Binance DEX

$7,068,447 USD
109.45860183 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$14.45
$1,470,248
20.80%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$581.10
$957,643
13.55%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.4886
$871,311
12.33%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.07347
$567,346
8.03%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$587.08
$530,113
7.50%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.1748
$396,573
5.61%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.001294
$356,367
5.04%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$3.24
$270,251
3.82%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3.34
$255,619
3.62%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.852
$196,607
2.78%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.07069
$168,133
2.38%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$14.76
$166,859
2.36%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$1.92
$145,685
2.06%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.4182
$132,956
1.88%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.003492
$82,033
1.16%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.4265
$69,697
0.99%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.1633
$49,872
0.71%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$6.73
$44,704
0.63%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
*** $0.07776
*** $36,062
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.001224
$29,941
0.42%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.002384
$29,723
0.42%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.0006937
$24,062
0.34%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.3304
$14,500
0.21%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.02933
$13,698
0.19%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.3432
$13,396
0.19%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.4255
$12,746
0.18%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.04071
$11,342
0.16%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.5705
$10,738
0.15%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.7655
$10,315
0.15%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.01214
$10,075
0.14%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.1022
$9,023
0.13%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.6646
$7,981
0.11%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.01668
$7,889
0.11%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.03742
$7,295
0.10%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.002658
$6,978
0.10%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.001539
$6,338
0.09%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
*** $0.169
*** $6,187
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.8583
$6,014
0.09%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.02916
$5,682
0.08%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
*** $0.3964
*** $5,426
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.1104
$5,367
0.08%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.001043
$5,344
0.08%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.02902
$5,250
0.07%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.02519
$5,019
0.07%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.07398
$4,964
0.07%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.001178
$4,069
0.06%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.03627
$3,472
0.05%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
*** $0.05963
*** $3,330
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.03724
$3,143
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.01264
$2,878
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.1538
$2,471
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.00531
$2,199
0.03%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.005922
$2,180
0.03%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.1516
$2,039
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.009554
$1,995
0.03%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$6.31
$1,701
0.02%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$483.08
$1,570
0.02%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
*** $4.64
*** $1,535
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.4349
$1,299
0.02%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.003171
$1,132
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$2.91
$1,045
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.162
$1,042
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.006995
$1,032
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.007082
$923
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.01089
$898
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.006255
$881
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.01294
$858
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.9688
$526
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.03206
$448
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.1988
$413
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
*** $0.03595
*** $305
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1.31
$297
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
*** $0.2497
*** $224
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.04712
$130
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.04256
$95
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.5838
$76
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.09243
$58
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
*** $21,225.42
*** $51
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.04296
$21
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.03742
$19
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$448.78
$1
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
*** $0.01519
*** $?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.1769
$?
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.1011
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$2.92
$?
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
*** $1.67
*** $?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...