×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $237,055,933,820Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $62,023,458,485BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $237,055,933,820Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $62,023,458,485BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Binance DEX

$1,682,554 USD
194.57279051 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$645,840
$0.113813
38.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$124,392
$0.006741
7.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$120,137
$0.009391
7.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$111,592
$0.053728
6.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$75,736
$0.004916
4.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$68,649
$0.000274
4.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$62,470
$0.003579
3.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$57,480
$0.057432
3.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$55,018
$20.50
3.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$53,476
$0.051032
3.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$51,831
$0.047653
3.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$51,245
$0.504401
3.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$32,704
$0.861183
1.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$32,277
$0.010457
1.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$25,098
$0.000106
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$20,212
$0.191599
1.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$19,396
$0.006159
1.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$16,899
$0.000096
1.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$9,306
$0.000605
0.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$7,705
$0.002110
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$7,472
$0.000288
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$6,185
$0.070421
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$5,217
$0.017449
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,562
$0.005639
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,330
$0.000814
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,798
$0.003278
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,090
$20.49
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,444
$0.001275
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,111
$0.016713
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,064
$0.013678
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,034
$0.013690
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$820
$0.000600
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$785
$0.110723
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$740
$0.001948
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$595
$0.002339
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$430
$20.35
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$418
$0.000209
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$410
$0.002563
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$337
$0.008305
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$331
$0.002962
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$186
$0.007292
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$167
$0.000495
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$166
$0.014521
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$113
$0.004716
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$105
$0.002393
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$95
$0.305513
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$92
$0.017207
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$76
$0.012369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$71
$0.002255
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$58
$0.018864
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$55
$0.320614
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$52
$0.018361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$43
$8,479.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$40
$0.052433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$36
$0.016711
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$33
$0.015970
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$18
$0.006281
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$15
$0.015070
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$14
$0.000918
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$7
$0.001046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$6
$0.123025
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$5
$0.456721
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$0.003311
$0.033115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.009739
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.002102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.030695
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.001741
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.004014
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.039983
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.004888
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.120975
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.102757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.032810
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.000381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.000369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.009843
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.013187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.015210
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$152
$0.007619
0.01%
-
Spot
Percentage
56 giờ trước
80
$?
$0.002420
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...