Binance JEX

Binance JEX

Khối lượng(24 giờ)

₫18,913,211,000,151.25

16,964 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu