×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,611Vốn hóa thị trường:  $340,809,121,934Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,763,340,112BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $340,809,121,934Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,763,340,112BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,611

CoinHe

$6,875,008 USD
647.81403293 BTC

Thông tin về CoinHe

Launched in Jan 2019, CoinHe.io is centralized crypto exchanges (CEX) based in Singapore. It supports deposits, withdrawals, and trading of fiat Vietnam Dong (VCC), and IEO/IAO projects. Its goal is to become the next-generation cryptocurrency exchange. It aims to drive the creation of a new financial ecosystem grounded in the interactions between assets and blockchain technology.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,048,796
$351.97
15.26%
160
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,024,417
$10,613.70
14.90%
147
Spot
Percentage
Gần đây
3
$836,684
$352.09
12.17%
149
Spot
Percentage
Gần đây
4
$485,149
$225.00
7.06%
190
Spot
Percentage
Gần đây
5
$405,043
$46.10
5.89%
118
Spot
Percentage
Gần đây
6
$382,309
$4.03
5.56%
123
Spot
Percentage
Gần đây
7
$347,710
$0.073012
5.06%
235
Spot
Percentage
Gần đây
8
$329,650
$0.238021
4.79%
241
Spot
Percentage
Gần đây
9
$323,923
$0.073009
4.71%
78
Spot
Percentage
Gần đây
10
$267,915
$0.025468
3.90%
87
Spot
Percentage
Gần đây
11
$254,852
$0.025569
3.71%
340
Spot
Percentage
Gần đây
12
$229,484
$0.238229
3.34%
452
Spot
Percentage
Gần đây
13
$206,606
$225.02
3.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
14
$187,465
$18.70
2.73%
158
Spot
Percentage
Gần đây
15
$150,870
$0.397748
2.19%
130
Spot
Percentage
Gần đây
16
$116,673
$18.68
1.70%
68
Spot
Percentage
Gần đây
17
$87,328
$46.12
1.27%
138
Spot
Percentage
Gần đây
18
$76,754
$4.03
1.12%
52
Spot
Percentage
Gần đây
19
$40,492
$1.59
0.59%
88
Spot
Percentage
Gần đây
20
$20,967
$0.073383
0.30%
33
Spot
Percentage
Gần đây
21
$20,423
$0.073327
0.30%
94
Spot
Percentage
Gần đây
22
$9,732
$0.396879
0.14%
42
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,400
$0.009831
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$23.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...