×
×
Các loại tiền điện tử:  6,423Các thị trường giao dịch:  25,708Vốn hóa thị trường:  $343,627,038,480Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,132,486,564BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%
Vốn hóa thị trường:  $343,627,038,480Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,132,486,564BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%Các loại tiền điện tử:  6,423Các thị trường giao dịch:  25,708

FTX

$911,206,049 USD
80,767 BTC

Thông tin về FTX

FTX describes itself as a crypto derivatives exchange. FTX offers products including derivatives, options, volatility products and leveraged tokens. The team reportedly comes from Wall Street quant firms and tech companies including Jane Street, Optiver, Susquehanna, Facebook, and Google.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$428,764,154
$11,270.50
47.05%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
2
$120,454,855
$371.24
13.22%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
3
$50,306,339
$3.07
5.52%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
4
$46,754,165
$13.06
5.13%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
5
$40,340,154
$3.72
4.43%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
6
$23,285,236
$2.94
2.56%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
7
$20,885,206
$202.00
2.29%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
8
$18,290,701
$0.275425
2.01%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
9
$15,061,418
$275.35
1.65%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
10
$13,317,442
$0.413400
1.46%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
11
$12,616,947
$11,272.50
1.38%
578
Spot
Percentage
Gần đây
12
$11,706,954
$1.89
1.28%
96
Spot
Percentage
Gần đây
13
$10,296,054
$52.84
1.13%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
14
$8,621,521
$1.87
0.95%
86
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,621,583
$0.126475
0.84%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
16
$7,011,742
$370.99
0.77%
456
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,851,943
$5.01
0.75%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
18
$6,529,124
$0.999900
0.72%
890
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,800,838
$11,226.23
0.64%
468
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,544,598
$20.77
0.61%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
21
$4,620,961
$0.023290
0.51%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
22
$3,823,731
$0.019285
0.42%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
23
$2,457,373
$6.58
0.27%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
24
$2,334,945
$1.10
0.26%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
25
$1,997,314
$369.66
0.22%
468
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,902,585
$3.24
0.21%
222
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,840,806
$4.44
0.20%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
28
$1,809,586
$370.51
0.20%
411
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,631,791
$211.45
0.18%
50
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,609,913
$1,905.10
0.18%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
31
$1,503,884
$3.15
0.17%
96
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,396,343
$718.00
0.15%
134
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,216,517
$1.00
0.13%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
34
$1,036,056
$0.754500
0.11%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
35
$995,503
$0.003362
0.11%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
36
$931,229
$712.47
0.10%
121
Spot
Percentage
Gần đây
37
$825,667
$1,890.63
0.09%
89
Spot
Percentage
Gần đây
38
$809,151
$0.831359
0.09%
68
Spot
Percentage
Gần đây
39
$796,024
$0.833600
0.09%
67
Spot
Percentage
Gần đây
40
$769,184
$13.07
0.08%
189
Spot
Percentage
Gần đây
41
$761,265
$3.34
0.08%
118
Spot
Percentage
Gần đây
42
$744,035
$4,158.00
0.08%
147
Spot
Percentage
Gần đây
43
$735,997
$1,442.50
0.08%
58
Spot
Percentage
Gần đây
44
$699,507
$0.275475
0.08%
254
Spot
Percentage
Gần đây
45
$625,953
$3.23
0.07%
251
Spot
Percentage
Gần đây
46
$586,692
$0.823500
0.06%
157
Spot
Percentage
Gần đây
47
$570,543
$3.06
0.06%
108
Spot
Percentage
Gần đây
48
$554,495
$0.274380
0.06%
241
Spot
Percentage
Gần đây
49
$544,072
$3.24
0.06%
231
Spot
Percentage
Gần đây
50
$520,982
$9,037.50
0.06%
65
Spot
Percentage
Gần đây
51
$514,621
$5.49
0.06%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
52
$428,557
$21.65
0.05%
93
Spot
Percentage
Gần đây
53
$407,077
$20.66
0.04%
262
Spot
Percentage
Gần đây
54
$402,035
$3.32
0.04%
106
Spot
Percentage
Gần đây
55
$373,195
$274.73
0.04%
297
Spot
Percentage
Gần đây
56
$367,785
$0.070360
0.04%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
57
$312,233
$4,480.00
0.03%
88
Spot
Percentage
Gần đây
58
$286,906
$4.14
0.03%
122
Spot
Percentage
Gần đây
59
$278,990
$0.142445
0.03%
120
Spot
Percentage
Gần đây
60
$275,039
$3.13
0.03%
87
Spot
Percentage
Gần đây
61
$272,544
$20.75
0.03%
244
Spot
Percentage
Gần đây
62
$262,514
$0.011585
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
63
$246,722
$7.02
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
64
$239,542
$897.80
0.03%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
65
$229,102
$0.891500
0.03%
117
Spot
Percentage
Gần đây
66
$225,726
$1.21
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
67
$222,648
$0.142950
0.02%
128
Spot
Percentage
Gần đây
68
$222,272
$0.037920
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
69
$216,944
$6.78
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
70
$203,138
$3.05
0.02%
95
Spot
Percentage
Gần đây
71
$187,439
$693.00
