×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $235,328,354,334Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,559,952,328BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $235,328,354,334Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,559,952,328BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Bittrex

$7,408,224 USD
863.14191986 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,322,245
$8,509.40
17.85%
$1,251,142
Spot
Percentage
Gần đây
2
$823,959
$62.35
11.12%
$157,934
Spot
Percentage
Gần đây
3
$404,581
$8,602.52
5.46%
$436,371
Spot
Percentage
Gần đây
4
$356,784
$185.40
4.82%
$333,837
Spot
Percentage
Gần đây
5
$341,869
$0.044478
4.61%
$279,672
Spot
Percentage
Gần đây
6
$189,581
$12.24
2.56%
$206,130
Spot
Percentage
Gần đây
7
$171,793
$0.265491
2.32%
$444,425
Spot
Percentage
Gần đây
8
$162,522
$0.042503
2.19%
$140,302
Spot
Percentage
Gần đây
9
$145,144
$0.275194
1.96%
$156,176
Spot
Percentage
Gần đây
10
$142,429
$59.85
1.92%
$135,355
Spot
Percentage
Gần đây
11
$125,109
$36.24
1.69%
$101,059
Spot
Percentage
Gần đây
12
$124,767
$123.98
1.68%
$204,027
Spot
Percentage
Gần đây
13
$113,532
$0.045937
1.53%
$25,863
Spot
Percentage
Gần đây
14
$104,704
$0.002662
1.41%
$75,114
Spot
Percentage
Gần đây
15
$100,948
$1.14
1.36%
$24,959
Spot
Percentage
Gần đây
16
$97,174
$59.76
1.31%
$228,348
Spot
Percentage
Gần đây
17
$87,736
$0.911790
1.18%
$97,176
Spot
Percentage
Gần đây
18
$77,010
$0.026961
1.04%
$148,930
Spot
Percentage
Gần đây
19
$75,641
$0.072727
1.02%
$195,705
Spot
Percentage
Gần đây
20
$69,949
$0.291938
0.94%
$33,639
Spot
Percentage
Gần đây
21
$69,310
$0.004808
0.94%
$74,306
Spot
Percentage
Gần đây
22
$57,193
$0.018804
0.77%
$178,366
Spot
Percentage
Gần đây
23
$56,693
$0.264550
0.77%
$191,819
Spot
Percentage
Gần đây
24
$56,447
$0.006869
0.76%
$87,918
Spot
Percentage
Gần đây
25
$56,192
$1.01
0.76%
$131,228
Spot
Percentage
Gần đây
26
$55,303
$183.86
0.75%
$430,237
Spot
Percentage
Gần đây
27
$54,970
$0.026618
0.74%
$21,984
Spot
Percentage
Gần đây
28
$50,625
$0.025931
0.68%
$27,460
Spot
Percentage
Gần đây
29
$49,619
$0.999000
0.67%
$349,670
Spot
Percentage
Gần đây
30
$48,714
$268.12
0.66%
$267,933
Spot
Percentage
Gần đây
31
$46,011
$123.74
0.62%
$101,636
Spot
Percentage
Gần đây
32
$45,170
$0.265683
0.61%
$149,549
Spot
Percentage
Gần đây
33
$44,715
$185.80
0.60%
$280,725
Spot
Percentage
Gần đây
34
$43,212
$0.724864
0.58%
$20,558
Spot
Percentage
Gần đây
35
$42,345
$59.26
0.57%
$148,698
Spot
Percentage
Gần đây
36
$39,448
$22.86
0.53%
$97,093
Spot
Percentage
Gần đây
37
$38,294
$0.032972
0.52%
$61,689
Spot
Percentage
Gần đây
38
$36,228
$125.83
0.49%
$63,332
Spot
Percentage
Gần đây
39
$34,387
$0.138241
0.46%
$16,198
Spot
Percentage
Gần đây
40
$34,212
$0.153010
0.46%
$30,949
Spot
Percentage
Gần đây
