Binance.KR

$3,069,053,102 USD
161,303 BTC

Thông tin về Binance.KR

Launched on 2 Apr 2020 and based in Korea, Binance.KR is the first exchange that runs on Binance Cloud.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$839,044,375
$19,038.31
27.34%
889
Spot
Percentage
Gần đây
2
$429,836,998
$592.07
14.01%
792
Spot
Percentage
Gần đây
3
$258,180,189
$0.576252
8.41%
593
Spot
Percentage
Gần đây
4
$158,736,212
$591.71
5.17%
843
Spot
Percentage
Gần đây
5
$126,970,610
$19,036.89
4.14%
826
Spot
Percentage
Gần đây
6
$118,550,543
$592.04
3.86%
848
Spot
Percentage
Gần đây
7
$110,499,369
$82.06
3.60%
596
Spot
Percentage
Gần đây
8
$100,159,741
$0.999989
3.26%
961
Spot
Percentage
Gần đây
9
$62,375,478
$0.576128
2.03%
414
Spot
Percentage
Gần đây
10
$58,421,696
$29,257.03
1.90%
310
Spot
Percentage
Gần đây
11
$56,529,324
$29.49
1.84%
531
Spot
Percentage
Gần đây
12
$55,909,783
$0.158327
1.82%
493
Spot
Percentage
Gần đây
13
$47,379,573
$13.09
1.54%
532
Spot
Percentage
Gần đây
14
$39,385,990
$2.24
1.28%
265
Spot
Percentage
Gần đây
15
$35,229,392
$283.37
1.15%
493
Spot
Percentage
Gần đây
16
$34,505,357
$0.170093
1.12%
466
Spot
Percentage
Gần đây
17
$25,604,972
$89.02
0.83%
270
Spot
Percentage
Gần đây
18
$25,371,675
$2.98
0.83%
571
Spot
Percentage
Gần đây
19
$23,725,898
$82.02
0.77%
453
Spot
Percentage
Gần đây
20
$23,466,580
$5.14
0.76%
436
Spot
Percentage
Gần đây
21
$23,097,353
$0.017243
0.75%
306
Spot
Percentage
Gần đây
22
$18,261,347
$8.09
0.60%
250
Spot
Percentage
Gần đây
23
$17,112,470
$0.576280
0.56%
289
Spot
Percentage
Gần đây
24
$13,771,424
$3.62
0.45%
293
Spot
Percentage
Gần đây
25
$13,734,133
$6.15
0.45%
421
Spot
Percentage
Gần đây
26
$13,878,280
$29,224.12
0.45%
249
Spot
Percentage
Gần đây
27
$13,244,657
$2,035.98
0.43%
226
Spot
Percentage
Gần đây
28
$12,432,055
$29.48
0.41%
413
Spot
Percentage
Gần đây
29
$11,634,212
$3.68
0.38%
340
Spot
Percentage
Gần đây
30
$11,407,929
$13.08
0.37%
409
Spot
Percentage
Gần đây
31
$10,552,869
$140.27
0.34%
227
Spot
Percentage
Gần đây
32
$10,216,943
$0.723064
0.33%
272
Spot
Percentage
Gần đây
33
$9,867,652
$2.24
0.32%
189
Spot
Percentage
Gần đây
34
$9,833,749
$0.158256
0.32%
242
Spot
Percentage
Gần đây
35
$8,330,618
$0.911430
0.27%
230
Spot
Percentage
Gần đây
36
$7,848,403
$0.738548
0.26%
161
Spot
Percentage
Gần đây
37
$7,602,084
$283.17
0.25%
455
Spot
Percentage
Gần đây
38
$7,333,170
$88.90
0.24%
212
Spot
Percentage
Gần đây
39
$7,229,842
$2.31
0.24%
283
Spot
Percentage
Gần đây
40
$7,078,373
$5.18
0.23%
188
Spot
Percentage
Gần đây
41
$6,958,125
$55.41
0.23%
192
Spot
Percentage
Gần đây
42
$6,701,763
$5.21
0.22%
261
Spot
Percentage
Gần đây
43
$5,981,951
$0.017124
0.19%
92
Spot
Percentage
Gần đây
44
$5,463,807
$8.09
0.18%
197
Spot
Percentage
Gần đây
45
$5,376,070
$29.47
0.18%
289
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5,228,341
$82.00
0.17%
270
Spot
Percentage
Gần đây
47
$5,071,658
$0.019700
0.17%
145
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4,960,098
$0.503646
0.16%
182
Spot
Percentage
Gần đây
49
$4,756,443
$2.98
0.15%
310
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4,511,966
$37.32
0.15%
159
Spot
Percentage
Gần đây
51
$3,781,400
$0.722424
0.12%
213
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3,519,741
$5.13
0.11%
250
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,406,350
$0.341867
0.11%
216
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3,395,063
$1.66
0.11%
134
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,231,759
$0.738235
0.11%
120
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,079,998
$1.48
0.10%
155
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2,924,280
$29,273.55
0.10%
187
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,896,585
$140.26
0.09%
175
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,876,432
$0.263629
0.09%
142
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2,857,858
$2.24
0.09%
163
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,758,752
$26.05
0.09%
160
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2,810,570
$0.576399
0.09%
234
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2,787,226
$3.68
0.09%
224
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,795,524
$0.330051
0.09%
183
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,741,544
$1.06
0.09%
88
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,629,616
$2.69
0.09%
260
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,464,102
$1.70
0.08%
179
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,433,944
$28.77
0.08%
151
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,417,030
$0.464227
0.08%
186
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2,404,679
$0.012428
0.08%
133
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2,389,825
$0.357175
0.08%
125
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,370,746
$5.21
0.08%
226
Spot
Percentage
Gần đây
73
$2,314,589
$29.50
0.08%
250
Spot
Percentage
Gần đây
74
$2,316,419
$1.06
0.08%
190
Spot
Percentage
Gần đây
75
$2,234,908
$1.17
0.07%
205
Spot
Percentage
Gần đây
76
$2,176,284
$55.39
0.07%
147
Spot
Percentage
Gần đây
77
$2,124,551
$13.09
0.07%
242
Spot
Percentage
Gần đây
78
$2,095,639
$0.503636
0.07%
162
Spot
Percentage
Gần đây
79
$2,098,395
$5.18
0.07%
171
Spot
Percentage
Gần đây
80
$2,048,725
$0.234615
0.07%
257
Spot
Percentage
Gần đây
81
$1,990,492
$0.993954
0.06%
135
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,857,887
$0.960470
0.06%
189
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,849,296
$30.89
0.06%
117
Spot
Percentage
Gần đây
84
$1,714,453
$0.910427
0.06%
180
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,628,507
$2.31
0.05%
217
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1,617,575
$1.66
0.05%
116
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,535,800
$13.10
0.05%
221
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,522,117
$3.62
0.05%
229
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,452,114
$0.012367
0.05%
72
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1,328,011
$0.014266
0.04%
74
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1,275,376
$283.41
0.04%
260
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,285,534
$6.15
0.04%
211
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,268,026
$2.98
0.04%
291
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,255,855
$0.003402
0.04%
211
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,250,433
$19,026.11
0.04%
309
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,216,385
$0.158358
0.04%
225
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1,160,407
$0.328781
0.04%
150
Spot
Percentage
Gần đây
98
$1,149,067
$0.405899
0.04%
219
Spot
Percentage
Gần đây
99
$1,110,862
$0.019782
0.04%
92
Spot
Percentage
Gần đây
100
$1,113,459
$2,032.05
0.04%
165
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,054,600
$0.464822
0.03%
170
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,032,343
$0.017251
0.03%
131
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,008,823
$89.14
0.03%
149
Spot
Percentage
Gần đây
104
$950,155
$0.027053
0.03%
132
Spot
Percentage
Gần đây
105
$942,037
$0.043249
0.03%
100
Spot
Percentage
Gần đây
106
$933,382
$0.987742
0.03%
96
Spot
Percentage
Gần đây
107
$907,587
$30.78
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
108
$877,459
$0.014350
0.03%
87
Spot
Percentage
Gần đây
109
$851,988
$2.98
0.03%
218
Spot
Percentage
Gần đây
110
$832,142
$89.22
0.03%
162
Spot
Percentage
Gần đây
111
$803,407
$0.014617
0.03%
133
Spot
Percentage
Gần đây
112
$827,981
$0.960086
0.03%
203
Spot
Percentage
Gần đây
113
$811,232
$22.06
0.03%
124
Spot
Percentage
Gần đây
114
$806,668
$82.02
0.03%
257
Spot
Percentage
Gần đây
115
$805,985
$0.233960
0.03%
205
Spot
Percentage
Gần đây
116
$727,630
$140.04
0.02%
130
Spot
Percentage
Gần đây
117
$727,695
$0.170116
0.02%
183
Spot
Percentage
Gần đây
118
$711,249
$3.62
0.02%
201
Spot
Percentage
Gần đây
119
$706,456
$0.170130
0.02%
189
Spot
Percentage
Gần đây
120
$706,654
$0.341620
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
121
$692,778
$1.02
0.02%
127
Spot
Percentage
Gần đây
122
$640,169
$0.738327
0.02%
65
Spot
Percentage
Gần đây
123
$642,966
$0.036738
0.02%
107
Spot
Percentage
Gần đây
124
$654,404
$16.62
0.02%
105
Spot
Percentage
Gần đây
125
$634,285
$1,890.00
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$633,196
$16.67
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
127
$620,583
$5.14
0.02%
213
Spot
Percentage
Gần đây
128
$611,797
$0.007682
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
129
$573,150
$0.014456
0.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
130
$545,984
$0.017250
0.02%
143
Spot
Percentage
Gần đây
131
$533,180
$0.911400
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
132
$483,244
$1.06
0.02%
138
Spot
Percentage
Gần đây
133
$474,061
$3.69
0.02%
170
Spot
Percentage
Gần đây
134
$455,145
$0.078938
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
135
$426,107
$10.30
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
136
$449,113
$0.036711
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
137
$447,254
$1,850.90
0.01%
207
Spot
Percentage
Gần đây
138
$439,960
$77.82
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
139
$428,876
$0.503525
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
140
$408,250
$8.10
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
141
$396,189
$2.69
0.01%
165
Spot
Percentage
Gần đây
142
$391,674
$0.503300
0.01%
172
Spot
Percentage
Gần đây
143
$366,268
$0.043191
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
144
$365,315
$5.18
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
145
$355,463
$30.71
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
146
$334,730
$2.24
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
147
$315,073
$8.08
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
148
$310,489
$0.405721
0.01%
158
Spot
Percentage
Gần đây
149
$295,746
$0.019720
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
150
$292,074
$19,043.05
0.01%
186
Spot
Percentage
Gần đây
151
$283,737
$1.17
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
152
$279,353
$1.69
0.01%
123
Spot
Percentage
Gần đây
153
$267,196
$3.27
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
154
$235,729
$0.027253
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
155
$260,009
$2.31
0.01%
184
Spot
Percentage
Gần đây
156
$257,182
$1.02
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
157
$250,141
$0.007801
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
158
$227,476
$6.14
0.01%
164
Spot
Percentage
Gần đây
159
$223,779
$2,022.95
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
160
$227,156
$19,002.36
0.01%
145
Spot
Percentage
Gần đây
161
$215,439
$0.734600
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
162
$205,741
$2,033.82
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
163
$198,645
$10.31
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
164
$208,513
$0.027018
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
165
$206,851
$1.00
0.01%
166
Spot
Percentage
Gần đây
166
$198,313
$0.998844
0.01%
250
Spot
Percentage
Gần đây
167
$190,304
$0.078837
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
168
$186,658
$0.027398
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
169
$180,882
$0.003235
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
170
$179,997
$0.060249
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
171
$175,723
$1.66
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
172
$172,173
$1.17
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
173
$165,096
