×
×
Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594Vốn hóa thị trường:  $339,741,020,784Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,528,525,226BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $339,741,020,784Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,528,525,226BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,273Các thị trường giao dịch:  30,594

Balancer

$18,793,751 USD
1,776 BTC

Thông tin về Balancer

Balancer describes itself as a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,082,170
$348.98
27.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,407,801
$17.35
18.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$875,373
$1.01
4.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$806,033
$353.85
4.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$630,111
$3.00
3.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$479,708
$17.78
2.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$440,469
$10,998.12
2.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$401,644
$353.28
2.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$400,616
$350.88
2.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$382,057
$350.00
2.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$363,695
$1.01
1.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$332,463
$351.83
1.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$295,600
$1.00
1.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$283,254
$0.565349
1.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$269,156
$578.76
1.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$244,141
$10,608.66
1.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$235,735
$6.85
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$233,636
$347.22
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$225,784
$0.977889
1.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$221,655
$351.09
1.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$217,227
$1.11
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$203,401
$349.06
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$179,089
$1.78
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$175,624
$17.31
0.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$167,586
$350.55
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$134,148
$10,361.52
0.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$128,617
$2.59
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$126,655
$0.100079
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$121,420
$4.22
0.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$105,558
$0.994852
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$64,594
$1.02
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$61,019
$7.00
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$60,432
$8.62
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$56,866
$347.33
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$55,950
$2.42
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$53,415
$2.44
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$52,645
$348.99
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$52,514
$1.03
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$52,280
$0.284514
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$42,535
$3.65
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$42,031
$347.57
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$35,402
$6.92
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$34,693
$0.095889
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$33,880
$166.17
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$32,219
$0.071619
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$31,993
$21,811.39
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$31,806
$0.186678
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$31,416
$352.02
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$27,993
$4.68
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$27,468
$345.46
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$27,190
$9.59
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$21,779
$0.833318
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$20,495
$23,205.52
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$20,207
$34.64
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$19,094
$10,578.33
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$18,880
$0.071492
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$18,301
$372.92
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$16,036
$338.89
0.09%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
59
$15,751
$6.06
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$15,386
$0.001759
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$14,954
$0.060687
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$14,054
$346.99
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$13,788
$2,940.81
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
*** $12,524
*** $?
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$11,049
$29.79
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$10,848