41
$32,461
$0.028593
0.44%
$44,594
Spot
Percentage
Gần đây
42
$32,265
$5.56
0.44%
$34,846
Spot
Percentage
Gần đây
43
$31,610
$0.834942
0.43%
$64,068
Spot
Percentage
Gần đây
44
$30,986
$0.363205
0.42%
$20,126
Spot
Percentage
Gần đây
45
$30,144
$0.275430
0.41%
$32,761
Spot
Percentage
Gần đây
46
$28,018
$0.035376
0.38%
$55,817
Spot
Percentage
Gần đây
47
$26,017
$0.010390
0.35%
$24,809
Spot
Percentage
Gần đây
48
$24,588
$267.55
0.33%
$122,620
Spot
Percentage
Gần đây
49
$23,856
$0.794500
0.32%
$66,246
Spot
Percentage
Gần đây
50
$23,850
$0.263173
0.32%
$31,817
Spot
Percentage
Gần đây
51
$23,589
$0.044170
0.32%
$89,655
Spot
Percentage
Gần đây
52
$21,980
$0.000773
0.30%
$21,586
Spot
Percentage
Gần đây
53
$21,432
$0.018289
0.29%
$14,692
Spot
Percentage
Gần đây
54
$21,168
$0.054094
0.29%
$60,228
Spot
Percentage
Gần đây
55
$20,838
$0.002748
0.28%
$13,111
Spot
Percentage
Gần đây
56
$20,589
$4.68
0.28%
$166,336
Spot
Percentage
Gần đây
57
$19,728
$1.03
0.27%
$63,512
Spot
Percentage
Gần đây
58
$19,593
$12.34
0.26%
$135,662
Spot
Percentage
Gần đây
59
$19,544
$0.043863
0.26%
$59,830
Spot
Percentage
Gần đây
60
$19,345
$0.309540
0.26%
$41,584
Spot
Percentage
Gần đây
61
$18,992
$3.43
0.26%
$93,482
Spot
Percentage
Gần đây
62
$18,391
$0.002748
0.25%
$41,200
Spot
Percentage
Gần đây
63
$18,283
$0.015198
0.25%
$18,518
Spot
Percentage
Gần đây
64
$18,030
$2.90
0.24%
$45,691
Spot
Percentage
Gần đây
65
$17,909
$0.276454
0.24%
$18,078
Spot
Percentage
Gần đây
66
$17,876
$0.018890
0.24%
$83,370
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,503
$0.350754
0.24%
$27,176
Spot
Percentage
Gần đây
68
$17,433
$0.277830
0.24%
$34,366
Spot
Percentage
Gần đây
69
$17,366
$0.018700
0.23%
$64,582
Spot
Percentage
Gần đây
70
$15,816
$0.109477
0.21%
$76,384
Spot
Percentage
Gần đây
71
$14,659
$0.046968
0.20%
$40,300
Spot
Percentage
Gần đây
72
$14,263
$0.042366
0.19%
$19,244
Spot
Percentage
Gần đây
73
$13,823
$0.007127
0.19%
$110,980
Spot
Percentage
Gần đây
74
$13,681
$6.66
0.18%
$59,665
Spot
Percentage
Gần đây
75
$13,050
$1.52
0.18%
$34,084
Spot
Percentage
Gần đây
76
$13,039
$0.017688
0.18%
$14,918
Spot
Percentage
Gần đây
77
$12,831
$1.06
0.17%
$49,771
Spot
Percentage
Gần đây
78
$12,717
$68.39
0.17%
$57,564
Spot
Percentage
Gần đây
79
$12,564
$271.22
0.17%
$138,032
Spot
Percentage
Gần đây
80
$12,186
$0.067661
0.16%
$35,312
Spot
Percentage
Gần đây
81
$12,145
$0.001202
0.16%
$25,369
Spot
Percentage
Gần đây
82
$11,657
$0.001975
0.16%
$15,570
Spot
Percentage
Gần đây
83
$11,405
$0.001975
0.15%
$67,517
Spot
Percentage
Gần đây
84
$11,234
$0.009531
0.15%
$20,245
Spot
Percentage
Gần đây
85
$10,956
$0.773377
0.15%
$56,791
Spot
Percentage
Gần đây
86
$10,863
$2.17
0.15%
$59,808
Spot
Percentage
Gần đây
87
$10,839
$4.64
0.15%
$49,017
Spot
Percentage
Gần đây
88
