×
The Capital is happening now! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $240,678,904,935Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,454,605,358BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $240,678,904,935Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $70,454,605,358BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

BitShares Asset Exchange

$277,559 USD
31.50904263 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$279
$0.846001
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$20
$0.116242
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$5,133
$0.947276
1.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$0.035807
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$0.077042
$2,469.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$444.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$2.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$2,001.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,315
$1.12
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$1.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$223.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9
$2,283.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$270,630
$0.119475
97.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$316
$0.796121
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...