×
×
Các loại tiền điện tử:  7,148Các thị trường giao dịch:  29,779Vốn hóa thị trường:  $332,400,494,285Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,409,656,260BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%
Vốn hóa thị trường:  $332,400,494,285Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,409,656,260BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%Các loại tiền điện tử:  7,148Các thị trường giao dịch:  29,779

Bittrex

$39,447,723 USD
3,758 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,231,591
$0.151984
13.26%
166
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,907,502
$10,497.03
12.44%
505
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,723,635
$0.151626
9.44%
136
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,392,344
$10,498.80
6.06%
437
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,246,075
$0.151915
5.69%
72
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,518,747
$3.43
3.85%
33
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,305,796
$339.93
3.31%
349
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,056,163
$339.87
2.68%
315
Spot
Percentage
Gần đây
9
$764,464
$0.027395
1.94%
109
Spot
Percentage
Gần đây
10
$710,407
$339.75
1.80%
271
Spot
Percentage
Gần đây
11
$695,451
$0.006927
1.76%
33
Spot
Percentage
Gần đây
12
$634,294
$5.04
1.61%
19
Spot
Percentage
Gần đây
13
$615,143
$0.081240
1.56%
233
Spot
Percentage
Gần đây
14
$507,615
$0.080970
1.29%
162
Spot
Percentage
Gần đây
15
$500,197
$1.00
1.27%
347
Spot
Percentage
Gần đây
16
$461,846
$8.35
1.17%
156
Spot
Percentage
Gần đây
17
$434,706
$0.006903
1.10%
20
Spot
Percentage
Gần đây
18
$404,229
$8.34
1.02%
158
Spot
Percentage
Gần đây
19
$382,093
$1.80
0.97%
18
Spot
Percentage
Gần đây
20
$365,967
$1.86
0.93%
21
Spot
Percentage
Gần đây
21
$323,334
$21.50
0.82%
156
Spot
Percentage
Gần đây
22
$304,407
$0.040725
0.77%
71
Spot
Percentage
Gần đây
23
$291,670
$0.016269
0.74%
46
Spot
Percentage
Gần đây
24
$280,428
$1.00
0.71%
247
Spot
Percentage
Gần đây
25
$254,104
$0.273424
0.64%
26
Spot
Percentage
Gần đây
26
$251,312
$0.231650
0.64%
252
Spot
Percentage
Gần đây
27
$242,654
$21.49
0.62%
151
Spot
Percentage
Gần đây
28
$206,743
$0.061192
0.52%
19
Spot
Percentage
Gần đây
29
$194,486
$0.228921
0.49%
140
Spot
Percentage
Gần đây
30
$181,062
$3.12
0.46%
55
Spot
Percentage
Gần đây
31
$173,741
$0.026240
0.44%
119
Spot
Percentage
Gần đây
32
$162,775
$89.95
0.41%
126
Spot
Percentage
Gần đây
33
$154,383
$0.010391
0.39%
44
Spot
Percentage
Gần đây
34
$147,306
$10,523.47
0.37%
139
Spot
Percentage
Gần đây
35
$140,044
$0.685083
0.36%
27
Spot
Percentage
Gần đây
36
$139,588
$155.56
0.35%
148
Spot
Percentage
Gần đây
37
$135,960
$0.223778
0.34%
25
Spot
Percentage
Gần đây
38
$132,647
$0.945597
0.34%
36
Spot
Percentage
Gần đây
39
$131,957
$0.027300
0.33%
77
Spot
Percentage
Gần đây
40
$120,800
$8.34
0.31%
144
Spot
Percentage
Gần đây
41
$116,083
$2.15
0.29%
57
Spot
Percentage
Gần đây
42
$111,547
$1.21
0.28%
119
Spot
Percentage
Gần đây
43
$109,373
$3.19
0.28%
87
Spot
Percentage
Gần đây
44
$104,462
$0.038389
0.26%
22
Spot
Percentage
Gần đây
45
$100,534
$21.42
0.25%
126
Spot
Percentage
Gần đây
46
$96,316
$44.42
0.24%
217
Spot
Percentage
Gần đây
47
$95,728
$155.31
0.24%
141
Spot
Percentage
Gần đây
48
$95,567
$3.42
0.24%
29
Spot
Percentage
Gần đây
49
$93,598
$0.380905
0.24%
76
Spot
Percentage
Gần đây
50
$92,975
$0.174551
0.24%
52
Spot
Percentage
Gần đây
51
$89,509
$0.126059
0.23%
46
Spot
Percentage
Gần đây
52
$88,457
$0.031053
0.22%
119
Spot
Percentage
Gần đây
53
$86,935
$44.66
0.22%
206
Spot
Percentage
Gần đây
54
$80,143
$0.231640
0.20%
170
Spot
Percentage
Gần đây
55
$79,902
$1.00
0.20%
18
Spot
Percentage
Gần đây
56
$78,629
$0.031002
0.20%
108
Spot
Percentage
Gần đây
57
$78,509
$4.99
0.20%
89
Spot
Percentage
Gần đây
58
$77,717
$155.94
0.20%
137
Spot
Percentage
Gần đây
59
$77,541
$0.151879
0.20%
29
Spot
Percentage
Gần đây
60
$77,342
$0.080859
0.20%
144
Spot
Percentage
Gần đây
61
$76,885
$0.038416
0.19%
29
Spot
Percentage
Gần đây
62
$72,980
$0.225962
0.19%
19
Spot
Percentage
Gần đây
63
$71,889
$0.231936
0.18%
185
Spot
Percentage
Gần đây
64
$71,510
$0.074837
0.18%
88
Spot
Percentage
Gần đây
65
$70,188
$0.010575
0.18%
91
Spot
Percentage
Gần đây
66
$69,790
$30.65
0.18%
64
Spot
Percentage
Gần đây
67
$69,700
$2.69
0.18%
90
Spot
Percentage
Gần đây
68
$68,125
$0.071059
0.17%
157
Spot
Percentage
Gần đây
69
$67,923
$0.156182
0.17%
118
Spot
Percentage
Gần đây
70
$67,720