$10,545
$0.012880
0.14%
$15,557
Spot
Percentage
Gần đây
89
$10,444
$0.044471
0.14%
$92,069
Spot
Percentage
Gần đây
90
$10,399
$0.201351
0.14%
$33,099
Spot
Percentage
Gần đây
91
$10,376
$0.008501
0.14%
$16,806
Spot
Percentage
Gần đây
92
$9,988
$0.002318
0.13%
$10,813
Spot
Percentage
Gần đây
93
$9,903
$0.032761
0.13%
$20,628
Spot
Percentage
Gần đây
94
$9,866
$3.91
0.13%
$43,363
Spot
Percentage
Gần đây
95
$9,671
$0.032910
0.13%
$18,162
Spot
Percentage
Gần đây
96
$9,418
$0.007163
0.13%
$26,925
Spot
Percentage
Gần đây
97
$9,415
$0.038381
0.13%
$27,471
Spot
Percentage
Gần đây
98
$9,174
$68.10
0.12%
$108,494
Spot
Percentage
Gần đây
99
$9,002
$0.284038
0.12%
$52,766
Spot
Percentage
Gần đây
100
$8,685
$0.256733
0.12%
$59,693
Spot
Percentage
14 giờ trước
101
$8,478
$0.205816
0.11%
$35,903
Spot
Percentage
Gần đây
102
$8,239
$0.038811
0.11%
$43,775
Spot
Percentage
Gần đây
103
$8,220
$0.000227
0.11%
$6,858
Spot
Percentage
Gần đây
104
$8,129
$12.20
0.11%
$66,196
Spot
Percentage
Gần đây
105
$8,103
$62.84
0.11%
$67,625
Spot
Percentage
Gần đây
106
$7,671
$4.58
0.10%
$28,097
Spot
Percentage
Gần đây
107
$7,094
$0.012860
0.10%
$11,430
Spot
Percentage
Gần đây
108
$7,012
$0.241450
0.09%
$33,137
Spot
Percentage
Gần đây
109
$6,883
$0.264186
0.09%
$178,665
Spot
Percentage
Gần đây
110
$6,716
$0.032693
0.09%
$16,222
Spot
Percentage
Gần đây
111
$6,682
$3.97
0.09%
$20,680
Spot
Percentage
Gần đây
112
$6,528
$0.006697
0.09%
$21,649
Spot
Percentage
Gần đây
113
$6,498
$0.029537
0.09%
$46,242
Spot
Percentage
Gần đây
114
$6,341
$0.007642
0.09%
$24,223
Spot
Percentage
Gần đây
115
$6,188
$0.003778
0.08%
$8,627
Spot
Percentage
Gần đây
116
$5,963
$0.023698
0.08%
$55,220
Spot
Percentage
Gần đây
117
$5,505
$0.006888
0.07%
$10,860
Spot
Percentage
Gần đây
118
$5,425
$0.006697
0.07%
$9,537
Spot
Percentage
Gần đây
119
$5,338
$0.030653
0.07%
$19,523
Spot
Percentage
Gần đây
120
$5,289
$0.045422
0.07%
$38,741
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5,256
$0.004379
0.07%
$8,696
Spot
Percentage
Gần đây
122
$5,153
$0.098400
0.07%
$11,794
Spot
Percentage
Gần đây
123
$5,086
$4.71
0.07%
$70,944
Spot
Percentage
Gần đây
124
$4,826
$0.013309
0.07%
$8,769
Spot
Percentage
Gần đây
125
$4,763
$0.025759
0.06%
$36,590
Spot
Percentage
Gần đây
126
$4,631
$0.015627
0.06%
$12,729
Spot
Percentage
Gần đây
127
$4,508
$0.149833
0.06%
$12,536
Spot
Percentage
Gần đây
128
$4,427
$0.010646
0.06%
$32,036
Spot
Percentage
Gần đây
129
$4,355
$0.002318
0.06%
$23,344
Spot
Percentage
Gần đây
130
$4,330
$1.01
0.06%
$110,751
Spot
Percentage
Gần đây
131
$4,314
$0.044735
0.06%
$52,099
Spot
Percentage
Gần đây
132
$4,305
$1.03
0.06%
$19,308
Spot
Percentage
Gần đây
133
$4,286
$4.33
0.06%
$52,145
Spot
Percentage
Gần đây
134
$4,178
$0.027645
0.06%
$15,952
Spot
Percentage
Gần đây
135
$4,009
