BakerySwap

BakerySwap

Khối lượng giao dịch Dex (24h)

₫2,916,269,928.85

2 BTC

Thông tin về BakerySwap

BakerySwap bills itself as the next iteration of Uniswap. It aims to be a faster, cheaper, and tastier version of Uniswap. Liquidity providers will be rewarded with BAKE tokens from which they can earn a share of BakerySwap’s trading fees and use for voting as part of BakerySwap’s governance.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

#Tiền TệCặpPrice USD1h Tăng Giảm24h Tăng Giảm

24h Txns

24h Khối lượng

Thanh khoảnCổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV)

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.