FTX

$20,283,802,381 USD
322,482 BTC

Thông tin về FTX

FTX describes itself as a crypto derivatives exchange. FTX offers products including derivatives, options, volatility products and leveraged tokens. The team reportedly comes from Wall Street quant firms and tech companies including Jane Street, Optiver, Susquehanna, Facebook, and Google.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$62,749.00
$5,324,185,165
26.25%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
2
$2,431.50
$2,762,490,497
13.62%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
3
$1.79
$1,802,664,796
8.89%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$0.1269
$924,183,848
4.56%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$539.92
$800,919,112
3.95%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$55.66
$681,695,502
3.36%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
7
$279.35
$529,962,618
2.61%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
8
$1.44
$480,330,932
2.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
9
$0.1389
$471,502,416
2.32%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
10
$40.45
$417,029,506
2.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
11
$62,886.16
$412,474,296
2.03%
-
Futures
Percentage
Gần đây
12
$62,699.00
$379,437,794
1.87%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$824.40
$268,151,108
1.32%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
14
$55.60
$206,789,120
1.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$7.69
$207,337,554
1.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
16
$0.002197
$202,117,558
1.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
17
$26.30
$188,181,336
0.93%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$26.32
$188,243,566
0.93%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
19
$2,422.80
$176,500,668
0.87%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.9999
$168,413,970
0.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$538.32
$163,312,907
0.81%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$42.42
$160,596,430
0.79%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
23
$42.39
$160,432,912
0.79%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
24
$17.46
$138,832,805
0.68%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
25
$330.24
$138,742,491
0.68%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
26
$0.6309
$106,197,085
0.52%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
27
$422.20
$106,859,390
0.53%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
28
$420.53
$106,858,250
0.53%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
29
$167.84
$100,336,412
0.49%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
30
$167.79
$100,271,936
0.49%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
31
$35.70
$90,269,884
0.45%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
32
$26.01
$89,055,596
0.44%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
33
$15.56
$85,535,052
0.42%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
34
$15.55
$85,534,447
0.42%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
35
$4.46
$78,072,985
0.38%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
36
$4.46
$78,097,917
0.39%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
37
$62,823.57
$77,906,736
0.38%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$38.42
$74,590,932
0.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
39
$7.26
$74,834,645
0.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
40
$1.79
$66,364,687
0.33%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$10.82
$65,577,480
0.32%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
42
$2.01
$63,476,661
0.31%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
43
$0.127
$52,682,831
0.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.4052
$49,861,902
0.25%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
45
$12.06
$48,620,927
0.24%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
46
$12.06
$48,621,949
0.24%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
47
$3.39
$47,644,979
0.23%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
48
$46,315.00
$47,247,238
0.23%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
49
$55.69
$45,724,061
0.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$20.76
$42,626,267
0.21%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
51
$539.05
$41,445,682
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$5.74
$39,901,427
0.20%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
53
$5.75
$39,901,086
0.20%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
54
$52.17
$39,630,240
0.20%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
55
$0.1668
$39,633,187
0.20%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
56
$26.23
$37,297,718
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.007658
$34,580,207
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
58
$463.07
$34,371,888
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
59
$2.95
$33,473,960
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
60
$0.5128
$33,009,723
0.16%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
61
$0.1384
$32,226,498
0.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$2,427.84
$30,275,824
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$278.41
$29,410,377
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$22.94
$29,022,443
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
65
$40.10
$28,326,653
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$15.38
$27,695,388
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
67
$1.46
$27,453,277
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
68
$7.23
$26,069,561
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$17.40
$25,128,513
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$279.03
$24,832,014
0.12%
-
Futures
Percentage
Gần đây
71
$55.76
$23,709,221
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$10.89
$24,313,187
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1.02
$23,511,898
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
74
$21.90
$21,992,379
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
75
$6.52
$21,918,359
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
76
$1.57
$21,576,880
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
77
$370.29
$20,896,075
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$19.82
$20,525,272
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
79
$19.82
$20,523,336
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
80
$479.54
$18,525,164
0.09%
-
Phái sinh
No Fees
Gần đây
81
$479.46
$18,518,253
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
82
$3.14
$18,506,796
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
83
$1.44
$17,760,662
0.09%
-
Futures
Percentage
Gần đây
84
$20.65
$17,634,804
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
85
$0.03192
$17,309,425
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
86
$64.99
$17,367,041
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
87
$15.86
$14,803,602
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
88
$4.44
$14,448,471
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$539.54
$14,376,031
0.07%
-
Futures
Percentage
Gần đây
90
$224.23
$13,825,681
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
91
$7.24
$13,580,910
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$9.23
$13,364,518
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
93
$0.0422
$13,167,483
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
94
$5.18
$11,436,339
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.385
$11,095,878
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
96
$5.26
$11,004,850
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$26.29
$10,954,961
0.05%
-
Futures
Percentage
Gần đây
98
$20.65
$10,416,670
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
99
$1.80
$9,284,956
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$54.81
$9,158,380
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$46.21
$9,037,314
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
102
$46.23
$9,015,347
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
103
$15.42
$8,926,818
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$2,431.41
$8,692,709
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.1387
$8,645,867
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$17.22
$8,630,232
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
107
$67.72
$8,587,435
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
108
$302.93
$8,518,610
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
109
$88,750.00
$8,354,238
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$40.19
$8,432,573
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$2,663.00
$8,033,035
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
112
$2,663.00
$8,036,019
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
113
$0.08476
$7,341,600
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
114
$0.01155
$7,043,430
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
115
$1.27
$6,992,324
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
116
$7.46
$6,847,429
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
117
$0.1269
$6,357,172
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$1.47
$6,346,516
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
119
$26.28
$6,273,152
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$278.94
$6,141,467
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$824.90
$5,946,789
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$1.87
$5,796,355
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
123
$3.90
$5,749,889