$0.039412
0.05%
$38,171
Spot
Percentage
Gần đây
136
$3,991
$0.012450
0.05%
$21,561
Spot
Percentage
Gần đây
137
$3,892
$1.03
0.05%
$16,747
Spot
Percentage
Gần đây
138
$3,864
$0.072212
0.05%
$27,025
Spot
Percentage
Gần đây
139
$3,848
$0.843700
0.05%
$22,326
Spot
Percentage
Gần đây
140
$3,746
$0.009874
0.05%
$23,703
Spot
Percentage
Gần đây
141
$3,729
$0.001992
0.05%
$10,597
Spot
Percentage
Gần đây
142
$3,629
$0.014168
0.05%
$23,058
Spot
Percentage
Gần đây
143
$3,615
$5.56
0.05%
$27,437
Spot
Percentage
Gần đây
144
$3,578
$36.52
0.05%
$40,014
Spot
Percentage
Gần đây
145
$3,499
$0.022239
0.05%
$24,407
Spot
Percentage
Gần đây
146
$3,491
$0.283000
0.05%
$18,274
Spot
Percentage
Gần đây
147
$3,375
$11.33
0.05%
$38,093
Spot
Percentage
Gần đây
148
$3,336
$0.692150
0.05%
$30,040
Spot
Percentage
Gần đây
149
$3,302
$0.002006
0.04%
$23,381
Spot
Percentage
Gần đây
150
$3,284
$21.37
0.04%
$34,908
Spot
Percentage
Gần đây
151
$3,193
$1.00
0.04%
$40,702
Spot
Percentage
Gần đây
152
$3,189
$0.095481
0.04%
$29,042
Spot
Percentage
Gần đây
153
$2,982
$0.281663
0.04%
$19,328
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2,899
$22.91
0.04%
$62,400
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,884
$0.863010
0.04%
$26,921
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,867
$0.701509
0.04%
$26,359
Spot
Percentage
Gần đây
157
$2,742
$0.220241
0.04%
$40,687
Spot
Percentage
Gần đây
158
$2,723
$7.44
0.04%
$29,033
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,718
$1.00
0.04%
$20,506
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2,699
$36.09
0.04%
$38,374
Spot
Percentage
Gần đây
161
$2,643
$59.50
0.04%
$69,716
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2,642
$0.001631
0.04%
$11,314
Spot
Percentage
Gần đây
163
$2,612
$0.212857
0.04%
$36,013
Spot
Percentage
Gần đây
164
$2,612
$0.031770
0.04%
$7,670
Spot
Percentage
Gần đây
165
$2,609
$0.362001
0.04%
$7,595
Spot
Percentage
Gần đây
166
$2,331
$0.000258
0.03%
$2,517
Spot
Percentage
Gần đây
167
$2,290
$0.138855
0.03%
$5,187
Spot
Percentage
Gần đây
168
$2,282
$62.41
0.03%
$62,566
Spot
Percentage
Gần đây
169
$2,280
$0.000429
0.03%
$16,955
Spot
Percentage
Gần đây
170
$2,244
$0.006780
0.03%
$30,132
Spot
Percentage
Gần đây
171
$2,230
$0.002147
0.03%
$18,808
Spot
Percentage
Gần đây
172
$2,148
$268.60
0.03%
$94,084
Spot
Percentage
Gần đây
173
$2,024
$0.005753
0.03%
$14,645
Spot
Percentage
Gần đây
174
$2,003
$0.009617
0.03%
$13,147
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,978
$4.69
0.03%
$52,295
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,946
$0.008157
0.03%
$13,160
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,918
$0.077535
0.03%
$12,228
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,900
$15.13
0.03%
$23,696
