×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611Vốn Hóa Thị Trường:  $278,063,226,955Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,440,605,540BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,063,226,955Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,440,605,540BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611

Binance JEX

$213,252,506 USD
21,727 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,398,574
$259.98
27.85%
596
Spot
Percentage
Gần đây
2
$40,956,194
$0.088160
19.21%
332
Spot
Percentage
Gần đây
3
$33,771,496
$2.74
15.84%
598
Spot
Percentage
Gần đây
4
$23,133,400
$196.82
10.85%
486
Spot
Percentage
Gần đây
5
$16,322,517
$0.204762
7.65%
464
Spot
Percentage
Gần đây
6
$11,652,659
$0.017009
5.46%
372
Spot
Percentage
Gần đây
7
$8,678,903
$4.12
4.07%
470
Spot
Percentage
Gần đây
8
$4,020,540
$78.78
1.89%
302
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,491,515
$1.69
1.17%
224
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,305,496
$2.73
1.08%
473
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,154,737
$12.20
1.01%
223
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,139,256
$0.016975
1.00%
163
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,359,911
$1.84
0.64%
223
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,255,361
$0.004943
0.59%
186
Spot
Percentage
Gần đây
15
$845,557
$0.240246
0.40%
216
Spot
Percentage
Gần đây
16
$765,753
$0.072717
0.36%
146
Spot
Percentage
Gần đây
17
$460,092
$78.77
0.22%
246
Spot
Percentage
Gần đây
18
$352,713
$0.094110
0.17%
107
Spot
Percentage
Gần đây
19
$283,676
$0.187617
0.13%
127
Spot
Percentage
Gần đây
20
$276,623
$0.028955
0.13%
130
Spot
Percentage
Gần đây
21
$176,712
$17.57
0.08%
162
Spot
Percentage
Gần đây
22
$147,479
$244.58
0.07%
207
Spot
Percentage
Gần đây
23
$116,720
$9,822.91
0.05%
197
Spot
Percentage
Gần đây
24
$101,060
$0.054738
0.05%
98
Spot
Percentage
Gần đây
25
$42,900
$243.91
0.02%
123
Spot
Percentage
Gần đây
26
$26,295
$46.97
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
27
$8,141
$0.022181
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,324
$0.021962
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,066
$0.001080
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
30
$837
$0.001067
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...