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
72
$183,449
$1,428.93
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
73
$176,654
$3.62
0.02%
115
Spot
Percentage
Gần đây
74
$168,687
$0.884551
0.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
75
$162,171
$1.23
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
76
$161,563
$269.70
0.02%
50
Spot
Percentage
Gần đây
77
$156,797
$52.74
0.02%
233
Spot
Percentage
Gần đây
78
$141,870
$690.31
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
79
$144,486
$213.57
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
80
$135,439
$8.34
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
81
$133,159
$5,740.00
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
82
$122,480
$17.01
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
83
$113,308
$1,898.40
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
84
$112,790
$19.01
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
85
$112,126
$124.30
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
86
$106,539
$21.58
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
87
$104,057
$0.758000
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
88
$101,871
$160.85
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
89
$89,366
$0.070390
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
90
$86,058
$0.252665
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
91
$83,652
$4.10
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
92
$83,248
$2.74
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
93
$82,807
$52.54
0.01%
229
Spot
Percentage
Gần đây
94
$79,290
$13.05
0.01%
168
Spot
Percentage
Gần đây
95
$78,351
$24.00
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
96
$72,476
$1.63
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
97
$72,272
$273.48
0.01%
232
Spot
Percentage
Gần đây
98
$70,752
$11,354.73
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
99
$68,489
$0.019155
0.01%
188
Spot
Percentage
Gần đây
100
$67,611
$3.59
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
101
$62,513
$8,713.53
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
102
$61,475
$0.019230
0.01%
192
Spot
Percentage
Gần đây
103
$61,081
$87.05
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
104
$60,678
$46.64
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
105
$55,085
$0.037862
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
106
$52,718
$0.332600
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
107
$49,993
$2,520.00
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
108
$45,898
$1.62
0.01%
128
Spot
Percentage
Gần đây
109
$44,714
$159.98
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
110
$43,594
$6.59
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
111
$37,645
$0.787250
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
112
$34,837
$0.690000
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
113
$34,218
$0.694791
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
114
$31,599
$0.091200
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
115
$29,596
$0.001498
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
116
$29,175
$2,442.73
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
117
$27,877
$23.30
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
118
$27,292
$8.27
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
119
$27,268
$1.26
0.00%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
120
$25,001
$0.255800
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
121
$23,864
$3.85
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
122
$23,730
$46.41
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
123
$20,569
$5,757.55
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
124
$19,234
$23.29
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
125
$17,192
$1,901.80
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
126
$15,424
$7,040.50
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
127
$12,428
$19.06
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
128
$9,030
$0.756052
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
129
$8,166
$105.58
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
130
$7,698
$1,137.00
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
131
$6,314
$462.90
0.00%
119
Spot
Percentage
Gần đây
132
$6,185
$846.00
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
133
$4,754
$647.00
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
134
$4,293
$0.123608
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
135
$3,963
$2.22
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
136
$3,225
$1,887.64
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,390
$14.92
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,229
$45.70
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,188
$3.83
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,075
$1,124.00
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,927
$54.03
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,843
$457.62
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,772
$9,800.00
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,559
$0.124050
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
145
$586
$0.020122
0.00%
143
Spot
Percentage
Gần đây
146
$390
$7,014.15
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
147
$359
$1,464.00
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
148
$284
$54.32
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
149
$180
$122.25
0.00%
94
Spot
Percentage
212 giờ trước
150
$119
$770.80
0.00%
177
Spot
Percentage
Gần đây
151
$64
$2,788.00
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
152
$11
$589.70
0.00%
257
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...