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,841
$0.009617
0.02%
$12,595
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,819
$0.005839
0.02%
$20,124
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,806
$0.052377
0.02%
$22,848
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,729
$0.135665
0.02%
$25,932
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,719
$0.109935
0.02%
$13,950
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,602
$0.002834
0.02%
$27,930
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1,559
$0.002919
0.02%
$25,083
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,489
$0.000859
0.02%
$22,521
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,487
$0.155500
0.02%
$33,583
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,473
$0.011592
0.02%
$7,882
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,467
$68.40
0.02%
$57,795
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1,451
$6.00
0.02%
$5,375
Spot
Percentage
Gần đây
191
$1,416
$124.90
0.02%
$64,841
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,350
$0.024729
0.02%
$10,183
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,296
$0.375998
0.02%
$10,335
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,284
$0.007728
0.02%
$16,590
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,246
$0.028421
0.02%
$14,301
Spot
Percentage
Gần đây
196
$1,229
$0.025931
0.02%
$26,650
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,218
$0.230177
0.02%
$16,092
Spot
Percentage
Gần đây
198
$1,216
$0.049887
0.02%
$21,301
Spot
Percentage
Gần đây
199
$1,190
$0.045851
0.02%
$19,069
Spot
Percentage
Gần đây
200
$1,144
$0.000181
0.02%
$10,654
Spot
Percentage
Gần đây
201
$1,132
$0.006354
0.02%
$15,054
Spot
Percentage
Gần đây
202
$1,126
$0.133175
0.02%
$14,465
Spot
Percentage
Gần đây
203
$1,121
$3.41
0.02%
$45,575
Spot
Percentage
Gần đây
204
$1,105
$0.000515
0.01%
$14,625
Spot
Percentage
Gần đây
205
$1,082
$0.088783
0.01%
$245,143
Spot
Percentage
Gần đây
206
$1,075
$0.000945
0.01%
$16,294
Spot
Percentage
Gần đây
207
$1,019
$0.013051
0.01%
$6,351
Spot
Percentage
Gần đây
208
$1,007
$0.002630
0.01%
$27,533
Spot
Percentage
Gần đây
209
$1,004
$0.026227
0.01%
$9,047
Spot
Percentage
Gần đây
210
$983
$0.072814
0.01%
$63,257
Spot
Percentage
Gần đây
211
$975
$0.870489
0.01%
$13,819
Spot
Percentage
Gần đây
212
$975
$0.000601
0.01%
$10,430
Spot
Percentage
Gần đây
213
$969
$1.01
0.01%
$30,162
Spot
Percentage
Gần đây
214
$956
$0.007899
0.01%
$11,828
Spot
Percentage
Gần đây
215
$948
$0.000601
0.01%
$20,181
Spot
Percentage
Gần đây
216
$929
$0.073244
0.01%
$77,847
Spot
Percentage
Gần đây
217
$917
$0.131114
0.01%
$23,953
Spot
Percentage
Gần đây
218
$917
$0.004723
0.01%
$13,267
Spot
Percentage
Gần đây
219
$887
$3.95
0.01%
$6,931
Spot
Percentage
