AAX

$67,710,768 USD
3,512 BTC

Thông tin về AAX

Launched on 16 September, 2019, AAX is a centralized exchange with offices in Europe and Asia. It claims to be the first cryptocurrency exchange to be powered by London Stock Exchange Group's LSEG Technology.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$18,491,820
$561.75
27.31%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$14,211,380
$18,175.50
20.99%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$11,981,335
$563.71
17.69%
252
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,635,974
$561.21
3.89%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
5
$2,262,699
$18,099.56
3.34%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
6
$2,023,818
$272.37
2.99%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
7
$1,960,785
$18,119.95
2.90%
379
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,754,553
$13.14
2.59%
138
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,699,964
$13.67
2.51%
131
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,327,565
$0.115600
1.96%
148
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,177,131
$2.69
1.74%
58
Spot
Percentage
Gần đây
12
$502,840
$103.01
0.74%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
13
$494,714
$17.06
0.73%
135
Spot
Percentage
Gần đây
14
$479,113
$13.14
0.71%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
15
$402,795
$0.582583
0.59%
147
Spot
Percentage
Gần đây
16
$399,179
$2.68
0.59%
65
Spot
Percentage
Gần đây
17
$385,887
$0.026633
0.57%
86
Spot
Percentage
Gần đây
18
$313,189
$0.600334
0.46%
136
Spot
Percentage
Gần đây
19
$281,489
$0.027743
0.42%
57
Spot
Percentage
Gần đây
20
$280,850
$103.13
0.41%
133
Spot
Percentage
Gần đây
21
$269,006
$273.54
0.40%
180
Spot
Percentage
Gần đây
22
$268,471
$106.27
0.40%
111
Spot
Percentage
Gần đây
23
$253,877
$69.92
0.37%
107
Spot
Percentage
Gần đây
24
$251,798
$5.75
0.37%
159
Spot
Percentage
Gần đây
25
$248,487
$80.09
0.37%
34
Spot
Percentage
Gần đây
26
$238,964
$17.42
0.35%
72
Spot
Percentage
Gần đây
27
$227,725
$0.999664
0.34%
395
Spot
Percentage
Gần đây
28
$213,402
$281.94
0.32%
165
Spot
Percentage
Gần đây
29
$210,809
$0.180331
0.31%
122
Spot
Percentage
Gần đây
30
$205,863
$82.96
0.30%
34
Spot
Percentage
Gần đây
31
$194,565
$0.391538
0.29%
68
Spot
Percentage
Gần đây
32
$190,172
$0.406709
0.28%
67
Spot
Percentage
Gần đây
33
$183,851
$6.16
0.27%
131
Spot
Percentage
Gần đây
34
$183,385
$74.64
0.27%
88
Spot
Percentage
Gần đây
35
$178,201
$72.21
0.26%
91
Spot
Percentage
Gần đây
36
$173,099
$0.231700
0.26%
119
Spot
Percentage
Gần đây
37
$171,746
$0.029275
0.25%
144
Spot
Percentage
Gần đây
38
$164,217
$0.236589
0.24%
108
Spot
Percentage
Gần đây
39
$134,457
$167.97
0.20%
159
Spot
Percentage
Gần đây
40
$127,127
$0.029863
0.19%
72
Spot
Percentage
Gần đây
41
$88,360
$0.949120
0.13%
81
Spot
Percentage
Gần đây
42
$83,257
$0.981611
0.12%
70
Spot
Percentage
Gần đây
43
$72,961
$2.93
0.11%
177
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $72,894
*** $15,513.41
0.11%
172
Spot
Percentage
Gần đây
45
$56,054
$0.177654
0.08%
126
Spot
Percentage
Gần đây
46
$51,634
$581.05
0.08%
227
Spot
Percentage
Gần đây
47
$42,196
$3.00
0.06%
134
Spot
Percentage
Gần đây
48
$36,680
$2.33
0.05%
46
Spot
Percentage
Gần đây
49
$25,042
$71.95
0.04%
76
Spot
Percentage
Gần đây
50
$21,778
$3.55
0.03%
110
Spot
Percentage
Gần đây
51
$20,537
$0.101037
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
52
$14,757
$174.93
0.02%
117
Spot
Percentage
Gần đây
53
$12,901
$85.17
0.02%
160
Spot
Percentage
Gần đây
54
$11,578
$0.010982
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
55
$9,038
$1.01
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
56
$8,774
$0.011252
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
57
$272
$3.74
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.035919
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.179597
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
*** $?
*** $0.893690
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $?
*** $0.498931
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $?
*** $5.42
0.00%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
63
$?
$91.97
0.00%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
64
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
65
$?
$0.421504
0.00%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...