$8.36
0.17%
132
Spot
Percentage
Gần đây
71
$67,356
$0.016248
0.17%
14
Spot
Percentage
Gần đây
72
$64,961
$0.160381
0.16%
64
Spot
Percentage
Gần đây
73
$64,214
$0.014065
0.16%
92
Spot
Percentage
Gần đây
74
$64,040
$0.026106
0.16%
110
Spot
Percentage
Gần đây
75
$61,663
$0.020860
0.16%
24
Spot
Percentage
Gần đây
76
$60,647
$0.295676
0.15%
117
Spot
Percentage
Gần đây
77
$60,630
$0.367260
0.15%
54
Spot
Percentage
Gần đây
78
$59,896
$8.57
0.15%
53
Spot
Percentage
Gần đây
79
$59,440
$0.072633
0.15%
26
Spot
Percentage
Gần đây
80
$59,214
$5.01
0.15%
60
Spot
Percentage
Gần đây
81
$58,808
$0.040710
0.15%
56
Spot
Percentage
Gần đây
82
$57,471
$0.229840
0.15%
107
Spot
Percentage
Gần đây
83
$56,556
$0.345633
0.14%
39
Spot
Percentage
Gần đây
84
$53,496
$0.060545
0.14%
11
Spot
Percentage
Gần đây
85
$52,088
$1.01
0.13%
102
Spot
Percentage
Gần đây
86
$49,763
$3.16
0.13%
62
Spot
Percentage
Gần đây
87
$49,628
$215.64
0.13%
222
Spot
Percentage
Gần đây
88
$49,340
$2.65
0.13%
73
Spot
Percentage
Gần đây
89
$48,152
$1.21
0.12%
68
Spot
Percentage
Gần đây
90
$47,743
$0.002624
0.12%
48
Spot
Percentage
Gần đây
91
$47,168
$0.026110
0.12%
106
Spot
Percentage
Gần đây
92
$47,160
$0.031069
0.12%
92
Spot
Percentage
Gần đây
93
$45,916
$0.999810
0.12%
245
Spot
Percentage
Gần đây
94
$45,285
$0.312575
0.11%
35
Spot
Percentage
Gần đây
95
$43,971
$0.107061
0.11%
143
Spot
Percentage
Gần đây
96
$42,552
$0.002729
0.11%
49
Spot
Percentage
Gần đây
97
$42,328
$0.000945
0.11%
28
Spot
Percentage
Gần đây
98
$40,565
$11.58
0.10%
102
Spot
Percentage
Gần đây
99
$39,328
$44.63
0.10%
196
Spot
Percentage
Gần đây
100
$37,939
$2.38
0.10%
110
Spot
Percentage
Gần đây
101
$37,533
$2.67
0.10%
39
Spot
Percentage
Gần đây
102
$37,242
$0.011966
0.09%
87
Spot
Percentage
Gần đây
103
$36,840
$0.100553
0.09%
63
Spot
Percentage
Gần đây
104
$36,409
$0.551782
0.09%
126
Spot
Percentage
Gần đây
105
$34,285
$0.003989
0.09%
54
Spot
Percentage
Gần đây
106
$33,939
$0.272270
0.09%
66
Spot
Percentage
Gần đây
107
$33,661
$0.366000
0.09%
136
Spot
Percentage
Gần đây
108
$33,527
$214.61
0.08%
250
Spot
Percentage
Gần đây
109
$32,685
$0.231841
0.08%
194
Spot
Percentage
Gần đây
110
$32,661
$0.026787
0.08%
45
Spot
Percentage
Gần đây
111
$32,394
$0.225352
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
112
$29,703
$2.02
0.08%
129
Spot
Percentage
Gần đây
113
$29,180
$1.00
0.07%
188
Spot
Percentage
Gần đây
114
$29,044
$0.026112
0.07%
105
Spot
Percentage
Gần đây
115
$28,992
$0.054895
0.07%
44
Spot
Percentage
Gần đây
116
$28,919
$0.031134
0.07%
106
Spot
Percentage
Gần đây
117
$28,628
$89.87
0.07%
112
Spot
Percentage
Gần đây
118
$27,213
$0.006523
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
119
$25,592
$52.82
0.06%
139
Spot
Percentage
Gần đây
120
$25,036
$0.999700
0.06%
253
Spot
Percentage
Gần đây
121
$24,982
$0.287069
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
122
$24,717
$0.048282
0.06%
35
Spot
Percentage
Gần đây
123
$24,198
$0.024246
0.06%
42
Spot
Percentage
Gần đây
124
$22,451
$1.29
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
125
$22,382
$1.01
0.06%
68
Spot
Percentage
Gần đây
126
$22,145
$1.01
0.06%
148
Spot
Percentage
Gần đây
127
$22,009
$1.00
0.06%
203
Spot
Percentage
Gần đây
128
$21,888
$0.026968
0.06%
44
Spot
Percentage
Gần đây
129
$21,676
$0.049752
0.05%
20
Spot
Percentage
Gần đây
130
$21,379
$0.543262
0.05%
49
Spot
Percentage
Gần đây
131
$21,364
$0.056364
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
132
$20,440
$0.010811
0.05%
28
Spot
Percentage
Gần đây
133
$19,853
$0.019838
0.05%
28
Spot
Percentage
Gần đây
134
$19,776
$0.040757
0.05%
38
Spot
Percentage
Gần đây
135
$19,589
$0.081126
0.05%
137
Spot
Percentage
Gần đây
136
$19,563
$0.925024
0.05%
35
Spot
Percentage
Gần đây
137
$19,492
$0.553251
0.05%
52
Spot
Percentage
Gần đây
138
$18,785
$0.002519
0.05%
25
Spot
Percentage
Gần đây
139
$18,611
$0.059408
0.05%
46
Spot
Percentage
Gần đây
140
$18,355
$4.13
0.05%
29
Spot
Percentage
Gần đây
141
$18,350
$0.004013
0.05%
48
Spot
Percentage
Gần đây
142
$18,336
$0.160486
0.05%
89
Spot
Percentage
Gần đây
143
$17,660
$0.040750
0.04%
42
Spot
Percentage
Gần đây
144
$16,754
$0.021412
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
145
$16,456
$0.192919
0.04%
31
Spot
Percentage
Gần đây
146
$16,389
$44.59
0.04%
165
Spot
Percentage
Gần đây
147
$16,108
$0.378189
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
148
$15,963
$0.155569
0.04%
105
Spot
Percentage
Gần đây
149
$15,870
$0.477049
