Balancer

$45,342,940 USD
764.58393372 BTC

Thông tin về Balancer

Balancer describes itself as a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$52.95
$7,069,132
15.59%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$367.04
$3,568,389
7.87%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.9979
$3,641,455
8.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,123.05
$3,145,994
6.94%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,120.01
$3,153,342
6.95%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$59,136.23
$2,518,352
5.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$6.79
$2,435,970
5.37%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,119.35
$2,099,426
4.63%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$2,150.09
$2,079,322
4.59%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$2,108.97
$1,537,977
3.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$27.55
$1,112,303
2.45%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,201.54
$828,845
1.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,110.23
$751,287
1.66%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$1.11
$712,202
1.57%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$50.62
$615,877
1.36%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,099.32
$503,392
1.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1,969.08
$437,174
0.96%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$3.16
$435,907
0.96%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$27.78
$435,801
0.96%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2,155.30
$379,685
0.84%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$19.89
$376,909
0.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$2,108.46
$375,581
0.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1.04
$319,321
0.70%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1.36
$314,321
0.69%
-
Giao ngay
Percentage
391 giờ trước
25
$1.04
$306,234
0.68%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.3309
$305,593
0.67%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1.23
$296,039
0.65%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$2.10
$262,920
0.58%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.06
$259,140
0.57%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$2,142.95
$244,050
0.54%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$7.57
$233,487
0.51%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$2,124.97
$227,621
0.50%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1.27
$221,734
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$29.82
$213,236
0.47%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.1876
$197,602
0.44%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.01934
$191,617
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.006576
$185,219
0.41%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$20.07
$173,367
0.38%
-
Giao ngay
Percentage
396 giờ trước
39
$2,137.82
$152,406
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$3.18
$137,774
0.30%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.7561
$137,010
0.30%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$13.46
$134,605
0.30%
-
Giao ngay
Percentage
42 ngày trước
43
$0.8112
$133,240
0.29%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1.00
$132,337
0.29%
-
Giao ngay
Percentage
391 giờ trước
45
$2,272.73
$118,085
0.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$0.6522
$90,749
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$59,521.95
$103,760
0.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$3.80
$103,616
0.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$1.39
$98,780
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$1.01
$97,209
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.9831
$94,642
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$43,993.44
$86,255
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.99
$83,248
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
396 giờ trước
54
$16.77
$82,791
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$73.97
$80,500
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
*** $16.15
*** $78,407
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$50.24
$77,165
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$2,107.84
$75,237
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$2,102.39
$67,116
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
175 giờ trước
60
$0.7994
$66,061
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$1.42
$64,790
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
852 giờ trước
62
$2,122.56
$63,644
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.9697
$61,998
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.5254
$59,627
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$2,117.86
$57,900
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$56.88
$57,341
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.02767
$53,681
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$2.62
$52,946
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$2,134.20
$51,443
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$2,145.78
$49,838
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$3.35
$46,981
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.04424
$45,478
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$7.13
$44,873
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$2.16
$43,731
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.8512
$42,654
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
845 giờ trước
76
$1,896.34
$41,763
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$2,094.93
$40,133
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.6859
$39,715
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
852 giờ trước
79
$2,154.28
$39,570
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.962
$38,583
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$11.52
$37,461
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$2,032.71
$36,185
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$0.768
$34,029
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$1.01
$32,513
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$172.75
$30,081
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$6.41
$29,058
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
11 giờ trước
87
$2,177.10
$28,433
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.155
$28,123
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$5.78
$27,321
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$2.11
$24,797
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
845 giờ trước
91
$50.37
$24,535
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$2,132.50
$23,853
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$1.84
$23,939
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.9461
$21,935
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$2.71
$21,807
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.3742
$21,092
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.1185
$20,293
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1.01
$18,619
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.9959
$17,917
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1,991.28
$17,743
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$3.34
$16,627
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$2,129.74
$15,407
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$2,117.50
$14,744
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.6798
$14,064
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$5.58
$13,667
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.995
$13,218
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.8012
$13,002
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$374.18
$12,811
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$2,254.81
$12,566
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$3.19
$12,523
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.9755
$12,308
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$1.69
$12,318
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$92.45
$11,962
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
175 giờ trước
114
$5.38
$11,847
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$1.06
$11,747
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.04879
$11,632
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$2,030.09
$11,510
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$0.9987
$11,096
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.8109
$11,021
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$48.92
$10,845
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$1.06
