×
×
Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,005Vốn hóa thị trường:  $342,472,709,193Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,516,955,223BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $342,472,709,193Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,516,955,223BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,005

BitUBU

$102,656,562 USD
9,885 BTC

Thông tin về BitUBU

Launched on 17/07/2019, BitUBU is a centralized exchange based in Turkey. It supports TRY fiat pairs. It is licensed by BitUBU Technology Corporation. It reportedly offers low trading fees, instant deposit/withdrawals, and supports fiat/crypto to crypto.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$50,944,818
$10,736.40
49.63%
355
Spot
Percentage
Gần đây
2
$17,807,363
$356.90
17.35%
300
Spot
Percentage
Gần đây
3
$15,952,678
$356.02
15.54%
472
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,506,018
$10,741.98
3.42%
322
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,485,107
$21.41
2.42%
270
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,149,459
$217.45
2.09%
248
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,750,513
$357.09
1.71%
176
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,260,512
$217.09
1.23%
303
Spot
Percentage
Gần đây
9
$943,690
$46.30
0.92%
256
Spot
Percentage
Gần đây
10
$864,473
$0.243432
0.84%
233
Spot
Percentage
Gần đây
11
$848,363
$69.14
0.83%
200
Spot
Percentage
Gần đây
12
$683,513
$69.11
0.67%
273
Spot
Percentage
Gần đây
13
$575,244
$2.39
0.56%
176
Spot
Percentage
Gần đây
14
$471,438
$21.38
0.46%
122
Spot
Percentage
Gần đây
15
$260,115
$69.06
0.25%
165
Spot
Percentage
Gần đây
16
$209,700
$21.47
0.20%
94
Spot
Percentage
Gần đây
17
$202,898
$0.027293
0.20%
142
Spot
Transaction Mining
Gần đây
18
$193,272
$0.002688
0.19%
180
Spot
Percentage
Gần đây
19
$187,799
$10,735.54
0.18%
145
Spot
Percentage
Gần đây
20
$174,332
$46.33
0.17%
166
Spot
Percentage
Gần đây
21
$172,678
$0.027259
0.17%
181
Spot
Percentage
Gần đây
22
$170,525
$46.30
0.17%
148
Spot
Percentage
Gần đây
23
$139,678
$0.014913
0.14%
6
Spot
Percentage
Gần đây
24
$122,637
$0.013026
0.12%
5
Spot
Percentage
Gần đây
25
$117,979
$0.012678
0.11%
5
Spot
Percentage
Gần đây
26
$99,755
$21.42
0.10%
62
Spot
Percentage
Gần đây
27
$95,015
$0.027251
0.09%
49
Spot
Percentage
Gần đây
28
$63,022
$356.54
0.06%
77
Spot
Percentage
Gần đây
29
$58,986
$217.69
0.06%
72
Spot
Percentage
Gần đây
30
$57,674
$46.31
0.06%
71
Spot
Percentage
Gần đây
31
$52,278
$0.243106
0.05%
107
Spot
Percentage
Gần đây
32
$32,851
$2.39
0.03%
50
Spot
Percentage
Gần đây
33
$27,814
$0.243789
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$25,304
$46.28
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
35
$22,667
$0.233877
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
36
$22,186
$0.233978
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
37
$22,095
$0.005910
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
38
$20,799
$0.000498
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
39
$19,742
$2.38
0.02%
70
Spot
Percentage
Gần đây
40
$17,316
$69.25
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
41
$16,097
$0.243291
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
42
$11,896
$0.412186
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
43
$11,869
$0.243223
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
44
$11,585
$46.32
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
45
$10,921
$0.002688
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
46
$7,979
$21.40
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
47
$7,432
$69.08
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
48
$5,487
$0.410593
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
49
$4,489
$0.016232
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
50
$3,592
$0.235069
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,515
$2.38
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2,442
$2.38
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
53
$2,381
$7.94
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2,092
$0.011344
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
55
$2,059
$0.099960
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,961
$47.83
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,066
$1.00
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
58
$820
$0.410562
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$514
$0.016306
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
60
$86
$0.100208
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
61
$53
$0.005899
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$50
$1.00
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$7.83
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.002682
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.017166
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.190759
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.000644
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.001025
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$9.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.118017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$95.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000536
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.000509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.005472
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.014591
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$44.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$35.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...