×
×
Các loại tiền điện tử:  6,457Các thị trường giao dịch:  26,317Vốn hóa thị trường:  $371,215,869,604Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,028,194,798BTC Chiếm Ưu Thế:  59.0%
Vốn hóa thị trường:  $371,215,869,604Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,028,194,798BTC Chiếm Ưu Thế:  59.0%Các loại tiền điện tử:  6,457Các thị trường giao dịch:  26,317

Binance DEX

$600,060 USD
50.57422202 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$126,461
$0.954933
21.07%
38
Spot
Percentage
Gần đây
2
$96,176
$1.77
16.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$90,472
$0.196015
15.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$83,073
$0.036510
13.84%
31
Spot
Percentage
Gần đây
5
$32,110
$1.34
5.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$23,257
$0.161343
3.88%
24
Spot
Percentage
Gần đây
7
$20,463
$1.76
3.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$19,127
$68.09
3.19%
22
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,565
$0.020744
1.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,833
$1.00
1.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$10,582
$0.033013
1.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9,238
$0.749558
1.54%
13
Spot
Percentage
Gần đây
13
$7,694
$0.000506
1.28%
19
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,004
$0.039413
1.17%
22
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,247
$0.000328
1.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,789
$0.050246
0.96%
14
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,999
$23.05
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,482
$0.006635
0.58%
35
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,950
$0.018644
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,957
$1.36
0.33%
8
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,905
$0.000014
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,868
$0.048374
0.31%
15
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,794
$0.084189
0.30%
18
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,581
$0.001383
0.26%
4
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,581
$0.292860
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,540
$0.001325
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,316
$0.006677
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,224
$0.110677
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,197
$0.000129
0.20%
8
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,176
$0.005509
0.20%
3
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,109
$0.068225
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$939
$0.003664
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$886
$0.019619
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$783
$0.003135
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$773
$22.88
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$768
$0.012871
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$756
$0.028454
0.13%
68
Spot
Percentage
Gần đây
38
$749
$0.553177
0.12%
8
Spot
Percentage
Gần đây
39
$714
$0.002858
0.12%
13
Spot
Percentage
Gần đây
40
$669
$0.019384
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$629
$0.082978
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$534
$0.012549
0.09%
14
Spot
Percentage
Gần đây
43
$466
$0.011005
0.08%
8
Spot
Percentage
Gần đây
44
$370
$0.000015
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
45
$349
$0.001244
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
46
$343
$0.118231
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
47
$325
$0.023681
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$291
$0.043793
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$289
$0.005301
0.05%
8
Spot
Percentage
Gần đây
50
$269
$0.062234
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
51
$264
$0.001097
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$199
$0.001196
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
53
$174
$0.000114
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
54
$171
$0.013576
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$155
$0.009956
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$121
$0.003803
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
57
$115
$0.148658
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$103
$0.057622
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$91
$1.15
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
60
$87
$0.852811
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$78
$0.000094
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$77
$0.006545
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
63
$66
$0.000916
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
64
$63
$0.023187
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
65
$62
$0.002216
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$50
$22.77
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$46
$0.011524
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$41
$0.529194
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$36
$0.009219
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$22
$0.001902
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
71
$21
$0.000188
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
72
$16
$0.004005
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
73
$8
$0.001265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$7
$0.033190
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
75
$3
$0.011063
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1
$0.103848
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$0.472054
$0.011801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.003540
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.012907
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.002669
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.033418
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$9,644.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.406816
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.328217
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.000052
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.109452
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...