×
×
Các loại tiền điện tử:  5,524Các thị trường giao dịch:  22,666Vốn Hóa Thị Trường:  $262,655,168,824Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,987,782,741BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,655,168,824Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,987,782,741BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  5,524Các thị trường giao dịch:  22,666

Bittrex

$34,362,921 USD
3,641 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,737,956
$9,435.03
28.34%
345
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,786,262
$9,476.76
11.02%
349
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,223,334
$0.063558
3.56%
163
Spot
Percentage
Gần đây
4
$921,584
$0.018510
2.68%
92
Spot
Percentage
Gần đây
5
$873,311
$0.210224
2.54%
122
Spot
Percentage
Gần đây
6
$835,349
$214.31
2.43%
263
Spot
Percentage
Gần đây
7
$765,097
$0.046653
2.23%
82
Spot
Percentage
Gần đây
8
$692,403
$214.68
2.01%
297
Spot
Percentage
Gần đây
9
$613,894
$215.05
1.79%
253
Spot
Percentage
Gần đây
10
$588,910
$0.999900
1.71%
294
Spot
Percentage
Gần đây
11
$560,824
$0.231378
1.63%
54
Spot
Percentage
Gần đây
12
$549,271
$0.063559
1.60%
124
Spot
Percentage
Gần đây
13
$517,917
$0.046542
1.51%
105
Spot
Percentage
Gần đây
14
$517,451
$0.002550
1.51%
48
Spot
Percentage
Gần đây
15
$497,823
$0.007177
1.45%
21
Spot
Percentage
Gần đây
16
$458,755
$0.007390
1.34%
12
Spot
Percentage
Gần đây
17
$419,046
$9,462.67
1.22%
186
Spot
Percentage
Gần đây
18
$410,823
$0.014891
1.20%
23
Spot
Percentage
Gần đây
19
$346,818
$190.29
1.01%
156
Spot
Percentage
Gần đây
20
$344,537
$0.063410
1.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
21
$342,465
$0.198419
1.00%
202
Spot
Percentage
Gần đây
22
$319,064
$0.185953
0.93%
72
Spot
Percentage
Gần đây
23
$318,005
$0.999177
0.93%
151
Spot
Percentage
Gần đây
24
$289,939
$190.16
0.84%
147
Spot
Percentage
Gần đây
25
$265,375
$190.76
0.77%
147
Spot
Percentage
Gần đây
26
$229,720
$1.67
0.67%
67
Spot
Percentage
Gần đây
27
$226,346
$0.020588
0.66%
110
Spot
Percentage
Gần đây
28
$218,905
$0.045331
0.64%
83
Spot
Percentage
Gần đây
29
$183,146
$0.056003
0.53%
22
Spot
Percentage
Gần đây
30
$169,712
$0.046882
0.49%
68
Spot
Percentage
Gần đây
31
$165,132
$0.056097
0.48%
18
Spot
Percentage
Gần đây
32
$164,038
$0.087546
0.48%
42
Spot
Percentage
Gần đây
33
$158,813
$0.198280
0.46%
157
Spot
Percentage
Gần đây
34
$149,729
$0.018570
0.44%
71
Spot
Percentage
Gần đây
35
$139,426
$0.037398
0.41%
54
Spot
Percentage
Gần đây
36
$136,343
$0.046982
0.40%
66
Spot
Percentage
Gần đây
37
$128,470
$0.514699
0.37%
35
Spot
Percentage
Gần đây
38
$126,307
$0.120033
0.37%
25
Spot
Percentage
Gần đây
39
$117,406
$0.045200
0.34%
50
Spot
Percentage
Gần đây
40
$111,300
$0.004061
0.32%
56
Spot
Percentage
Gần đây
41
$111,169
$190.70
0.32%
109
Spot
Percentage
Gần đây
42
$109,895
$0.002267
0.32%
47
Spot
Percentage
Gần đây
43
$109,138
$0.045463
0.32%
63
Spot
Percentage
Gần đây
44
$101,554
$0.001511
0.30%
33
Spot
Percentage
Gần đây
45
$100,193
$44.34
0.29%
170
Spot
Percentage
Gần đây
46
$98,350
$0.081124
0.29%
25
Spot
Percentage
Gần đây
47
$96,604
$0.119532
0.28%
21
Spot
Percentage
Gần đây
48
$92,872
$3.92
0.27%
138
Spot
Percentage
Gần đây
49
$92,277
$0.037594
0.27%
58
Spot
Percentage
Gần đây
50
$89,927
$5.83
0.26%
51
Spot
Percentage
Gần đây
51
$88,115
$0.516782
0.26%
53
Spot
Percentage
Gần đây
52
$86,840
$0.018573
0.25%
90
Spot
Percentage
Gần đây
53
$86,179
$0.693946
0.25%
34
Spot
Percentage
Gần đây
54
$81,074
$44.33
0.24%
202
Spot
Percentage
Gần đây
55
$79,416
$0.333468
0.23%
145
Spot
Percentage
Gần đây
56
$77,510
$66.97
0.23%
129
Spot
Percentage
Gần đây
57
$77,370
$0.275104
0.23%
82
Spot
Percentage
Gần đây
58
$76,562
$0.068186
0.22%
137
Spot
Percentage
Gần đây
59
$75,973
$0.014922
0.22%
113
Spot
Percentage
Gần đây
60
$74,227
$0.012277
0.22%
57
Spot
Percentage
Gần đây
61
$74,203
$0.199369
0.22%
157
Spot
Percentage
Gần đây
62
$72,814
$0.010603
0.21%
116
Spot
Percentage
Gần đây
63
$71,733
$10.25
0.21%
163
Spot
Percentage
Gần đây
64
$71,230
$0.876877
0.21%
20
Spot
Percentage
Gần đây
65
$70,304
$0.882623
0.20%
37
Spot
Percentage
Gần đây
66
$68,392
$0.998600
0.20%
224
Spot
Percentage
Gần đây
67
$67,885
$236.19
0.20%
198
Spot
Percentage
Gần đây
68
$65,068
$24.28
0.19%
71
Spot
Percentage
Gần đây
69
$64,972
$10.24
0.19%
175
Spot
Percentage
Gần đây
70
$63,744
$1.46
0.19%
67
Spot
Percentage
Gần đây
71
$60,811
$0.166498
0.18%
29
Spot
Percentage
Gần đây
72
$59,811
$0.079896
0.17%
96
Spot