$10,731
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
122
$2,074.10
$10,163
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$356.39
$9,733
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$0.2247
$9,741
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$11.52
$9,232
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.999
$9,128
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$32.15
$8,500
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$2,213.78
$8,478
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$2.40
$8,345
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.6132
$7,966
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$2,235.10
$7,982
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$345.15
$7,938
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.9633
$7,706
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$1,992.08
$7,740
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$2.57
$7,483
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$3.85
$7,231
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$2,143.66
$7,094
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$1.32
$6,780
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$1.06
$6,761
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$27.55
$6,618
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.6327
$6,566
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
42 giờ trước
142
$1,924.69
$6,490
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
9 giờ trước
143
$150.35
$6,388
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$1.34
$6,298
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$2,254.60
$6,079
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.05765
$6,040
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$2,059.89
$5,982
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
158 giờ trước
148
$49.32
$5,652
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$362.14
$5,432
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
7 giờ trước
150
$59,629.94
$5,361
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
49 giờ trước
151
$0.07948
$5,251
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
63 ngày trước
152
$1.04
$5,214
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
668 giờ trước
153
$20.30
$5,010
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
59 giờ trước
154
$0.3642
$4,925
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
58 giờ trước
155
$36,464.61
$4,766
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
142 giờ trước
156
$57.38
$4,633
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
28 giờ trước
157
$2,129.80
$4,260
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
158
$19.47
$4,204
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
16 giờ trước
159
$0.9521
$4,203
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$2,144.65
$4,141
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$54.93
$3,963
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
53 ngày trước
162
$3.88
$3,882
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
668 giờ trước
163
$1,867.67
$3,839
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
22 giờ trước
164
$34,705.28
$3,823
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
236 giờ trước
165
$1.03
$3,697
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.9706
$3,671
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$4.85
$3,536
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$0.008564
$3,463
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
27 giờ trước
169
$2.50
$3,354
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$0.97
$3,333
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
73 giờ trước
171
$19.48
$3,222
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$2,152.17
$3,143
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$43,954.12
$3,106
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$2,102.37
$3,019
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$2.84
$3,018
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
169 ngày trước
176
$0.1911
$3,014
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$57,231.69
$2,930
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
12 giờ trước
178
$28.45
$2,810
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
186 giờ trước
179
$1,920.85
$2,808
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
10 giờ trước
180
$5.76
$2,739
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$0.07778
$2,734
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
12 giờ trước
182
$2,153.30
$2,733
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$19.68
$2,735
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$33,232.08
$2,725
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
185 giờ trước
185
$2,111.87
$2,737
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$51.34
$2,678
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$39.70
$2,631
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.9115
$2,582
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$38,099.76
$2,546
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
160 giờ trước
190
$1.17
$2,500
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
124 giờ trước
191
$43,632.35
$2,488
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$29.16
$2,475
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
32 giờ trước
193
$2,217.39
$2,434
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$349.17
$2,387
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
65 giờ trước
195
$57,897.41
$2,348
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
167 giờ trước
196
$2,228.69
$2,340
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
21 giờ trước
197
$0.9183
$2,296
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
109 giờ trước
198
$4.31
$2,261
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$33.49
$2,246
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$29.16
$2,192
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
184 giờ trước
201
$0.246
$2,157
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$2,144.63
$2,145
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$1,912.84
$2,123
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$3,108.55
$2,093
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
53 ngày trước
205
$29.96
$2,029
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$28,826.73
$2,022
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
282 giờ trước
207
$0.7418
$2,023
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$1.17
$2,011
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
220 giờ trước
209
$2.08
$2,000
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.07699
$1,979
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$3.42
$1,968
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.962
$1,898
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
171 giờ trước
213
$2,274.83
$1,868
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
45 giờ trước
214
$1.01
$1,858
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
120 giờ trước
215
$0.3669
$1,834
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
174 giờ trước
216
$1,725.08
$1,837
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
35 giờ trước
217
$1,831.80
$1,686
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
115 giờ trước
218
$55,611.50
$1,665
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
499 giờ trước
219
$3.04
$1,660
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.2074
$1,650
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$6.27
$1,621
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
3 giờ trước
222
$25.73
$1,620
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
384 giờ trước
223
$0.9763
$1,594
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
25 giờ trước
224
$0.1445
$1,594
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$32.55
$1,597
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
46 giờ trước
226
$0.1514
$1,590
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
118 giờ trước
227
$1,994.56
$1,571
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
10 giờ trước
228
*** $0
*** $1,558
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$50.23
$1,485
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
45 giờ trước
230
$2,613.60
$1,458
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
152 giờ trước
231
$2.20
$1,447
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
94 giờ trước
232
$36.76
$1,432
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
10 giờ trước
233
$19.01
$1,351
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.7595
$1,346
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
