×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $355,174,592,972Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,439,192,595BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $355,174,592,972Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,439,192,595BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Binance JEX

$479,656,195 USD
43,331 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$123,041,291
$0.027812
25.65%
52
Spot
Percentage
Gần đây
2
*** $74,840,001
*** $82.20
15.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$48,730,725
$10.12
10.16%
82
Spot
Percentage
Gần đây
4
$43,197,381
$233.28
9.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
5
$27,150,539
$2.70
5.66%
488
Spot
Percentage
Gần đây
6
$25,700,999
$4.90
5.36%
38
Spot
Percentage
Gần đây
7
$13,220,081
$161.88
2.76%
109
Spot
Percentage
Gần đây
8
$12,113,624
$0.251077
2.53%
75
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,259,716
$4.92
2.35%
414
Spot
Percentage
Gần đây
10
$9,952,338
$0.005243
2.07%
39
Spot
Percentage
Gần đây
11
$9,364,242
$0.686677
1.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$8,088,699
$0.091534
1.69%
42
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,143,533
$2.81
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,087,203
$24.85
1.48%
23
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,856,880
$2.64
1.43%
32
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,979,296
$3.05
1.25%
26
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,712,610
$4.93
0.98%
32
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,685,505
$0.015179
0.98%
23
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,568,711
$0.167639
0.95%
11
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4,158,268
$0.083118
0.87%
92
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,141,569
$0.587636
0.86%
15
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,899,708
$72.99
0.60%
202
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,660,665
$0.339183
0.55%
155
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,518,782
$1.95
0.53%
16
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,421,581
$0.006353
0.50%
156
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,226,241
$0.268182
0.46%
9
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,169,928
$0.234843
0.45%
17
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,711,706
$2.70
0.36%
293
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,710,713
$94.46
0.36%
49
Spot
Percentage
Gần đây
30
$941,754
$0.078458
0.20%
29
Spot
Percentage
Gần đây
31
$621,053
$0.016888
0.13%
15
Spot
Percentage
Gần đây
32
$538,628
$0.111158
0.11%
74
Spot
Percentage
Gần đây
33
$518,677
$1.06
0.11%
107
Spot
Percentage
Gần đây
34
$435,289
$3.94
0.09%
76
Spot
Percentage
Gần đây
35
$426,551
$0.259870
0.09%
21
Spot
Percentage
Gần đây
36
$396,984
$72.94
0.08%
185
Spot
Percentage
Gần đây
37
$381,455
$0.109456
0.08%
58
Spot
Percentage
Gần đây
38
$324,154
$383.20
0.07%
231
Spot
Percentage
Gần đây
39
$167,606
$0.080214
0.03%
119
Spot
Percentage
Gần đây
40
$155,147
$0.021750
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
41
$126,157
$0.000890
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
42
$117,512
$0.026271
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
43
$98,060
$0.172546
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
44
$64,392
$384.39
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
45
$61,017
$3.84
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
46
$57,595
$4.64
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
47
$54,071
$0.829180
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
48
$39,588
$47.93
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
49
$35,174
$11,070.11
0.01%
169
Spot
Percentage
Gần đây
50
$842
$0.001279
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
51
$313
$27.15
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
52
$57
$0.043349
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$56
$0.041820
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3
$0.001328
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$38,576.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
*** $?
*** $0.002774
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
*** $?
*** $5.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$34.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...