Vốn Hóa Thị Trường:

CryptoMarket CryptoMarket

$13,796 USD
3.70 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/CLP $4,159 $3725.55 30.15% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/CLP $3,562 $124.75 25.82% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/ARS $2,172 $126.74 15.74% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/BRL $866 $123.52 6.28% Spot Percentage Gần đây
5 Bitcoin BTC/BRL $860 $3812.19 6.24% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/ARS $781 $3945.33 5.66% Spot Percentage Gần đây
7 Stellar XLM/ARS $499 $0.113511 3.62% Spot Percentage Gần đây
8 Stellar XLM/CLP $412 $0.109969 2.98% Spot Percentage Gần đây
9 Stellar XLM/BRL $227 $0.108086 1.65% Spot Percentage Gần đây
10 EOS EOS/CLP $131 $2.47 0.95% Spot Percentage Gần đây
11 EOS EOS/BRL $58 $2.55 0.42% Spot Percentage Gần đây
12 Ethereum ETH/EUR $55 $124.64 0.40% Spot Percentage Gần đây
13 EOS EOS/ARS $12 $2.54 0.09% Spot Percentage Gần đây
14 Stellar XLM/EUR $0 $0.111903 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Bitcoin BTC/EUR $0 $3730.11 0.00% Spot Percentage Gần đây