Binance JEX

$5,463,818,242 USD
84,666 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.93
$1,822,092,696
33.35%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.1511
$705,513,742
12.91%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$7.90
$413,702,604
7.57%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$43.93
$368,545,324
6.75%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$20.80
$351,610,849
6.44%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$813.87
$338,904,839
6.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$310.57
$292,550,586
5.35%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$1.52
$284,813,286
5.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$37.32
$145,951,388
2.67%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.07961
$110,702,162
2.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.6774
$101,313,175
1.85%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$24.24
$90,702,765
1.66%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$82.17
$74,818,762
1.37%
-
Giao ngay
Percentage
174 ngày trước
14
$311.04
$64,679,116
1.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.1683
$62,264,862
1.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$16.32
$53,778,447
0.98%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$7.91
$52,891,322
0.97%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$9.76
$29,625,169
0.54%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$69.49
$26,080,824
0.48%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.50
$20,198,040
0.37%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.1993
$19,152,633
0.35%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.2397
$16,733,667
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1.10
$16,822,318
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$325.95
$15,531,783
0.28%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.487
$9,439,859
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.6865
$9,361,679
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
174 ngày trước
27
$2.81
$7,141,506
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
174 ngày trước
28
$0.2024
$7,016,350
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$57.46
$6,427,611
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.2123
$6,144,187
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1.15
$4,184,841
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.06
$4,037,210
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.4914
$2,968,523
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$10.51
$2,764,065
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$311.77
$2,684,737
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.005511
$2,598,507
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.01192
$2,425,559
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$4.35
$2,172,124
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$3.48
$1,928,334
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.113
$1,651,885
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.5878
$1,319,513
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.5493
$543,144
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.23
$536,548
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$5.53
$386,558
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$64,546.22
$93,214
0.00%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$2,387.88
$40,364
0.00%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$2.07
$3,997
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$2,288.06
$1,082
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
49
$64,399.23
$156
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
50
$7.81
$0.778880
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...