×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $233,121,105,992Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $74,778,034,942BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $233,121,105,992Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $74,778,034,942BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

GDAC

$10,162,166 USD
1,192 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,129,850
$3.98
40.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,003,534
$8,540.79
29.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$913,991
$0.096674
8.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$794,229
$179.60
7.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$756,532
$0.261233
7.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$172,079
$265.96
1.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$62,448
$0.014608
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$37,858
$0.029904
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$34,265
$124.17
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$24,719
$0.281857
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$24,499
$0.073042
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$24,075
$36.35
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$21,466
$0.029217
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$19,582
$0.065738
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$15,582
$0.164990
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$15,439
$68.23
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$15,355
$0.012546
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$15,238
$1.02
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$15,113
$0.020452
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$15,078
$57.75
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$10,083
$4.57
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$6,635
$0.001031
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$6,431
$0.005156
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,274
$0.011257
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$5,234
$0.007218
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$5,136
$0.023717
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$5,133
$0.065738
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$5,052
$0.011687
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,386
$0.365641
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$298
$0.000040
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$40
$3.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$40
$0.023346
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.003265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...