BitUBU

$23,856,249 USD
487.09830199 BTC

Thông tin về BitUBU

Launched on 17/07/2019, BitUBU is a centralized exchange based in Turkey. It supports TRY fiat pairs. It is licensed by BitUBU Technology Corporation. It reportedly offers low trading fees, instant deposit/withdrawals, and supports fiat/crypto to crypto.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,976,649
$184.17
12.48%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,961,805
$48,948.71
12.42%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1,533,781
$184.03
6.43%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1,457,703
$1,589.90
6.11%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,164,195
$209.64
4.88%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1,066,176
$1,589.32
4.47%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$984,031
$49,260.89
4.12%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$960,359
$209.82
4.03%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$818,444
$503.76
3.43%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$789,810
$0.05054
3.31%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$729,089
$38.40
3.06%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$709,938
$16.76
2.98%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$646,566
$0.6804
2.71%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$465,901
$0.1061
1.95%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$439,898
$0.002925
1.84%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$422,990
$27.78
1.77%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$418,261
$209.23
1.75%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$414,429
$0.4651
1.74%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$385,168
$38.23
1.61%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$381,235
$10.28
1.60%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$359,547
$0.6811
1.51%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$289,995
$28.81
1.22%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$284,231
$502.07
1.19%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$263,873
$227.89
1.11%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$261,538
$27.78
1.10%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$234,132
$0.05536
0.98%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$231,029
$10.19
0.97%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$223,927
$184.33
0.94%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$190,856
$0.6797
0.80%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$166,362
$230.93
0.70%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$122,886
$0.1181
0.52%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$120,447
$0.0506
0.50%
16
Giao ngay
Transaction Mining
Gần đây
33
$116,596
$10.16
0.49%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$111,838
$16.76
0.47%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$86,667
$0.4648
0.36%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$82,841
$10.23
0.35%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$80,907
$1,598.66
0.34%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$57,284
$0.3826
0.24%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$56,621
$184.78
0.24%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$52,472
$28.82
0.22%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$48,980
$0.07837
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$48,463
$27.78
0.20%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$40,434
$28.60
0.17%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$38,846
$38.64
0.16%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$38,256
$0.002942
0.16%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$37,194
$16.86
0.16%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$36,390
$504.19
0.15%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$33,946
$27.95
0.14%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$31,585
$210.38
0.13%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$30,036
$0.1187
0.13%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$29,873
$231.58
0.13%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$28,950
$231.46
0.12%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$25,101
$0.1183
0.11%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$24,487
$0.00299
0.10%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$23,646
$0.05151
0.10%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$23,116
$37.96
0.10%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$18,832
$0.052
0.08%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$18,686
$1.01
0.08%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$18,338
$0.4682
0.08%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$16,967
$0.2836
0.07%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$16,597
$0.6845
0.07%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$15,353
$0.382
0.06%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$15,245
$0.3847
0.06%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$13,380
$0.05569
0.06%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$12,920
$1.37
0.05%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$12,449
$0.4653
0.05%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$9,716
$0.3976
0.04%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$9,185
$1.38
0.04%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$7,512
$1.37
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$5,867
$28.36
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$2,649
$1.38
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1,700
$209.93
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$455
$0.2862
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$14
$28.60
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.05927
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.001469
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.05143
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.1239
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
*** $?
*** $0.03817
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
*** $?
*** $0.04001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
*** $?
*** $0.05682
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.9994
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...