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
150
$15,849
$0.014275
0.04%
75
Spot
Percentage
Gần đây
151
$15,694
$0.002729
0.04%
41
Spot
Percentage
Gần đây
152
$15,358
$67.51
0.04%
165
Spot
Percentage
Gần đây
153
$15,194
$67.50
0.04%
171
Spot
Percentage
Gần đây
154
$15,168
$0.005668
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
155
$14,782
$0.291840
0.04%
63
Spot
Percentage
Gần đây
156
$14,399
$1.99
0.04%
66
Spot
Percentage
Gần đây
157
$14,235
$0.011863
0.04%
50
Spot
Percentage
Gần đây
158
$13,752
$30.90
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
159
$13,490
$138.79
0.03%
85
Spot
Percentage
Gần đây
160
$13,451
$0.014139
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
161
$13,435
$137.45
0.03%
86
Spot
Percentage
Gần đây
162
$13,244
$0.005143
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
163
$13,100
$0.006508
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
164
$12,904
$0.399063
0.03%
78
Spot
Percentage
Gần đây
165
$12,894
$0.000840
0.03%
29
Spot
Percentage
Gần đây
166
$12,851
$2.33
0.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
167
$12,805
$0.001889
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
168
$12,617
$0.071031
0.03%
121
Spot
Percentage
Gần đây
169
$12,569
$52.65
0.03%
134
Spot
Percentage
Gần đây
170
$12,507
$4.01
0.03%
47
Spot
Percentage
Gần đây
171
$12,495
$0.026765
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
172
$12,155
$90.11
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
173
$12,004
$0.155290
0.03%
68
Spot
Percentage
Gần đây
174
$11,953
$5.76
0.03%
75
Spot
Percentage
Gần đây
175
$11,747
$0.087118
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
176
$11,627
$4.16
0.03%
78
Spot
Percentage
Gần đây
177
$11,597
$0.006613
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
178
$11,496
$4.19
0.03%
60
Spot
Percentage
Gần đây
179
$11,412
$2.54
0.03%
157
Spot
Percentage
Gần đây
180
$11,400
$1.00
0.03%
133
Spot
Percentage
Gần đây
181
$11,300
$0.174236
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
182
$11,298
$0.009971
0.03%
22
Spot
Percentage
Gần đây
183
$11,294
$0.010811
0.03%
30
Spot
Percentage
Gần đây
184
$11,275
$1.00
0.03%
143
Spot
Percentage
Gần đây
185
$10,916
$0.300886
0.03%
28
Spot
Percentage
Gần đây
186
$10,765
$4.95
0.03%
51
Spot
Percentage
Gần đây
187
$10,716
$0.150065
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
188
$10,582
$3.14
0.03%
54
Spot
Percentage
Gần đây
189
$10,548
$0.373767
0.03%
26
Spot
Percentage
Gần đây
190
$10,495
$0.363500
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
191
$10,384
$137.31
0.03%
93
Spot
Percentage
Gần đây
192
$10,064
$1.00
0.03%
116
Spot
Percentage
Gần đây
193
$10,041
$2.38
0.03%
50
Spot
Percentage
Gần đây
194
$10,037
$0.228816
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
195
$9,921
$0.592507
0.03%
52
Spot
Percentage
Gần đây
196
$9,704
$0.051116
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
197
$9,625
$1.99
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
198
$9,433
$0.071973
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
199
$9,355
$0.002625
0.02%
60
Spot
Percentage
Gần đây
200
$8,965
$0.295466
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
201
$8,918
$0.043559
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
202
$8,804
$3.18
0.02%
86
Spot
Percentage
Gần đây
203
$8,525
$0.089847
0.02%
91
Spot
Percentage
Gần đây
204
$8,420
$214.74
0.02%
184
Spot
Percentage
Gần đây
205
$8,237
$0.000840
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
206
$8,129
$0.345848
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
207
$8,030
$0.014048
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
208
$7,909
$0.001050
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
209
$7,815
$0.775874
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
210
$7,799
$4.21
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
211
$7,742
$0.001679
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
212
$7,544
$0.229866
0.02%
101
Spot
Percentage
Gần đây
213
$7,517
$0.007557
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
214
$7,496
$1.01
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
215
$7,469
$4.94
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
216
$7,461
$0.476000
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
217
*** $7,365
*** $1.22
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
218
$7,282
$0.089742
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
219
