×
×
Các loại tiền điện tử:  6,403Các thị trường giao dịch:  25,624Vốn hóa thị trường:  $348,330,363,545Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,923,155,526BTC Chiếm Ưu Thế:  60.3%
Vốn hóa thị trường:  $348,330,363,545Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,923,155,526BTC Chiếm Ưu Thế:  60.3%Các loại tiền điện tử:  6,403Các thị trường giao dịch:  25,624

AAX

$19,693,115 USD
1,730 BTC

Thông tin về AAX

Launched on 16 September, 2019, AAX is a centralized exchange with offices in Europe and Asia. It claims to be the first cryptocurrency exchange to be powered by London Stock Exchange Group's LSEG Technology.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,705,857
$11,145.25
59.44%
678
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,992,556
$0.176267
10.12%
54
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,181,709
$12.24
6.00%
207
Spot
Percentage
Gần đây
4
$673,425
$12.08
3.42%
230
Spot
Percentage
Gần đây
5
$264,691
$1.52
1.34%
79
Spot
Percentage
Gần đây
6
$226,554
$13.33
1.15%
180
Spot
Percentage
Gần đây
7
$220,403
$367.60
1.12%
124
Spot
Percentage
Gần đây
8
$187,845
$0.024003
0.95%
78
Spot
Percentage
Gần đây
9
$186,738
$0.270607
0.95%
311
Spot
Percentage
Gần đây
10
$168,353
$2.61
0.85%
113
Spot
Percentage
Gần đây
11
$163,675
$276.60
0.83%
85
Spot
Percentage
Gần đây
12
$163,393
$272.85
0.83%
319
Spot
Percentage
Gần đây
13
$149,669
$201.46
0.76%
222
Spot
Percentage
Gần đây
14
$141,018
$6.52
0.72%
376
Spot
Percentage
Gần đây
15
$137,395
$52.51
0.70%
238
Spot
Percentage
Gần đây
16
$127,652
$0.421601
0.65%
30
Spot
Percentage
Gần đây
17
$125,721
$13.58
0.64%
99
Spot
Percentage
Gần đây
18
$124,064
$204.84
0.63%
184
Spot
Percentage
Gần đây
19
$113,400
$76.27
0.58%
86
Spot
Percentage
Gần đây
20
$111,378
$0.420057
0.57%
113
Spot
Percentage
Gần đây
21
$110,032
$2.65
0.56%
28
Spot
Percentage
Gần đây
22
$109,407
$0.250038
0.56%
81
Spot
Percentage
Gần đây
23
$106,599
$0.022200
0.54%
16
Spot
Percentage
Gần đây
24
$101,273
$1.60
0.51%
84
Spot
Percentage
Gần đây
25
$99,335
$373.57
0.50%
146
Spot
Percentage
Gần đây
26
$98,570
$0.096492
0.50%
29
Spot
Percentage
Gần đây
27
$89,803
$0.274845
0.46%
48
Spot
Percentage
Gần đây
28
$87,318
$76.59
0.44%
118
Spot
Percentage
Gần đây
29
$86,066
$6.60
0.44%
163
Spot
Percentage
Gần đây
30
$74,902
$2.86
0.38%
102
Spot
Percentage
Gần đây
31
$74,750
$53.57
0.38%
182
Spot
Percentage
Gần đây
32
$74,396
$0.254036
0.38%
21
Spot
Percentage
Gần đây
33
$68,296
$0.022856
0.35%
39
Spot
Percentage
Gần đây
34
$58,149
$0.022288
0.30%
33
Spot
Percentage
Gần đây
35
$57,273
$0.019529
0.29%
139
Spot
Percentage
Gần đây
36
$57,157
$0.097907
0.29%
30
Spot
Percentage
Gần đây
37
$51,040
$1.58
0.26%
34
Spot
Percentage
Gần đây
38
$43,507
$2.95
0.22%
137
Spot
Percentage
Gần đây
39
$36,357
$0.019900
0.18%
21
Spot
Percentage
Gần đây
40
$32,178
$53.81
0.16%
66
Spot
Percentage
Gần đây
41
$11,211
$0.104957
0.06%
33
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.112589
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.022518
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...