Percentage
Gần đây
73
$56,066
$0.064009
0.16%
91
Spot
Percentage
Gần đây
74
$54,059
$0.018634
0.16%
66
Spot
Percentage
Gần đây
75
$53,313
$0.201441
0.16%
54
Spot
Percentage
Gần đây
76
$51,902
$1.45
0.15%
49
Spot
Percentage
Gần đây
77
$51,071
$74.31
0.15%
159
Spot
Percentage
Gần đây
78
$49,209
$1.79
0.14%
53
Spot
Percentage
Gần đây
79
$48,378
$0.002078
0.14%
24
Spot
Percentage
Gần đây
80
$46,029
$0.212810
0.13%
46
Spot
Percentage
Gần đây
81
$45,818
$0.273404
0.13%
10
Spot
Percentage
Gần đây
82
$45,387
$0.467384
0.13%
33
Spot
Percentage
Gần đây
83
$43,375
$0.198806
0.13%
140
Spot
Percentage
Gần đây
84
$42,450
$0.012183
0.12%
30
Spot
Percentage
Gần đây
85
$42,254
$6.78
0.12%
167
Spot
Percentage
Gần đây
86
$39,805
$0.012844
0.12%
30
Spot
Percentage
Gần đây
87
$38,475
$0.350373
0.11%
49
Spot
Percentage
Gần đây
88
$37,747
$0.256122
0.11%
15
Spot
Percentage
Gần đây
89
$37,083
$0.009633
0.11%
23
Spot
Percentage
Gần đây
90
$36,360
$1.22
0.11%
90
Spot
Percentage
Gần đây
91
$35,696
$0.005478
0.10%
46
Spot
Percentage
Gần đây
92
$33,111
$2.76
0.10%
127
Spot
Percentage
Gần đây
93
$32,837
$0.210129
0.10%
140
Spot
Percentage
Gần đây
94
$31,696
$0.004061
0.09%
51
Spot
Percentage
Gần đây
95
$31,205
$0.136844
0.09%
23
Spot
Percentage
Gần đây
96
$29,043
$2.13
0.08%
26
Spot
Percentage
Gần đây
97
$28,482
$3.90
0.08%
95
Spot
Percentage
Gần đây
98
$28,226
$44.42
0.08%
172
Spot
Percentage
Gần đây
99
$28,097
$0.204326
0.08%
54
Spot
Percentage
Gần đây
100
$28,030
$2.59
0.08%
140
Spot
Percentage
Gần đây
101
$27,900
$0.213046
0.08%
49
Spot
Percentage
Gần đây
102
$27,872
$47.10
0.08%
140
Spot
Percentage
Gần đây
103
$27,535
$14.46
0.08%
85
Spot
Percentage
Gần đây
104
$27,373
$6.80
0.08%
124
Spot
Percentage
Gần đây
105
$26,772
$0.068430
0.08%
112
Spot
Percentage
Gần đây
106
$26,636
$1.00
0.08%
176
Spot
Percentage
Gần đây
107
$26,119
$0.186280
0.08%
44
Spot
Percentage
Gần đây
108
$25,884
$237.00
0.08%
128
Spot
Percentage
Gần đây
109
$25,669
$0.307214
0.07%
42
Spot
Percentage
Gần đây
110
$25,253
$0.021816
0.07%
53
Spot
Percentage
Gần đây
111
*** $24,889
*** $0.188030
0.07%
18
Spot
Percentage
Gần đây
112
$24,278
$0.013883
0.07%
18
Spot
Percentage
Gần đây
113
$24,003
$0.218936
0.07%
50
Spot
Percentage
Gần đây
114
$23,267
$0.079613
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
115
$23,029
$0.594973
0.07%
68
Spot
Percentage
Gần đây
116
$22,824
$0.006233
0.07%
22
Spot
Percentage
Gần đây
117
$22,504
$1.00
0.07%
129
Spot
Percentage
Gần đây
118
$21,586
$0.224673
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
119
$21,547
$5.90
0.06%
61
Spot
Percentage
Gần đây
120
$21,263
$46.70
0.06%
135
Spot
Percentage
Gần đây
121
$21,247
$0.816908
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
122
$21,120
$1.04
0.06%
41
Spot
Percentage
Gần đây
123
$20,862
$0.020520
0.06%
50
Spot
Percentage
Gần đây
124
$20,590
$0.038248
0.06%
23
Spot
Percentage
Gần đây
125
$20,244
$0.210413
0.06%
51
Spot
Percentage
Gần đây
126
$20,127
$0.052320
0.06%
38
Spot
Percentage
Gần đây
127
$19,983
$0.317130
0.06%
62
Spot
Percentage
Gần đây
128
$19,595
$0.017281
0.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
129
$19,316
$2.78
0.06%
82
Spot
Percentage
Gần đây
130
$18,917
$238.20
0.06%
138
Spot
Percentage
Gần đây
131
$18,873
$0.187055
0.05%
47
Spot
Percentage
Gần đây
132
$18,811
$0.026727
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
133
$18,653
$0.283226
0.05%
54
Spot
Percentage
Gần đây
134
$18,645
$0.002518
0.05%
52
Spot
Percentage
Gần đây
135
$18,475
$0.082637
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
136
$17,904
$1.03
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
137
$17,895
$1.46
0.05%
52
Spot
Percentage
Gần đây
138
$17,810
$46.70
0.05%
113
Spot
Percentage
Gần đây
139
$17,520
$0.015049
0.05%
140
Spot
Percentage
Gần đây
140
$17,433
$0.015077
0.05%
42
Spot
Percentage
Gần đây
141
$17,013
$0.015058
0.05%
141
Spot
Percentage
Gần đây
142
$16,930
$0.196404
0.05%
36
Spot
Percentage
Gần đây
143
$16,729
$0.335168
0.05%
57
Spot
Percentage
Gần đây
144
$16,086
$0.999400
0.05%
212
Spot
Percentage
Gần đây
145
$16,004
$0.000378
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
146
$15,684
$3.95
0.05%
102
Spot
Percentage
Gần đây
147
$15,589
$1.00
0.05%
113
Spot
Percentage
Gần đây
148
$15,341
$0.040893
0.04%
98
Spot
Percentage
Gần đây
149
$15,319
$1.02
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
150
$15,216
$1.00
0.04%
106
Spot
Percentage
Gần đây
151
$14,909
$0.027293
0.04%
69
Spot
Percentage
