Bittrex

$268,001,105 USD
5,411 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$37,576,182
$49,579.22
14.02%
516
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$21,727,729
$49,579.06
8.11%
463
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$16,945,348
$1,558.18
6.32%
482
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$14,162,342
$1,556.59
5.28%
359
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$12,764,277
$1.20
4.76%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$11,587,126
$1,554.99
4.32%
360
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$10,114,490
$1.20
3.77%
277
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$8,875,351
$1.36
3.31%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$6,663,538
$1.00
2.49%
648
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$5,909,681
$0.1506
2.21%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$5,550,608
$0.1502
2.07%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$4,948,638
$0.7484
1.85%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$3,492,232
$1.20
1.30%
283
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$3,257,999
$1.36
1.22%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,912,655
$0.4443
1.09%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,471,165
$1.20
0.92%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,271,510
$0.1512
0.85%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$2,208,403
$187.16
0.82%
308
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$2,129,641
$0.1500
0.79%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2,075,678
$0.1517
0.77%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$2,031,920
$187.16
0.76%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$2,158,472
$1.35
0.81%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,923,117
$0.1485
0.72%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1,750,247
$1.00
0.65%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,659,625
$1.00
0.62%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,586,332
$49,624.95
0.59%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,602,726
$0.1209
0.60%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1,567,748
$0.7564
0.58%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1,438,056
$0.4438
0.54%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1,431,978
$208.95
0.53%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
31
$1,406,514
$0.05994
0.52%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1,370,561
$0.4154
0.51%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1,316,632
$29.42
0.49%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1,299,756
$0.05003
0.48%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1,293,306
$186.95
0.48%
277
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1,286,469
$29.36
0.48%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1,237,954
$7.42
0.46%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1,224,536
$1.00
0.46%
406
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$1,205,191
$0.05102
0.45%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$1,184,308
$0.1471
0.44%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$1,166,546
$0.05067
0.44%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1,154,954
$155.80
0.43%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
43
$1,117,560
$0.1119
0.42%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1,067,723
$516.62
0.40%
234
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$1,041,693
$0.7608
0.39%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$1,024,232
$0.3111
0.38%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$1,020,511
$0.004458
0.38%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$1,003,021
$7.45
0.37%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$864,716
$0.06011
0.32%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$809,869
$1.43
0.30%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$805,282
$0.4160
0.30%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$805,135
$1.00
0.30%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$794,595
$0.4453
0.30%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$792,754
$0.05027
0.30%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$788,014
$1.18
0.29%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$787,277
$1.35
0.29%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$778,560
$186.74
0.29%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$761,965
$32.46
0.28%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$752,060
$1.17
0.28%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$746,224
$6.16
0.28%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$720,035
$0.1570
0.27%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$712,233
$39.08
0.27%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$710,729
$516.65
0.27%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$696,147
$0.7553
0.26%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$648,328
$39.07
0.24%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$656,592
$0.9971
0.24%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$638,646
$20.84
0.24%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$646,311
$0.1486
0.24%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$608,394
$0.01584
0.23%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$609,156
$0.05199
0.23%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$605,966
$0.3626
0.23%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$603,647
$0.4160
0.23%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$588,255
$0.05071
0.22%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$579,771
$1.00
0.22%
319
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$570,909
$0.7603
0.21%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$556,842
$1.38
0.21%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$546,117
$0.1567
0.20%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$525,833
$10.21
0.20%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$519,327
$29.36
0.19%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$517,436
$0.01040
0.19%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$509,355
$15.24
0.19%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$500,571
$3.80
0.19%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$497,230
$0.1496
0.19%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$474,857
$0.05069
0.18%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$474,158
$1,559.06
0.18%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$458,568
$0.01031
0.17%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$449,866
$3.23
0.17%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$442,576
$516.97
0.17%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$431,479
$503.39
0.16%
13
Giao ngay
Percentage
551 giờ trước
90
$409,310
$21.08
0.15%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$394,760
$36.90
0.15%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$391,630
$1.43
0.15%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$379,784
$0.06011
0.14%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$365,608
$0.1126
0.14%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$362,832
$0.01932
0.14%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$360,921
$0.7499
0.13%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$353,188
$6.63
0.13%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$353,070
$20.86
0.13%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$352,569
$3.26
0.13%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$344,351
$37.00
0.13%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$331,503
$3.80
0.12%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$331,377
$0.1417
0.12%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$326,767
$0.1122
0.12%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$324,736
$187.25
0.12%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$316,895
$0.01697
0.12%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$311,414
$208.47
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
107
$311,164
$3.82
0.12%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$310,135
$1.17
0.12%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$308,332
$0.9994
0.12%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$306,252
$186.45
0.11%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$303,067
$0.1713
0.11%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$288,889
$0.9971
0.11%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$285,614
$1.00
0.11%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$285,185
$1.21
0.11%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$279,986
$124.39
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
116
$268,413
$1.43
0.10%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$262,966
$3.83
0.10%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$260,363
$8.31
0.10%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$257,050
$0.1550
0.10%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$255,489
$0.1478
0.10%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$254,722
$1.07
0.10%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$253,999
$9.76
0.09%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$250,943
$168.25
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
124
$248,123
$3.82
0.09%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$247,071
$3.77
0.09%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$240,019
$1.43
0.09%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$239,550
$2.51
0.09%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$236,750
$186.37
0.09%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$238,456
$0.9989
0.09%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$235,641
