Các loại tiền điện tử:  22,487Trao đổi:  547Vốn hóa thị trường:  $1,073,093,432,246.15Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,269,898,971Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.2% ETH: 18.8%Phí gas trên ETH:  27 Gwei
Binance KR will shut down on 29 Jan 2021. Trading services will be halted on 10 Jan 2021 at 1300 hrs KST.
Binance.KR

Binance.KR

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Do you work for an exchange?

Thông tin về Binance.KR

Launched on 2 Apr 2020 and based in Korea, Binance.KR is the first exchange that runs on Binance Cloud.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.