Các loại tiền điện tử:  11,154Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,554,190,667,411Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,723,763,168Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.0% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  43 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,154Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,554,190,667,411Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,723,763,168Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.0% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  43 Gwei
Balancer

Balancer

Khối lượng(24 giờ)

$10,196,796.90

268 BTC

Thông tin về Balancer

Balancer describes itself as a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

WETH

$2,491.89

--

$3,006,976

29.49%

0

Gần đây

2

Aave

$307.36

--

$2,289,511

22.45%

0

Gần đây

3

WETH

$2,460.07

--

$615,514

6.04%

0

Gần đây

4

Balancer

$21.75

--

$490,447

4.81%

0

Gần đây

5

USD Coin

$0.9976

--

$356,542

3.50%

0

Gần đây

6

Numeraire

$39.50

--

$298,950

2.93%

0

Gần đây

7

WETH

$2,422.27

--

$271,013

2.66%

0

Gần đây

8

Amp

$0.06024

--

$204,347

2.00%

0

Gần đây

9

Rally

$0.4201

--

$174,828

1.71%

0

Gần đây

10

WETH

$2,481.82

--

$151,253

1.48%

0

Gần đây

11

WETH

$2,434.36

--

$137,138

1.34%

0

Gần đây

12

Maple

$7.84

--

$110,216

1.08%

0

Gần đây

13

Cream Finance

$184.18

--

$107,987

1.06%

0

Gần đây

14

USD Coin

$1.00

--

$97,052

0.95%

0

Gần đây

15

Wrapped Bitcoin

$37,704.21

--

$96,925

0.95%

0

Gần đây

16

Ampleforth

$0.935

--

$96,395

0.95%

0

Gần đây

17

WETH

$2,468.67

--

$83,363

0.82%

0

Gần đây

18

Kleros

$0.1634

--

$82,138

0.81%

0

Gần đây

19

USD Coin

$0.9822

--

$70,954

0.70%

0

Gần đây

20

Rally

$0.424

--

$64,131

0.63%

0

Gần đây

21

Akita Inu

$0.000001059

--

$60,086

0.59%

0

Gần đây

22

USD Coin

$1.00

--

$59,188

0.58%

0

Gần đây

23

WETH

$2,522.65

--

$50,106

0.49%

0

Gần đây

24

WETH

$2,487.66

--

$47,942

0.47%

0

Gần đây

25

Maker

$2,770.22

--

$47,174

0.46%

0

Gần đây

26

WETH

$2,498.34

--

$46,566

0.46%

0

Gần đây

27

WETH

$2,460.90

--

$45,668

0.45%

0

Gần đây

28

AllianceBlock

$0.601

--

$40,554

0.40%

0

Gần đây

29

APY.Finance

$0.4142

--

$40,234

0.39%

0

Gần đây

30

USD Coin

$0.9936

--

$37,843

0.37%

0

Gần đây

31

AllianceBlock

$0.5532

--

$37,434

0.37%

0

Gần đây

32

WETH

$2,166.81

--

$34,857

0.34%

0

Gần đây

33

Band Protocol

$6.41

--

$32,773

0.32%

0

Gần đây

34

Dai

$0.8934

--

$32,616

0.32%

0

Gần đây

35

Telcoin

$0.01608

--

$29,316

0.29%

0

Gần đây

36

Ampleforth

$0.9336

--

$27,210

0.27%

0

Gần đây

37

WETH

$2,480.59

--

$24,597

0.24%

0

Gần đây

38

WETH

$2,467.94

--

$24,401

0.24%

0

Gần đây

39

WETH

$2,475.17

--

$24,065

0.24%

0

Gần đây

40

USD Coin

$1.00

--

$22,111

0.22%

0

Gần đây

41

WETH

$2,451.21

--

$21,944

0.22%

0

Gần đây

42

WETH

$2,470.21

--

$21,273

0.21%

0

Gần đây

43

WETH

$2,392.94

--

$21,170

0.21%

0

Gần đây

44

Wrapped Bitcoin

$38,811.27

--

$20,494

0.20%

