Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

BitShares Asset Exchange BitShares Asset Exchange

$411,933 USD
40.39 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 bitCNY BITCNY/BTS $303,581 $0.139580 73.70% Spot Percentage Gần đây
2 bitUSD BITUSD/BTS $89,014 $1.00 21.61% Spot Percentage Gần đây
3 bitUSD BITUSD/BITCNY $17,203 $1.01 4.18% Spot Percentage Gần đây
4 bitEUR BITEUR/BTS $628 $1.14 0.15% Spot Percentage Gần đây
5 bitSilver BITSILVER/BTS $236 $2.36 0.06% Spot Percentage Gần đây
6 bitUSD BITUSD/BITEUR $100 $1.01 0.02% Spot Percentage Gần đây
7 bitBTC BITBTC/BTS $40 $3502.51 0.01% Spot Percentage Gần đây
8 bitGold BITGOLD/BTS $1 $318.10 0.00% Spot Percentage Gần đây
9 bitSilver BITSILVER/BITUSD $0 $2.41 0.00% Spot Percentage Gần đây
10 bitGold BITGOLD/BITUSD $0 $334.54 0.00% Spot Percentage Gần đây
11 bitSilver BITSILVER/BITCNY $0 $0.035418 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 bitBTC BITBTC/BITUSD $0 $2757.99 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 bitBTC BITBTC/BITCNY $0 $2833.44 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 bitCNY BITCNY/BITEUR $0 $0.140484 0.00% Spot Percentage Gần đây

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 BITGOLD/BITSILVER 0.00055914568839 2222.14 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request