×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,896,047,176Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,924,526,418BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $331,896,047,176Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,924,526,418BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

BitZ

$898,927,860 USD
85,695 BTC

Thông tin về BitZ

Founded in 2016, BitZ provides professional digital asset trading and OTC services to the world.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$159,077,092
$10,501.17
17.70%
580
Spot
Percentage
Gần đây
2
$136,760,304
$342.13
15.21%
315
Spot
Percentage
Gần đây
3
$44,218,174
$3,094.03
4.92%
106
Spot
Percentage
Gần đây
4
$43,404,733
$4.07
4.83%
83
Spot
Percentage
Gần đây
5
$34,936,488
$24.05
3.89%
125
Spot
Percentage
Gần đây
6
$33,422,666
$8.92
3.72%
129
Spot
Percentage
Gần đây
7
$30,303,911
$341.92
3.37%
200
Spot
Percentage
Gần đây
8
$30,458,592
$23,932.26
3.39%
58
Spot
Percentage
Gần đây
9
$29,641,585
$2.55
3.30%
169
Spot
Percentage
Gần đây
10
$25,428,995
$4.00
2.83%
55
Spot
Percentage
Gần đây
11
$21,765,312
$43.90
2.42%
149
Spot
Percentage
Gần đây
12
$20,247,402
$88.83
2.25%
128
Spot
Percentage
Gần đây
13
$17,031,137
$32.78
1.89%
118
Spot
Percentage
Gần đây
14
$16,482,921
$0.232652
1.83%
148
Spot
Percentage
Gần đây
15
$14,015,842
$18.47
1.56%
108
Spot
Percentage
Gần đây
16
$11,993,025
$1.75
1.33%
92
Spot
Percentage
Gần đây
17
$12,047,692
$4.23
1.34%
133
Spot
Percentage
Gần đây
18
$10,645,824
$4.51
1.18%
136
Spot
Percentage
Gần đây
19
$10,634,756
$3.21
1.18%
91
Spot
Percentage
Gần đây
20
$10,161,353
$215.00
1.13%
168
Spot
Percentage
Gần đây
21
$9,567,932
$24.03
1.06%
103
Spot
Percentage
Gần đây
22
$7,793,177
$384.28
0.87%
55
Spot
Percentage
Gần đây
23
$7,867,382
$145.83
0.88%
130
Spot
Percentage
Gần đây
24
$7,825,120
$0.193196
0.87%
78
Spot
Percentage
Gần đây
25
$7,762,287
$2.10
0.86%
59
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,628,203
$4.91
0.85%
67
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,442,974
$5.90
0.83%
114
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,339,921
$19.34
0.82%
93
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,869,971
$52.47
0.76%
151
Spot
Percentage
Gần đây
30
$6,419,466
$14.90
0.71%
96
Spot
Percentage
Gần đây
31
$6,192,905
$2.25
0.69%
131
Spot
Percentage
Gần đây
32
$6,034,622
$2.55
0.67%
141
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,951,287
$0.481330
0.66%
94
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,825,926
$0.024946
0.65%
140
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,967,799
$1.47
0.55%
12
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,267,918
$137.33
0.47%
88
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,157,796
$43.87
0.46%
121
Spot
Percentage
Gần đây
38
$4,060,756
$14.98
0.45%
75
Spot
Percentage
Gần đây
39
$4,055,306
$0.891545
0.45%
75
Spot
Percentage
Gần đây
40
$3,649,410
$1.40
0.41%
54
Spot
Percentage
Gần đây
41
$3,532,956
$3.98
0.39%
88
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,524,065
$68.11
0.39%
142
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,339,394
$0.287744
0.37%
104
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3,137,966
$39.30
0.35%
75
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,819,448
$0.105853
0.31%
35
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,628,475
$0.478539
0.29%
70
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,626,998
$1.06
0.29%
43
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,582,547
$0.067534
0.29%
90
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,493,935
$1.00
0.28%
161
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,396,244
$0.635917
0.27%
95
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,232,873
$0.005590
0.25%
95
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2,189,807
$0.360580
0.24%
80
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,791,123
$0.002629
0.20%
83
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,758,091
$1.01
0.20%
30
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,691,539
$0.070475
0.19%
95
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,714,406
$0.040320
0.19%
36
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,604,137
$451.85
0.18%
78
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,465,552
$0.103110
0.16%
26
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,435,728
$0.197369
0.16%
58
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,302,110
$1.00
0.14%
93
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,316,708
$0.305953
0.15%
36
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,245,505
$7.58
0.14%
35
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,166,151
$0.104479
0.13%
25
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,070,648
$0.002627
0.12%
78
Spot
Percentage
Gần đây
65
$798,950
$52.44
0.09%
98
Spot
Percentage
Gần đây
66
$734,377
$2.25
0.08%
87
Spot
Percentage
Gần đây
67
$689,311
$0.796898
0.08%
63
Spot
Percentage
Gần đây
68
$665,376
$0.344982
0.07%
33
Spot
Percentage
Gần đây
69
$557,916
$0.222227
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
70
$537,405
$0.024958
0.06%
78
Spot
Percentage
Gần đây
71
$531,851
$0.236441
0.06%
47
Spot
Percentage
Gần đây
72
$495,056
$0.330665
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
73
$448,846
$0.024913
0.05%
56
Spot
Percentage
Gần đây
74
$443,620
$3.88
0.05%
26
Spot
Percentage
Gần đây
75
$417,488
$0.107454
0.05%
39
Spot
Percentage
Gần đây
76
$398,183
$4.90
0.04%
60
Spot
Percentage
Gần đây
77
$354,995
$4.33
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
78
$349,519
$0.238319
0.04%
51
Spot
Percentage
Gần đây
79
$338,974
$68.09
0.04%
100
Spot
Percentage
Gần đây
80
$272,447
$0.227181
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
81
$270,583
$0.478337
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
82
$241,261
$0.023849