$4.52
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$10,836
$1.01
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$10,637
$10,668.02
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$10,538
$22,727.59
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$10,470
$0.402944
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$10,183
$0.989216
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$9,817
$342.80
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$9,610
$0.071590
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$9,464
$0.034632
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$9,435
$0.997062
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$9,320
$353.92
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$8,960
$342.87
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$8,810
$1.06
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$8,367
$0.064604
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$8,209
$0.537483
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$8,085
$359.49
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$7,927
$9.62
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$7,704
$349.15
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$7,464
$11.94
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$7,417
$321.83
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7,401
$353.65
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$7,390
$0.556657
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$7,292
$4.61
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$7,095
$339.01
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6,932
$381.49
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6,591
$22,376.86
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$6,546
$349.80
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$6,449
$0.334885
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$6,258
$9.79
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$6,250
$20.31
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$6,120
$3.69
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$6,038
$163.23
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$6,021
$17.49
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$5,900
$0.662023
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$5,742
$2.89
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$5,715
$0.047461
0.03%
-
Spot
Percentage
23 giờ trước
102
$5,596
$0.567623
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$5,290
$0.238755
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$4,789
$6.52
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$4,740
$0.979353
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$4,721
$6.26
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$4,647
$0.276331
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$4,629
$25.94
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$4,358
$4.62
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$4,316
$4.27
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$4,240
$4.62
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$4,220
$0.053350
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$4,153
$0.341550
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$4,059
$0.911221
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$3,957
$0.719677
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$3,954
$0.947805
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$3,943
$0.071175
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$3,817
$360.70
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$3,796
$0.153666
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$3,750
$355.50
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$3,743
$0.425734
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$3,610
$0.739098
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$3,574
$4.08
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$3,565
$0.054169
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,503
$6.46
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,293
$16.31
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,267
$0.279386
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3,261
$0.849175
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3,226
$0.026559
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$3,180
$3,065.04
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$3,173
$36.91
0.02%
-
Spot
Percentage
19 giờ trước
132
$3,164
$0.680843
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$3,154
$309.74
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$3,095
$9.97
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$3,069
$1.03
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$3,052
$8.55
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$3,052
$0.997421
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,973
$314.85
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,826
$330.23
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,821
$32.28
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$2,689
$4.14
