GDAC GDAC

$3,565,027 USD
78.47636789 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$49,155.65
$1,549,319
43.46%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
*** $0.000879
*** $1,059,901
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2.32
$918,619
25.77%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$3,797.65
$626,626
17.58%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$25.64
$106,518
2.99%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1,216.46
$70,604
1.98%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.61
$68,682
1.93%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$39.58
$64,867
1.82%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.09
$53,259
1.49%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$16.71
$45,416
1.27%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.009336
$27,689
0.78%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.005675
$20,275
0.57%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $5.62
*** $8,900
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $0.3921
*** $3,940
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.002298
$3,449
0.10%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.001055
$3,303
0.09%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.0005262
$1,438
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.08007
$1,204
0.03%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.002202
$1,150
0.03%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.0008808
$762
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
RankCặp
RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
1
1e-8
Gần đây
2
1
Gần đây
3
0.00000246
Gần đây
4
1e-8
Gần đây
5
0.00169
Gần đây
6
1e-8
Gần đây
7
0.00059
Gần đây
8
1e-8
Gần đây
9
100
Gần đây
10
28680
Gần đây
11
100
Gần đây
12
0.2985
Gần đây
13
1.336
Gần đây
14
0.6
Gần đây
15
24.8
Gần đây
16
1e-8
Gần đây
17
19460
Gần đây
18
1.24
Gần đây
19
713.3
Gần đây
20
100
Gần đây
21
81.6
Gần đây
22
1.31
Gần đây
23
3.895
Gần đây
24
32000
Gần đây
25
291
Gần đây