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
83
$199,907
$0.078439
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
84
$182,714
$0.013008
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
85
$145,136
$11.29
0.02%
0
Spot
Percentage
151 giờ trước
86
$79,423
$9.65
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
87
$78,831
$0.013107
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
88
$60,822
$0.012903
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
89
$55,826
$0.050813
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
90
$52,159
$0.164682
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
91
$48,400
$0.037077
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
92
$47,760
$0.987993
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
93
$27,432
$0.257543
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
94
$21,449
$0.003415
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
95
$20,518
$0.180090
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
96
$21,374
$16.71
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
97
$19,512
$0.267596
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
98
$9,309
$0.001947
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
99
$8,591
$0.000972
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
100
$6,168
$0.005566
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
101
$3,919
$0.000126
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
102
$3,466
$0.000284
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2,794
$0.000944
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,342
$0.003194
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
105
$990
$0.009756
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$753
$0.000113
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
107
$756
$0.085600
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
108
$628
$0.009907
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
109
$568
$0.049625
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
110
$331
$0.000518
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
111
$232
$0.002667
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
112
$227
$0.008504
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
113
$228
$0.016976
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
114
$229
$0.000003
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
115
$210
$0.000100
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
116
$173
$0.000103
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
117
$105
$0.099549
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
118
$101
$0.000004
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$89
$0.007972
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
120
$58
$0.002766
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
121
$36
$0.002990
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
122
*** $37
*** $0.050561
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
123
$13
$0.000009
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$7
$0.003357
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$7
$0.000315
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
126
$7
$0.001501
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
127
*** $4
*** $0.000006
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
128
*** $4
*** $0.001256
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3
$0.172138
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1
$0.110055
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$0.171159
$0.000019
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.629286
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.674078
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
134
*** $?
*** $0.000043
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000068
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.194062
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.102699
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.032414
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.011252
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.010909
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
141
*** $?
*** $0.002832
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
142
*** $?
*** $0.000294
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.000241
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.002098
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000004
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.000209
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000171
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.127662
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.013847
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$1.57
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$1.54
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
*** $?
*** $53.03
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$93.67
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.182720
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000019
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$21.08
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.003731
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.003986
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.003962
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.923107
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.002266
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.002211
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.001000
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.006974
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
165
*** $?
*** $0.100153
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.000103
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.008104
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...