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$2,584
$362.65
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$2,578
$7.67
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$2,571
$50.41
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$2,564
$17.79
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,544
$10,244.18
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,521
$0.065747
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$2,432
$577.86
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$2,414
$0.263759
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$2,333
$0.530482
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$2,304
$4.86
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$2,299
$345.63
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$2,294
$2,918.93
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2,285
$0.991519
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,273
$341.21
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,123
$400.40
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$2,093
$0.982651
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,999
$0.575056
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,988
$4.23
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,977
$0.170137
0.01%
-
Spot
Percentage
34 giờ trước
161
$1,958
$0.535003
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,771
$0.525897
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,736
$1.03
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,675
$355.73
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,622
$503.54
0.01%
-
Spot
Percentage
37 giờ trước
166
$1,580
$10.23
0.01%
-
Spot
Percentage
35 giờ trước
167
$1,578
$316.00
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,575
$346.41
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,563
$268.80
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,516
$1.42
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,506
$26.38
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,466
$0.229246
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,442
$43.13
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,405
$10,608.21
0.01%
-
Spot
Percentage
8 giờ trước
175
$1,396
$1.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,393
$359.28
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,334
$24,476.53
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,317
$350.61
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,305
$0.420476
0.01%
-
Spot
Percentage
379 giờ trước
180
$1,301
$587.92
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,297
$16.19
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,294
$492.16
0.01%
-
Spot
Percentage
34 giờ trước
183
$1,282
$3.99
0.01%
-
Spot
Percentage
14 giờ trước
184
$1,266
$0.354336
0.01%
-
Spot
Percentage
83 giờ trước
185
$1,230
$584.45
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,190
$4.09
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,182
$24,131.40
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,181
$0.129506
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,177
$0.709217
0.01%
-
Spot
Percentage
15 giờ trước
190
$1,164
$0.023672
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$1,156
$6.53
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,145
$2,930.30
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,144
$6.63
0.01%
-
Spot
Percentage
48 giờ trước
194
$1,116
$0.052291
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,115
$0.173226
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$1,065
$118.09
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,050
$201.05
0.01%
-
Spot
Percentage
305 giờ trước
198
$1,031
$132.96
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$951
$1.57
0.01%
-
Spot
Percentage
416 giờ trước
200
$950
$0.277838
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$924
$0.403044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$842
$21,858.91
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$830
$5.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$790
$34,128.61
0.00%
-
Spot
Percentage
354 giờ trước
205
$783
$5.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$758
$21.63
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$748
$0.227712
0.00%
-
Spot
Percentage
19 giờ trước
208
$724
$336.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$706
$0.478910
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$693
$359.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$690
$345.12
0.00%
-
Spot
Percentage
195 giờ trước
212
$685
$1.75
0.00%
-
Spot
Percentage
413 giờ trước
213
$675
$10,615.05
0.00%
-
Spot
Percentage
24 giờ trước
214
$671
$10.12
0.00%
-
Spot
Percentage
893 giờ trước
215
$654
$0.929706
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$648
$19,439.24
0.00%
-
Spot
Percentage
424 giờ trước
217
*** $617
*** $2.99
0.00%
-
Spot
Percentage
429 giờ trước
218
$568
$13.23
0.00%
-
Spot
Percentage
416 giờ trước
219
$562
$18,585.42
0.00%
-
Spot
Percentage
246 giờ trước
220
$559
$4.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$502
$299.08
0.00%
-
Spot
Percentage