Gần đây
152
$14,713
$237.67
0.04%
154
Spot
Percentage
Gần đây
153
$14,538
$0.117295
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
154
$14,398
$1.01
0.04%
125
Spot
Percentage
Gần đây
155
$14,342
$4.51
0.04%
87
Spot
Percentage
Gần đây
156
$14,209
$215.01
0.04%
122
Spot
Percentage
Gần đây
157
$14,203
$0.014970
0.04%
107
Spot
Percentage
Gần đây
158
$14,156
$192.47
0.04%
92
Spot
Percentage
Gần đây
159
$13,892
$1.08
0.04%
93
Spot
Percentage
Gần đây
160
$13,357
$0.045615
0.04%
63
Spot
Percentage
Gần đây
161
$13,221
$0.018038
0.04%
50
Spot
Percentage
Gần đây
162
$13,221
$1.63
0.04%
73
Spot
Percentage
Gần đây
163
$13,157
$0.215796
0.04%
60
Spot
Percentage
Gần đây
164
$13,014
$0.040232
0.04%
78
Spot
Percentage
Gần đây
165
$12,651
$0.000850
0.04%
20
Spot
Percentage
Gần đây
166
$12,614
$12.68
0.04%
99
Spot
Percentage
Gần đây
167
$12,373
$0.107662
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
168
$12,353
$2.59
0.04%
99
Spot
Percentage
Gần đây
169
$12,147
$0.277465
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
170
$12,065
$0.163382
0.04%
32
Spot
Percentage
Gần đây
171
$11,845
$0.118050
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
172
$11,084
$0.332190
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
173
$10,998
$0.062236
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
174
$10,669
$24.61
0.03%
30
Spot
Percentage
Gần đây
175
$10,269
$1.00
0.03%
71
Spot
Percentage
Gần đây
176
$9,603
$0.017755
0.03%
22
Spot
Percentage
Gần đây
177
$9,420
$0.271150
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
178
$9,356
$74.33
0.03%
151
Spot
Percentage
Gần đây
179
$9,313
$0.017188
0.03%
45
Spot
Percentage
Gần đây
180
$9,180
$0.011711
0.03%
38
Spot
Percentage
Gần đây
181
$9,158
$0.209060
0.03%
95
Spot
Percentage
Gần đây
182
$8,953
$0.048070
0.03%
47
Spot
Percentage
Gần đây
183
$8,924
$6.76
0.03%
100
Spot
Percentage
Gần đây
184
$8,838
$0.336312
0.03%
76
Spot
Percentage
Gần đây
185
$8,674
$67.06
0.03%
122
Spot
Percentage
Gần đây
186
$8,554
$0.002366
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
187
$8,534
$0.421014
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
188
$8,348
$5.48
0.02%
60
Spot
Percentage
Gần đây
189
$8,191
$0.974717
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
190
$8,088
$0.020725
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
191
$8,000
$0.004911
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
192
$7,836
$1.68
0.02%
72
Spot
Percentage
Gần đây
193
$7,795
$0.001794
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
194
$7,647
$1.29
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
195
$7,505
$0.004157
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
196
$7,414
$0.002320
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
197
$7,369
$0.005482
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
198
$7,034
$10.27
0.02%
137
Spot
Percentage
Gần đây
199
$6,784
$0.080652
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
200
$6,783
$0.050809
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
201
$6,768
$0.002386
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
202
$6,551
$0.464551
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
203
$6,541
$0.334111
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
204
$6,530
$0.118050
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
205
$5,994
$0.030882
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
206
$5,766
$0.088873
0.02%
78
Spot
Percentage
Gần đây
207
$5,693
$0.992283
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
208
$5,658
$0.063668
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
209
$5,537
$0.200496
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
210
$5,457
$0.012088
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
211
$5,445
$1.62
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
212
$5,427
$0.000189
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
213
$5,350
$0.043915
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
214
$5,342
$0.306836
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
215
$5,300
$0.120506
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
216
$5,294
$3.93
0.02%
119
Spot
Percentage
Gần đây
217
$5,258
$0.076780
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
218
$5,238
$5.90
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
219
$5,208
$0.378894
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
220
$5,189
$0.025782
0.02%
28
Spot
Percentage
Gần đây
