AAX

$44,494,433 USD
736.84308954 BTC

Thông tin về AAX

Launched on 16 September, 2019, AAX is a centralized exchange with offices in Europe and Asia. It claims to be the first cryptocurrency exchange to be powered by London Stock Exchange Group's LSEG Technology.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$57,908.18
$17,388,465
39.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
2
$57,881.00
$11,255,120
25.30%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
3
$2,053.35
$3,418,655
7.68%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$2,054.09
$1,381,838
3.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$31.25
$1,027,897
2.31%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$57,928.66
$641,273
1.44%
517
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$624.95
$634,522
1.43%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$219.05
$446,455
1.00%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$449.46
$392,482
0.88%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
10
$6.08
$387,963
0.87%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.9828
$381,969
0.86%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$2,051.14
$375,621
0.84%
453
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.2029
$375,151
0.84%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.2046
$364,059
0.82%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.32
$328,292
0.74%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$32.10
$278,026
0.62%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$14.94
$271,781
0.61%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$31.27
$271,027
0.61%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1.36
$270,805
0.61%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$15.09
$264,032
0.59%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$356.47
$250,893
0.56%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.1279
$241,378
0.54%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$3.29
$233,363
0.52%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.1274
$212,297
0.48%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$61.31
$206,201
0.46%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$60.22
$202,756
0.46%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$9.55
$196,391
0.44%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$2.04
$188,467
0.42%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$9.90
$185,231
0.42%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$7.13
$164,871
0.37%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$446.23
$160,533
0.36%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$448.85
$158,770
0.36%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$2.11
$156,535
0.35%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$7.25
$156,055
0.35%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$2,130.60
$152,158
0.34%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$19.01
$138,313
0.31%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$18.34
$128,893
0.29%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$363.36
$125,847
0.28%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$641.37
$108,048
0.24%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$627.15
$98,880
0.22%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
41
$0.1129
$93,859
0.21%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.4781
$88,306
0.20%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.4888
$84,662
0.19%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$226.85
$81,410
0.18%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$1.02
$75,763
0.17%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$191.08
$68,765
0.15%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$196.29
$67,046
0.15%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.1147
$53,505
0.12%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.34
$53,076
0.12%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$6.99
$42,820
0.10%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$1.00
$35,405
0.08%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.4483
$34,492
0.08%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$254.28
$28,386
0.06%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$246.45
$28,234
0.06%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$6.29
$21,279
0.05%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$44,688.39
$15,516
0.03%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0
$?
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
76
$0
$?
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
77
$0
$?
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
78
$0
$?
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...