28 giờ trước
222
$487
$10.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$483
$0.021175
0.00%
-
Spot
Percentage
516 giờ trước
224
$483
$8.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
*** $468
*** $0.360677
0.00%
-
Spot
Percentage
443 giờ trước
226
$446
$0.877770
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$446
$0.227108
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$437
$0.943054
0.00%
-
Spot
Percentage
279 giờ trước
229
$435
$0.591008
0.00%
-
Spot
Percentage
622 giờ trước
230
$432
$420.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$428
$0.443737
0.00%
-
Spot
Percentage
621 giờ trước
232
$426
$0.024033
0.00%
-
Spot
Percentage
36 giờ trước
233
$418
$104.67
0.00%
-
Spot
Percentage
294 giờ trước
234
$417
$0.551246
0.00%
-
Spot
Percentage
28 giờ trước
235
$410
$0.898420
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
236
$404
$0.866851
0.00%
-
Spot
Percentage
419 giờ trước
237
$399
$21.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$396
$5.33
0.00%
-
Spot
Percentage
354 giờ trước
239
$395
$0.157782
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
*** $383
*** $0.265205
0.00%
-
Spot
Percentage
413 giờ trước
241
$382
$23.51
0.00%
-
Spot
Percentage
187 giờ trước
242
$382
$0.019950
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
*** $379
*** $2.05
0.00%
-
Spot
Percentage
418 giờ trước
244
$373
$10,823.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$372
$0.806304
0.00%
-
Spot
Percentage
51 giờ trước
246
$368
$337.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$359
$9.90
0.00%
-
Spot
Percentage
172 giờ trước
248
$354
$1.32
0.00%
-
Spot
Percentage
951 giờ trước
249
$353
$0.383018
0.00%
-
Spot
Percentage
215 giờ trước
250
$343
$0.241880
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$323
$102.74
0.00%
-
Spot
Percentage
182 giờ trước
252
$321
$9.93
0.00%
-
Spot
Percentage
102 giờ trước
253
$320
$1.28
0.00%
-
Spot
Percentage
2 giờ trước
254
$320
$142.15
0.00%
-
Spot
Percentage
653 giờ trước
255
$320
$4.76
0.00%
-
Spot
Percentage
39 giờ trước
256
$318
$271.10
0.00%
-
Spot
Percentage
438 giờ trước
257
$316
$17.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$313
$206.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$309
$24,460.13
0.00%
-
Spot
Percentage
13 giờ trước
260
$298
$252.90
0.00%
-
Spot
Percentage
13 giờ trước
261
$297
$434.57
0.00%
-
Spot
Percentage
599 giờ trước
262
$296
$0.704941
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$293
$4.81
0.00%
-
Spot
Percentage
12 giờ trước
264
$291
$172.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$286
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
444 giờ trước
266
$284
$0.182054
0.00%
-
Spot
Percentage
146 giờ trước
267
$281
$0.346030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
*** $280
*** $0.212740
0.00%
-
Spot
Percentage
253 giờ trước
269
$277
$440.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$273
$15.47
0.00%
-
Spot
Percentage
123 giờ trước
271
$272
$372.56
0.00%
-
Spot
Percentage
116 giờ trước
272
$270
$0.219488
0.00%
-
Spot
Percentage
27 giờ trước
273
$269
$0.089814
0.00%
-
Spot
Percentage
429 giờ trước
274
$269
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$268
$17.32
0.00%
-
Spot
Percentage
277 giờ trước
276
$266
$55.14
0.00%
-
Spot
Percentage
872 giờ trước
277
$265
$9.33
0.00%
-
Spot
Percentage
65 giờ trước
278
$264
$0.246523
0.00%
-
Spot
Percentage
21 giờ trước
279
$259
$0.218743
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
*** $251
*** $337.27
0.00%
-
Spot
Percentage
249 giờ trước
281
$250
$4.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$248
$0.770627
0.00%
-
Spot
Percentage
216 giờ trước
283
$246
$0.531104
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
*** $244
*** $263.69
0.00%
-
Spot
Percentage
399 giờ trước
285
$243
$31.93
0.00%
-
Spot
Percentage
110 giờ trước
286
$242
$365.44
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$237
$4.98
0.00%
-
Spot
Percentage
71 giờ trước
288
$233
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$232
$337.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$230
$0.766372
0.00%
-
Spot
Percentage
99 giờ trước
291
$226
$0.009516
0.00%
-
Spot
Percentage
11 giờ trước
292
$221
$0.210616
0.00%
-
Spot
Percentage
122 giờ trước
293
$215
$357.93
0.00%
-
Spot
Percentage
17 giờ trước
294
$207
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
91 giờ trước
295
$206
$10.44
0.00%
-
Spot
Percentage
141 giờ trước
296
$206
$22.48
0.00%
-
Spot
Percentage
16 giờ trước
297
$206
$1.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$203
$415.84
0.00%
-
Spot
Percentage
143 giờ trước
299
$201
$9.91
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$194
$32.76
0.00%
-
Spot
Percentage
100 giờ trước
301
$193
$574.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$189
$17.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$186
$7.57
0.00%
-
Spot
Percentage
18 giờ trước
304
$181
$41.08
0.00%
-
Spot
Percentage
598 giờ trước
305
*** $181
*** $0.229184
0.00%
-
Spot
Percentage
621 giờ trước
306
$180
$0.170444
0.00%
-
Spot
Percentage
130 giờ trước
307
$180
$0.943443
0.00%
-
Spot
Percentage
