Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close

Please visit the exchange's website for details regarding scheduled downtime.

BitShares Asset Exchange BitShares Asset Exchange

$547,199 USD
103.58 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 bitCNY BITCNY/BTS $525,895 $0.149350 96.11% Spot Percentage Gần đây
2 bitUSD BITUSD/BTS $10,306 $1.02 1.88% Spot Percentage Gần đây
3 bitUSD BITUSD/BITCNY $10,256 $1.03 1.87% Spot Percentage Gần đây
4 bitUSD BITUSD/BITEUR $323 $1.05 0.06% Spot Percentage Gần đây
5 bitEUR BITEUR/BTS $323 $1.16 0.06% Spot Percentage Gần đây
6 bitGold BITGOLD/BTS $62 $623.45 0.01% Spot Percentage Gần đây
7 bitBTC BITBTC/BTS $33 $3800.87 0.01% Spot Percentage Gần đây
8 bitSilver BITSILVER/BTS $0 $7.48 0.00% Spot Percentage Gần đây
9 bitSilver BITSILVER/BITUSD $0 $5.16 0.00% Spot Percentage Gần đây
10 bitSilver BITSILVER/BITCNY $0 $0.037315 0.00% Spot Percentage Gần đây
11 bitBTC BITBTC/BITUSD $0 $4662.28 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 bitBTC BITBTC/BITCNY $0 $4477.68 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 bitCNY BITCNY/BITEUR $0 $0.147978 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 bitGold BITGOLD/BITUSD $0 $309.38 0.00% Spot Percentage Gần đây