×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $263,023,099,861Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,183,351,942BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $263,023,099,861Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,183,351,942BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

GDAC

$10,599,887 USD
1,125 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,598,521
$2.64
52.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,227,335
$216.78
21.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,350,888
$9,254.36
12.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$636,798
$0.118644
6.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$465,330
$0.197983
4.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$204,492
$234.20
1.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$46,736
$0.980981
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$23,703
$0.194410
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$16,828
$0.029917
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,612
$0.055667
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,560
$144.95
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,040
$0.000804
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,830
$0.000020
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,639
$0.002349
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$204
$0.007136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$201
$0.025117
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$170
$0.008535
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$45.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.169723
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.001008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.009379
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$4.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$2.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.000804
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.004648
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$47.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.078746
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...