9 giờ trước
308
$178
$0.389025
0.00%
-
Spot
Percentage
425 giờ trước
309
$171
$0.057331
0.00%
-
Spot
Percentage
116 giờ trước
310
$169
$3.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$163
$1.92
0.00%
-
Spot
Percentage
9 giờ trước
312
$163
$0.020062
0.00%
-
Spot
Percentage
123 giờ trước
313
$163
$9,684.85
0.00%
-
Spot
Percentage
334 giờ trước
314
$158
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
347 giờ trước
315
*** $153
*** $0.364639
0.00%
-
Spot
Percentage
808 giờ trước
316
$149
$14.94
0.00%
-
Spot
Percentage
2 giờ trước
317
$149
$369.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$148
$0.228314
0.00%
-
Spot
Percentage
82 giờ trước
319
$141
$0.471743
0.00%
-
Spot
Percentage
719 giờ trước
320
$138
$16.92
0.00%
-
Spot
Percentage
219 giờ trước
321
$134
$12.13
0.00%
-
Spot
Percentage
542 giờ trước
322
$132
$29.24
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
*** $128
*** $0.103729
0.00%
-
Spot
Percentage
722 giờ trước
324
$128
$10.97
0.00%
-
Spot
Percentage
104 giờ trước
325
$128
$34.59
0.00%
-
Spot
Percentage
516 giờ trước
326
$126
$0.000484
0.00%
-
Spot
Percentage
73 giờ trước
327
$122
$0.332431
0.00%
-
Spot
Percentage
75 giờ trước
328
$121
$3.04
0.00%
-
Spot
Percentage
544 giờ trước
329
$120
$0.471082
0.00%
-
Spot
Percentage
7 giờ trước
330
$118
$1.42
0.00%
-
Spot
Percentage
745 giờ trước
331
$110
$0.575408
0.00%
-
Spot
Percentage
17 giờ trước
332
$110
$2.39
0.00%
-
Spot
Percentage
136 giờ trước
333
$107
$0.052776
0.00%
-
Spot
Percentage
120 giờ trước
334
$107
$4.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$100
$9,977.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$98
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$97
$1.42
0.00%
-
Spot
Percentage
165 giờ trước
338
*** $96
*** $19.64
0.00%
-
Spot
Percentage
245 giờ trước
339
$96
$340.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$95
$0.387379
0.00%
-
Spot
Percentage
622 giờ trước
341
$94
$0.986960
0.00%
-
Spot
Percentage
50 giờ trước
342
$92
$13.96
0.00%
-
Spot
Percentage
140 giờ trước
343
$91
$1.30
0.00%
-
Spot
Percentage
591 giờ trước
344
$90
$18.62
0.00%
-
Spot
Percentage
182 giờ trước
345
$87
$0.834156
0.00%
-
Spot
Percentage
67 giờ trước
346
$86
$0.062075
0.00%
-
Spot
Percentage
37 giờ trước
347
$86
$15.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
348
$86
$0.074362
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$82
$36.10
0.00%
-
Spot
Percentage
362 giờ trước
350
$78
$0.011513
0.00%
-
Spot
Percentage
24 giờ trước
351
$76
$0.213714
0.00%
-
Spot
Percentage
91 giờ trước
352
$74
$3.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
$73
$0.117093
0.00%
-
Spot
Percentage
252 giờ trước
354
$73
$0.935976
0.00%
-
Spot
Percentage
939 giờ trước
355
$72
$0.023577
0.00%
-
Spot
Percentage
836 giờ trước
356
$67
$1.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
357
$59
$2.43
0.00%
-
Spot
Percentage
435 giờ trước
358
$57
$0.012573
0.00%
-
Spot
Percentage
538 giờ trước
359
$54
$0.000477
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
360
$54
$1.76
0.00%
-
Spot
Percentage
193 giờ trước
361
$53
$0.900169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
362
$50
$1.42
0.00%
-
Spot
Percentage
426 giờ trước
363
$50
$3.87
0.00%
-
Spot
Percentage
81 giờ trước
364
$50
$0.046222
0.00%
-
Spot
Percentage
838 giờ trước
365
*** $50
*** $1.98
0.00%
-
Spot
Percentage
97 giờ trước
366
$47
$0.031861
0.00%
-
Spot
Percentage
766 giờ trước
367
$43
$340.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
368
$38
$101.74
0.00%
-
Spot
Percentage
20 giờ trước
369
$33
$12.51
0.00%
-
Spot
Percentage
440 giờ trước
370
$29
$0.029214
0.00%
-
Spot
Percentage
784 giờ trước
371
*** $28
*** $16.10
0.00%
-
Spot
Percentage
72 giờ trước
372
*** $27
*** $12,434.81
0.00%
-
Spot
Percentage
243 giờ trước
373
$26
$11,049.50
0.00%
-
Spot
Percentage
70 giờ trước
374
$25
$9.96
0.00%
-
Spot
Percentage
71 giờ trước
375
*** $24
*** $5.86
0.00%
-
Spot
Percentage
502 giờ trước
376
$24
$9.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
377
$23
$2.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
378
$23
$9.86
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
379
$23
$0.664374
0.00%
-
Spot
Percentage
757 giờ trước
380
$21
$13.02
0.00%
-
Spot
Percentage
105 giờ trước
381
$20
$0.991005
0.00%
-
Spot
Percentage
96 giờ trước
382
$18
$1.57
0.00%
-
Spot
Percentage
327 giờ trước
383
$14
$6.44
0.00%
-
Spot
Percentage
240 giờ trước
384
$11
$0.251696
0.00%
-
Spot
Percentage
824 giờ trước
385
$9
$0.017104
0.00%
-
Spot
Percentage
781 giờ trước
386
*** $8
*** $21.54
0.00%
-
Spot
Percentage
542 giờ trước
387
$7
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
388
$6
$1.31
0.00%
-
Spot
Percentage
28 giờ trước
389
$4
$5.21
0.00%
-
Spot
Percentage
233 giờ trước
390
$3
$0.155746
0.00%
-
Spot
Percentage
170 giờ trước
391
$3
$34.09
0.00%
-
Spot
Percentage
188 giờ trước
392
$2
$231.44
0.00%
-
Spot
Percentage
452 giờ trước
393
*** $2
*** $49.68
0.00%
-
Spot
Percentage
946 giờ trước
394
$1
$0.232475
0.00%
-
Spot
Percentage
249 giờ trước
395
$0.000012
$3.69e-10
0.00%
-
Spot
Percentage
845 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...