Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 748
Vốn hóa thị trường: 
$2.31T
2.33%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$113.31B
10.02%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.1% ETH: 16.1%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: 
BitZ

BitZ

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về BitZ

Founded in 2016, BitZ provides professional digital asset trading and OTC services to the world.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.