×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,048Vốn hóa thị trường:  $342,562,889,873Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,825,069,043BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%
Vốn hóa thị trường:  $342,562,889,873Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,825,069,043BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,048

GDAC

$2,155,146 USD
207.52401353 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$567,839
$350.34
26.35%
87
Spot
Percentage
Gần đây
2
$466,016
$10,582.87
21.62%
91
Spot
Percentage
Gần đây
3
$259,380
$217.29
12.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
4
$207,700
$0.507389
9.64%
43
Spot
Percentage
Gần đây
5
$170,940
$0.168846
7.93%
9
Spot
Percentage
Gần đây
6
$165,930
$4.59
7.70%
65
Spot
Percentage
Gần đây
7
$150,514
$0.310189
6.98%
45
Spot
Percentage
Gần đây
8
$107,595
$0.005862
4.99%
10
Spot
Percentage
Gần đây
9
$40,804
$0.990255
1.89%
92
Spot
Percentage
Gần đây
10
$11,800
$0.238410
0.55%
29
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,463
$0.006813
0.16%
6
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,810
$0.001958
0.13%
6
Spot
Percentage
Gần đây
13
$166
$0.022598
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
14
$125
$0.000662
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
15
$36
$0.000133
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
16
$24
$0.000843
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2
$0.057048
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.076632
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.029154
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$3.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$6.45
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.013598
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$181.32
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $0.057057
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $6.56
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $?
*** $14.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$4.79
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.000038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.009494
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.043025
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.042565
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.000846
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...