Gần đây
220
$884
$0.010991
0.01%
$9,630
Spot
Percentage
Gần đây
221
$869
$0.026618
0.01%
$19,106
Spot
Percentage
Gần đây
222
$860
$0.065230
0.01%
$6,716
Spot
Percentage
19 giờ trước
223
$833
$0.000427
0.01%
$11,611
Spot
Percentage
Gần đây
224
$827
$0.026910
0.01%
$14,292
Spot
Percentage
Gần đây
225
$805
$0.082773
0.01%
$23,147
Spot
Percentage
Gần đây
226
$777
$0.000859
0.01%
$30,093
Spot
Percentage
Gần đây
227
$753
$0.000258
0.01%
$6,962
Spot
Percentage
Gần đây
228
$749
$0.018832
0.01%
$57,517
Spot
Percentage
Gần đây
229
$731
$0.998598
0.01%
$24,435
Spot
Percentage
Gần đây
230
$682
$0.029437
0.01%
$16,894
Spot
Percentage
Gần đây
231
$674
$1.02
0.01%
$38,938
Spot
Percentage
Gần đây
232
$668
$0.052978
0.01%
$14,693
Spot
Percentage
Gần đây
233
$619
$0.078995
0.01%
$11,577
Spot
Percentage
Gần đây
234
$585
$0.001975
0.01%
$8,076
Spot
Percentage
Gần đây
235
$564
$0.006882
0.01%
$22,994
Spot
Percentage
Gần đây
236
$539
$0.081571
0.01%
$5,799
Spot
Percentage
Gần đây
237
$527
$0.243940
0.01%
$7,961
Spot
Percentage
Gần đây
238
$517
$0.004738
0.01%
$19,073
Spot
Percentage
Gần đây
239
$511
$0.000687
0.01%
$10,820
Spot
Percentage
Gần đây
240
$504
$0.006354
0.01%
$14,549
Spot
Percentage
Gần đây
241
$483
$36.19
0.01%
$39,678
Spot
Percentage
Gần đây
242
$468
$0.011763
0.01%
$10,211
Spot
Percentage
Gần đây
243
$458
$0.028647
0.01%
$6,160
Spot
Percentage
Gần đây
244
$448
$1.51
0.01%
$8,928
Spot
Percentage
Gần đây
245
$440
$1.00
0.01%
$67,729
Spot
Percentage
Gần đây
246
$400
$0.999520
0.01%
$179,404
Spot
Percentage
Gần đây
247
$399
$0.140388
0.01%
$15,991
Spot
Percentage
Gần đây
248
$393
$0.146484
0.01%
$11,941
Spot
Percentage
Gần đây
249
$369
$0.154555
0.00%
$3,972
Spot
Percentage
Gần đây
250
$366
$0.020436
0.00%
$5,200
Spot
Percentage
Gần đây
251
$342
$0.770160
0.00%
$8,549
Spot
Percentage
Gần đây
252
$326
$0.045068
0.00%
$21,979
Spot
Percentage
Gần đây
253
$316
$0.030997
0.00%
$10,449
Spot
Percentage
Gần đây
254
$309
$0.414466
0.00%
$21,233
Spot
Percentage
Gần đây
255
$299
$0.064999
0.00%
$12,701
Spot
Percentage
Gần đây
256
$296
$0.009960
0.00%
$22,504
Spot
Percentage
Gần đây
257
$286
$3.44
0.00%
$47,209
Spot
Percentage
Gần đây
258
$276
$0.001803
0.00%
$15,068
Spot
Percentage
Gần đây
259
$268
$0.231833
0.00%
$30,368
Spot
Percentage
Gần đây
260
$264
$0.004293
0.00%
$4,709
Spot
Percentage
14 giờ trước
261
$254
$0.002147
0.00%
$10,639
Spot
Percentage
Gần đây
262
$232
$11.26
0.00%
$12,525
Spot
Percentage
Gần đây
263
$215
$0.005925
0.00%
$6,389
Spot
Percentage
Gần đây
264
$213
$0.001990
0.00%
$20,224
Spot
Percentage
Gần đây
265
$203
$0.031083
0.00%
$15,890
Spot
Percentage
Gần đây
266
$185
$0.001460
0.00%
$34,645
Spot
Percentage
Gần đây
267
$180
$0.097497
0.00%
$8,407
Spot
Percentage
Gần đây
268
$169
$0.815968
0.00%
$5,835
Spot