$30.83
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
174
$153,033
$29,243.41
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
175
$131,730
$7.83
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
176
$134,708
$0.034629
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
177
$124,974
$3.26
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
178
$124,883
$0.036760
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
179
$123,649
$3.26
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
180
$120,971
$0.812000
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
181
$116,447
$5.14
0.00%
148
Spot
Percentage
Gần đây
182
$108,679
$0.991200
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
183
$108,735
$55.46
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
184
$107,518
$77.72
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
185
$107,108
$0.060107
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
186
$93,712
$0.463000
0.00%
139
Spot
Percentage
Gần đây
187
$104,003
$1.06
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
188
$102,085
$0.465473
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
189
$96,286
$592.30
0.00%
181
Spot
Percentage
Gần đây
190
$95,778
$5.20
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
191
$92,649
$0.027285
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
192
$90,811
$0.079151
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
193
$90,441
$0.961316
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
194
$88,310
$0.264600
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
195
$86,553
$3.62
0.00%
161
Spot
Percentage
Gần đây
196
$86,006
$1.67
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
197
$85,200
$0.043250
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
198
$82,651
$55.43
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
199
$80,914
$0.576585
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
200
$75,052
$0.006087
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
201
$78,197
$0.911307
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
202
$72,606
$6.16
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
203
$70,465
$0.264004
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
204
$69,953
$0.078900
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
205
$62,710
$16.66
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
206
$60,656
$0.342558
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
207
$58,420
$0.006113
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
208
$57,633
$0.079054
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
209
$53,991
$89.03
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
210
$55,009
$0.000815
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
211
$54,349
$0.027020
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
212
$51,138
$8.14
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
213
$49,413
$7.84
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
214
$47,548
$0.342100
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
215
$44,777
$0.159484
0.00%
130
Spot
Percentage
Gần đây
216
$44,694
$0.814136
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
217
$40,768
$26.05
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
218
$41,740
$1.70
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
219
$34,829
$0.060800
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
220
$34,756
$1.17
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
221
$33,003
$0.234000
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
222
$31,574
$0.000718
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$27,381
$0.014601
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
224
$24,149
$29.45
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
225
$28,534
$0.405661
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
226
$26,692
$0.014630
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
227
$27,675
$0.043307
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
228
$24,502
$26.21
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
229
$25,194
$21.89
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
230
$25,079
$0.962000
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
231
$23,084
$0.006106
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
232
$22,832
$22.16
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
233
$21,859
$3.28
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
234
$20,339
$10.34
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
235
$20,029
$0.235054
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
236
$19,227
$1.02
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
237
$19,042
$0.027079
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
238
$18,309
$0.406500
0.00%
129
Spot
Percentage
Gần đây
239
$20,460
$2.69
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
240
$17,083
$2.69
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
241
$16,826
$1.02
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
242
$16,210
$0.407363
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
243
$13,704
$10.19
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
244
$13,148
$0.034650
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
245
$12,378
$0.078780
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
246
$10,386
$1,855.20
0.00%
164
Spot
Percentage
Gần đây
247
$8,135
$0.060529
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
248
$7,554
$0.000812
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
249
$6,994
$0.996526
0.00%
185
Spot
Percentage
Gần đây
250
$5,599
$13.05
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
251
$4,877
$5.12
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
252
$2,599
$13.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...