Bittrex

$592,598,981 USD
10,667 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$55,677.72
$43,833,353
7.40%
541
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,885.81
$40,668,211
6.86%
436
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$55,612.38
$33,442,569
5.64%
576
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$3,890.94
$28,426,481
4.80%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.458
$28,187,328
4.76%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.457
$27,254,955
4.60%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.4571
$26,168,844
4.42%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$3,882.15
$25,735,487
4.34%
332
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.00
$19,535,153
3.30%
676
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1.64
$15,528,376
2.62%
350
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.64
$11,311,163
1.91%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.64
$10,541,845
1.78%
276
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$356.01
$9,188,345
1.55%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1.41
$9,012,767
1.52%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$105.91
$8,102,113
1.37%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.6542
$7,378,867
1.25%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.4571
$6,833,590
1.15%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$356.99
$5,828,547
0.98%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$9.19
$5,599,755
0.94%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.2008
$5,512,218
0.93%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...