82 giờ trước
235
$59,983.46
$1,350
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$1.22
$1,334
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
78 ngày trước
237
$0.4348
$1,304
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$3.58
$1,256
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 giờ trước
239
$2,229.82
$1,227
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
145 giờ trước
240
$1.56
$1,217
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
872 giờ trước
241
$315.59
$1,194
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
426 giờ trước
242
$0.0667
$1,194
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
149 giờ trước
243
$362.19
$1,185
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
9 giờ trước
244
$0.03016
$1,171
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
54 giờ trước
245
$0.9044
$1,150
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
334 giờ trước
246
$2,214.50
$1,136
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
72 giờ trước
247
$1,792.51
$1,105
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
3 giờ trước
248
$0.02051
$1,016
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$1.00
$1,016
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
298 giờ trước
250
$1.05
$1,014
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
399 giờ trước
251
$1.06
$1,007
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
118 giờ trước
252
$1.22
$990
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
12 giờ trước
253
$2,164.46
$974
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$50.33
$951
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
185 ngày trước
255
$59,248.34
$914
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
21 giờ trước
256
$0.07714
$914
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
477 giờ trước
257
$0.02406
$886
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$2,170.37
$886
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.9519
$868
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
165 giờ trước
260
$1.06
$796
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
38 giờ trước
261
$2,676.15
$790
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 giờ trước
262
$0.7271
$783
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
63 ngày trước
263
$2,198.41
$736
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$14.82
$741
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
187 giờ trước
265
$6.32
$735
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
28 giờ trước
266
$53.41
$733
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
16 giờ trước
267
$0.8965
$724
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
378 giờ trước
268
$1,993.02
$720
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
107 giờ trước
269
$0.08323
$706
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
50 ngày trước
270
$385.01
$701
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
44 giờ trước
271
$2,234.47
$654
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
45 giờ trước
272
$0.9576
$615
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
27 giờ trước
273
$3.01
$613
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
859 giờ trước
274
$1.55
$580
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
786 giờ trước
275
$60,337.27
$578
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 giờ trước
276
$2.43
$578
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
693 giờ trước
277
$2,073.26
$568
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
27 giờ trước
278
$2,381.20
$562
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$4,597.51
$460
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
42 giờ trước
280
$3,895.54
$507
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
362 giờ trước
281
$4.80
$505
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
464 giờ trước
282
$1,624.77
$494
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
49 ngày trước
283
$1.16
$488
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
82 giờ trước
284
$0.922
$467
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
6 giờ trước
285
$1,857.60
$464
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
10 giờ trước
286
$0.8931
$447
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
42 giờ trước
287
$1.02
$435
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$2.03
$432
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
45 giờ trước
289
$0.05825
$432
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
981 giờ trước
290
$24.21
$420
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
676 giờ trước
291
$1.95
$410
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$1.15
$410
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
92 giờ trước
293
$0.6687
$403
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
264 giờ trước
294
$2,255.45
$402
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
16 giờ trước
295
$0.9499
$392
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
59 ngày trước
296
$11.36
$381
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
982 giờ trước
297
$1,990.52
$355
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$19.99
$355
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$447.52
$353
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 giờ trước
300
$0.9324
$355
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
109 giờ trước
301
$58,781.55
$337
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$21.32
$337
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
81 ngày trước
303
$49.21
$336
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
45 ngày trước
304
$0.5375
$315
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
619 giờ trước
305
$0.8567
$283
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
51 ngày trước
306
$2,173.32
$272
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$0.2915
$262
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
46 ngày trước
308
$1.77
$262
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$2,762.69
$259
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
30 giờ trước
310
*** $0
*** $259
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$1.65
$256
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
968 giờ trước
312
$29.81
$247
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$1.65
$245
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
49 ngày trước
314
$1,926.75
$231
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$7.50
$223
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
324 giờ trước
316
$2.95
$216
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
517 giờ trước
317
$10.65
$213
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
82 ngày trước
318
$37,409.26
$213
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
668 giờ trước
319
$0.1672
$171
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
121 giờ trước
320
$1,469.67
$167
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
59 ngày trước
321
$25,830.88
$167
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
69 ngày trước
322
$0.9735
$152
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
479 giờ trước
323
$28.89
$144
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
87 giờ trước
324
$2.98
$133
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
132 giờ trước
325
$22.78
$129
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
58 ngày trước
326
$40.54
$99
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
82 ngày trước
327
$0.009653
$84
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
414 giờ trước
328
$0.193
$68
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$2,189.95
$50
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
308 giờ trước
330
$1,707.17
$42
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
764 giờ trước
331
$1,989.55
$40
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
80 ngày trước
332
$1.12
$35
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
57 ngày trước
333
$0.8365
$27
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
105 giờ trước
334
$0.9745
$20
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
834 giờ trước
335
$0.2886
$5
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
416 giờ trước
336
$70.32
$3
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
65 ngày trước
337
$2,760.89
$3
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
455 giờ trước
338
$4.64
$2
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
455 giờ trước
339
$0.5644
$1
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
375 giờ trước
340
$14.93
$0.081698
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
410 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...