×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $334,817,461,139Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,834,846,763BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $334,817,461,139Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,834,846,763BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

CROSS exchange

$4,537,793 USD
430.35691806 BTC

Thông tin về CROSS exchange

Launched in Nov 2018, CROSS exchange is a centralized cryptocurrency exchange based in Azerbaijan.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$513,844
$91.10
11.32%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
2
$468,031
$82.05
10.31%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
3
$413,649
$73.13
9.12%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
4
$389,231
$464.12
8.58%
25
Spot
Transaction Mining
Gần đây
5
$349,860
$10,560.90
7.71%
170
Spot
Transaction Mining
Gần đây
6
$275,528
$19.24
6.07%
76
Spot
Transaction Mining
Gần đây
7
*** $234,564
*** $81.04
5.17%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
8
$212,969
$1.00
4.69%
108
Spot
Percentage
Gần đây
9
$155,733
$2.82
3.43%
55
Spot
Transaction Mining
Gần đây
10
$145,455
$2.84
3.21%
38
Spot
Transaction Mining
Gần đây
11
$137,111
$91.11
3.02%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
12
$132,867
$8.70
2.93%
66
Spot
Percentage
Gần đây
13
$124,046
$82.37
2.73%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
14
$123,219
$44.32
2.72%
94
Spot
Transaction Mining
Gần đây
15
$92,066
$217.29
2.03%
71
Spot
Transaction Mining
Gần đây
16
$85,303
$156.27
1.88%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
17
$72,674
$8.74
1.60%
63
Spot
Percentage
Gần đây
18
$66,747
$2.31
1.47%
31
Spot
Transaction Mining
Gần đây
19
$65,491
$2.30
1.44%
54
Spot
Transaction Mining
Gần đây
20
$59,530
$342.90
1.31%
80
Spot
Transaction Mining
Gần đây
21
$47,886
$2.14
1.06%
73
Spot
Percentage
Gần đây
22
$44,779
$3.02
0.99%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
23
$41,315
$0.071622
0.91%
53
Spot
Transaction Mining
Gần đây
24
$41,192
$0.071374
0.91%
59
Spot
Transaction Mining
Gần đây
25
$26,022
$44.11
0.57%
75
Spot
Transaction Mining
Gần đây
26
$23,548
$0.082065
0.52%
58
Spot
Transaction Mining
Gần đây
27
$22,891
$0.024974
0.50%
60
Spot
Transaction Mining
Gần đây
28
$21,117
$0.024999
0.47%
33
Spot
Transaction Mining
Gần đây
29
$19,651
$13.61
0.43%
63
Spot
Transaction Mining
Gần đây
30
$19,531
$0.000974
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$19,245
$3.32
0.42%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
32
$18,128
$1.18
0.40%
26
Spot
Transaction Mining
Gần đây
33
$16,488
$0.011181
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$15,518
$0.011249
0.34%
52
Spot
Percentage
Gần đây
35
$12,693
$0.226997
0.28%
53
Spot
Transaction Mining
Gần đây
36
$12,267
$0.081876
0.27%
42
Spot
Transaction Mining
Gần đây
37
$6,172
$344.36
0.14%
94
Spot
Transaction Mining
Gần đây
38
$4,645
$0.232516
0.10%
76
Spot
Transaction Mining
Gần đây
39
$3,708
$0.233537
0.08%
79
Spot
Transaction Mining
Gần đây
40
$444
$0.000316
0.01%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
41
$260
$0.000295
0.01%
24
Spot
Transaction Mining
Gần đây
42
$?
$1.71
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
43
$?
$0.009599
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...