$7,281
$3.19
0.02%
69
Spot
Percentage
Gần đây
220
$7,137
$0.622001
0.02%
118
Spot
Percentage
Gần đây
221
$7,124
$0.230080
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
222
$7,072
$0.320160
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
223
$6,999
$0.326325
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
224
$6,807
$0.021307
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
225
$6,793
$0.001050
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
226
$6,784
$2.56
0.02%
178
Spot
Percentage
Gần đây
227
$6,730
$0.003779
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
228
$6,638
$0.007872
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
229
*** $6,570
*** $1.16
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
230
$6,398
$0.082500
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
231
$6,355
$0.002679
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
232
$6,295
$21.31
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
233
$6,295
$0.233644
0.02%
116
Spot
Percentage
Gần đây
234
$6,217
$0.146001
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
235
$6,195
$0.047967
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
236
$5,987
$1.24
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
237
$5,960
$0.864147
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
238
$5,841
$0.620339
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
239
$5,692
$0.999723
0.01%
171
Spot
Percentage
Gần đây
240
$5,520
$0.004723
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
241
$5,102
$0.010076
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
242
$5,059
$341.95
0.01%
116
Spot
Percentage
Gần đây
243
$5,020
$0.002601
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
244
$4,962
$0.029074
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
245
$4,947
$0.002099
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
246
$4,912
$0.069379
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
247
$4,901
$0.079456
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
248
$4,816
$0.299920
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
249
$4,768
$0.191764
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
250
$4,745
$0.239106
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
251
$4,624
$0.364806
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
252
$4,539
$0.214121
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
253
$4,495
$0.109790
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
254
$4,462
$0.100250
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
255
$4,356
$0.047862
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
256
$4,311
$215.57
0.01%
154
Spot
Percentage
Gần đây
257
$4,287
$0.300084
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
258
$4,218
$0.070534
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
259
$4,146
$2.55
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
260
$4,065
$13.96
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
261
$4,011
$0.026823
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
262
$3,958
$0.133406
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
263
$3,949
$0.543595
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
264
$3,945
$0.070963
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
265
$3,942
$0.010601
0.01%
-
Spot
Percentage
190 giờ trước
266
$3,935
$0.471591
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
267
$3,918
$0.984957
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
268
$3,917
$155.55
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
269
$3,815
$0.220419
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
270
$3,723
$0.214436
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
271
$3,694
$0.001155
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
272
$3,687
$0.216168
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
273
$3,682
$52.95
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
274
$3,682
$0.085064
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
275
$3,680
$0.000315
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
276
$3,676
$1.61
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
277
$3,575
$0.007032
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
278
$3,552
$1.61
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
279
$3,468
$0.004618
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
280
$3,401
$0.002620
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