0

Gần đây

45

USD Coin

$0.9787

--

$20,457

0.20%

0

Gần đây

46

Uniswap

$20.95

--

$19,790

0.19%

0

Gần đây

47

Gnosis

$187.21

--

$19,521

0.19%

0

Gần đây

48

WETH

$2,212.40

--

$19,411

0.19%

0

Gần đây

49

Ampleforth

$0.9534

--

$19,142

0.19%

0

Gần đây

50

Dai

$0.9862

--

$19,076

0.19%

0

Gần đây

51

Wrapped Bitcoin

$38,783.58

--

$17,876

0.18%

0

Gần đây

52

Perpetual Protocol

$16.76

--

$17,584

0.17%

0

Gần đây

53

Wrapped Bitcoin

$38,464.55

--

$15,590

0.00%

0

55 giờ trước

54

PowerTrade Fuel

$0.244

--

$14,298

0.14%

0

Gần đây

55

Rebasing Liquidity

$194.47

--

$14,143

0.14%

0

Gần đây

56

Aave

$305.54

--

$13,093

0.13%

0

Gần đây

57

Wrapped Bitcoin

$38,260.40

--

$12,278

0.12%

0

Gần đây

58

Band Protocol

$6.44

--

$11,983

0.12%

0

Gần đây

59

Wrapped Bitcoin

$39,231.18

--

$11,407

0.00%

0

22 giờ trước

60

Ren

$0.4197

--

$10,603

0.00%

0

73 giờ trước

61

USD Coin

$1.01

--

$10,596

0.10%

0

Gần đây

62

Aave

$322.44

--

$10,524

0.10%

0

Gần đây

63

Ren

$0.412

--

$10,439

0.10%

0

Gần đây

64

WETH

$2,474.17

--

$10,186

0.10%

0

Gần đây

65

Balancer

$20.62

--

$9,816

0.10%

0

Gần đây

66

Aave

$295.83

--

$9,275

0.00%

0

69 giờ trước

67

IDEX

$0.04455

--

$9,203

0.09%

0

Gần đây

68

Unit Protocol Duck

$0.09671

--

$9,143

0.09%

0

Gần đây

69

Wrapped Bitcoin

$37,754.63

--

$8,875

0.09%

0

Gần đây

70

WETH

$2,462.12

--

$8,523

0.08%

0

Gần đây

71

Railgun

$0.866

--

$7,983

0.08%

0

Gần đây

72

Render Token

$1.02

--

$7,777

0.08%

0

Gần đây

73

Railgun

$0.8742

--

$7,440

0.07%

0

Gần đây

74

WETH

$2,401.05

--

$7,409

0.07%

0

Gần đây

75

Railgun

$0.8879

--

$7,365

0.07%

0

Gần đây

76

WETH

$2,573.14

--

$7,318

0.07%

0

Gần đây

77

Metric Exchange

$0.7286

--

$7,060

0.07%

0

Gần đây

78

DXdao

$323.84

--

$6,506

0.06%

0

Gần đây

79

Chainlink

$22.70

--

$6,323

0.06%

0

Gần đây

80

Band Protocol

$5.98

--

$6,016

0.00%

0

26 giờ trước

81

WETH

$2,313.32

--

$5,858

0.06%

0

Gần đây

82

Status

$0.07722

--

$5,793

0.06%

0

Gần đây

83

Wrapped Bitcoin

$38,446.24

--

$5,774

0.06%

0

Gần đây

84

Maker

$2,865.56

--

$5,347

0.05%

0

Gần đây

85

WETH

$2,473.32

--

$5,115

0.00%

0

56 giờ trước

86

Liquity

$6.52

--

$5,089

0.05%

0

Gần đây

87

Maker

$2,662.01

--

$4,970

0.05%

0

Gần đây

88

WETH

$2,547.03

--

$4,934

0.05%

0

Gần đây

89

Uniswap

$20.97

--

$4,918

0.05%

0

Gần đây

90

Aave

$305.72

--

$4,728

0.00%

0

33 giờ trước

91

WETH

$2,292.00

--

$4,667

0.00%

0

61 giờ trước

92

WETH

$2,317.19

--

$4,470

0.00%

0

34 giờ trước

93

Balancer

$22.06

--

$4,416

0.04%

0

Gần đây

94

PieDAO DEFI++

$3.46

--

$4,213

0.04%

0

Gần đây

95

PieDAO DOUGH v2

$0.3226

--

$4,119

0.04%

0

Gần đây

96

Chainlink

$21.01

--

$4,118

0.00%

0

19 giờ trước

97

Keep Network

$0.2871

--

$3,915

0.04%

0

Gần đây

98

Ren

$0.4118

--

$3,895

0.04%

0

Gần đây

99

WETH

$2,432.38

--

$3,858

0.04%

0

Gần đây

100

Band Protocol

$5.99

--

$3,683

0.00%

0

19 giờ trước