$36.90
0.09%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$232,827
$0.02427
0.09%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$229,425
$0.8214
0.09%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$222,056
$0.002261
0.08%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$220,095
$0.8142
0.08%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
*** $213,004
*** $0.1134
0.08%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$211,869
$29.34
0.08%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$211,070
$50,274.24
0.08%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$210,548
$0.1699
0.08%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$206,871
$0.05094
0.08%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$199,544
$657.00
0.07%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$187,280
$0.1149
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$187,448
$649.00
0.07%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$187,520
$0.06022
0.07%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$186,999
$1.36
0.07%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$181,717
$0.2184
0.07%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$180,116
$5.28
0.07%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$178,543
$0.04458
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$174,603
$0.05211
0.07%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$176,582
$11.33
0.07%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$176,029
$27.21
0.07%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$175,261
$638.76
0.07%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$175,174
$0.4379
0.07%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$173,851
$39.07
0.06%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$170,305
$3.80
0.06%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$164,407
$11.35
0.06%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$161,725
$4.13
0.06%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$161,659
$0.01896
0.06%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$157,559
$27.27
0.06%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$158,533
$146.85
0.06%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$153,198
$0.3596
0.06%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$152,480
$0.9989
0.06%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$151,096
$40.92
0.06%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$148,083
$0.05022
0.06%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$149,731
$0.9956
0.06%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$148,884
$0.4646
0.06%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$147,201
$0.02080
0.05%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$146,790
$0.4149
0.05%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$146,177
$0.4057
0.05%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$144,224
$1.30
0.05%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$140,648
$1.36
0.05%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$140,005
$387.42
0.05%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$137,872
$1.36
0.05%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$132,375
$0.01037
0.05%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$123,915
$11.39
0.05%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$122,626
$4.76
0.05%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$121,964
$0.5439
0.05%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$114,348
$0.006439
0.04%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$114,271
$2.05
0.04%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$108,740
$0.3408
0.04%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$107,747
$1.01
0.04%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$106,063
$0.4457
0.04%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$106,642
$124.56
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
183
$104,888
$1.32
0.04%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$98,910
$27.28
0.04%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$99,109
$0.2286
0.04%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$99,338
$483.07
0.04%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$98,981
$0.1427
0.04%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$96,533
$1.20
0.04%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$97,054
$0.1243
0.04%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$95,296
$6.62
0.04%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$93,318
$0.01233
0.03%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$92,920
$5.09
0.03%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$92,637
$3.81
0.03%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$91,317
$0.001981
0.03%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$91,166
$0.3880
0.03%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$90,568
$4.10
0.03%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$90,645
$1.01
0.03%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$90,212
$0.002038
0.03%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$89,817
$4.05
0.03%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$88,429
$0.0004953
0.03%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$87,127
$0.1667
0.03%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$86,241
$0.004422
0.03%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$83,328
$0.02270
0.03%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$80,677
$46.50
0.03%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$79,671
$0.002025
0.03%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$77,745
$0.3306
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$77,160
$0.008916
0.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$77,030
$0.03715
0.03%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$76,399
$1.24
0.03%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$76,067
$1.46
0.03%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$75,623
$1.27
0.03%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$73,077
$3.08
0.03%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$72,296
$0.04198
0.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$71,666
$0.02278
0.03%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$71,526
$0.05003
0.03%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$71,459
$1.36
0.03%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$69,947
$0.2496
0.03%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$69,470
$1.65
0.03%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$69,621
$0.04062
0.03%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$67,727
$0.1500
0.03%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$66,976
$0.06439
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$67,585
$382.48
0.03%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$66,189
$1.08
0.02%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$66,105
$1.92
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$65,886
$27.72
0.02%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$65,074
$1.73
0.02%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$63,723
$3,320.99
0.02%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$63,592
$10.88
0.02%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$63,359
$0.05050
0.02%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$63,197
$4.73
0.02%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$63,102
$166.40
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
47 ngày trước
232
$62,371
$36.87
0.02%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$62,486
$47.25
0.02%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$61,986
$1.82
0.02%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$61,996
$1.27
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$61,801
$0.2149
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$61,245
$55.30
0.02%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$60,877
$1.77
0.02%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$60,166
$3.16
0.02%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$59,997
$5.48
0.02%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$59,368
$144.48
0.02%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$62,582
$515.53
0.02%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$55,694
$1.30
0.02%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$54,516
$482.07
0.02%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$54,006
$0.08421
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$53,110
$384.90
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$52,913
$1.11
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
158 giờ trước
248
$51,889
$0.01028
0.02%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$49,987
$5.10
0.02%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$50,132
$1.93
0.02%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$50,725
$0.01684
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$50,009
$0.01040
0.02%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$49,315
$0.04210
0.02%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$48,589
$478.28
0.02%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$48,295
$41.16
0.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$48,246
$1.01
0.02%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$48,137
$0.1778
0.02%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$48,062
$0.08416
0.02%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$47,750
$0.2317
0.02%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$46,448
$20.99
0.02%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$46,368
$1.16
0.02%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$45,105
$1.93
0.02%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$44,715
$0.2571