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
124
$54.96
$5,442,977
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$3.36
$5,362,855
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
126
$0.1333
$5,308,483
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
127
$0.1334
$5,308,483
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
128
$8,360.00
$5,176,212
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$419.90
$5,047,766
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$36.27
$4,826,154
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
131
$508.00
$4,702,758
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
132
$154.00
$4,690,150
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
133
$154.00
$4,690,150
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
134
$17.43
$4,630,536
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$2.49
$4,388,977
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
136
$2.12
$4,186,762
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
137
$40,620.00
$4,075,950
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$7.04
$4,037,310
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$15.33
$3,945,362
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
140
$15.25
$3,943,116
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
141
$35.72
$3,874,908
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.00123
$3,806,977
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
143
$0.00123
$3,806,977
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
144
$826.54
$3,782,306
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.1264
$3,765,338
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$1,679.90
$3,601,889
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
147
$46,010.00
$3,564,086
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$63,058.60
$3,470,848
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$6.42
$3,405,961
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
150
$7.40
$3,348,215
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$4.98
$3,233,948
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.0002719
$3,237,935
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$0.2396
$3,073,798
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
154
$3.10
$3,036,759
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
155
$26.27
$3,019,386
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$0.9335
$2,915,531
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
157
$20,055.00
$2,713,637
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$0.075
$2,631,234
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
159
$0.7505
$2,505,660
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.4542
$2,497,358
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
161
$2,889.00
$2,477,018
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
162
$5.74
$2,409,794
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$2.97
$2,286,999
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$279.22
$2,274,640
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$24.40
$2,266,308
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
166
$538.90
$2,228,570
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$481.50
$2,199,313
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$502.70
$2,067,104
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$15.52
$2,121,031
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$0.4038
$2,081,161
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$1.00
$2,067,216
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
172
$45.96
$2,025,027
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$57,131.74
$1,981,927
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
814 giờ trước
174
$0.7448
$1,971,828
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$62,872.16
$1,957,612
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$1.26
$1,887,917
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$29.07
$1,878,969
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$8,366.32
$1,835,964
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.001229
$1,784,839
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$13.34
$1,751,158
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$2,665.50
$1,725,079
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$46,140.02
$1,592,474
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$0.4345
$1,439,479
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$2.00
$1,432,626
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$28,350.00
$1,411,564
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$707.80
$1,407,356
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$40.29
$1,364,789
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$7,481.00
$1,323,055
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
189
$0.1236
$1,285,906
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
190
$0.5177
$1,278,614
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.1321
$1,229,255
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$4.46
$1,192,052
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$2.18
$1,173,851
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
194
$2.28
$1,172,821
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
195
$1.57
$1,184,907
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$0.6408
$1,175,823
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
197
$828.49
$1,139,661
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$154.75
$1,132,523
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$7.83
$1,132,213
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$15.28
$1,114,773
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$19.74
$1,125,336
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$2.49
$1,093,700
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$62,725.00
$1,066,950
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$17.17
$1,031,777
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$0.1266
$1,009,080
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$1.02
$1,013,146
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$64.98
$993,129
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$3.92
$991,137
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$7.57
$962,156
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
210
$0.1753
$912,216
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.0714
$894,814
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.0845
$821,891
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$3.13
$726,466
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$2,432.18
$720,963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$1.80
$704,855
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$2.50
$653,361
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$2.98
$649,830
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$20.63
$641,856
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$3.98
$635,597
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$7.08
$635,249
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
221
$7.08
$635,249
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
222
$0.1224
$628,012
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$35.78
$623,131
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$0.511
$614,697
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$15.01
$586,601
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$39.12
$587,561
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$1,671.90
$584,230
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$0.09766
$562,863
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$0.04199
$577,367
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$0.00001075
$534,475
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$2.27
$532,296
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$1.07
$522,381
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
233
$1.07
$522,381
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
234
$1.44
$521,468
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$62,862.11
$496,168
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$8.07
$491,529
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$2.94
$478,662
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$0.0006902
$478,370
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$740.60
$466,180
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$1.00
$452,762
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$5,154.50
$438,549
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
242
$2,670.71
$437,087
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$0.000885
$428,925
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$9.19
$410,259
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$7.92
$405,044
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$0.07166
$405,041
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$2.51
$394,791
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$2.17
$400,107
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.4166
$393,809
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$419.80
$356,446
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$17.49
$326,305
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$64.64
$322,413
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$3.36
$322,392
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$1.46
$314,859
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$503.23
$300,523
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$3.14
$298,467
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$712.59
$285,926
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$20.62
