BitAsset

$1,830,493,604 USD
37,329 BTC

Thông tin về BitAsset

Founded in December 2017, BitAsset is a digital asset platform based in Taiwan that applies traditional financial institution offerings with multiple fiat gateways. This includes mature transaction, service, and risk control processes. The team reportedly has banking backgrounds from the likes of JP Morgan and American Bank. Another feature is an automated market monitoring system to alert users of market and trading risks and the provision of 24/7 client services to users.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$508,320,943
$179.80
27.77%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$477,162,542
$180.21
26.07%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$411,935,382
$1,530.51
22.50%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$139,517,203
$497.73
7.62%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$129,574,788
$0.05033
7.08%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$44,197,402
$0.04804
2.41%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$24,596,128
$0.04996
1.34%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$20,765,288
$0.02869
1.13%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$11,043,937
$1.22
0.60%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$10,940,191
$0.4594
0.60%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$6,742,385
$1.00
0.37%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$4,633,439
$0.05101
0.25%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$4,298,696
$0.3506
0.23%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$4,219,292
$0.001236
0.23%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$4,170,976
$0.05251
0.23%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,640,167
$17.30
0.14%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,066,690
$0.4031
0.11%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$2,012,851
$0.3767
0.11%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,961,121
$0.02096
0.11%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,951,845
$4.95
0.11%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,590,073
$0.04871
0.09%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,414,812
$0.03368
0.08%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1,268,850
$1.81
0.07%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1,106,031
$0.0512
0.06%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1,094,995
$0.9922
0.06%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,080,412
$0.05772
0.06%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1,063,603
$3.72
0.06%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$863,810
$27.64
0.05%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$822,365
$1.08
0.04%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$745,591
$2.23
0.04%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$741,354
$0.02908
0.04%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$702,128
$2.49
0.04%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$675,490
$0.0506
0.04%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$509,780
$1,532.89
0.03%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$469,607
$2.08
0.03%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$365,486
$0.2884
0.02%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$355,592
$15.37
0.02%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$302,568
$0.4655
0.02%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$216,234
$226.69
0.01%
381
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$209,141
$3.82
0.01%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$171,744
$18.83
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$153,962
$0.001253
0.01%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$143,613
$48.81
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
*** $112,196
*** $0
0.01%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$108,252
$0.008373
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$107,554
$17.53
0.01%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$101,379
$498.48
0.01%
344
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$99,400
$0.3552
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$92,418
$3.82
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$85,419
$180.09
0.00%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$80,110
$179.98
0.00%
284
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$77,906
$5.01
0.00%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$76,499
$10.96
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$72,346
$0.3815
0.00%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$54,643
$0.6581
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$53,677
$16.81
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$53,624
$7.15
0.00%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$51,399
$0.03414
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$50,251
$0.1356
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$48,253
$4.42
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$45,739
$1.83
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$45,299
$49,078.30
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$40,081
$40.06
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$39,653
$0.05182
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$39,373
$1.09
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$39,020
$0.05857
0.00%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$38,937
$1.01
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$38,755
$3.77
0.00%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$33,542
$209.70
0.00%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$29,309
$1.10
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$28,214
$120.85
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$24,831
$2.53
0.00%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$16,034
$27.99
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$13,357
$37.67
0.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$13,233
$0.2923
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$13,171
$2.11
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$13,166
$1,530.46
0.00%
385
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$12,661
$15.58
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$11,019
$0.9106
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$10,616
$1.01
0.00%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$10,287
$1.00
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$8,389
$229.72
0.00%
322
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$6,126
$0
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$6,002
$12.71
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$5,854
$3.84
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$5,463
$504.82
0.00%
382
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$5,388
$182.52
0.00%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$5,119
$182.22
0.00%
465
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$5,067
$49.47
0.00%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$4,877
$0.06004
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$4,641
$21.04
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$4,533
$143.98
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$3,393
$49,005.80
0.00%
441
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$3,312
$3.88
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$2,581
$0.6532
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$2,416
$34.27
0.00%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$1,904
$17.04
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1,822
$0.1363
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$1,715
$4.48
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1,585
$212.66
0.00%
292
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$1,446
$40.60
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$921
$1.11
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$870
$2.11
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$592
$28.37
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$395
$0.9229
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$363
$1.02
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$353
$2,048.67
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$226
$12.89
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$163
$21.32
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$135
$1,551.20
0.00%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$72
$13.08
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$39
$32,220.80
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$31
$2.13
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$22
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
907 giờ trước
115
$16
$49,690.43
0.00%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$12
$2,074.45
0.00%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$3
$13.15
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$2
$32,655.13
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...