×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $272,090,974,060Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $113,429,853,007BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,090,974,060Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $113,429,853,007BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

CROSS exchange

$4,280,636 USD
445.83285766 BTC

Thông tin về CROSS exchange

Launched in Nov 2018, CROSS exchange is a centralized cryptocurrency exchange based in Azerbaijan.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$716,455
$9,602.19
16.74%
163
Spot
Transaction Mining
Gần đây
2
$395,145
$67.73
9.23%
62
Spot
Transaction Mining
Gần đây
3
$393,189
$67.80
9.19%
68
Spot
Transaction Mining
Gần đây
4
$366,165
$422.49
8.55%
17
Spot
Transaction Mining
Gần đây
5
$311,428
$1.00
7.28%
112
Spot
Percentage
Gần đây
6
$306,665
$51.75
7.16%
71
Spot
Transaction Mining
Gần đây
7
$175,385
$12.31
4.10%
70
Spot
Transaction Mining
Gần đây
8
$150,734
$51.75
3.52%
76
Spot
Transaction Mining
Gần đây
9
$134,710
$46.69
3.15%
98
Spot
Transaction Mining
Gần đây
10
$116,273
$77.51
2.72%
85
Spot
Transaction Mining
Gần đây
11
$115,099
$77.39
2.69%
80
Spot
Transaction Mining
Gần đây
12
$109,924
$195.17
2.57%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
13
$103,938
$250.92
2.43%
75
Spot
Transaction Mining
Gần đây
14
$100,806
$1.71
2.35%
71
Spot
Transaction Mining
Gần đây
15
$98,746
$1.71
2.31%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
16
$65,665
$2.91
1.53%
85
Spot
Percentage
Gần đây
17
$64,961
$4.42
1.52%
80
Spot
Percentage
Gần đây
18
$52,864
$1.80
1.23%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
19
$51,609
$1.79
1.21%
56
Spot
Transaction Mining
Gần đây
20
$45,532
$239.05
1.06%
88
Spot
Transaction Mining
Gần đây
21
$45,128
$0.081440
1.05%
56
Spot
Transaction Mining
Gần đây
22
$43,186
$0.080465
1.01%
54
Spot
Transaction Mining
Gần đây
23
$39,558
$2.69
0.92%
95
Spot
Transaction Mining
Gần đây
24
$37,799
$4.41
0.88%
71
Spot
Percentage
Gần đây
25
$28,679
$46.55
0.67%
76
Spot
Transaction Mining
Gần đây
26
$25,958
$0.081713
0.61%
50
Spot
Transaction Mining
Gần đây
27
$23,932
$1.76
0.56%
45
Spot
Transaction Mining
Gần đây
28
$20,067
$13.59
0.47%
70
Spot
Transaction Mining
Gần đây
29
$19,007
$0.081552
0.44%
41
Spot
Transaction Mining
Gần đây
30
$17,836
$1.23
0.42%
20
Spot
Transaction Mining
Gần đây
31
$17,131
$0.011714
0.40%
30
Spot
Percentage
Gần đây
32
$16,856
$0.011787
0.39%
54
Spot
Percentage
Gần đây
33
$14,828
$2.68
0.35%
76
Spot
Transaction Mining
Gần đây
34
$14,609
$0.016622
0.34%
56
Spot
Transaction Mining
Gần đây
35
$13,712
$0.016708
0.32%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
36
$12,445
$0.219694
0.29%
51
Spot
Transaction Mining
Gần đây
37
$5,617
$239.26
0.13%
100
Spot
Transaction Mining
Gần đây
38
$3,634
$0.203179
0.08%
66
Spot
Transaction Mining
Gần đây
39
$3,539
$0.203679
0.08%
82
Spot
Transaction Mining
Gần đây
40
$414
$0.000288
0.01%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
41
$245
$0.000299
0.01%
20
Spot
Transaction Mining
Gần đây
42
$?
$0.008738
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...