$281,444
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.01158
$280,323
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.2379
$277,883
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$2,432.57
$263,900
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$0.2055
$254,558
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.09757
$245,526
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$2,107.61
$239,297
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$28,285.19
$241,695
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$2.27
$238,040
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$13.33
$236,397
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.5199
$231,161
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$1,485.50
$218,509
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$78.13
$217,700
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$759.50
$205,227
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.4515
$204,185
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$8,997.50
$186,384
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$2.51
$180,753
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.1801
$174,763
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$1.07
$169,963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$53.55
$166,179
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$3.87
$156,520
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.00738
$155,188
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
248 giờ trước
280
$3.97
$153,841
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$479.16
$159,044
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$1.45
$151,531
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$7.59
$144,923
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$165.65
$141,098
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.00000016
$140,565
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$240.05
$138,311
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.1782
$136,511
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$3.15
$132,143
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$154.45
$125,894
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$46,034.02
$123,026
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$862.50
$122,739
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$2,873.00
$117,371
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.06402
$106,616
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$5,230.00
$98,004
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$121.25
$96,451
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.002475
$93,762
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$1.07
$93,287
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$35.82
$92,311
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$7.03
$91,157
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$74.42
$83,859
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.5111
$78,452
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$0.1757
$73,647
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$0.03829
$73,558
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$9.30
$72,904
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$2.18
$72,281
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$3.36
$69,301
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$0.6405
$66,057
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$252.85
$64,024
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$1.00
$62,943
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$0.06341
$60,665
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$15.26
$61,920
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$793.50
$61,551
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$0.00001069
$55,659
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$0.00878
$54,112
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$12,060.00
$52,439
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$3.01
$50,065
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$12,509.41
$43,566
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$15.40
$37,499
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$3,346.40
$36,797
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.002483
$36,421
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$0.4525
$34,892
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$76.77
$33,716
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$8.66
$32,213
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$3.06
$31,342
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$0.00899
$30,836
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$0.0643
$29,789
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$2,454.00
$27,112
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$0.00001689
$24,815
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.0005273
$23,809
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$0.1443
$23,622
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.03825
$22,507
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$6,074.85
$21,823
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.00000978
$18,987
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$0.00001694
$18,840
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$76.30
$17,650
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$0.00000094
$17,465
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$413.35
$17,069
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$1,734.50
$15,699
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$1,734.70
$16,854
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$125.79
$16,319
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$6,092.50
$16,318
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$864.89
$15,514
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$37.40
$15,135
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$0.00000913
$13,825
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$8.70
$11,497
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$0.0005263
$11,022
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.00000143
$10,755
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$0.00000108
$10,650
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$313.31
$10,563
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$1,745.80
$10,083
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
351
$177.82
$8,538
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.00000069
$8,536
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.0000006613
$8,489
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$0.0001817
$8,247
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$132.69
$8,176
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$0.1753
$6,776
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
357
$185.11
$6,703
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.07715
$6,552
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$1,739.29
$5,941
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$614.55
$5,871
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$0.075
$5,734
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$3.82
$5,688
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$0.02099
$4,233
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$260.50
$3,807
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$49.12
$3,011
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$304.10
$2,427
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$40.79
$2,385
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$0.000001483
$2,054
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$0.001353
$1,705
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$132.73
$1,628
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$0.002533
$1,531
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$542.47
$1,503
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$1,350.13
$1,472
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$2,251.30
$1,320
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$268.70
$1,213
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$103.87
$1,075
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$79.10
$955
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$70.39
$909
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$59.51
$656
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$37.29
$612
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$1,754.82
$521
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$0.004196
$388
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$161.03
$357
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$135.80
$276
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$9.04
$209
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$6,035.00
$173
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$103.65
$84
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$0.06728
$20
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$0.00136
$7
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$3,483.00
$3
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$0.0003325
$0.914184
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$0.0004897
$0.506739
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$0.00000001
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$0.00000001
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$0.07264
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$17,911.95
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$9,185.42
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$4,014.83
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...