281
$3,394
$0.247289
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
282
$3,369
$0.100658
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
283
$3,363
$11.62
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
284
$3,348
$67.65
0.01%
154
Spot
Percentage
Gần đây
285
$3,345
$67.36
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
286
$3,335
$5.64
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
287
$3,325
$0.560000
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
288
$3,207
$4.21
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
289
$3,166
$0.022882
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
290
$3,159
$2.51
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
291
$3,006
$0.065706
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
292
$2,965
$0.160010
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
293
$2,945
$0.107228
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
294
$2,943
$52.69
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
295
$2,903
$0.002101
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
296
$2,896
$0.012595
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
297
$2,846
$42.89
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
298
$2,803
$2.31
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
299
$2,800
$0.184394
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
300
$2,762
$4.11
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
301
$2,706
$0.184732
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
302
$2,683
$0.017109
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
303
$2,676
$4.15
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
304
$2,625
$0.155809
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
305
$2,606
$0.100230
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
306
$2,489
$0.001574
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
307
$2,422
$4.85
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
308
$2,409
$0.022793
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
309
$2,381
$0.073965
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
310
$2,371
$0.009132
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
311
$2,358
$0.163845
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
312
*** $2,352
*** $0.000210
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
313
$2,307
$0.281161
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
314
$2,285
$42.81
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
315
$2,272
$0.019943
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
316
$2,266
$0.367248
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
317
*** $2,254
*** $0.004723
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
318
$2,249
$2.16
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
319
$2,215
$2.00
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
320
$2,175
$35.42
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
321
$2,127
$0.041250
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
322
$2,119
$0.318873
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
323
$2,076
$0.004513
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
324
$2,050
$0.018578
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
325
$2,046
$0.030649
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
326
$1,967
$0.010496
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
327
$1,913
$0.019418
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
328
$1,849
$0.150305
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
329
$1,820
$0.008397
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
330
$1,811
$0.000210
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
331
$1,807
$0.007767
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
332
$1,789
$0.001994
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
333
$1,697
$0.158559
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
334
$1,606
$11.49
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
335
$1,566
$0.004723
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
336
$1,565
$155.45
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
337
$1,557
$0.006403
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
338
$1,532
$0.150020
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
339
$1,524
$0.099818
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
340
$1,523
$0.095410
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
