×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $269,394,708,549Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,142,708,000BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,394,708,549Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,142,708,000BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

BitUBU

$222,201,512 USD
23,348 BTC

Thông tin về BitUBU

Launched on 17/07/2019, BitUBU is a centralized exchange based in Turkey. It supports TRY fiat pairs. It is licensed by BitUBU Technology Corporation. It reportedly offers low trading fees, instant deposit/withdrawals, and supports fiat/crypto to crypto.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$124,902,492
$9,512.29
56.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
2
$36,756,593
$236.48
16.54%
401
Spot
Percentage
Gần đây
3
$18,247,392
$236.43
8.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11,124,473
$11.94
5.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,848,057
$77.71
2.18%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,686,734
$248.96
2.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,426,022
$11.94
1.54%
18
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,109,047
$11.98
1.40%
2
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,436,543
$0.202726
1.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,173,577
$45.86
0.98%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,195,661
$0.202767
0.54%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,168,123
$45.82
0.53%
154
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,067,081
$45.90
0.48%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$887,597
$77.69
0.40%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$855,326
$1.12
0.38%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$790,597
$77.88
0.36%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$786,580
$0.203155
0.35%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$627,552
$1.12
0.28%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$614,477
$0.214142
0.28%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$515,090
$1.12
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$432,998
$0.164578
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$330,619
$0.214301
0.15%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$303,983
$0.002563
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$299,422
$0.214306
0.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$175,526
$0.014193
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$92,748
$0.023402
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
27
$58,130
$0.022239
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
28
$56,815
$45.88
0.03%
91
Spot
Percentage
Gần đây
29
$55,528
$0.202791
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
30
$53,679
$0.016458
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
31
$51,519
$0.025711
0.02%
6
Spot
Transaction Mining
Gần đây
32
$41,819
$9,510.37
0.02%
70
Spot
Percentage
Gần đây
33
$32,415
$249.06
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
34
$29,257
$11.95
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$20,355
$236.60
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
36
$12,147
$77.82
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
37
$11,483
$0.017898
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
38
$5,838
$0.002473
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,866
$0.002563
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,700
$1.12
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
41
$912
$249.33
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$698
$9.15
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
43
$501
$0.001712
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
$489
$0.002369
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$338
$0.330863
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$286
$0.070968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$277
$0.331616
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
48
$91
$0.330584
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
49
$29
$0.018456
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$13
$0.004833
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$12
$0.087190
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
52
$12
$0.017709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$7
$0.017858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2
$0.000625
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$0.944138
$0.088378
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$0.845043
$0.004845
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$0.796409
$9.17
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$0.049800
$0.000618
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$0.000019
$0.019122
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.000571
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.129855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.005137
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$1.00
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$6.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...