221
$5,145
$0.010011
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
222
$5,125
$23.66
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
223
$5,084
$2.64
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
224
$5,076
$0.002928
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
225
$5,066
$0.005572
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
226
$5,064
$0.193036
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
227
$5,034
$0.179436
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
228
$5,008
$1.60
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
229
$4,973
$74.09
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
230
$4,969
$0.003968
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
231
$4,916
$0.597000
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
232
$4,813
$14.27
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
233
$4,761
$0.006139
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
234
$4,652
$0.511205
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
235
$4,637
$24.09
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
236
$4,389
$44.59
0.01%
161
Spot
Percentage
Gần đây
237
$4,354
$0.112384
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
238
$4,328
$0.210863
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
239
$4,327
$0.045329
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
240
$4,301
$0.012089
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
241
$4,205
$2.80
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
242
$4,187
$0.025310
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
243
$4,150
$0.007744
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
244
$4,029
$0.005666
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
245
$4,010
$0.003683
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
246
$3,938
$5.61
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
247
$3,907
$25.49
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
248
$3,836
$0.211176
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
249
$3,829
$0.067902
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
250
$3,791
$0.080680
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
251
$3,748
$12.84
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
252
$3,655
$0.189919
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
253
$3,590
$0.042687
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
254
$3,549
$0.999910
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
255
$3,543
$0.023610
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
256
$3,560
$0.339985
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
257
$3,493
$0.011805
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
258
$3,435
$2.59
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
259
$3,402
$0.137788
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
260
$3,346
$0.011333
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
261
$3,314
$66.64
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
262
$3,155
$0.002833
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
263
$3,138
$0.014355
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
264
$3,123
$0.011144
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
265
$3,121
$0.012250
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
266
$3,104
$18.51
0.01%
61
Spot
Percentage
Gần đây
267
$3,086
$0.001794
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
268
$2,720
$0.000283
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
269
$2,611
$0.002172
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
270
$2,586
$0.004344
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
271
$2,579
$0.048070
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
272
$2,446
$0.086791
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
273
$2,391
$0.079235
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
274
$2,383
$0.568341
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
275
$2,360
$0.037871
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
276
$2,325
$74.44
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
277
$2,302
$0.002172
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
278
$2,302
$0.027413
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
279
$2,234
$0.040919
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
280
$2,145
$0.063369
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
281
$2,123
$0.009161
