BiKi

BiKi

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về BiKi

Headquartered in Singapore, BiKi.com is a centralized exchange that provides a digital assets platform for trading more than 470 cryptocurrencies and 515 trading pairs. BiKi.com aims to provide the safest, most stable and most effective cryptocurrency trading platform. 100% of the transaction fees are reportedly used in buyback and burning of platform token, BIKI.

Since its official opening, BiKi.com claims to have accumulated 3.5 million registered users, 80,000 daily active users, over 3,000 community partners, and 1 million community members. BiKi.com has received 10M USD worth of investments from the likes of Huobi co-founder Du Jun, Genesis Capital Zhu Huai Yang, FBG Capital, and ChainUP.

LinkedIn - (https://www.linkedin.com/company/biki-exchange/) Facebook - (https://www.facebook.com/bikiexchange) English Telegram: https://t.me/BikiEnglish Vietnam Telegram: https://t.me/BikiVietnam Chinese Telegram: https://t.me/bikicoin Twitter: https://twitter.com/bikienglish Russia Telegram: https://t.me/bikirussia Korea Kakao: https://open.kakao.com/o/gYmlp4YbReddit: https://www.reddit.com/r/biki Medium: https://medium.com/@bikicoin

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.