0.02%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$44,055
$0.9992
0.02%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$43,057
$0.2962
0.02%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$43,450
$385.57
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$43,357
$0.4677
0.02%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$42,684
$49,484.59
0.02%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$42,459
$41.03
0.02%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$42,463
$481.81
0.02%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$42,566
$0.2575
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$42,559
$138.10
0.02%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$41,792
$3.06
0.02%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$41,537
$0.06737
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$40,613
$0.04161
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$40,526
$0.2285
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$39,437
$0.001266
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$39,016
$0.1070
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$38,887
$41.33
0.01%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$38,169
$0.5815
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$13,657
$1.00
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$37,438
$0.03317
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$36,759
$0.3596
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$36,207
$0.3868
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$36,039
$0.2179
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$35,720
$0.8960
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$35,565
$0.3195
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
*** $35,319
*** $4.13
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$34,700
$2.01
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
*** $34,482
*** $0.0004951
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
103 ngày trước
291
*** $34,187
*** $0.03119
0.01%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$34,149
$0.4671
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$34,125
$2.40
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$33,925
$0.04854
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$33,783
$0.4463
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$33,517
$1.08
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$33,223
$12.97
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$30,661
$0.05449
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$32,546
$1.93
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$31,188
$11.30
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$30,450
$36.45
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$30,422
$240.98
0.01%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$30,330
$0.4170
0.01%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
*** $29,865
*** $0.0009907
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
103 ngày trước
305
$29,471
$0.03170
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$28,615
$147.17
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$28,185
$0.3832
0.01%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$27,583
$0.4498
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$27,140
$0.03022
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$26,902
$0.01431
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$27,009
$0.1307
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$26,515
$0.6855
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$26,314
$0.03368
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$26,284
$0.1427
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$26,036
$0.6524
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$25,684
$0.1693
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$25,454
$0.1431
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$25,461
$17.93
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$25,529
$100.00
0.01%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$25,352
$1.24
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$24,896
$97.95
0.01%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$24,591
$0.2669
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$24,239
$0.2953
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
*** $24,029
*** $10.25
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
128 ngày trước
325
$23,830
$0.5654
0.01%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$23,200
$3.68
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$23,084
$6.16
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$22,861
$1.00
0.01%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$22,683
$0.3813
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$22,573
$135.13
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$22,160
$0.6528
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$21,874
$0.2259
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$21,806
$2,179.18
0.01%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$21,371
$0.008420
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$20,922
$41.45
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$20,634
$0.1640
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
51 ngày trước
337
$20,350
$0.05055
0.01%
510
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$20,123
$0.001981
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$19,474
$0.006793
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$19,833
$0.3789
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$19,609
$0.08368
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$19,367
$0.07925
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$19,306
$132.85
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$19,139
$0.5355
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
*** $19,037
*** $257.79
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$18,886
$0.3106
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$18,714
$0.2951
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$18,422
$0.3101
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$17,503
$29.05
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$17,313
$0.1387
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$17,184
$0.03616
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$17,126
$511.71
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$16,762
$0.3103
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$16,595
$0.1268
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$16,581
$1.00
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$16,307
$0.05498
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$16,293
$0.02477
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$15,735
$0.02427
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
103 ngày trước
359
$15,572
$0.06340
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$15,316
$187.33
0.01%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$15,269
$0.01288
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$15,090
$2,156.13
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
*** $15,052
*** $10.53
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
128 ngày trước
364
$14,918
$0.003963
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$14,811
$0.01387
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$14,581
$0.4478
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$14,550
$0.01783
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$14,406
$1.10
0.01%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$14,049
$9.75
0.01%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$13,741
$0.04902
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$13,606
$1.00
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$13,546
$4.79
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$13,587
$0.004458
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
103 ngày trước
374
$13,462
$186.66
0.01%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$13,525
$0.4714
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$12,988
$0.05442
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$12,816
$0.6107
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$12,552
$2,173.64
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$12,259
$0.7544
0.00%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$12,094
$0.1372
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$11,973
$0.02972
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$11,964
$0.02377
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$11,846
$37.38
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$12,399
$0.1748
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$11,629
$0.04805
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$11,584
$0.03269
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$11,561
$0.05030
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$11,227
$13.08
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$10,996
$0.1253
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$10,966
$0.05151
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$10,373
$0.01337
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$10,365
$0.008420
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$10,328
$0.1801
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$10,318
$1.00
0.00%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$10,120
$136.00
0.00%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$10,033
$0.1867
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$9,885
$0.009411
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$9,700
$0.01073
0.00%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$9,654
$0.1129
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$9,290
$0.3584
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...