Bitsten

$1,180,195 USD
61.48212512 BTC

Thông tin về Bitsten

Launched in May 2018, Bitsten is a centralized exchange based in Indonesia that claims to support IDR fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$326,354
$598.60
27.65%
59
Spot
Percentage
Gần đây
2
$265,856
$19,198.62
22.53%
73
Spot
Percentage
Gần đây
3
$225,815
$0.617071
19.13%
82
Spot
Percentage
Gần đây
4
$108,505
$87.11
9.19%
61
Spot
Percentage
Gần đây
5
$74,459
$19,075.53
6.31%
74
Spot
Percentage
Gần đây
6
$69,294
$5.35
5.87%
46
Spot
Percentage
Gần đây
7
$45,176
$0.999117
3.83%
28
Spot
Percentage
Gần đây
8
$31,902
$0.427448
2.70%
44
Spot
Percentage
Gần đây
9
$19,322
$0.003267
1.64%
4
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,008
$0.000060
0.51%
1
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,669
$0.004339
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,537
$0.004274
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$292
$0.031192
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
*** $70
*** $0.150019
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.000114
0.00%
-
Spot
Percentage
412 giờ trước
16
$?
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.000150
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $?
*** $625.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...