đây
2
$144,241,350
$0.000057
29.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
3
$99,957,345
$0.016070
20.12%
22
Spot
Percentage
Gần đây
4
$96,919,451
$0.203723
19.50%
26
Spot
Percentage
Gần đây
5
$83,836,926
$0.002583
16.87%
26
Spot
Percentage
Gần đây
6
$30,386,696
$0.017891
6.12%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
$17,133,252
$2.69
3.45%
57
Spot
Percentage
Gần đây
8
$15,467,302
$0.215412
3.11%
3
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,739,569
$0.016874
0.95%
16
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,433,320
$7.06
0.29%
24
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,279,857
$238.04
0.26%
99
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,230,211
$46.04
0.25%
63
Spot
Percentage
Gần đây
13
$272,788
$0.153144
0.05%
22
Spot
Percentage
Gần đây
14
$144,273
$0.641843
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
15
$38,984
$194.88
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
16
$28,110
$242.65
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,700
$9,539.00
0.00%
285
Spot
Percentage
Gần đây
18
$485
$4.17
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
19
$288
$0.004013
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
20
$270
$1.49
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.000662
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.000799
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.000202
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.399280
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.049910
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.000289
0.00%
0
Spot
Unknown
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...