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
282
$2,104
$0.087924
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
283
$2,057
$0.026443
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
284
$1,996
$0.114367
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
285
$1,966
$0.010955
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
286
$1,940
$0.021060
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
287
$1,906
$15.81
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
288
$1,842
$0.018227
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
289
$1,802
$47.09
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
290
$1,787
$0.000104
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
291
$1,770
$1.02
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
292
$1,728
$0.000094
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
293
$1,720
$0.006044
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
294
$1,692
$0.332524
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
295
$1,692
$1.45
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
296
$1,638
$0.077491
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
297
$1,615
$0.202952
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
298
$1,593
$1.09
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
299
$1,582
$0.068150
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
300
$1,569
$0.108606
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
301
$1,518
$6.99
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
302
$1,515
$0.009538
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
303
$1,486
$0.006611
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
304
$1,451
$0.002267
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
305
$1,429
$0.005761
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
306
$1,422
$0.003117
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
307
$1,416
$0.227350
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
308
$1,347
$0.069886
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
309
$1,333
$0.172731
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
310
$1,320
$2.65
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
311
$1,306
$2.66
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
312
$1,226
$0.255555
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
313
$1,192
$0.319208
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
314
$1,174
$0.035793
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
315
$1,106
$2.60
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
316
$1,071
$0.050986
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
317
$1,046
$6.81
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
318
$1,010
$0.982556
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
319
$995
$0.029182
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
320
$923
$0.430553
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
321
$909
$0.273117
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
322
$874
$0.000472
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
323
$870
$0.549140
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
324
$860
$1.01
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
325
$839
$0.010577
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
326
$822
$0.001133
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
327
$807
$0.004816
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
328
$751
$1.03
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
329
$743
$0.013127
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
330
$739
$0.027577
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
331
$705
$0.000567
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
332
$701
$0.008972
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
333
$682
$0.001322
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
334
$678
$0.000140
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
335
$654
$0.024554
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
336
$629
$0.000145
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
337
$593
$0.009161
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
338
$550
$0.007272
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
339
$540
$0.003872
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
340
$530
$0.012655
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
341
$501
$0.311211
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
342