×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,590,403,256Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,922,957,702BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,590,403,256Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,922,957,702BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

BitZ

$894,600,928 USD
101,373 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$404,217,370
$8,815.22
45.18%
379
Spot
Percentage
Gần đây
2
$117,621,686
$200.08
13.15%
286
Spot
Percentage
Gần đây
3
$75,278,291
$200.20
8.41%
191
Spot
Percentage
Gần đây
4
$34,716,911
$228.17
3.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$20,685,036
$42.35
2.31%
182
Spot
Percentage
Gần đây
6
$19,748,655
$6.65
2.21%
153
Spot
Percentage
Gần đây
7
$19,715,800
$2.49
2.20%
215
Spot
Percentage
Gần đây
8
$18,025,497
$16.18
2.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
9
$17,433,854
$72.51
1.95%
147
Spot
Percentage
Gần đây
10
$17,090,267
$0.194166
1.91%
134
Spot
Percentage
Gần đây
11
$15,331,477
$3.82
1.71%
145
Spot
Percentage
Gần đây
12
$11,488,220
$0.482993
1.28%
96
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,268,792
$2.56
1.26%
137
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,835,004
$181.48
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,551,846
$0.250845
1.18%
56
Spot
Percentage
Gần đây
16
$10,181,222
$3.87
1.14%
145
Spot
Percentage
Gần đây
17
$9,700,157
$0.514117
1.08%
86
Spot
Percentage
Gần đây
18
$8,800,594
$0.014436
0.98%
146
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6,429,859
$44.87
0.72%
114
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,759,441
$0.213163
0.64%
95
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,713,123
$16.17
0.64%
92
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,903,437
$42.32
0.55%
114
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,510,479
$9.99
0.50%
87
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,846,164
$1.65
0.43%
100
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,486,494
$0.064578
0.39%
96
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,425,825
$0.483550
0.38%
92
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,618,645
$2.49
0.29%
139
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,448,278
$2.68
0.27%
71
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,409,452
$0.113446
0.27%
34
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,916,819
$0.002485
0.21%
84
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,479,260
$0.116221
0.17%
24
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,210,974
$0.352866
0.14%
73
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,173,433
$0.004429
0.13%
82
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,143,854
$0.114532
0.13%
24
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,142,027
$0.002484
0.13%
87
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,088,634
$6.65
0.12%
111
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,023,035
$0.014556
0.11%
61
Spot
Percentage
Gần đây
38
$741,545
$4.62
0.08%
38
Spot
Percentage
Gần đây
39
$734,254
$0.083181
0.08%
51
Spot
Percentage
Gần đây
40
$686,425
$0.251812
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
41
$655,628
$1.00
0.07%
158
Spot
Percentage
Gần đây
42
$650,344
$44.90
0.07%
92
Spot
Percentage
Gần đây
43
$470,697
$0.014436
0.05%
47
Spot
Percentage
Gần đây
44
$465,791
$72.53
0.05%
104
Spot
Percentage
Gần đây
45
$394,940
$1.65
0.04%
79
Spot
Percentage
Gần đây
46
$291,621
$5.36
0.03%
58
Spot
Percentage
Gần đây
47
$280,036
$0.186605
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
48
$177,050
$0.243443
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
49
$168,965
$1.01
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
50
$86,064
$0.014158
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
51
$76,487
$0.001736
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
52
$74,586
$0.001710
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
53
$32,379
$0.012610
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
54
$24,940
$0.031829
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
55
$20,567
$0.000701
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
56
$20,386
$0.108360
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
57
$19,679
$0.031067
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
58
$18,386
$0.000705
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
59
$16,256
$0.112034
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
60
$12,194
$0.005098
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
61
$11,327
$0.558212
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
62
$8,289
$0.010523
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
63
$6,132
$0.001587
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
64
$3,735
$0.479441
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
65
$3,046
$0.065598
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,726
$0.002034
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,607
$1.75
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,500
$0.107734
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,317
$0.001633
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2,280
$0.000497
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2,116
$0.007216
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,068
$0.003262
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,251
$0.380827
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1,083
$0.024952
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,059
$0.001902
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,059
$0.000137
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,033
$0.000041
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,018
$0.000236
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
79
$967
$0.105229
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
80
$774
$0.003858
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
81
$665
$0.003038
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
82
$639
$0.002035
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
83
$638
$0.083408
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
84
$543
$0.071581
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
85
$304
$0.056924
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
86
$266
$0.003261
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
87
$225
$0.000014
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
88
$223
$0.002557
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
89
$211
$0.107302
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
90
$180
$0.184400
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
91
$151
$0.000004
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
92
$137
$0.120266
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
93
$58
$0.000015
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
94
$49
$0.115271
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
95
$32
$0.000116
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
96
$30
$0.026138
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
97
$18
$0.000141
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
98
$16
$0.134370
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
99
$6
$282.14
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
100
$5
$0.000004
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
101
$4
$0.000440
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$3
$324.71
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
103
$3
$0.000048
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1
$0.001312
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
105
$0.931070
$0.003104
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
106
$0.904487
$0.000319
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
107
$0.092578
$0.000031
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.002110
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.000036
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.003133
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.002645
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.000036
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$17.73
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.000041
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.000035
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.002027
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.000567
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000061
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.000088
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.018170
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.000050
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.000075
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.060566
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.008464
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.000071
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.000004
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.000052
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.007106
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.000052
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.012256
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.000220
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.000005
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000265
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.166464
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000004
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.000074
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.011286
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.000265
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.000020
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.000018
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.011283
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.000061
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.002381
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.010845
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000970
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.969865
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000412
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.002469
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.000114
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.010094
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.000265
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.000087
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$3.08
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.000313
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000214
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$3.22
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$4.41
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000026
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.002525
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.001234
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000006
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.881695
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.674738
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.002448
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.007054
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.080754
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...