Percentage
Gần đây
269
$163
$0.083975
0.00%
$9,486
Spot
Percentage
Gần đây
270
$151
$0.006697
0.00%
$13,040
Spot
Percentage
Gần đây
271
$142
$0.000945
0.00%
$9,565
Spot
Percentage
1 giờ trước
272
$138
$0.013497
0.00%
$9,292
Spot
Percentage
Gần đây
273
$135
$0.053236
0.00%
$7,492
Spot
Percentage
12 giờ trước
274
$131
$0.033058
0.00%
$12,001
Spot
Percentage
Gần đây
275
$131
$0.001474
0.00%
$6,240
Spot
Percentage
Gần đây
276
$129
$0.000687
0.00%
$8,108
Spot
Percentage
Gần đây
277
$116
$0.012622
0.00%
$4,273
Spot
Percentage
Gần đây
278
$111
$0.010390
0.00%
$9,642
Spot
Percentage
Gần đây
279
$108
$0.038209
0.00%
$11,135
Spot
Percentage
Gần đây
280
$103
$0.007961
0.00%
$4,581
Spot
Percentage
Gần đây
281
$102
$0.036063
0.00%
$6,934
Spot
Percentage
Gần đây
282
$101
$0.720185
0.00%
$3,236
Spot
Percentage
Gần đây
283
$99
$0.005667
0.00%
$17,832
Spot
Percentage
Gần đây
284
$96
$0.011849
0.00%
$8,556
Spot
Percentage
Gần đây
285
$92
$0.000172
0.00%
$2,535
Spot
Percentage
Gần đây
286
$78
$0.031856
0.00%
$12,264
Spot
Percentage
Gần đây
287
$75
$0.085302
0.00%
$9,447
Spot
Percentage
Gần đây
288
$74
$1.01
0.00%
$50,054
Spot
Percentage
Gần đây
289
$71
$0.012450
0.00%
$6,460
Spot
Percentage
Gần đây
290
$53
$0.042846
0.00%
$5,042
Spot
Percentage
Gần đây
291
$47
$0.002232
0.00%
$3,296
Spot
Percentage
6 giờ trước
292
$34
$0.009445
0.00%
$11,666
Spot
Percentage
Gần đây
293
$29
$0.303198
0.00%
$8,174
Spot
Percentage
Gần đây
294
$28
$0.002232
0.00%
$7,105
Spot
Percentage
Gần đây
295
$28
$0.008844
0.00%
$7,043
Spot
Percentage
Gần đây
296
$25
$0.000183
0.00%
$10,391
Spot
Percentage
Gần đây
297
$24
$0.070752
0.00%
$7,517
Spot
Percentage
Gần đây
298
$15
$0.284326
0.00%
$14,223
Spot
Percentage
Gần đây
299
$14
$0.016314
0.00%
$10,111
Spot
Percentage
Gần đây
300
$14
$0.039249
0.00%
$21,320
Spot
Percentage
Gần đây
301
$14
$0.000773
0.00%
$8,060
Spot
Percentage
3 giờ trước
302
$11
$0.321904
0.00%
$6,419
Spot
Percentage
8 giờ trước
303
$10
$0.009016
0.00%
$6,534
Spot
Percentage
10 giờ trước
304
$10
$0.541802
0.00%
$15,225
Spot
Percentage
17 giờ trước
305
$9
$2.19
0.00%
$15,072
Spot
Percentage
Gần đây
306
$9
$0.080025
0.00%
$8,026
Spot
Percentage
6 giờ trước
307
$9
$0.000687
0.00%
$15,283
Spot
Percentage
3 giờ trước
308
$7
$4.31
0.00%
$17,970
Spot
Percentage
Gần đây
309
$7
$0.028887
0.00%
$7,576
Spot
Percentage
Gần đây
310
$6
$0.008672
0.00%
$18,442
Spot
Percentage
Gần đây
311
$5
$0.075758
0.00%
$6,661
Spot
Percentage
3 giờ trước
312
$4
$0.119694
0.00%
$10,530
Spot
Percentage
Gần đây
313
$4
$0.000429
0.00%
$17,079
Spot
Percentage
Gần đây
314
$3
$0.001618
0.00%
$6,895
Spot
Percentage
Gần đây
315
$2
$0.001537
0.00%
$2,457
Spot
Percentage
5 giờ trước
316
$181
$15.39
0.00%
$26,855
Spot
Percentage
71 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...