341
$1,483
$0.000315
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
342
$1,482
$0.960396
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
343
$1,479
$137.93
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
344
$1,473
$0.021832
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
345
$1,448
$0.003254
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
346
$1,432
$0.251326
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
347
$1,400
$0.019943
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
348
$1,397
$0.026063
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
349
$1,349
$0.021622
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
350
$1,297
$0.292317
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
351
$1,293
$0.000790
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
352
$1,284
$1.01
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
353
$1,260
$0.472956
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
354
$1,255
$0.173711
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
355
$1,236
$0.025506
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
356
$1,196
$0.010181
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
357
$1,179
$0.210972
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
358
$1,142
$0.054685
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
359
$1,141
$0.116297
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
360
$1,106
$0.410819
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
361
$1,058
$0.018788
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
362
$1,011
$0.019103
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
363
$995
$0.000331
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
364
$969
$0.005563
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
365
$944
$0.089322
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
366
$901
$0.002673
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
367
$885
$0.119761
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
368
$872
$0.005353
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
369
$843
$0.015009
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
370
$837
$0.028759
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
371
$832
$0.064482
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
372
$826
$0.008397
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
373
$823
$31.02
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
374
*** $801
*** $0.001155
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
375
$784
$0.007452
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
376
$754
$0.032748
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
377
*** $753
*** $0.042719
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
378
$746
$4.23
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
379
$736
$0.403108
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
380
$733
$0.002620
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
381
$702
$0.003779
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
382
$683
$0.000945
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
383
$677
$0.002371
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
384
$673
$0.356029
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
385
$660
$0.000210
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
386
$658
$0.005668
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
387
$650
$0.370723
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
388
$641
$0.188930
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
389
$592
$2.55
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
390
$590
$0.000139
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
391
$574
$0.004633
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
392
$551
$0.999800
0.00%
196
Spot
Percentage
Gần đây
393
$545
$0.066126
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
394
$533
$0.023091
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
395
$524
$0.211016
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
396
$496
$0.070347
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
397
$493
$0.057810
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
398
$477
$0.008502
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
399
$474
$0.016794
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
400
$456
$0.009027
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...