×
×
Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042Vốn hóa thị trường:  $343,025,310,566Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,450,650,281BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $343,025,310,566Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,450,650,281BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042

BitAsset

$828,113,453 USD
79,741 BTC

Thông tin về BitAsset

Founded in December 2017, BitAsset is a digital asset platform based in Taiwan that applies traditional financial institution offerings with multiple fiat gateways. This includes mature transaction, service, and risk control processes. The team reportedly has banking backgrounds from the likes of JP Morgan and American Bank. Another feature is an automated market monitoring system to alert users of market and trading risks and the provision of 24/7 client services to users.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$317,493,741
$353.04
38.34%
54
Spot
Percentage
Gần đây
2
$305,828,917
$10,748.63
36.93%
61
Spot
Percentage
Gần đây
3
$62,433,292
$10,740.20
7.54%
573
Spot
Percentage
Gần đây
4
$22,378,564
$24.73
2.70%
51
Spot
Percentage
Gần đây
5
$19,992,651
$24.56
2.41%
48
Spot
Percentage
Gần đây
6
$15,765,970
$353.07
1.90%
299
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,582,551
$6.28
0.79%
67
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,745,563
$215.83
0.69%
124
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,310,801
$46.22
0.64%
328
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,129,600
$217.24
0.62%
238
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,334,225
$0.028620
0.52%
50
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,232,208
$0.028441
0.51%
45
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,210,146
$156.32
0.51%
35
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,167,379
$155.38
0.50%
34
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,105,829
$45.92
0.50%
147
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,396,396
$156.14
0.41%
36
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,271,276
$352.84
0.40%
93
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,703,826
$0.983604
0.33%
38
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,949,691
$26,701.25
0.24%
55
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,860,132
$1.00
0.22%
61
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,589,566
$26,519.19
0.19%
41
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,373,126
$1.97
0.17%
72
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,354,998
$1.99
0.16%
98
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,343,291
$4.38
0.16%
97
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,260,873
$2.55
0.15%
72
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,251,443
$2.57
0.15%
116
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,193,010
$0.771158
0.14%
40
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,136,639
$10,679.83
0.14%
81
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,111,466
$0.766462
0.13%
38
Spot
Percentage
Gần đây
30
$804,939
$0.245300
0.10%
83
Spot
Percentage
Gần đây
31
$781,894
$217.16
0.09%
81
Spot
Percentage
Gần đây
32
$766,182
$54.88
0.09%
60
Spot
Percentage
Gần đây
33
$696,496
$4.74
0.08%
61
Spot
Percentage
Gần đây
34
$678,563
$0.243956
0.08%
72
Spot
Percentage
Gần đây
35
$632,777
$1.02
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
36
$595,832
$3,318.85
0.07%
70
Spot
Percentage
Gần đây
37
$561,221
$1.02
0.07%
16
Spot
Percentage
Gần đây
38
$548,354
$46.17
0.07%
75
Spot
Percentage
Gần đây
39
$544,607
$21.84
0.07%
66
Spot
Percentage
Gần đây
40
$490,143
$3,298.68
0.06%
56
Spot
Percentage
Gần đây
41
$331,306
$8.06
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
42
$324,489
$8.01
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
43
$322,947
$4.93
0.04%
64
Spot
Percentage
Gần đây
44
$319,199
$1.42
0.04%
49
Spot
Percentage
Gần đây
45
$314,966
$1.41
0.04%
46
Spot
Percentage
Gần đây
46
$314,040
$68.63
0.04%
66
Spot
Percentage
Gần đây
47
$313,886
$10.82
0.04%
55
Spot
Percentage
Gần đây
48
$311,183
$10.76
0.04%
55
Spot
Percentage
Gần đây
49
$308,943
$69.05
0.04%
66
Spot
Percentage
Gần đây
50
$303,791
$0.663382
0.04%
46
Spot
Percentage
Gần đây
51
$301,151
$0.659091
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
52
$275,556
$0.994957
0.03%
140
Spot
Percentage
Gần đây
53
$240,002
$350.85
0.03%
157
Spot
Percentage
Gần đây
54
$213,444
$0.157932
0.03%
37
Spot
Percentage
Gần đây
55
$207,129
$2.21
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
56
$206,946
$2.19
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
57
$196,494
$0.000317
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
58
$195,432
$0.000314
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
59
$191,962
$0.048333
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
60
$163,961
$10.80
0.02%
46
Spot
Percentage
Gần đây
61
$161,869
$4.89
0.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
62
$157,639
$4.86
0.02%
69
Spot
Percentage
Gần đây
63
$150,895
$504.52
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
64
$137,673
$38.60
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
65
$132,816
$38.83
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
66
$110,934
$0.075323
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
67
$106,342
$0.005839
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
68
$102,850
$0.005877
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
69
$99,808
$0.331425
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
70
$99,365
$0.333544
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
71
$80,279
$0.909914
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
72
$39,012
$11.71
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
73
$37,937
$0.012925
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
74
$37,540
$11.83
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
75
$36,463
$6.94
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
76
$35,316
$0.040786
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
77
$35,029
$0.040530
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
78
$34,109
$6.99
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
79
$26,935
$1.49
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
80
$26,454
$1.49
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
81
$24,762
$3.13
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
82
$20,634
$0.005359
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
83
$19,919
$0.005272
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
84
$19,641
$0.008846
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
85
$16,779
$0.061801
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
86
$16,689
$0.061522
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
87
$16,169
$0.729189
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
88
$14,423
$0.726059
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
89
$12,275
$12.09
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
90
$11,459
$0.002714
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
91
$11,210
$0.121636
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
92
$9,244
$0.002696
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
93
$8,360
$2.41
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
94
$7,676
$0.370464
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
95
$7,463
$2.42
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
96
$6,719
$0.006555
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
97
$6,417
$0.006511
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
98
$6,163
$0.181190
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
99
$6,111
$0.182698
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
100
$6,103
$0.009661
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
101
$4,827
$0.235191
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
102
$3,864
$0.405546
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
103
$3,720
$4.61
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
104
$3,307
$4.64
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2,804
$0.014023
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1,231
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1,219
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$218
$5.02
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
109
$27
$0.500653
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$17
$0.008594
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
111
*** $1
*** $0.012020
0.00%
-
Spot
Percentage
523 giờ trước
112
$0.001302
$6.32
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
113
*** $?
*** $0.018571
0.00%
-
Spot
Percentage
523 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...